Chefsrekrytering

Vad är det som krävs för att rekrytera en bra chef? Visst är det viktigt att granska personens CV, utbildningar och andra meriter. Men det krävs mer för att kunna leda och driva framåt. Här listar vi de fyra parametrarna som gör skillnaden mellan en bra och en dålig chefsrekrytering.

När du rekryterar en chef är självklart goda referenser, relevanta utbildningar och ett komplett CV viktigt. Men det är inte hela sanningen till en lyckad chefsrekrytering. Chefens personliga egenskaper är minst lika viktiga.

För att vara en framgångsrik chef ska personen kunna engagera medarbetarna och få dem att bli sedda. Man måste ha en personlighet som kan nå ut till personalen. Det är egenskaper som du inte ser i ett CV men är viktiga att de finns med i rekryteringsprocessen. Här listar vi fyra punkter som du måste ha med i din chefsrekrytering.

Kompetens

Kompetens är en förutsättning för alla att nå framgång och den viktigaste biten i chefsrekrytering. Kan personen ge klara besked och tänka i nya banor? Ja, då har hen stora förutsättningar att lyckas som chef.

Erfarenhet

All erfarenhet går inte att läsa av i ett CV. Ofta tar man inte med sina egna misslyckanden trots att det är dessa som kan göra en till en erfaren chef. Frågan är snarare hur man hanterade dem och vad man lärt sig från dem.

Personlighet

Personligheten är en annan viktig faktor i chefsrekryteringen. En chef och ledare måste vara nyfiken och vara orädd för förändringar. Ibland kan även risktagande vara en bra egenskap.

Inre drivkrafter

Till sist kommer vi till de inre drivkrafterna hos chefen. Vad är det för något som betyder något på riktigt? Stämmer inte dessa drivkrafter överens med företags kultur spelar det ingen roll vilken kompetens eller erfarenhet chefen har.

Lyckas chefen leverera inom alla fyra områden finns det stor möjlighet att det här är personen ni söker till företaget. Läs mer om hur du gör en lyckad chefsrekryteringen.