1. Lön för 2D-Grafiker
 2. Lön för 3D-designer
 3. Lön för 3D-grafiker
 4. Lön för 3D-visualiserare
 5. Lön för Abonnemangsförsäljare
 6. Lön för Abonnemangskontorist
 7. Lön för Abonnentingenjör, vatten och avlopp
 8. Lön för Abonnentman
 9. Lön för Account manager
 10. Lön för Accounting controller
 11. Lön för Ackompanjatör, klassisk musik
 12. Lön för Ackompanjatör, populärmusik
 13. Lön för Ackordsuträknare
 14. Lön för Ackumulatorarbetare
 15. Lön för Ackumulatorskötare
 16. Lön för Ackvisitör, annonser
 17. Lön för Ackvisitör, rekvisitör
 18. Lön för AD (Art Director)
 19. Lön för AD-assistent
 20. Lön för Adjunkt, evangelisk-luthersk
 21. Lön för Adjunkt, grundskola
 22. Lön för Adjunkt, gymnasieskola
 23. Lön för Adjunkt, högskola/universitet
 24. Lön för Adjunkt, Svenska kyrkan
 25. Lön för ADL-assistent
 26. Lön för Administrativ assistent
 27. Lön för Administrativ chef, funktions- eller mellanchef
 28. Lön för Administrativ chef, verksamhetsnära chef
 29. Lön för Administrativ konsult
 30. Lön för Administrativ rationaliserare
 31. Lön för Administrativ utvecklare
 32. Lön för Administratör, administrativ assistent
 33. Lön för Administratör, allmänkontorist
 34. Lön för Administratör, handläggare/utredare, intresseorganisation
 35. Lön för Administratör, handläggare/utredare, offentlig förvaltning
 36. Lön för Administratör, lager
 37. Lön för Administratör, löner
 38. Lön för Administratör, personalvetare
 39. Lön för Adresserare
 40. Lön för Adresskontorist
 41. Lön för Aducerare
 42. Lön för Advokat
 43. Lön för Advokatfiskal
 44. Lön för Advokatsekreterare
 45. Lön för Aerobicsinstruktör
 46. Lön för Afasipedagog
 47. Lön för Affischbärare
 48. Lön för Affischklistrare
 49. Lön för Affischtecknare
 50. Lön för Affischuppsättare
 51. Lön för Affischör
 52. Lön för Affärsbiträde, dagligvaror
 53. Lön för Affärsbiträde, fackhandel
 54. Lön för Affärsbiträde, spelbutik
 55. Lön för Affärsbiträde, videobutik
 56. Lön för Affärschef, funktions- eller mellanchef
 57. Lön för Affärschef, verksamhetsnära chef
 58. Lön för Affärsdekoratör
 59. Lön för Affärsföreståndare, (fackhandel och dagligvaror), säljande
 60. Lön för Affärsföreståndare, administrativ, verksamhetsnära chef
 61. Lön för Affärsidkare
 62. Lön för Affärsinnehavare, (fackhandel och dagligvaror), säljande
 63. Lön för Affärsinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef
 64. Lön för Affärsjurist
 65. Lön för Affärskassör
 66. Lön för Affärskassörska
 67. Lön för Affärskonsulent, butik
 68. Lön för Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, funktions- eller mellanchef
 69. Lön för Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, verksamhetsnära chef
 70. Lön för Affärsområdeschef, lednings- och utvecklingsansvar
 71. Lön för Affärsresekonsulent
 72. Lön för Affärsresekonsult
 73. Lön för Affärsresesäljare
 74. Lön för Affärsutvecklare
 75. Lön för Affärsutvecklingschef, funktions- eller mellanchef
 76. Lön för Affärsutvecklingschef, verksamhetsnära chef
 77. Lön för A-fotograf
 78. Lön för Agent, detaljhandel
 79. Lön för Agent, partihandel
 80. Lön för Agronom
 81. Lön för Airbagmontör
 82. Lön för Airbagtillverkare, operatör
 83. Lön för Akademiombudsman
 84. Lön för Akademisekreterare
 85. Lön för A-kassehandläggare
 86. Lön för Akrobat
 87. Lön för Aktieanalytiker
 88. Lön för Aktieförvaltare
 89. Lön för Aktiehandlare
 90. Lön för Aktiemäklare
 91. Lön för Aktiveringspedagog
 92. Lön för Aktivitetsguide
 93. Lön för Aktivitetsledare, fritidsaktivitet
 94. Lön för Aktivitetsledare, guide
 95. Lön för Aktivitetsledare, psykvård, missbruk m.m
 96. Lön för Aktuarie, försäkringsbolag
 97. Lön för Akupressör
 98. Lön för Akupunktör
 99. Lön för Akustiker
 100. Lön för Akustisk designer
 101. Lön för Akutsjuksköterska
 102. Lön för Akvariefiskuppfödare
 103. Lön för Akvarietekniker
 104. Lön för A-ljudtekniker
 105. Lön för Alkohol- och drogrådgivare
 106. Lön för Alkohol- och drogterapeut
 107. Lön för Alkohol- och drogutredare
 108. Lön för Alkoholhandläggare
 109. Lön för Alkoholrådgivare
 110. Lön för Alkoholterapeut
 111. Lön för Allergisjuksköterska
 112. Lön för Allergolog
 113. Lön för Allmän åklagare
 114. Lön för Allmänkontorist
 115. Lön för Allmänreporter
 116. Lön för Amanuens, högskola/universitet
 117. Lön för Amanuens, museum
 118. Lön för Ambassadråd
 119. Lön för Ambassadsekreterare
 120. Lön för Ambassadväktare
 121. Lön för Ambassadör
 122. Lön för Ambulansförare, brandman
 123. Lön för Ambulansförare, sjukvårdare
 124. Lön för Ambulansföreståndare
 125. Lön för Ambulansman
 126. Lön för Ambulanssjuksköterska
 127. Lön för Ambulanssjukvårdare
 128. Lön för Ammoniakkokare
 129. Lön för Ammunitionsarbetare
 130. Lön för Ammunitionsröjare
 131. Lön för Analytisk kemist
 132. Lön för Anaplastolog
 133. Lön för Anbudsingenjör, bygg och anläggning
 134. Lön för Anbudsläggare
 135. Lön för Anestesiläkare
 136. Lön för Anestesiolog
 137. Lön för Anestesisjuksköterska
 138. Lön för Anfångare
 139. Lön för Anhörigkonsulent
 140. Lön för Anhörigstödjare
 141. Lön för Anhörigterapeut
 142. Lön för Anhörigvårdare
 143. Lön för Animatör
 144. Lön för Animerare
 145. Lön för Anläggare, markarbeten, VA m.m
 146. Lön för Anläggare, maskinförare
 147. Lön för Anläggare, trädgård
 148. Lön för Anläggningsarbetare, markarbeten, VA m.m.
 149. Lön för Anläggningsarbetare, maskinförare
 150. Lön för Anläggningsarbetare, trädgård
 151. Lön för Anläggningsdykare
 152. Lön för Anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör
 153. Lön för Anläggningsingenjör (bygg), högskoleingenjör
 154. Lön för Anläggningsingenjör, elkraft
 155. Lön för Anläggningsmaskinförare
 156. Lön för Anläggningsplanerare
 157. Lön för Anlöpare
 158. Lön för Annonsansvarig
 159. Lön för Annonsassistent
 160. Lön för Annonsberedare
 161. Lön för Annonschef
 162. Lön för Annonsgrafiker
 163. Lön för Annonskonsulent
 164. Lön för Annonskontrollant
 165. Lön för Annonsmottagare
 166. Lön för Annonsproducent
 167. Lön för Annonssekreterare
 168. Lön för Annonssäljare
 169. Lön för Annonssättare
 170. Lön för Annonstecknare
 171. Lön för Anodiserare
 172. Lön för Anodiseringsoperatör
 173. Lön för Anonym konsument
 174. Lön för Anpassningslärare
 175. Lön för Anrikningsarbetare, malm
 176. Lön för Ansiktsprotetiker
 177. Lön för Ansiktszonterapeut
 178. Lön för Anstaltsingenjör
 179. Lön för Anstaltspedagog
 180. Lön för Antagningschef, utbildning, funktions- eller mellanchef
 181. Lön för Antagningshandläggare
 182. Lön för Antagningssekreterare, utbildning
 183. Lön för Antennmontör, telekommunikation
 184. Lön för Antenntekniker
 185. Lön för Antikvariatsbiträde
 186. Lön för Antikvarie
 187. Lön för Antikvitetshandlare
 188. Lön för Antropolog
 189. Lön för Användbarhetsdesigner
 190. Lön för Användbarhetsexpert
 191. Lön för Apotekare
 192. Lön för Apoteksassistent
 193. Lön för Apoteksbiträde
 194. Lön för Apotekschef, verksamhetsnära chef
 195. Lön för Apotekschef, funktions- eller mellanchef
 196. Lön för Apotekschef, läkemedelsansvarig, funktions- eller mellanchef
 197. Lön för Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef
 198. Lön för Apoteksdirektör, funktions- eller mellanchef
 199. Lön för Apoteksdirektör, verksamhetsnära chef
 200. Lön för Apoteksområdeschef, funktions- eller mellanchef
 201. Lön för Apoteksområdeschef, verksamhetsnära chef
 202. Lön för Apotekstekniker
 203. Lön för Apparatreparatör
 204. Lön för Applikationsingenjör (elektronik), civilingenjör
 205. Lön för Applikationsingenjör (telekommunikation), civilingenjör
 206. Lön för Applikationsingenjör, högskoleingenjör
 207. Lön för Applikationsingenjör, programmering
 208. Lön för Applikationsprogrammerare
 209. Lön för Applikationsspecialist
 210. Lön för Applikationsutvecklare
 211. Lön för Appreterare
 212. Lön för Arbetschef, bygg och anläggning, funktions- eller mellanchef
 213. Lön för Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef
 214. Lön för Arbetscoach, IPS modellen
 215. Lön för Arbetsfordonsreparatör
 216. Lön för Arbetsförmedlare
 217. Lön för Arbetsförmedlingschef, funktions- eller mellanchef
 218. Lön för Arbetsförmedlingschef, verksamhetsnära chef
 219. Lön för Arbetshandledare, funktionshindrade
 220. Lön för Arbetshygieniker
 221. Lön för Arbetsingenjör
 222. Lön för Arbetsinstruktör, kriminalvård
 223. Lön för Arbetskonsulent
 224. Lön för Arbetsledare, anläggning
 225. Lön för Arbetsledare, betongtillverkning
 226. Lön för Arbetsledare, bilindustri
 227. Lön för Arbetsledare, bokbinderi
 228. Lön för Arbetsledare, bryggeri
 229. Lön för Arbetsledare, butik (dagligvaror)
 230. Lön för Arbetsledare, butik (fackhandel)
 231. Lön för Arbetsledare, bygg och anläggning
 232. Lön för Arbetsledare, fotografiskaprodukter
 233. Lön för Arbetsledare, frukt och grönsaksberedning
 234. Lön för Arbetsledare, garnberedning
 235. Lön för Arbetsledare, golv
 236. Lön för Arbetsledare, gruvdrift
 237. Lön för Arbetsledare, husbyggnad
 238. Lön för Arbetsledare, kemiska och farmaceutiska produkter
 239. Lön för Arbetsledare, konfektyr
 240. Lön för Arbetsledare, kontorspersonal
 241. Lön för Arbetsledare, kundservice
 242. Lön för Arbetsledare, kvarn
 243. Lön för Arbetsledare, lager
 244. Lön för Arbetsledare, livsmedelsindustri
 245. Lön för Arbetsledare, mejeriprodukter
 246. Lön för Arbetsledare, metallarbete
 247. Lön för Arbetsledare, montering
 248. Lön för Arbetsledare, montering övrig tillverkning
 249. Lön för Arbetsledare, mureri
 250. Lön för Arbetsledare, måleri
 251. Lön för Arbetsledare, packning, påfyllning och märkning
 252. Lön för Arbetsledare, pappersbruk
 253. Lön för Arbetsledare, pappersprodukter
 254. Lön för Arbetsledare, rivning
 255. Lön för Arbetsledare, skogvaktare
 256. Lön för Arbetsledare, ställningsbygge
 257. Lön för Arbetsledare, textilfärgning
 258. Lön för Arbetsledare, textilindustri
 259. Lön för Arbetsledare, tillverkning
 260. Lön för Arbetsledare, tobaksindustri
 261. Lön för Arbetsledare, tryckeri
 262. Lön för Arbetsledare, vävning och stickning
 263. Lön för Arbetsmarknadshandläggare
 264. Lön för Arbetsmarknadsråd
 265. Lön för Arbetsmarknadssamordnare
 266. Lön för Arbetsmarknadssekreterare
 267. Lön för Arbetsmiljöhandläggare
 268. Lön för Arbetsmiljöingenjör
 269. Lön för Arbetsmiljöinspektör
 270. Lön för Arbetsmiljökonsulent
 271. Lön för Arbetsplatsombud
 272. Lön för Arbetspsykolog
 273. Lön för Arbetsrättsjurist
 274. Lön för Arbetsterapeut
 275. Lön för Arbetsterapibiträde
 276. Lön för Arbetsvägledare
 277. Lön för Arborist
 278. Lön för Arborrare
 279. Lön för Arcatomsvetsare
 280. Lön för Area manager, försäljning
 281. Lön för Area sales manager
 282. Lön för Argonbågsvetsare
 283. Lön för Arkare
 284. Lön för Arkeolog
 285. Lön för Arkeologbiträde
 286. Lön för Arkitekt
 287. Lön för Arkivamanuens
 288. Lön för Arkivarbetare
 289. Lön för Arkivarie
 290. Lön för Arkivassistent
 291. Lön för Arkivbiträde
 292. Lön för Arkivchef, funktions- eller mellanchef
 293. Lön för Arkivchef, verksamhetsnära chef
 294. Lön för Arkivfotograf
 295. Lön för Arkivföreståndare
 296. Lön för Arkivkanslist
 297. Lön för Arkivpedagog
 298. Lön för Arkivråd
 299. Lön för Arkivutredare, fastighetsrättslig
 300. Lön för Arkmaskinförare
 301. Lön för Arkoffsettryckare
 302. Lön för Arkskärare
 303. Lön för Armaturmontör, porslin
 304. Lön för Arméchef
 305. Lön för Arméingenjör
 306. Lön för Arméofficer
 307. Lön för Armerare, betongvaruindustri
 308. Lön för Armerare, bygg och anläggning
 309. Lön för Armeringsmontör
 310. Lön för Aromblandare
 311. Lön för Arrangör, klassisk musik
 312. Lön för Arrangör, populärmusik
 313. Lön för Arrangörsutvecklare
 314. Lön för Arrendator, blandad drift
 315. Lön för Arrendator, blandade växtslag
 316. Lön för Arrendator, uppfödning, lantbrukets husdjur
 317. Lön för Arrendator, växtodling
 318. Lön för Arrestvakt
 319. Lön för Art director
 320. Lön för Artist, populärmusik
 321. Lön för Artistagent
 322. Lön för Artistbokare
 323. Lön för Artistförmedlare
 324. Lön för Artistproducent
 325. Lön för Artistutvecklare
 326. Lön för Asbestsanerare
 327. Lön för Asepttekniker
 328. Lön för Asfaltarbetare, asfaltframställning
 329. Lön för Asfaltarbetare, asfaltläggning
 330. Lön för Asfaltarbetare, maskinförare
 331. Lön för Asfaltisolerare
 332. Lön för Asfaltkokare
 333. Lön för Asfaltläggare
 334. Lön för Asfaltmaskinförare
 335. Lön för Asfaltmaskinist, asfaltframställning
 336. Lön för Asfaltmaskinist, maskinförare
 337. Lön för Asfaltverksmaskinist, asfaltframställning
 338. Lön för Asfaltverksmaskinist, maskinförare
 339. Lön för Asfaltverksskötare, asfaltframställning
 340. Lön för Asfaltverksskötare, maskinförare
 341. Lön för Assessor
 342. Lön för Assistent, AD-
 343. Lön för Assistent, ADL
 344. Lön för Assistent, bibliotek
 345. Lön för Assistent, bostadsförmedling
 346. Lön för Assistent, inköp, orderbehandling
 347. Lön för Assistentåklagare
 348. Lön för Astmasjuksköterska
 349. Lön för Astmasköterska
 350. Lön för Astronom
 351. Lön för Asylhandläggare
 352. Lön för Ateljédekoratör
 353. Lön för Ateljéfotograf
 354. Lön för Ateljerista
 355. Lön för Ateljésnickare
 356. Lön för Ateljésömmerska
 357. Lön för AT-läkare
 358. Lön för Atomfysiker
 359. Lön för Attaché
 360. Lön för AT-tandläkare
 361. Lön för Attraktionsförare
 362. Lön för Attraktionsvärd
 363. Lön för Attributmakare
 364. Lön för Attributör
 365. Lön för AU-chef
 366. Lön för Audiolog, medicinsk
 367. Lön för Audiolog, teknisk
 368. Lön för Audiologiingenjör
 369. Lön för Audiometris
 370. Lön för Audionom
 371. Lön för Auditör
 372. Lön för Auktionist
 373. Lön för Auktionsbiträde
 374. Lön för Auktionsförrättare
 375. Lön för Auktionskommissarie
 376. Lön för Auktionsmedhjälpare
 377. Lön för Auktionsutropare
 378. Lön för Auktionsvaktmästare
 379. Lön för Auktoriserad fastighetsvärderare
 380. Lön för Auktoriserad redovisningskonsult
 381. Lön för Auktoriserad revisor
 382. Lön för Au-pair
 383. Lön för Autoklavskötare, kemisk produktion
 384. Lön för Autoklavskötare, livsmedel
 385. Lön för Automationselektriker
 386. Lön för Automationsingenjör, maskin
 387. Lön för Automationstekniker, el
 388. Lön för Automationstekniker, elektronik
 389. Lön för Automationstekniker, installation o. service industrirobotar
 390. Lön för Automationstekniker, maskin
 391. Lön för Automationstekniker, ospec
 392. Lön för Automatpressare, metall
 393. Lön för Automatpåfyllare, varuautomater m.m.
 394. Lön för Automatskötare, varor
 395. Lön för Automatskötare, verkstad
 396. Lön för Automatställare
 397. Lön för Automatsvarvare
 398. Lön för Automatsvetsare
 399. Lön för Autotekniker
 400. Lön för AU-utredare
 401. Lön för Avbytare, blandad drift
 402. Lön för Avbytare, blandade växter
 403. Lön för Avbytare, djurskötsel
 404. Lön för Avbytare, lantbruk
 405. Lön för Avdelningschef, bank, funktions- eller mellanchef
 406. Lön för Avdelningschef, bank, verksamhetsnära chef
 407. Lön för Avdelningschef, företagsförsäljning
 408. Lön för Avdelningschef, försäljning dagligvaror
 409. Lön för Avdelningschef, försäljning fackhandel
 410. Lön för Avdelningschef, försäljningschef, funktions- eller mellanchef
 411. Lön för Avdelningschef, landstingsförvaltning
 412. Lön för Avdelningschef, partihandel
 413. Lön för Avdelningschef, varuhus, försäljningsavdelning
 414. Lön för Avdelningschef, varuhus, platschef, funktions- eller mellanchef
 415. Lön för Avdelningschef, varuhus, platschef, verksamhetsnära chef
 416. Lön för Avdelningschef, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef
 417. Lön för Avdelningsföreståndare, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef
 418. Lön för Avdelningsläkare
 419. Lön för Avfettare
 420. Lön för Avgjutare
 421. Lön för Aviatör
 422. Lön för Avionikmekaniker
 423. Lön för Avisare
 424. Lön för Avisningsmaskinförare
 425. Lön för Avlastningsförälder
 426. Lön för Avlöningskontorist
 427. Lön för Avlöningsuträknare
 428. Lön för Avlösare
 429. Lön för Avplockare, keramikbränning
 430. Lön för AV-producent
 431. Lön för Avsmakare
 432. Lön för Avsnittsproducent
 433. Lön för Avspänningspedagog
 434. Lön för Avspänningsterapeut
 435. Lön för Avsynare, betongvaror
 436. Lön för Avsynare, bokbinderi
 437. Lön för Avsynare, borrstål
 438. Lön för Avsynare, elkrafttekn. produkter
 439. Lön för Avsynare, el-tele
 440. Lön för Avsynare, finmekanik
 441. Lön för Avsynare, gjutgods
 442. Lön för Avsynare, glas- och keramikprodukter
 443. Lön för Avsynare, guld- och silverprodukter
 444. Lön för Avsynare, gummiprodukter
 445. Lön för Avsynare, kemiska produkter
 446. Lön för Avsynare, konfektyr
 447. Lön för Avsynare, lädervaror
 448. Lön för Avsynare, mejeriprodukter
 449. Lön för Avsynare, metalliserare
 450. Lön för Avsynare, metallprodukter
 451. Lön för Avsynare, musikinstrument
 452. Lön för Avsynare, pappersprodukter
 453. Lön för Avsynare, plastprodukter
 454. Lön för Avsynare, skor
 455. Lön för Avsynare, smide
 456. Lön för Avsynare, stenprodukter
 457. Lön för Avsynare, stål
 458. Lön för Avsynare, sågverk
 459. Lön för Avsynare, tobaksvaror
 460. Lön för Avsynare, träfiberindustri
 461. Lön för Avsynare, träprodukter
 462. Lön för Avsynare, tyger
 463. Lön för Avsynare, tygkonfektion
 464. Lön för Avtagare, spinneri
 465. Lön för Avtalssekreterare, intresseorganisation
 466. Lön för Avtalssekreterare, kommun
 467. Lön för AV-tekniker
 468. Lön för Avverkningsledare
 469. Lön för Avverkningsmaskinförare
 470. Lön för Avverkningsplanerare
 471. Lön för Babysiminstruktör
 472. Lön för Backlinetekniker
 473. Lön för Backoffice-personal
 474. Lön för Badbevakare
 475. Lön för Badbiträde
 476. Lön för Baderska, sjukhem
 477. Lön för Baderska, sjukhus
 478. Lön för Badföreståndare, funktions- eller mellanchef
 479. Lön för Badföreståndare, verksamhetsnära chef
 480. Lön för Badhuskassör
 481. Lön för Badmintontränare
 482. Lön för Badmästare
 483. Lön för Badvakt
 484. Lön för Badvaktmästare
 485. Lön för Badvärd
 486. Lön för Bagagevaktmästare
 487. Lön för Bagare
 488. Lön för Bageriarbetare
 489. Lön för Bakteriolog, forskare
 490. Lön för Bakteriolog, klinisk
 491. Lön för Balettdansör
 492. Lön för Balettmästare
 493. Lön för Balettrepetitör
 494. Lön för Ballongflygare
 495. Lön för Balpressare
 496. Lön för Bambatant
 497. Lön för Banarbetare, golfbana
 498. Lön för Banarbetare, järnväg
 499. Lön för Bandarkivarie
 500. Lön för Bandlastarförare
 501. Lön för Bandschaktarförare
 502. Lön för Bandsågare, metall
 503. Lön för Bandsågare, sågverk
 504. Lön för Bandsågare, träfiberskivor
 505. Lön för Bandtraktorförare
 506. Lön för Bandvalsare
 507. Lön för Bandvävare
 508. Lön för Bandydomare
 509. Lön för Bandyspelare
 510. Lön för Bangårdsarbetare
 511. Lön för Bangårdsoperatör
 512. Lön för Baninspektör, järnväg
 513. Lön för Bankchef, funktions- eller mellanchef
 514. Lön för Bankchef, verksamhetsnära chef
 515. Lön för Bankdirektör
 516. Lön för Bankexpeditör
 517. Lön för Bankinspektör
 518. Lön för Bankjurist
 519. Lön för Bankkamrer
 520. Lön för Bankkassör
 521. Lön för Bankrådgivare
 522. Lön för Banksäljare
 523. Lön för Banktjänsteman
 524. Lön för Banområdeschef, funktions- eller mellanchef
 525. Lön för Banområdeschef, verksamhetsnära chef
 526. Lön för Banracingförare
 527. Lön för Banreparatör
 528. Lön för Bantekniker
 529. Lön för Baptistpastor
 530. Lön för Barberare
 531. Lön för Barbiträde
 532. Lön för Barchef
 533. Lön för Barista
 534. Lön för Barkmaskinskötare, skogsbruk
 535. Lön för Barkmaskinskötare, sågverk
 536. Lön för Barkpressare
 537. Lön för Barmästare
 538. Lön för Barn- och ungdomsledare
 539. Lön för Barnavårdslärare, ej yrkesundervisning
 540. Lön för Barnavårdslärare, yrkesundervisning
 541. Lön för Barnbibliotekarie
 542. Lön för Barnflicka, privathem
 543. Lön för Barngymnastikledare
 544. Lön för Barnhemsbiträde
 545. Lön för Barnhemsföreståndare, funktions- eller mellanchef
 546. Lön för Barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef
 547. Lön för Barnkirurg
 548. Lön för Barnkoloniledare
 549. Lön för Barnkonsulent, församling
 550. Lön för Barnkörledare
 551. Lön för Barnledare, församling
 552. Lön för Barnläkare
 553. Lön för Barnmorska
 554. Lön för Barnombudsman, myndighet
 555. Lön för Barnomsorgsassistent
 556. Lön för Barnomsorgsinspektör
 557. Lön för Barnomsorgssekreterare
 558. Lön för Barnpassare, privathem
 559. Lön för Barnpsykiater
 560. Lön för Barnpsykolog
 561. Lön för Barnsamarit
 562. Lön för Barnsjuksköterska
 563. Lön för Barnskötare
 564. Lön för Barnsköterska, förskola
 565. Lön för Barnsköterska, sjukvård
 566. Lön för Barnstugeassistent
 567. Lön för Barnstugekonsulent
 568. Lön för Barnterapeut
 569. Lön för Barntimmeledare
 570. Lön för Barnvakt
 571. Lön för Barnvårdare, förskola
 572. Lön för Barpianist
 573. Lön för Bartender
 574. Lön för Basketspelare
 575. Lön för Baskettränare
 576. Lön för Bassängvakt
 577. Lön för Batteriarbetare
 578. Lön för Batteriskötare, elektrokemi
 579. Lön för Batterist, orkester
 580. Lön för Baxare
 581. Lön för Bearbetningsproducent
 582. Lön för Bebyggelseantikvarie
 583. Lön för Befolkningsstatistiker
 584. Lön för Befraktare
 585. Lön för Befraktningsassistent
 586. Lön för Befraktningschef
 587. Lön för Befraktningsmäklare
 588. Lön för Befälhavare, fartyg
 589. Lön för Befälhavare, kustbevakning
 590. Lön för Begravningsassistent
 591. Lön för Begravningsbyråföreståndare
 592. Lön för Begravningsentreprenör
 593. Lön för Begravningsrepresentant
 594. Lön för Begravningsrådgivare
 595. Lön för Behandlingsassistent, ansvar för utredning o. stödåtgärder
 596. Lön för Behandlingsassistent, vårdare
 597. Lön för Behandlingspedagog
 598. Lön för Behandlingssamordnare
 599. Lön för Behandlingsterapeut
 600. Lön för Behovsbedömare
 601. Lön för Bellboy
 602. Lön för Belysningsmästare
 603. Lön för Belysningstekniker
 604. Lön för Beläggningsarbetare
 605. Lön för Beläggningsmaskinförare
 606. Lön för Bemanningsassistent, schemaläggare
 607. Lön för Benmakare
 608. Lön för Bensinmacksbiträde
 609. Lön för Bensinmacksföreståndare
 610. Lön för Bensinstationsarbetare
 611. Lön för Bensinstationsbiträde
 612. Lön för Bensinstationsföreståndare
 613. Lön för Beredningsingenjör, bygg och anläggning
 614. Lön för Beredningsingenjör, elektronik
 615. Lön för Beredningsingenjör, elkraft
 616. Lön för Beredningsingenjör, gruva/metallurgi
 617. Lön för Beredningsingenjör, kemiteknik
 618. Lön för Beredningsingenjör, maskin
 619. Lön för Beredningsingenjör, telekommunikation
 620. Lön för Beredningsingenjör, textil, trä m.m.
 621. Lön för Beredningsjurist
 622. Lön för Beredningssekreterare
 623. Lön för Bergarbetare
 624. Lön för Bergförstärkare
 625. Lön för Berggrundsgeolog
 626. Lön för Bergoperatör
 627. Lön för Bergsingenjör
 628. Lön för Bergsprängare
 629. Lön för Bergtruckförare
 630. Lön för Beridare
 631. Lön för Beräkningsingenjör (bygg), civilingenjör
 632. Lön för Beräkningsingenjör (bygg), högskoleingenjör
 633. Lön för Beräkningsingenjör (elektronik), civilingenjör
 634. Lön för Beräkningsingenjör (elektronik), högskoleingenjör
 635. Lön för Beräkningsingenjör (elkraft), civilingenjör
 636. Lön för Beräkningsingenjör (elkraft), högskoleingenjör
 637. Lön för Beräkningsingenjör (maskin), civilingenjör
 638. Lön för Beräkningsingenjör (maskin), högskoleingenjör
 639. Lön för Beräkningsingenjör (telekommunikation), civilingenjör
 640. Lön för Beräkningsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör
 641. Lön för Besiktningsassistent
 642. Lön för Besiktningsbrandmästare
 643. Lön för Besiktningsingenjör, bilprovning
 644. Lön för Besiktningsingenjör, elkraft
 645. Lön för Besiktningsingenjör, försäkring
 646. Lön för Besiktningsingenjör, säkerhet
 647. Lön för Besiktningsman, fastighet
 648. Lön för Besiktningsman, fordon
 649. Lön för Besiktningsman, försäkring
 650. Lön för Besiktningsman, lägenhet
 651. Lön för Besiktningsman, matpotatis
 652. Lön för Besiktningsman, ventilation
 653. Lön för Besiktningstekniker, bilprovningen
 654. Lön för Besiktningstekniker, fordon
 655. Lön för Besiktningsveterinär
 656. Lön för Beskickningschef
 657. Lön för Bespisningsbiträde
 658. Lön för Bestrykningsmaskinförare
 659. Lön för Beställaransvarig
 660. Lön för Beställningsfaktor
 661. Lön för Beställningskontorist
 662. Lön för Beställningsoperatör
 663. Lön för Besöksbokare
 664. Lön för Besökschef
 665. Lön för Besöksintervjuare
 666. Lön för Betare
 667. Lön för Betjänt
 668. Lön för Betongarbetare, bygg och anläggning
 669. Lön för Betongarbetare, tillverkning
 670. Lön för Betongarmerare
 671. Lön för Betongblandare
 672. Lön för Betongborrare
 673. Lön för Betongdemolerare
 674. Lön för Betongelementmontör
 675. Lön för Betonggjutare
 676. Lön för Betonghåltagare
 677. Lön för Betongingenjör
 678. Lön för Betongmaskinist
 679. Lön för Betongpumpförare
 680. Lön för Betongsprutare
 681. Lön för Betongstationsskötare
 682. Lön för Betongvaruarbetare
 683. Lön för Betsare, trä
 684. Lön för Bevakningsföreståndare
 685. Lön för Bevakningsman, järnväg
 686. Lön för Bevakningsman, väktare
 687. Lön för Bevattningsmontör
 688. Lön för B-fotograf
 689. Lön för Bibliotekarie
 690. Lön för Biblioteksassistent
 691. Lön för Biblioteksbiträde
 692. Lön för Bibliotekschef, funktions- eller mellanchef
 693. Lön för Bibliotekschef, verksamhetsnära chef
 694. Lön för Bibliotekskanslist
 695. Lön för Bibliotekskonsulent
 696. Lön för Bibliotekskontorist
 697. Lön för Biblioteksråd, funktions- eller mellanchef
 698. Lön för Biblioteksråd, verksamhetsnära chef
 699. Lön för Biblioteksvaktmästare
 700. Lön för Bid Manager
 701. Lön för Bidragssekreterare, försäkringskassa
 702. Lön för Bijouteriarbetare
 703. Lön för Bilarbetare, montering
 704. Lön för Bilbesiktningsingenjör
 705. Lön för Bilbesiktningsman
 706. Lön för Bilbyggare
 707. Lön för Bilbärgare
 708. Lön för Bild- och reprografiker
 709. Lön för Bildanalytiker
 710. Lön för Bildarkivarie
 711. Lön för Bildbehandlare
 712. Lön för Bildelsspecialist
 713. Lön för Bildemonterare
 714. Lön för Bildemontör
 715. Lön för Bildhanterare
 716. Lön för Bildhuggare, konstnär
 717. Lön för Bildhuggare, sten
 718. Lön för Bildhuggare, trä
 719. Lön för Bildingenjör
 720. Lön för Bildirigent
 721. Lön för Bildjournalist
 722. Lön för Bildkonstnär
 723. Lön för Bildlärare, grundskola
 724. Lön för Bildlärare, gymnasieskola
 725. Lön för Bildmixer
 726. Lön för Bildmixertekniker
 727. Lön för Bildningskonsulent
 728. Lön för Bildoperatör
 729. Lön för Bildpedagog
 730. Lön för Bildproducent
 731. Lön för Bildredaktör
 732. Lön för Bildredigerare
 733. Lön för Bildskärmssättare
 734. Lön för Bildtekniker
 735. Lön för Bildterapeut
 736. Lön för Bilelektriker
 737. Lön för Bilförare
 738. Lön för Bilförare, tävling
 739. Lön för Bilförsäljare
 740. Lön för Bilförädlare, bilvård
 741. Lön för Bilglasmontör
 742. Lön för Bilinspektör
 743. Lön för Biljettförsäljare
 744. Lön för Biljettkassörska
 745. Lön för Biljettkontrollant
 746. Lön för Biljettmottagare
 747. Lön för Biljettör, resebyrå
 748. Lön för Bilkonstruktör
 749. Lön för Billackerare, reparation
 750. Lön för Billackerare, tillverkning
 751. Lön för Billarmsinstallatör
 752. Lön för Billots
 753. Lön för Bilmekaniker
 754. Lön för Bilmonterare
 755. Lön för Bilmontör, reparation
 756. Lön för Bilmontör, tillverkning
 757. Lön för Bilmotormontör
 758. Lön för Bilmotorreparatör
 759. Lön för Bilplåtslagare
 760. Lön för Bilpolerare
 761. Lön för Bilprovare
 762. Lön för Bilrallyförare
 763. Lön för Bilrekondare
 764. Lön för Bilrekonditionerare
 765. Lön för Bilreparatör
 766. Lön för Bilreservdelsman
 767. Lön för Bilsadelmakare
 768. Lön för Bilskadeinspektör, försäkring
 769. Lön för Bilskadereglerare
 770. Lön för Bilskadereparatör, plåt
 771. Lön för Bilskollärare
 772. Lön för Bilskrotare
 773. Lön för Biltapetserare
 774. Lön för Biltekniker
 775. Lön för Biltestare
 776. Lön för Biltestförare
 777. Lön för Biltvättare
 778. Lön för Biluthyrare
 779. Lön för Bilverkmästare
 780. Lön för Bilvårdare
 781. Lön för Bilvårdschef
 782. Lön för Bilvårdsman, diverse bensinmack
 783. Lön för Bilvårdsman, kassaarbete
 784. Lön för Bilvårdsman, tvätt, polering
 785. Lön för Bing
 786. Lön för Bingofunktionär
 787. Lön för Bingovärd
 788. Lön för Bioanalytiker
 789. Lön för Biodlare
 790. Lön för Biofysiker
 791. Lön för Biogasingenjör
 792. Lön för Biografföreståndare, funktions- eller mellanchef
 793. Lön för Biografföreståndare, verksamhetsnära chef
 794. Lön för Biografkassör
 795. Lön för Biografmaskinist
 796. Lön för Biograftekniker
 797. Lön för Biografvaktmästare
 798. Lön för Biografvärd
 799. Lön för Bioinformatiker
 800. Lön för Biokassörska
 801. Lön för Biokemist
 802. Lön för Biolog, cell och molekylär
 803. Lön för Biolog, växt- och djur
 804. Lön för Biomaskinist
 805. Lön för Biomedicinare
 806. Lön för Biomedicinsk analytiker
 807. Lön för Biopat
 808. Lön för Biostatistiker
 809. Lön för Bisjukdomskonsulent
 810. Lön för Biskop
 811. Lön för Biskötare
 812. Lön för Biståndsbedömare
 813. Lön för Biståndshandläggare, kommun
 814. Lön för Biståndshandläggare, SIDA
 815. Lön för Bitillsyningsman
 816. Lön för Bitillsynsman
 817. Lön för Biträdande högskolerektor
 818. Lön för Biträdande rektor, grund- och gymnasieskola
 819. Lön för Biträdande rektor, förskola, verksamhetsnära chef
 820. Lön för Biträdande rektor, högskola/universitet
 821. Lön för Biträdande universitetsrektor
 822. Lön för Bladskötare
 823. Lön för Blandarskötare, byggnadsmaterial
 824. Lön för Blandarskötare, läkemedel
 825. Lön för Blandarskötare, sprängämnesindustri
 826. Lön för Blandmaskinskötare, garnberedning
 827. Lön för Blandmaskinställare, garnberedning
 828. Lön för Blandningsoperatör, gummi
 829. Lön för Blandningsuppvägare, sprängämnesindustri
 830. Lön för Blankettkonstruktör
 831. Lön för Blanksticksgravör
 832. Lön för Bleckslagare
 833. Lön för Blockgjutare
 834. Lön för Blodtryckssköterska
 835. Lön för Bloggare
 836. Lön för Blomsterbindare
 837. Lön för Blomsterdekoratör
 838. Lön för Blomsterhandlare
 839. Lön för Blomsterodlare
 840. Lön för Blylödare
 841. Lön för Blysättare, tryckeri
 842. Lön för Blyverksarbetare
 843. Lön för Blåsare, kaldoverk
 844. Lön för Blåsare, stålverk
 845. Lön för Blåsinstrumentmakare
 846. Lön för Blästrare, fasadarbeten
 847. Lön för Blästrare, fasadrengöring
 848. Lön för Blästrare, fukt-
 849. Lön för Blästrare, glas
 850. Lön för Blästrare, metall
 851. Lön för Blöjmaskinskötare
 852. Lön för BMA (Biomedicinsk analytiker)
 853. Lön för Bodytalk-terapeut
 854. Lön för Boendeassistent
 855. Lön för Boendebiträde
 856. Lön för Boendechef, kommun, funktions- eller mellanchef
 857. Lön för Boendechef, kommun, verksamhetsnära chef
 858. Lön för Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), funktions- eller mellanchef
 859. Lön för Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), verksamhetsnära chef
 860. Lön för Boendehandledare
 861. Lön för Boendepedagog
 862. Lön för Boendestödassistent
 863. Lön för Boendestödjare
 864. Lön för Bogserbåtsbefälhavare
 865. Lön för Bohags- och flyttbilsförare
 866. Lön för Bokbindare, hantverk
 867. Lön för Bokbindare, maskin
 868. Lön för Bokbinderiarbetare
 869. Lön för Bokbinderitekniker
 870. Lön för Bokbussbibliotekarie
 871. Lön för Bokbussförare
 872. Lön för Bokförare
 873. Lön för Bokföringsassistent
 874. Lön för Bokföringskontorist
 875. Lön för Bokförläggare, med chefshierarki
 876. Lön för Bokförläggare, utan chefshierarki
 877. Lön för Bokhandelsbiträde
 878. Lön för Bokhandelsmedhjälpare
 879. Lön för Bokhandlare
 880. Lön för Bokhållare
 881. Lön för Bokkonstnär
 882. Lön för Bokningsassistent, turistbyrå
 883. Lön för Bokningschef, hotell
 884. Lön för Bokningskontorist, hotell
 885. Lön för Bokningssekreterare, resebyrå
 886. Lön för Bokningstjänsteman, resebyrå
 887. Lön för Bolagsjurist
 888. Lön för Bolånerådgivare
 889. Lön för Bonare, trä
 890. Lön för Bonde, blandad drift
 891. Lön för Bonde, blandade växtslag
 892. Lön för Bonde, ospec
 893. Lön för Bonde, uppfödning, lantbrukets husdjur
 894. Lön för Bonde, växtodling
 895. Lön för Bonitolog
 896. Lön för Bordhyvlare
 897. Lön för Bordtennisspelare
 898. Lön för Bordtennistränare
 899. Lön för Borgarråd
 900. Lön för Borgerlig officiant
 901. Lön för Borgerlig vigselförrättare
 902. Lön för Borrare, bergvärme
 903. Lön för Borrare, brunnar
 904. Lön för Borrare, diamant-
 905. Lön för Borrare, gruva
 906. Lön för Borrare, metall
 907. Lön för Borrare, trä
 908. Lön för Borrkärnshanterare
 909. Lön för Borrledare, petroleumutvinning
 910. Lön för Borrsmed
 911. Lön för Borstbindare, hantverk
 912. Lön för Borstbinderiarbetare, maskin
 913. Lön för Bostadsförmedlare
 914. Lön för Bostadsförvaltare
 915. Lön för Bostadsingenjör, länsbostadsnämnd
 916. Lön för Bostadsinspektör, fastighetsföretag
 917. Lön för Bostadsintendent
 918. Lön för Bostadsuthyrare
 919. Lön för Botaniker
 920. Lön för Bottenbytare, metallugn
 921. Lön för Bottenläderstansare
 922. Lön för Bottenslipare, glas
 923. Lön för Bottnare
 924. Lön för Boupptecknare
 925. Lön för Bouppteckningsförrättare
 926. Lön för Boutredare
 927. Lön för Boutredningsman
 928. Lön för Bovärd
 929. Lön för Boxningstränare
 930. Lön för Brandbefäl
 931. Lön för Brandchef, funktions- eller mellanchef
 932. Lön för Brandchef, verksamhetsnära chef
 933. Lön för Brandförman
 934. Lön för Brandingenjör
 935. Lön för Brandinspektör
 936. Lön för Brandlarmsinstallatör
 937. Lön för Brandman
 938. Lön för Brandman, ambulansförare
 939. Lön för Brandmästare
 940. Lön för Brandsektionerare
 941. Lön för Brandskadereglerare
 942. Lön för Brandskadesanerare
 943. Lön för Brandskyddsingenjör
 944. Lön för Brandskyddstekniker
 945. Lön för Brandtekniker
 946. Lön för Brandvakt
 947. Lön för Bredbandsinstallatör
 948. Lön för Bredbandstekniker
 949. Lön för Brevbärarbiträde
 950. Lön för Brevbärare
 951. Lön för Brevresare
 952. Lön för Brevsorterare
 953. Lön för Briefing officer
 954. Lön för Brodör, hantverk
 955. Lön för Brodör, maskin
 956. Lön för Brodös, hantverk
 957. Lön för Brodös, maskin
 958. Lön för Broilerskötare
 959. Lön för Broingenjör
 960. Lön för Brokranförare
 961. Lön för Bromaskinist
 962. Lön för Bronsgjutare
 963. Lön för Brottarbetare
 964. Lön för Brottmålsadvokat
 965. Lön för Brottningstränare
 966. Lön för Brottsofferassistent
 967. Lön för Brottsutredare, polisen
 968. Lön för Brovakt
 969. Lön för Brunnsborrare
 970. Lön för Bryggeriarbetare
 971. Lön för Bryggeriingenjör
 972. Lön för Brygghusarbetare
 973. Lön för Bryggmästare
 974. Lön för Brytare, gruva
 975. Lön för Brytare, kolgruva
 976. Lön för Brytare, lertag
 977. Lön för Brytare, stenbrott
 978. Lön för Brädgårdsarbetare
 979. Lön för Brädgårdsfaktor
 980. Lön för Brännare, cement
 981. Lön för Brännare, glas, keramik, tegel
 982. Lön för Brännare, lack, emalj
 983. Lön för Brännare, svetsning
 984. Lön för Bränneriarbetare
 985. Lön för Brännmästare
 986. Lön för Brännsvetsare
 987. Lön för Brännvinsbrännare
 988. Lön för Bränslehanterare, återvinningsstation
 989. Lön för Bränslemottagare, återvinningsstation
 990. Lön för Brättmakare, metall
 991. Lön för Bröddistributör
 992. Lön för Brödkontrollant
 993. Lön för Brödpackare
 994. Lön för Brödplockare
 995. Lön för Brödräknare
 996. Lön för Brödutkörare
 997. Lön för Budbilschaufför
 998. Lön för Budbilsförare
 999. Lön för Buddhistpräst
 1000. Lön för Budgetassistent
 1001. Lön för Budgetchef, funktions- eller mellanchef
 1002. Lön för Budgetchef, verksamhetsnära chef
 1003. Lön för Budgetkamrer
 1004. Lön för Budgetplanerare
 1005. Lön för Budgetrådgivare
 1006. Lön för Budgetsekreterare
 1007. Lön för Budkörare
 1008. Lön för Buffébiträde
 1009. Lön för Buktalare
 1010. Lön för Bulkbilsförare
 1011. Lön för Buntare
 1012. Lön för Buntmakare
 1013. Lön för Buntverksskötare
 1014. Lön för Business analyst
 1015. Lön för Business controller
 1016. Lön för Busschaufför
 1017. Lön för Busselektriker
 1018. Lön för Bussförare
 1019. Lön för Bussguide
 1020. Lön för Busskonduktör
 1021. Lön för Bussmekaniker
 1022. Lön för Bussmontör
 1023. Lön för Bussreparatör
 1024. Lön för Busstationsföreståndare
 1025. Lön för Busstrafikledare
 1026. Lön för Busstädare
 1027. Lön för Bussvärd
 1028. Lön för Buteljsköljare
 1029. Lön för Butiksbiträde, dagligvaror
 1030. Lön för Butiksbiträde, fackhandel
 1031. Lön för Butiksbiträde, kassa
 1032. Lön för Butikschef (dagligvaror), säljande
 1033. Lön för Butikschef (fackhandel), säljande
 1034. Lön för Butikschef, administrativ, verksamhetsnära chef
 1035. Lön för Butiksdemonstratör
 1036. Lön för Butiksföreståndare (dagligvaror), säljande
 1037. Lön för Butiksföreståndare (fackhandel), säljande
 1038. Lön för Butiksföreståndare, administrativ, verksamhetsnära chef
 1039. Lön för Butiksinnehavare (dagligvaror), säljande
 1040. Lön för Butiksinnehavare (fackhandel), säljande
 1041. Lön för Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef
 1042. Lön för Butiksinredare
 1043. Lön för Butikskassör
 1044. Lön för Butikskommunikatör
 1045. Lön för Butikskonsulent
 1046. Lön för Butikskontrollant
 1047. Lön för Butiksplanerare
 1048. Lön för Butikssäljare, blommor m.m
 1049. Lön för Butikssäljare, böcker
 1050. Lön för Butikssäljare, dagligvaror
 1051. Lön för Butikssäljare, el, tele, elektronik
 1052. Lön för Butikssäljare, fackhandel
 1053. Lön för Butikssäljare, fotoartiklar
 1054. Lön för Butikssäljare, färghandel
 1055. Lön för Butikssäljare, kosmetika
 1056. Lön för Butikssäljare, livsmedelsaffär
 1057. Lön för Butikssäljare, musikaffär
 1058. Lön för Butikssäljare, pappersvaror
 1059. Lön för Butikssäljare, sport, leksaker
 1060. Lön för Butikssäljare, Systembolaget
 1061. Lön för Butikssäljare, textil, sko, läder
 1062. Lön för Butikssäljare, tobaksvaror m.m.
 1063. Lön för Butikssäljare, ur, optik, guldvaror
 1064. Lön för Butikssäljare, zoologisk affär
 1065. Lön för Byggkranförare
 1066. Lön för Byggledare
 1067. Lön för Bygglovsarkitekt
 1068. Lön för Bygglovsassistent
 1069. Lön för Bygglovshandläggare
 1070. Lön för Byggmästare, funktions- eller mellanchef
 1071. Lön för Byggmästare, verksamhetsnära chef
 1072. Lön för Byggnadsantikvarie
 1073. Lön för Byggnadsarbetare, allround
 1074. Lön för Byggnadsarbetare, ospec
 1075. Lön för Byggnadsgrovarbetare
 1076. Lön för Byggnadsingenjör, civilingenjör
 1077. Lön för Byggnadsingenjör, högskoleingenjör
 1078. Lön för Byggnadsinspektör
 1079. Lön för Byggnadskalkylator
 1080. Lön för Byggnadskonstruktör
 1081. Lön för Byggnadskonsult, civilingenjör
 1082. Lön för Byggnadskonsult, högskoleingenjör
 1083. Lön för Byggnadskontrollant
 1084. Lön för Byggnadskranförare
 1085. Lön för Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör
 1086. Lön för Byggnadsmiljötekniker
 1087. Lön för Byggnadsmålare
 1088. Lön för Byggnadsplåtslagare
 1089. Lön för Byggnadsritare
 1090. Lön för Byggnadsråd
 1091. Lön för Byggnadssmed
 1092. Lön för Byggnadssnickare
 1093. Lön för Byggnadsstenhuggare
 1094. Lön för Byggnadsstädare
 1095. Lön för Byggnadstekniker
 1096. Lön för Byggnadsträarbetare
 1097. Lön för Byggpilot
 1098. Lön för Byggplatschef, funktions- eller mellanchef
 1099. Lön för Byggplatschef, verksamhetsnära chef
 1100. Lön för Byggprojektledare
 1101. Lön för Byggstädare
 1102. Lön för Byråassistent, ospec
 1103. Lön för Byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef
 1104. Lön för Byråchef, mediabyrå, verksamhetsnära chef
 1105. Lön för Byråchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef
 1106. Lön för Byråchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef
 1107. Lön för Byrådirektör, ospec
 1108. Lön för Byråingenjör
 1109. Lön för Byråinspektör
 1110. Lön för Byråsekreterare, ospec
 1111. Lön för Bågsvetsare
 1112. Lön för Båtbesiktningsman
 1113. Lön för Båtbyggare, plast
 1114. Lön för Båtbyggare, trä
 1115. Lön för Båtförsäljare
 1116. Lön för Båtinredare
 1117. Lön för Båtman, sjöfartsverket
 1118. Lön för Båtmekaniker
 1119. Lön för Båtmotorreparatör
 1120. Lön för Båtskadeinspektör
 1121. Lön för Båtsman
 1122. Lön för Båtuthyrare
 1123. Lön för Båtväktare
 1124. Lön för Båtvärd
 1125. Lön för Bänkarbetare
 1126. Lön för Bänkborrare
 1127. Lön för Bänksnickare
 1128. Lön för Bärare
 1129. Lön för Bärgare
 1130. Lön för Bärgningsdykare
 1131. Lön för Bärodlare
 1132. Lön för Bärplockare
 1133. Lön för Börsanalytiker
 1134. Lön för Börsmäklare
 1135. Lön för Börsombud
 1136. Lön för Bössmakare
 1137. Lön för Cabin attendant
 1138. Lön för Cabin manager
 1139. Lön för Caddy
 1140. Lön för CAD-ritare, bygg och anläggning
 1141. Lön för CAD-ritare, elektronik
 1142. Lön för CAD-ritare, elkraft
 1143. Lön för CAD-ritare, maskin
 1144. Lön för CAD-ritare, telekommunikation
 1145. Lön för Cafébiträde
 1146. Lön för Caféföreståndare
 1147. Lön för Cafeteriabiträde
 1148. Lön för Cafévärd
 1149. Lön för Callcenterpersonal, datasupport
 1150. Lön för Callcenterpersonal, försäljning
 1151. Lön för Callcenterpersonal, intervju
 1152. Lön för Callcenterpersonal, telefonpassning
 1153. Lön för Campingchef, funktions- eller mellanchef
 1154. Lön för Campingchef, verksamhetsnära chef
 1155. Lön för Campingvärd
 1156. Lön för Cancerspecialist
 1157. Lön för Castingansvarig
 1158. Lön för Cateringarbetare, distributör
 1159. Lön för Cateringarbetare, matlagning
 1160. Lön för Cateringassistent, ekonomibiträde
 1161. Lön för Cateringassistent, lokalvårdare
 1162. Lön för Cateringchef
 1163. Lön för Cateringvärd, servitör
 1164. Lön för Cellist
 1165. Lön för Cementbrännare
 1166. Lön för Cementslipare
 1167. Lön för Centerlesslipare
 1168. Lön för Centrifugoperatör, glas
 1169. Lön för Centrifugskötare, kemisk industri
 1170. Lön för Centrumledare, funktions- eller mellanchef
 1171. Lön för CEO, med chefshierarki
 1172. Lön för Champinjonodlare
 1173. Lön för Chargerare, kemisk industri
 1174. Lön för Charkarbetare, försäljning livsmedel
 1175. Lön för Charkarbetare, tillverkning
 1176. Lön för Charkuteriarbetare, slakteri
 1177. Lön för Charkuteriarbetare, tillverkning
 1178. Lön för Charkuteribiträde, försäljning livsmedel
 1179. Lön för Charkuterist, försäljning livsmedel
 1180. Lön för Charkuterist, industriell tillverkning
 1181. Lön för Charkuterist, manuell tillverkning
 1182. Lön för Charterresesäljare
 1183. Lön för Chassimontör
 1184. Lön för Chaufför, budbil
 1185. Lön för Chaufför, buss
 1186. Lön för Chaufför, lastbil
 1187. Lön för Chaufför, långtradare
 1188. Lön för Chaufför, persontransport
 1189. Lön för Chaufför, privat-
 1190. Lön för Chaufför, skåpbil
 1191. Lön för Chaufför, taxi
 1192. Lön för Chefredaktör, med chefshierarki
 1193. Lön för Chefredaktör, utan chefshierarki
 1194. Lön för Chefsarbetsterapeut
 1195. Lön för Chefsdekoratör
 1196. Lön för Chefsdesigner
 1197. Lön för Chefsekonom
 1198. Lön för Chefsfarmaceut
 1199. Lön för Chefsfotograf
 1200. Lön för Chefsgymnast
 1201. Lön för Chefshusfru
 1202. Lön för Chefsintendent, auktionsverk
 1203. Lön för Chefsintendent, galleri
 1204. Lön för Chefsintendent, museum
 1205. Lön för Chefsjurist
 1206. Lön för Chefskock
 1207. Lön för Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef
 1208. Lön för Chefskronofogde, verksamhetsnära chef
 1209. Lön för Chefskurator
 1210. Lön för Chefsmikrobiolog
 1211. Lön för Chefspilot
 1212. Lön för Chefspsykolog
 1213. Lön för Chefsrådman
 1214. Lön för Chefssekreterare
 1215. Lön för Chefssjuksköterska, funktions- eller mellanchef
 1216. Lön för Chefsåklagare
 1217. Lön för Chefsöverläkare, verksamhetsnära chef
 1218. Lön för Chief executive (officer), med chefshierarki
 1219. Lön för Chief information officer, funktions- eller mellanchef
 1220. Lön för Chief information officer, verksamhetsnära chef
 1221. Lön för Chiropraktor
 1222. Lön för Chocolatier
 1223. Lön för Chokladarbetare
 1224. Lön för Chokladarbetare, hantverk
 1225. Lön för Cigarettarbetare
 1226. Lön för Cigarettekniker
 1227. Lön för Cigarrarbetare
 1228. Lön för CIO, information, funktions- eller mellanchef
 1229. Lön för CIO, information, verksamhetsnära chef
 1230. Lön för Cirkelledare, studier
 1231. Lön för Cirkelsågare
 1232. Lön för Cirkusartist
 1233. Lön för Cirkuspedagog
 1234. Lön för Ciselör
 1235. Lön för Civil brottsutredare, polisen
 1236. Lön för Civilförsvarschef
 1237. Lön för Civilingenjör, anläggning
 1238. Lön för Civilingenjör, biofysik
 1239. Lön för Civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling
 1240. Lön för Civilingenjör, bioteknik industri
 1241. Lön för Civilingenjör, bioteknik jordbruk
 1242. Lön för Civilingenjör, bioteknik läkemedelsutveckling
 1243. Lön för Civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer
 1244. Lön för Civilingenjör, bygg
 1245. Lön för Civilingenjör, bygg o anläggning
 1246. Lön för Civilingenjör, byggnadskonstruktion
 1247. Lön för Civilingenjör, datateknik, hårdvara
 1248. Lön för Civilingenjör, elektronik
 1249. Lön för Civilingenjör, elektroteknik
 1250. Lön för Civilingenjör, elkraft
 1251. Lön för Civilingenjör, energi
 1252. Lön för Civilingenjör, fordonsteknik
 1253. Lön för Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning
 1254. Lön för Civilingenjör, gruvteknik
 1255. Lön för Civilingenjör, informationsteknologi, hårdvara
 1256. Lön för Civilingenjör, kemi
 1257. Lön för Civilingenjör, kemiteknik
 1258. Lön för Civilingenjör, lantmäteri
 1259. Lön för Civilingenjör, livsmedelsteknik
 1260. Lön för Civilingenjör, logistik
 1261. Lön för Civilingenjör, maskinteknik
 1262. Lön för Civilingenjör, metallurgi
 1263. Lön för Civilingenjör, miljöteknik
 1264. Lön för Civilingenjör, rymdteknik
 1265. Lön för Civilingenjör, systemutveckling
 1266. Lön för Civilingenjör, telekommunikation
 1267. Lön för Civilingenjör, textil, trä m.m.
 1268. Lön för Civilingenjör, VVS
 1269. Lön för Civilingenjör, väg och vattenbyggnad
 1270. Lön för Civilskadeinspektör
 1271. Lön för Civilskadereglerare
 1272. Lön för Clown
 1273. Lön för CNC-borrare, metall
 1274. Lön för CNC-fräsare, metall
 1275. Lön för CNC-operatör, metall
 1276. Lön för CNC-operatör, plast
 1277. Lön för CNC-operatör, trä
 1278. Lön för CNC-svarvare, metall
 1279. Lön för Coach, idrottsledare
 1280. Lön för Coach, jobb
 1281. Lön för Coach, ledarskapsutbildare
 1282. Lön för Coach, psykolog
 1283. Lön för Coldsettryckare
 1284. Lön för Collatorförare, tryckeri
 1285. Lön för Colorist
 1286. Lön för Concierge
 1287. Lön för Configuration Manager/CM
 1288. Lön för Controller
 1289. Lön för Controller, accounting
 1290. Lön för Controller, business
 1291. Lön för Controller, financial
 1292. Lön för Controller, personal
 1293. Lön för Copywriter
 1294. Lön för Creative director
 1295. Lön för Croupier
 1296. Lön för Curator
 1297. Lön för Cykelbud
 1298. Lön för Cykelmekaniker
 1299. Lön för Cykelmontör
 1300. Lön för Cykelreparatör
 1301. Lön för Cykeluthyrare
 1302. Lön för Cykelvakt
 1303. Lön för Cylinderborrare
 1304. Lön för Cylindergravör
 1305. Lön för Cylinderslipare
 1306. Lön för Cytodiagnostiker
 1307. Lön för Cytolog
 1308. Lön för Cytologassistent
 1309. Lön för Dagbarnvårdare
 1310. Lön för Dagcenterarbetare
 1311. Lön för Dagcenterföreståndare, funktions- eller mellanchef
 1312. Lön för Dagcenterföreståndare, verksamhetsnära chef
 1313. Lön för Daghemsföreståndare, funktions- eller mellanchef
 1314. Lön för Dagmamma
 1315. Lön för Daktylog
 1316. Lön för Damfrisör
 1317. Lön för Dammskötare, fiskodling
 1318. Lön för Damskräddare
 1319. Lön för Dansare, fridans
 1320. Lön för Dansare, jazz
 1321. Lön för Dansare, klassisk dans
 1322. Lön för Dansare, show
 1323. Lön för Dansare, stepp
 1324. Lön för Dansbandsmusiker
 1325. Lön för Dansinstruktör
 1326. Lön för Danslärare, kursverksamhet
 1327. Lön för Danslärare, övrig
 1328. Lön för Danspedagog
 1329. Lön för Dansproducent, funktions- eller mellanchef
 1330. Lön för Dansproducent, verksamhetsnära chef
 1331. Lön för Dansterapeut
 1332. Lön för Data Warehouse specialist
 1333. Lön för Dataanalytiker
 1334. Lön för Dataanimatör
 1335. Lön för Dataansvarig, datatekniker
 1336. Lön för Dataansvarig, systemförvaltare
 1337. Lön för Databasadministratör
 1338. Lön för Databasanalytiker
 1339. Lön för Databasdesigner
 1340. Lön för Databasprogrammerare
 1341. Lön för Databastekniker
 1342. Lön för Databasutvecklare
 1343. Lön för Datachef, funktions- eller mellanchef
 1344. Lön för Datachef, verksamhetsnära chef
 1345. Lön för Datagrafiker, reklam
 1346. Lön för Datagrafiker, teknisk illustratör
 1347. Lön för Dataingenjör, (elektronik), civilingenjör
 1348. Lön för Dataingenjör, (elektronik), högskoleingenjör
 1349. Lön för Dataingenjör, (telekommunikation), civilingenjör
 1350. Lön för Dataingenjör, (telekommunikation), högskoleingenjör
 1351. Lön för Datainstruktör
 1352. Lön för Datakonsult applikationsprogrammerare
 1353. Lön för Datakonsult, databasutveckling
 1354. Lön för Datakonsult, it-säkerhet
 1355. Lön för Datakonsult, nätverk
 1356. Lön för Datakonsult, systemutveckling
 1357. Lön för Datakonsult, webb- och multimedia
 1358. Lön för Datalingvist
 1359. Lön för Datalärare, studiecirkel/kurs
 1360. Lön för Datalärare, utbildningsföretag
 1361. Lön för Datamaskinreparatör
 1362. Lön för Datapedagog, studiecirkel/kursverksamhet
 1363. Lön för Datapedagog, utbildningsföretag
 1364. Lön för Dataprogrammerare
 1365. Lön för Dataregistrerare
 1366. Lön för Datasamordnare, datatekniker
 1367. Lön för Datasamordnare, systemförvaltare
 1368. Lön för Datasupporter
 1369. Lön för Datasäkerhetsanalytiker
 1370. Lön för Datasäkerhetsansvarig
 1371. Lön för Datasäkerhetschef
 1372. Lön för Datasäljare
 1373. Lön för Datatekniker, drift
 1374. Lön för Datatekniker, reparatör
 1375. Lön för Datatekniker, support
 1376. Lön för Datatekniker, system
 1377. Lön för Datautbildare, studiecirkel/kursverksamhet
 1378. Lön för Datautbildare, utbildningsföretag
 1379. Lön för Datorreparatör
 1380. Lön för DBA
 1381. Lön för Dealer, spelverksamhet
 1382. Lön för Defibratorskötare
 1383. Lön för Degelmakare
 1384. Lön för Dekalmontör
 1385. Lön för Deklarationsgranskare
 1386. Lön för Dekopör
 1387. Lön för Dekorationschef
 1388. Lön för Dekorationsmålare, bygg
 1389. Lön för Dekorationsmålare, glas
 1390. Lön för Dekorationsmålare, porslin
 1391. Lön för Dekorationsmålare, skyltning
 1392. Lön för Dekoratör, affär
 1393. Lön för Dekoratör, inredning
 1394. Lön för Dekoratör, keramik, glas
 1395. Lön för Dekoratör, utställning
 1396. Lön för Dekormålare, film
 1397. Lön för Dekormålare, skyltning
 1398. Lön för Dekormålare, teater
 1399. Lön för Dekormålare, TV
 1400. Lön för Dekorslipare, glas
 1401. Lön för Dekorsnickare
 1402. Lön för Dekupör
 1403. Lön för Delgivningsman
 1404. Lön för Delikatessbiträde
 1405. Lön för Demograf
 1406. Lön för Demonstratör
 1407. Lön för Demonterare
 1408. Lön för Demontör
 1409. Lön för Dentaltekniker
 1410. Lön för Departementschef
 1411. Lön för Departementsråd
 1412. Lön för Departementssekreterare
 1413. Lön för Deponiarbetare
 1414. Lön för Depåchef
 1415. Lön för Depåförare, tunneltåg
 1416. Lön för Depåman, petroleum
 1417. Lön för Depåtekniker, prospektering
 1418. Lön för Dermatolog
 1419. Lön för Designassistent
 1420. Lön för Designer, game
 1421. Lön för Designer, industri
 1422. Lön för Designer, level, IT
 1423. Lön för Designer, övrig
 1424. Lön för Designtekniker
 1425. Lön för Desinfektör
 1426. Lön för Desinsektör
 1427. Lön för Desktopoperatör
 1428. Lön för Dessinatör
 1429. Lön för Destillatör
 1430. Lön för Destruktionsmaskinist
 1431. Lön för Detaljhandelsagent
 1432. Lön för Detaljhandlare (fackhandel och dagligvaror)
 1433. Lön för Detaschör
 1434. Lön för Detektiv
 1435. Lön för Diabetessjuksköterska
 1436. Lön för Diabetessköterska
 1437. Lön för Diakon
 1438. Lön för Diakoniassistent
 1439. Lön för Diakonissa
 1440. Lön för Dialogtolk
 1441. Lön för Dialysassistent
 1442. Lön för Dialyssjuksköterska
 1443. Lön för Diamantborrare
 1444. Lön för Dieselmontör
 1445. Lön för Dieselmotorreparatör
 1446. Lön för Dietetiker
 1447. Lön för Dietföreståndare
 1448. Lön för Dietist
 1449. Lön för Dietkock
 1450. Lön för Dietkokerska
 1451. Lön för Diffusionsskötare
 1452. Lön för Digitaltryckare
 1453. Lön för Diktare, grovplåt
 1454. Lön för Diplomat
 1455. Lön för Director, art
 1456. Lön för Director, flygledare
 1457. Lön för Direktionssekreterare
 1458. Lön för Direktor, diakonistiftelse, religiöst samfund
 1459. Lön för Direktris, textil
 1460. Lön för Direktör, myndighet
 1461. Lön för Dirigent
 1462. Lön för Discjockey
 1463. Lön för Diskare
 1464. Lön för Diskplockare
 1465. Lön för Diskrimineringsombudsman
 1466. Lön för Dispaschör
 1467. Lön för Dispatcher, IT
 1468. Lön för Disponent
 1469. Lön för Distributionsassistent, tidning
 1470. Lön för Distributionsassistent, transport
 1471. Lön för Distributionschaufför
 1472. Lön för Distributionschef, energi, funktions- eller mellanchef
 1473. Lön för Distributionschef, energi, verksamhetsnära chef
 1474. Lön för Distributionschef, transporter, funktions- eller mellanchef
 1475. Lön för Distributionschef, transporter, verksamhetsnära chef
 1476. Lön för Distributionselektriker
 1477. Lön för Distributionsmejerist
 1478. Lön för Distributionsmontör
 1479. Lön för Distributör, källvatten
 1480. Lön för Distriktsarbetsterapeut
 1481. Lön för Distriktsbarnmorska
 1482. Lön för Distriktschef, Bilprovningen, funktions- eller mellanchef
 1483. Lön för Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef
 1484. Lön för Distriktschef, skogsbruk
 1485. Lön för Distriktsinspektör, yrkesinspektionen
 1486. Lön för Distriktsinstruktör, idrott
 1487. Lön för Distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef
 1488. Lön för Distriktsjägmästare
 1489. Lön för Distriktskonsulent, hälsoinformatör
 1490. Lön för Distriktskonsulent, idrott och sport
 1491. Lön för Distriktslantmätare
 1492. Lön för Distriktsläkare
 1493. Lön för Distriktsrepresentant, försäljning
 1494. Lön för Distriktssjukgymnast
 1495. Lön för Distriktssjuksköterska
 1496. Lön för Distriktssköterska
 1497. Lön för Distriktssköterskebarnmorska
 1498. Lön för Distriktsstudieledare
 1499. Lön för Distriktstandläkare
 1500. Lön för Distriktstränare
 1501. Lön för Distriktsveterinär
 1502. Lön för Distriktsåklagare
 1503. Lön för Divisionschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef
 1504. Lön för Divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef
 1505. Lön för Djuptryckare
 1506. Lön för Djuptrycksetsare
 1507. Lön för Djuptrycksgalvanisör
 1508. Lön för Djurfoderberedare
 1509. Lön för Djurhälsoveterinär
 1510. Lön för Djurkonservator
 1511. Lön för Djurparkschef, funktions- eller mellanchef
 1512. Lön för Djurparkschef, verksamhetsnära chef
 1513. Lön för Djursjukhusveterinär
 1514. Lön för Djursjukskötare
 1515. Lön för Djursjukvårdare
 1516. Lön för Djurskyddsinspektör
 1517. Lön för Djurskyddskonsulent
 1518. Lön för Djurskötare, djurpark, cirkus
 1519. Lön för Djurskötare, försöksdjur
 1520. Lön för Djurskötare, lantbruk
 1521. Lön för Djurtransportförare
 1522. Lön för Djuruppfödare, fjäderfä
 1523. Lön för Djuruppfödare, sällskapsdjur
 1524. Lön för Djuruppfödare, övriga
 1525. Lön för Djurvårdare, djurklinik
 1526. Lön för Djurvårdare, djurpark
 1527. Lön för Djurvårdare, försöksdjur
 1528. Lön för Dockmakare
 1529. Lön för Dockspelare
 1530. Lön för Dockteaterpedagog
 1531. Lön för Doktorand, högskola/universitet
 1532. Lön för Dokumentalist
 1533. Lön för Dokumentärfotograf
 1534. Lön för Domare (juridisk)
 1535. Lön för Domare, idrott
 1536. Lön för Domkyrkoorganist
 1537. Lön för Domprost
 1538. Lön för Domstolsassistent
 1539. Lön för Domstolshandläggare
 1540. Lön för Domstolsjurist
 1541. Lön för Domstolssekreterare
 1542. Lön för Domänintendent
 1543. Lön för Donkeyman
 1544. Lön för Dopingkontrollant
 1545. Lön för Dopplackerare
 1546. Lön för Dragbilsförare
 1547. Lön för Dragbrotschare
 1548. Lön för Dragerare
 1549. Lön för Dragist, läkemedelsindustri
 1550. Lön för Dragist, sötvaror
 1551. Lön för Dragpressare
 1552. Lön för Dragspelsbyggare
 1553. Lön för Dragspelsreparatör
 1554. Lön för Dramalärare
 1555. Lön för Dramapedagog
 1556. Lön för Dramatiker
 1557. Lön för Dramaturg
 1558. Lön för Drejare
 1559. Lön för Dressare
 1560. Lön för Driftchef, energi, funktions- eller mellanchef
 1561. Lön för Driftchef, energi, verksamhetsnära chef
 1562. Lön för Driftchef, fastighetsförvaltning
 1563. Lön för Driftchef, fastighetsskötare
 1564. Lön för Driftchef, IT, funktions- eller mellanchef
 1565. Lön för Driftchef, IT, verksamhetsnära chef
 1566. Lön för Driftchef, lantbruk, biodlare och silkesodlare
 1567. Lön för Driftchef, lantbruk, blandad drift
 1568. Lön för Driftchef, lantbruk, blandade växtslag
 1569. Lön för Driftchef, lantbruk, fjäderfäuppfödning
 1570. Lön för Driftchef, lantbruk, jordbruksväxter
 1571. Lön för Driftchef, lantbruk, lantbrukets husdjur
 1572. Lön för Driftchef, lantbruk, träd och buskar
 1573. Lön för Driftchef, lantbruk, trädgårdsodling
 1574. Lön för Driftchef, lantbruk, övriga djuruppfödare
 1575. Lön för Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef
 1576. Lön för Driftchef, partihandel, verksamhetsnära chef
 1577. Lön för Driftchef, trädgård
 1578. Lön för Driftchef, VA, funktions- eller mellanchef
 1579. Lön för Driftchef, VA, verksamhetsnära chef
 1580. Lön för Driftelektriker
 1581. Lön för Driftingenjör (elektronik), civilingenjör
 1582. Lön för Driftingenjör (elektronik), högskoleingenjör
 1583. Lön för Driftingenjör (kemiteknik), civilingenjör
 1584. Lön för Driftingenjör (kemiteknik), högskoleingenjör
 1585. Lön för Driftingenjör (maskin), civilingenjör
 1586. Lön för Driftingenjör (maskin), högskoleingenjör
 1587. Lön för Driftingenjör (telekommunikation), civilingenjör
 1588. Lön för Driftingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör
 1589. Lön för Driftingenjör, bygg
 1590. Lön för Driftingenjör, elkraft
 1591. Lön för Driftingenjör, reningsverk
 1592. Lön för Driftingenjör, vattenverk
 1593. Lön för Driftingenjör, värmeverk
 1594. Lön för Driftledare, avfallshantering
 1595. Lön för Driftledare, IT
 1596. Lön för Driftledare, jordbruk blandade växtslag
 1597. Lön för Driftledare, jordbruk träd och buskar
 1598. Lön för Driftledare, jordbruk trädgårdsodling
 1599. Lön för Driftledare, jordbruk, blandad drift
 1600. Lön för Driftledare, jordbruk, jordbruksväxter
 1601. Lön för Driftledare, jordbruk, lantbrukets husdjur
 1602. Lön för Driftledare, nautisk
 1603. Lön för Driftledare, reningsverk m.m.
 1604. Lön för Driftledare, värmeverk m.m.
 1605. Lön för Driftmaskinist, kärnkraftverk
 1606. Lön för Driftmaskinist, reningsverk
 1607. Lön för Driftmaskinist, solenergianläggning
 1608. Lön för Driftmaskinist, vattenverk
 1609. Lön för Driftmaskinist, värmeverk
 1610. Lön för Driftmontör, elkraft
 1611. Lön för Driftpersonal, vattenrening
 1612. Lön för Driftplanerare, IT
 1613. Lön för Drifttekniker, bygg
 1614. Lön för Drifttekniker, data
 1615. Lön för Drifttekniker, energi
 1616. Lön för Drifttekniker, fastighet
 1617. Lön för Drifttekniker, förbränningsstation
 1618. Lön för Drifttekniker, vattenverk
 1619. Lön för Drifttekniker, värmeverk
 1620. Lön för Drifttekniker, ångpanna
 1621. Lön för Droginformatör
 1622. Lön för Drogrådgivare
 1623. Lön för Drogterapeut
 1624. Lön för Droskförare
 1625. Lön för Dräng, blandad drift
 1626. Lön för Dräng, lantbrukets husdjur
 1627. Lön för Dräng, växtodling
 1628. Lön för Drätselkamrer
 1629. Lön för Dumperförare
 1630. Lön för Dykarbiträde
 1631. Lön för Dykare
 1632. Lön för Dykarskötare
 1633. Lön för Dykinstruktör
 1634. Lön för Dykledare
 1635. Lön för Däckbyggare
 1636. Lön för Däckbytare
 1637. Lön för Däckdubbare
 1638. Lön för Däckmontör
 1639. Lön för Däckreparatör
 1640. Lön för Däckserviceman
 1641. Lön för Däcksman
 1642. Lön för Dörrvakt
 1643. Lön för Dövblindkonsulent
 1644. Lön för Dövblindtolk
 1645. Lön för Dövkonsulent
 1646. Lön för Dövlärare
 1647. Lön för Dövtolk
 1648. Lön för Editerare, böcker
 1649. Lön för Editerare, tidning
 1650. Lön för Efterbearbetare, papper
 1651. Lön för Efterbearbetningsredaktör
 1652. Lön för Efterbehandlare, data
 1653. Lön för Efterbehandlare, läder
 1654. Lön för Ekolog
 1655. Lön för Ekonometriker
 1656. Lön för Ekonomiansvarig, civilekonom
 1657. Lön för Ekonomiansvarig, övrig
 1658. Lön för Ekonomiassistent
 1659. Lön för Ekonomibiträde, fartyg
 1660. Lön för Ekonomibiträde, storhushåll
 1661. Lön för Ekonomichef, funktions- eller mellanchef
 1662. Lön för Ekonomichef, verksamhetsnära chef
 1663. Lön för Ekonomidirektör, funktions- eller mellanchef
 1664. Lön för Ekonomidirektör, verksamhetsnära chef
 1665. Lön för Ekonomiföreståndare, fartyg
 1666. Lön för Ekonomiföreståndare, storkök
 1667. Lön för Ekonomiintendent
 1668. Lön för Ekonomijournalist
 1669. Lön för Ekonomikonsulent, lantbruk
 1670. Lön för Ekonomikonsult
 1671. Lön för Ekonomikontorist
 1672. Lön för Ekonomiledare, funktions- eller mellanchef
 1673. Lön för Ekonomiledare, verksamhetsnära chef
 1674. Lön för Ekonomisekreterare
 1675. Lön för Ekotoxikolog
 1676. Lön för Eldare, fartyg
 1677. Lön för Eldare, kraft- och värmeanläggn
 1678. Lön för Eldriftsledare
 1679. Lön för Eldslukare
 1680. Lön för Elektriker, distribution
 1681. Lön för Elektriker, industri
 1682. Lön för Elektriker, installation
 1683. Lön för Elektrodskötare
 1684. Lön för Elektrofilterskötare
 1685. Lön för Elektromekaniker
 1686. Lön för Elektronfysiker
 1687. Lön för Elektroniker
 1688. Lön för Elektronikingenjör, civilingenjör
 1689. Lön för Elektronikingenjör, högskoleingenjör
 1690. Lön för Elektronikkonstruktör, civilingenjör
 1691. Lön för Elektronikkonstruktör, högskoleingenjör
 1692. Lön för Elektronikmontör, reparation
 1693. Lön för Elektronikmontör, tillverkning
 1694. Lön för Elektronikreparatör
 1695. Lön för Elektroniksanerare
 1696. Lön för Elektronmusiker
 1697. Lön för Elevassistent
 1698. Lön för Elevatorskötare
 1699. Lön för Elevkonsulent
 1700. Lön för Elevstödjare
 1701. Lön för Elevvårdsassistent
 1702. Lön för Elingenjör, fartyg
 1703. Lön för Elingenjör, övrig
 1704. Lön för Elinstallatör
 1705. Lön för Elitdomare
 1706. Lön för Elkonstruktör
 1707. Lön för Elkraftingenjör, civilingenjör
 1708. Lön för Elkraftingenjör, högskoleingenjör
 1709. Lön för Ellindare, tillverkning
 1710. Lön för Ellinjemontör
 1711. Lön för Elmaskinist, fartyg
 1712. Lön för Elmontör, installation elcentral
 1713. Lön för Elmontör, linjemontör
 1714. Lön för Elmontör, reparation elutrustning
 1715. Lön för Elmontör, tillverkning
 1716. Lön för Elmotorreparatör
 1717. Lön för Elmätaravläsare
 1718. Lön för Eloxerare
 1719. Lön för Elprovare
 1720. Lön för Elreparatör, distribution
 1721. Lön för Elreparatör, installation
 1722. Lön för Elreparatör, reparation
 1723. Lön för Elservicemontör
 1724. Lön för Elservicetekniker
 1725. Lön för Elskyltsmontör
 1726. Lön för Elsvetsare
 1727. Lön för Eltekniker, konstruktion m.m.
 1728. Lön för Eltekniker, reparation
 1729. Lön för Elverkschef, funktions- eller mellanchef
 1730. Lön för Elverkschef, verksamhetsnära chef
 1731. Lön för Elverksmontör
 1732. Lön för Emaljbrännare
 1733. Lön för Emaljerare, keramik
 1734. Lön för Emaljerare, lackering
 1735. Lön för Emaljör
 1736. Lön för Emballagekonsulent
 1737. Lön för Emballageoperatör
 1738. Lön för Emballagesnickare
 1739. Lön för Emballerare, maskin
 1740. Lön för Embryolog
 1741. Lön för Endestyrman
 1742. Lön för Endokrinolog
 1743. Lön för Enduroförare
 1744. Lön för Energiexpert
 1745. Lön för Energiingenjör, civilingenjör
 1746. Lön för Energiingenjör, högskoleingenjör
 1747. Lön för Energimäklare
 1748. Lön för Energirådgivare
 1749. Lön för Energisparrådgivare
 1750. Lön för Energistrateg
 1751. Lön för Energisäljare
 1752. Lön för Enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef
 1753. Lön för Enhetschef, dagcenter handikappomsorg, verksamhetsnära chef
 1754. Lön för Enhetschef, dagcenter äldreomsorg, verksamhetsnära chef
 1755. Lön för Enhetschef, förskola, funktions- eller mellanchef
 1756. Lön för Enhetschef, grundskola, funktions- eller mellanchef
 1757. Lön för Enhetschef, habiliteringscenter, funktions- eller mellanchef
 1758. Lön för Enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef
 1759. Lön för Enhetschef, hemtjänst, funktions- eller mellanchef
 1760. Lön för Enhetschef, hemtjänst, verksamhetsnära chef
 1761. Lön för Enhetschef, socialtjänst, verksamhetsnära chef
 1762. Lön för Enhetschef, äldreomsorg, funktions- eller mellanchef
 1763. Lön för Enhetschef, äldreomsorg, verksamhetsnära chef
 1764. Lön för Enolog
 1765. Lön för Enterprice Architect
 1766. Lön för Entertainer
 1767. Lön för Entomolog
 1768. Lön för Entreprenadingenjör
 1769. Lön för Entrévakt
 1770. Lön för Entrévärd
 1771. Lön för Envoyé
 1772. Lön för Epidemiläkare
 1773. Lön för Epidemiolog
 1774. Lön för Epiker
 1775. Lön för Epizootolog
 1776. Lön för Epoxigjutare
 1777. Lön för Equiterapeut
 1778. Lön för Ergonom
 1779. Lön för Etiketterare
 1780. Lön för Etnolog
 1781. Lön för Etolog
 1782. Lön för Etsare, glas
 1783. Lön för Etsare, tryckmedier
 1784. Lön för Etuimakare, läder
 1785. Lön för EU-kontrollant, lantbruksstöd
 1786. Lön för EU-kontrollant, övrig
 1787. Lön för Eurytmist
 1788. Lön för EU-samordnare
 1789. Lön för Evangelist, resepastor
 1790. Lön för Eventarrangör
 1791. Lön för Eventmakare
 1792. Lön för Excenterpressare
 1793. Lön för Excerpist
 1794. Lön för Expedit, dagligvaror
 1795. Lön för Expedit, fackhandel
 1796. Lön för Expedit, kiosk
 1797. Lön för Expedit, varuhus
 1798. Lön för Expeditionsassistent
 1799. Lön för Expeditionschef, departement
 1800. Lön för Expeditionschef, lager
 1801. Lön för Expeditionsföreståndare, järnväg
 1802. Lön för Expeditionsföreståndare, sjukvård
 1803. Lön för Expeditionsvakt
 1804. Lön för Expeditör, facklig organisation
 1805. Lön för Expeditör, lager
 1806. Lön för Expeditör, spedition
 1807. Lön för Expeditör, telefonist
 1808. Lön för Expeditör, telex
 1809. Lön för Experimentingenjör, elektronik
 1810. Lön för Experimentingenjör, kemiteknik
 1811. Lön för Experimentingenjör, telekommunikation
 1812. Lön för Exploateringschef, kommun, funktions- eller mellanchef
 1813. Lön för Exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef
 1814. Lön för Exploateringsingenjör
 1815. Lön för Exportchef, funktions- eller mellanchef
 1816. Lön för Exportchef, verksamhetsnära chef
 1817. Lön för Exportförsäljare
 1818. Lön för Exportkonsult
 1819. Lön för Exportmanager, funktions- eller mellanchef
 1820. Lön för Exportmanager, verksamhetsnära chef
 1821. Lön för Exportpackmästare
 1822. Lön för Exportsekreterare
 1823. Lön för Exportspeditör
 1824. Lön för Exportsäljare
 1825. Lön för Expressarbetare
 1826. Lön för Expressbud
 1827. Lön för Extraherare, frukt- och grönsaksberedning
 1828. Lön för Extratörsoperatör, sockerindustri
 1829. Lön för Extruderskötare, metall
 1830. Lön för Fabrikselektriker
 1831. Lön för Fabriksstädare
 1832. Lön för Facklig förtroendeman
 1833. Lön för Facklig förtroendevald
 1834. Lön för Fackombudsman
 1835. Lön för Fackverksskötare, timmer
 1836. Lön för FAD (First assistant director)
 1837. Lön för Fakir
 1838. Lön för Faktor, prepress
 1839. Lön för Faktor, sågverk
 1840. Lön för Faktor, tryckeri
 1841. Lön för Fakturakontorist
 1842. Lön för Fakturakontrollant
 1843. Lön för Fallskärmsinstruktör
 1844. Lön för Falsare, bokbinderi
 1845. Lön för Falsare, emballage
 1846. Lön för Falsare, tunnplåt
 1847. Lön för Familjehemsförälder
 1848. Lön för Familjehemsrekryterare
 1849. Lön för Familjehemssekreterare
 1850. Lön för Familjehemsvårdare
 1851. Lön för Familjehemsvärd
 1852. Lön för Familjepedagog
 1853. Lön för Familjerådgivare
 1854. Lön för Familjerättsjurist
 1855. Lön för Familjerättssekreterare
 1856. Lön för Familjeterapeut
 1857. Lön för Familjevårdsinspektör
 1858. Lön för Fanerarbetare, fanertillverkning
 1859. Lön för Fanerare
 1860. Lön för Fanerfogare
 1861. Lön för Fanerpressare, fanertillverkning
 1862. Lön för Fanerskivarbetare
 1863. Lön för Fanerskärare
 1864. Lön för Fanersvarvare
 1865. Lön för Farmaceut, apotekare
 1866. Lön för Farmaceut, receptarie
 1867. Lön för Farmaceutisk operatör
 1868. Lön för Farmakolog, forskare
 1869. Lön för Farmakolog, klinisk
 1870. Lön för Fartygsbefäl
 1871. Lön för Fartygsbefälsassistent
 1872. Lön för Fartygschef
 1873. Lön för Fartygselektriker
 1874. Lön för Fartygsingenjör
 1875. Lön för Fartygsinspektör
 1876. Lön för Fartygsintendent
 1877. Lön för Fartygsklarerare
 1878. Lön för Fartygskonstruktör
 1879. Lön för Fartygsmaskinist
 1880. Lön för Fartygsplåtslagare
 1881. Lön för Fartygsradiotelegrafist
 1882. Lön för Fartygsreparatör
 1883. Lön för Fartygsstyrman
 1884. Lön för Fartygsstädare
 1885. Lön för Fartygstelegrafist
 1886. Lön för Fasadisolerare
 1887. Lön för Fasadmontör
 1888. Lön för Fasadputsare
 1889. Lön för Fasadrengörare
 1890. Lön för Fasadrenoverare
 1891. Lön för Fasadtvättare
 1892. Lön för Fastighetsadministratör
 1893. Lön för Fastighetsanalytiker
 1894. Lön för Fastighetsarbetare
 1895. Lön för Fastighetsassistent
 1896. Lön för Fastighetschef, funktions- eller mellanchef
 1897. Lön för Fastighetschef, verksamhetsnära chef
 1898. Lön för Fastighetsdirektör, funktions- eller mellanchef
 1899. Lön för Fastighetsdirektör, verksamhetsnära chef
 1900. Lön för Fastighetsekonom, förvaltning
 1901. Lön för Fastighetsekonom, värdering och analys
 1902. Lön för Fastighetseldare
 1903. Lön för Fastighetsförmedlare
 1904. Lön för Fastighetsförvaltare
 1905. Lön för Fastighetsingenjör
 1906. Lön för Fastighetsinspektör
 1907. Lön för Fastighetsintendent
 1908. Lön för Fastighetsjurist
 1909. Lön för Fastighetskamrer
 1910. Lön för Fastighetsmaskinist
 1911. Lön för Fastighetsmäklarassistent
 1912. Lön för Fastighetsmäklare
 1913. Lön för Fastighetsnotarie
 1914. Lön för Fastighetsreparatör
 1915. Lön för Fastighetsråd
 1916. Lön för Fastighetsrådgivare
 1917. Lön för Fastighetssekreterare
 1918. Lön för Fastighetsskötare
 1919. Lön för Fastighetsstädare
 1920. Lön för Fastighetstekniker
 1921. Lön för Fastighetsunderhållare
 1922. Lön för Fastighetsvärd
 1923. Lön för Fastighetsvärderare, auktoriserad
 1924. Lön för Fastighetsägare
 1925. Lön för Featureredaktör
 1926. Lön för Feldenkreispedagog
 1927. Lön för Festarrangör
 1928. Lön för Festivalarrangör
 1929. Lön för Fiberdragare
 1930. Lön för Fiberinstallatör
 1931. Lön för Fiberskivehärdare
 1932. Lön för Fiberskivetorkare
 1933. Lön för Fibersvetsare
 1934. Lön för Fibertekniker, installation, skarvning
 1935. Lön för Fibertekniker, tillverkning
 1936. Lön för Filare
 1937. Lön för Filéoperatör
 1938. Lön för Filéskärare
 1939. Lön för Fileterare
 1940. Lön för Filhuggare
 1941. Lön för Filmare
 1942. Lön för Filmarkitekt
 1943. Lön för Filmarkivarie
 1944. Lön för Filmcensor
 1945. Lön för Filmchef
 1946. Lön för Filmfotograf
 1947. Lön för Filmförfattare
 1948. Lön för Filminspicient
 1949. Lön för Filmklippare
 1950. Lön för Filmkompositör
 1951. Lön för Filmkonsulent
 1952. Lön för Filmljudtekniker
 1953. Lön för Filmljussättare
 1954. Lön för Filmmakare
 1955. Lön för Filmmusikkompositör
 1956. Lön för Filmmålare
 1957. Lön för Filmpassare
 1958. Lön för Filmproducent, funktions- eller mellanchef
 1959. Lön för Filmproducent, verksamhetsnära chef
 1960. Lön för Filmproduktionsledare
 1961. Lön för Filmredaktör
 1962. Lön för Filmredigerare
 1963. Lön för Filmregissör
 1964. Lön för Filmröst
 1965. Lön för Filmscripta
 1966. Lön för Filmskapare
 1967. Lön för Filmskarvare
 1968. Lön för Filmtecknare
 1969. Lön för Filmtekniker, film och TV
 1970. Lön för Filmtekniker, framkallning, kopiering
 1971. Lön för Filmuthyrare
 1972. Lön för Filosof, forskare
 1973. Lön för Filterskötare, malmanrikning
 1974. Lön för Filtrerare
 1975. Lön för Financial controller
 1976. Lön för Finansanalytiker
 1977. Lön för Finanschef, funktions- eller mellanchef
 1978. Lön för Finanschef, verksamhetsnära chef
 1979. Lön för Finansdirektör, funktions- eller mellanchef
 1980. Lön för Finansdirektör, verksamhetsnära chef
 1981. Lön för Finansekonom
 1982. Lön för Finansiell rådgivare
 1983. Lön för Finanskonsult
 1984. Lön för Finansråd
 1985. Lön för Finkrossare, malm
 1986. Lön för Finmekaniker
 1987. Lön för Finmekaniker, hopsättare
 1988. Lön för Finsnickare
 1989. Lön för Fiolbyggare
 1990. Lön för Fiskare, (havsfiske)
 1991. Lön för Fiskare, (kustfiske och insjöfiske)
 1992. Lön för Fiskberedare
 1993. Lön för Fiskeguide
 1994. Lön för Fiskeriassistent
 1995. Lön för Fiskeribiolog
 1996. Lön för Fiskeriingenjör
 1997. Lön för Fiskeriinspektör
 1998. Lön för Fiskeriintendent
 1999. Lön för Fiskerikonsulent
 2000. Lön för Fiskerikontrollant
 2001. Lön för Fiskeskeppare
 2002. Lön för Fiskevårdsarbetare
 2003. Lön för Fiskevårdskonsulent
 2004. Lön för Fiskfabriksarbetare
 2005. Lön för Fiskförsäljare
 2006. Lön för Fiskmatberedare
 2007. Lön för Fiskmästare, fiskhandlare
 2008. Lön för Fiskmästare, fiskodling
 2009. Lön för Fiskodlare
 2010. Lön för Fiskodlingsarbetare
 2011. Lön för Fiskrensare, konservering
 2012. Lön för Fitnessinstruktör
 2013. Lön för Fjäderfäkonsulent
 2014. Lön för Fjäderfäskötare
 2015. Lön för Fjäderfäuppfödare
 2016. Lön för Fjäderspinnare
 2017. Lön för Fjällräddare
 2018. Lön för Fjärrbilsförare
 2019. Lön för Fjärrtågklarerare
 2020. Lön för Fjärrvärmerörläggare
 2021. Lön för Flaggvakt
 2022. Lön för Flermaskinsystemoperatör
 2023. Lön för Fleroperationsmaskinoperatör, metall
 2024. Lön för Fleurist
 2025. Lön för Flexotryckare
 2026. Lön för Flight Data Operator
 2027. Lön för Flisberedare
 2028. Lön för Flismaskinförare, skogsbruk
 2029. Lön för Flops-operatör
 2030. Lön för Florist
 2031. Lön för Floristbiträde
 2032. Lön för Flotationsskötare
 2033. Lön för Flygexpeditionsföreståndare, funktions- eller mellanchef
 2034. Lön för Flygexpeditionsföreståndare, verksamhetsnära chef
 2035. Lön för Flygfotograf
 2036. Lön för Flygfraktchef, funktions- eller mellanchef
 2037. Lön för Flygfraktchef, verksamhetsnära chef
 2038. Lön för Flygförare
 2039. Lön för Flygingenjör, flygvapnet
 2040. Lön för Flygingenjör, industri
 2041. Lön för Flyginstruktör
 2042. Lön för Flyginstrumentmekaniker
 2043. Lön för Flygkapten
 2044. Lön för Flygklarerare
 2045. Lön för Flygledarassistent
 2046. Lön för Flygledare
 2047. Lön för Flyglärare
 2048. Lön för Flygmaskinist
 2049. Lön för Flygmekaniker
 2050. Lön för Flygmotormekaniker
 2051. Lön för Flygmotormontör
 2052. Lön för Flygmotorreparatör
 2053. Lön för Flygmäklare
 2054. Lön för Flygnavigatör
 2055. Lön för Flygofficer
 2056. Lön för Flygplansbyggare
 2057. Lön för Flygplanselektriker
 2058. Lön för Flygplanskonstruktör
 2059. Lön för Flygplanslastare
 2060. Lön för Flygplansmekaniker
 2061. Lön för Flygplansmontör
 2062. Lön för Flygplansmotormekaniker
 2063. Lön för Flygplansplåtslagare
 2064. Lön för Flygplansstädare
 2065. Lön för Flygplanstankare
 2066. Lön för Flygplatsbrandman
 2067. Lön för Flygplatschef
 2068. Lön för Flygplatskontrollant
 2069. Lön för Flygplatsman
 2070. Lön för Flygplatsvakt
 2071. Lön för Flygpurser
 2072. Lön för Flygreparatör
 2073. Lön för Flygreseförsäljare
 2074. Lön för Flygspeditör
 2075. Lön för Flygstationsföreståndare, funktions- eller mellanchef
 2076. Lön för Flygstationsföreståndare, verksamhetsnära chef
 2077. Lön för Flygsteward
 2078. Lön för Flygstyrman
 2079. Lön för Flygsäkerhetskoordinator
 2080. Lön för Flygtekniker
 2081. Lön för Flygtrafikassistent
 2082. Lön för Flygtrafikledarassistent
 2083. Lön för Flygtrafikledare
 2084. Lön för Flygvapenchef
 2085. Lön för Flygverkmästare
 2086. Lön för Flygvärd
 2087. Lön för Flygvärdinna
 2088. Lön för Flyktingassistent
 2089. Lön för Flyktinghandläggare
 2090. Lön för Flyktingkonsulent
 2091. Lön för Flyktingsamordnare
 2092. Lön för Flyktingsekreterare
 2093. Lön för Flyttkarl
 2094. Lön för Fläktmontör, installation
 2095. Lön för Fläktmontör, tillverkning
 2096. Lön för Flöjtist
 2097. Lön för FM-konsult
 2098. Lön för FMS-operatör
 2099. Lön för FN-soldat
 2100. Lön för Foajéchef, teater
 2101. Lön för Foajévaktmästare
 2102. Lön för Fogare, faner
 2103. Lön för Fogskärare, plast
 2104. Lön för Folierare
 2105. Lön för Folievalsare, metall
 2106. Lön för Folkbibliotekarie
 2107. Lön för Folkbokföringshandläggare
 2108. Lön för Folkhälsoutvecklare
 2109. Lön för Folkhögskolelärare
 2110. Lön för Folkrättsjurist
 2111. Lön för Fondchef, funktions- eller mellanchef
 2112. Lön för Fondchef, verksamhetsnära chef
 2113. Lön för Fondförvaltare
 2114. Lön för Fondkommissionär
 2115. Lön för Fondmäklare
 2116. Lön för Foniater
 2117. Lön för Food & beverage manager, funktions- eller mellanchef
 2118. Lön för Food & beverage manager, verksamhetsnära chef
 2119. Lön för Fordonselektriker
 2120. Lön för Fordonsingenjör
 2121. Lön för Fordonsingenjör, Trafikverket
 2122. Lön för Fordonsinredare
 2123. Lön för Fordonslackerare, reparation
 2124. Lön för Fordonslackerare, tillverkning
 2125. Lön för Fordonsledare
 2126. Lön för Fordonsmekaniker
 2127. Lön för Fordonsmontör
 2128. Lön för Fordonstekniker
 2129. Lön för Fordonsuthyrare
 2130. Lön för Forensiker, biomedicinsk analytiker
 2131. Lön för Forensiker, fysik
 2132. Lön för Forensiker, kemi
 2133. Lön för Formare, choklad
 2134. Lön för Formare, gipsplattor
 2135. Lön för Formare, gjuteri
 2136. Lön för Formare, keramik
 2137. Lön för Formatsågare, fiberskivor
 2138. Lön för Formbyggare, båtar
 2139. Lön för Formbytare, gummi
 2140. Lön för Formgivare, grafisk
 2141. Lön för Formgivare, industri-
 2142. Lön för Formgivare, ospec
 2143. Lön för Formgivare, silversmed
 2144. Lön för Formgjutare, keramik
 2145. Lön för Formgjutare, plast
 2146. Lön för Formmaskinskötare, plast
 2147. Lön för Formpressare, skiktträ
 2148. Lön för Formreparatör
 2149. Lön för Formsprutare, gummi
 2150. Lön för Formsprutare, plast
 2151. Lön för Formsprutställare
 2152. Lön för Formspruttekniker
 2153. Lön för Formsättare
 2154. Lön för Fornminnesinventerare
 2155. Lön för Forskarassistent, högskola/universitet
 2156. Lön för Forskare, agronomi
 2157. Lön för Forskare, bakteriologi
 2158. Lön för Forskare, beräkningsbiologi
 2159. Lön för Forskare, bioteknik
 2160. Lön för Forskare, cell och molekylärbiologi
 2161. Lön för Forskare, etnologi
 2162. Lön för Forskare, farmakologi
 2163. Lön för Forskare, filmvetenskap
 2164. Lön för Forskare, filosofi
 2165. Lön för Forskare, framtids-
 2166. Lön för Forskare, freds-
 2167. Lön för Forskare, historia
 2168. Lön för Forskare, IT
 2169. Lön för Forskare, kriminalvård
 2170. Lön för Forskare, kulturgeografi
 2171. Lön för Forskare, läkemedel
 2172. Lön för Forskare, medicin
 2173. Lön för Forskare, mikrobiologi
 2174. Lön för Forskare, mikroelektronik
 2175. Lön för Forskare, miljö
 2176. Lön för Forskare, odontologi
 2177. Lön för Forskare, omvårdnad
 2178. Lön för Forskare, pedagogik
 2179. Lön för Forskare, rättsvetenskap
 2180. Lön för Forskare, samhällsvetenskap
 2181. Lön för Forskare, sociologi
 2182. Lön för Forskare, språk
 2183. Lön för Forskare, statskunskap
 2184. Lön för Forskare, teologi
 2185. Lön för Forskare, trafiksäkerhet
 2186. Lön för Forskare, trädgårdsvetenskap
 2187. Lön för Forskare, växt och djurbiologi
 2188. Lön för Forskare, zoologi
 2189. Lön för Forskningsassistent, forskningsbiträde
 2190. Lön för Forskningsbibliotekarie
 2191. Lön för Forskningsbiträde
 2192. Lön för Forskningschef, funktions- eller mellanchef
 2193. Lön för Forskningschef, verksamhetsnära chef
 2194. Lön för Forskningsingenjör, bygg
 2195. Lön för Forskningsingenjör, elektronik
 2196. Lön för Forskningsingenjör, elkraft
 2197. Lön för Forskningsingenjör, fysik
 2198. Lön för Forskningsingenjör, kemi
 2199. Lön för Forskningsingenjör, maskin
 2200. Lön för Forskningsingenjör, metallurgi
 2201. Lön för Forskningsingenjör, telekommunikation
 2202. Lön för Forskningslaborant, fysik
 2203. Lön för Forskningslaborant, kemi
 2204. Lön för Forskningssjuksköterska
 2205. Lön för Fortbildningskonsulent
 2206. Lön för Fortbildningsledare
 2207. Lön för Fortbildningssekreterare
 2208. Lön för Fosfaterare
 2209. Lön för Fosterbarnsinspektör
 2210. Lön för Fosterförälder
 2211. Lön för Fostermamma
 2212. Lön för Fotbollsdomare
 2213. Lön för Fotbollsinstruktör
 2214. Lön för Fotbollsledare
 2215. Lön för Fotbollsspelare
 2216. Lön för Fotbollstränare
 2217. Lön för Fotobiträde, butik
 2218. Lön för Fotoetsare, glas
 2219. Lön för Fotoframkallare
 2220. Lön för Fotoförsäljare
 2221. Lön för Fotograf
 2222. Lön för Fotografassistent
 2223. Lön för Fotografiker
 2224. Lön för Fotokopist
 2225. Lön för Fotolaborant
 2226. Lön för Fotolaboratoriearbetare
 2227. Lön för Fotolaboratoriebiträde
 2228. Lön för Fotolärare
 2229. Lön för Fotomodell
 2230. Lön för Fotoretuschör
 2231. Lön för Fotosäljare
 2232. Lön för Fotosättare
 2233. Lön för Fototekniker, framkallning o. kopiering
 2234. Lön för Fototekniker, reparation
 2235. Lön för Fotterapeut
 2236. Lön för Fotvårdare
 2237. Lön för Fotvårdsspecialist
 2238. Lön för Fotvårdsterapeut
 2239. Lön för Fotzonterapeut
 2240. Lön för FOU-chef, funktions- eller mellanchef
 2241. Lön för FOU-chef, verksamhetsnära chef
 2242. Lön för Fraktassistent, flyg
 2243. Lön för Fraktassistent, väg
 2244. Lön för Fraktchef, funktions- eller mellanchef
 2245. Lön för Fraktchef, verksamhetsnära chef
 2246. Lön för Fraktmäklare
 2247. Lön för Fraktskadehandläggare
 2248. Lön för Framkallare
 2249. Lön för Framtidsforskare
 2250. Lön för Fredsforskare
 2251. Lön för Freinetlärare
 2252. Lön för Frekvenskoordinerare
 2253. Lön för Friidrottstränare
 2254. Lön för Frikyrkopastor
 2255. Lön för Frilansfotograf
 2256. Lön för Frilansjournalist
 2257. Lön för Friluftsguide
 2258. Lön för Frimärkshandlare
 2259. Lön för Friskvårdare
 2260. Lön för Friskvårdsinstruktör
 2261. Lön för Friskvårdskonsult
 2262. Lön för Friskvårdsledare
 2263. Lön för Friskvårdsterapeut
 2264. Lön för Frisör
 2265. Lön för Frisöraspirant
 2266. Lön för Fritidsassistent
 2267. Lön för Fritidschef, funktions- eller mellanchef
 2268. Lön för Fritidschef, verksamhetsnära chef
 2269. Lön för Fritidsgårdsföreståndare
 2270. Lön för Fritidsgårdsföreståndare/fritidspedagog
 2271. Lön för Fritidshemsbiträde
 2272. Lön för Fritidshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef
 2273. Lön för Fritidshemsföreståndare, verksamhetsnära chef
 2274. Lön för Fritidsinstruktör
 2275. Lön för Fritidsintendent
 2276. Lön för Fritidskonsulent
 2277. Lön för Fritidsledare
 2278. Lön för Fritidsombud, försäkringar
 2279. Lön för Fritidspedagog
 2280. Lön för Fritidspolitiker
 2281. Lön för Frivårdschef
 2282. Lön för Frivårdshandläggare
 2283. Lön för Frivårdsinspektör
 2284. Lön för Frontofficepersonal
 2285. Lön för Frukostbiträde
 2286. Lön för Frukostvärd
 2287. Lön för Fruktansvarig
 2288. Lön för Fruktodlare
 2289. Lön för Fruktodlingsarbetare
 2290. Lön för Fruktodlingskonsulent
 2291. Lön för Fruktplockare
 2292. Lön för Fruktpressare
 2293. Lön för Fryshusarbetare
 2294. Lön för Fryslagerarbetare, ospec
 2295. Lön för Fryslagerarbetare, packare
 2296. Lön för Fryslagerarbetare, truckförare
 2297. Lön för Frysmaskinist, anläggning
 2298. Lön för Frälsningsofficer
 2299. Lön för Fräsare, metall
 2300. Lön för Fräsare, trä
 2301. Lön för Frökontrollant, laboratorium
 2302. Lön för Frörensare
 2303. Lön för Fuktblästrare
 2304. Lön för Fukttekniker, besiktningsman
 2305. Lön för Fukttekniker, sanerare
 2306. Lön för Funktionschef, offentlig verksamhet, verksamhetsnära chef
 2307. Lön för Funktionsledare, järnvägstrafik
 2308. Lön för Furir, försvaret
 2309. Lön för Furnerare
 2310. Lön för Futoterapeut
 2311. Lön för Fyrverkeriarbetare
 2312. Lön för Fysiker
 2313. Lön för Fysiolog, forskare
 2314. Lön för Fysiolog, klinisk
 2315. Lön för Fysiologassistent
 2316. Lön för Fysiologassistent, laborant
 2317. Lön för Fysionom
 2318. Lön för Fysioterapeut
 2319. Lön för Fysioterapibiträde
 2320. Lön för Fågelinventerare
 2321. Lön för Fågelskötare
 2322. Lön för Fångtransportör
 2323. Lön för Fårfarmare
 2324. Lön för Fårskötare
 2325. Lön för Fåruppfödare
 2326. Lön för Fältassistent
 2327. Lön för Fältintervjuare
 2328. Lön för Fältkontrollant
 2329. Lön för Fältkurator
 2330. Lön för Fältläkare
 2331. Lön för Fältsekreterare
 2332. Lön för Fältskadereglerare
 2333. Lön för Fältsäljare
 2334. Lön för Fälttjänsteman, försäkringar
 2335. Lön för Fängelsepräst
 2336. Lön för Fänrik, förvaret
 2337. Lön för Färdbeviskontrollant
 2338. Lön för Färdbilsförare
 2339. Lön för Färdigmatlagare
 2340. Lön för Färdledare
 2341. Lön för Färdmekaniker, flyg
 2342. Lön för Färdtjänstbussförare
 2343. Lön för Färdtjänstförare
 2344. Lön för Färdtjänstsamordnare
 2345. Lön för Färgblandare
 2346. Lön för Färgblandare, textil
 2347. Lön för Färgblandare, tryckeri
 2348. Lön för Färgbrytare
 2349. Lön för Färghandelsbiträde
 2350. Lön för Färgkokare
 2351. Lön för Färgkonsult, inredning
 2352. Lön för Färgkopist
 2353. Lön för Färgrivare
 2354. Lön för Färgtappare
 2355. Lön för Färgtryckspåläggare, porslin
 2356. Lön för Färjförare
 2357. Lön för Färjskeppare
 2358. Lön för Färjvakt
 2359. Lön för Färskvaruchef
 2360. Lön för Fögderidirektör, funktions- eller mellanchef
 2361. Lön för Fögderidirektör, verksamhetsnära chef
 2362. Lön för Fögderisekreterare
 2363. Lön för Fönsterbyggare
 2364. Lön för Fönsterhantverkare
 2365. Lön för Fönstermontör, snickare
 2366. Lön för Fönstermontör, tillverkning
 2367. Lön för Fönsterputsare
 2368. Lön för Fönsterrenoverare
 2369. Lön för Fönstersnickare
 2370. Lön för Fönstertekniker
 2371. Lön för Fönstertillverkare
 2372. Lön för Förare, minitåg
 2373. Lön för Förarprövare
 2374. Lön för Förbundschef
 2375. Lön för Förbundsdirektör
 2376. Lön för Förbundsjurist
 2377. Lön för Förbundskassör
 2378. Lön för Förbundskonsulent, intresseorganisation
 2379. Lön för Förbundsordförande
 2380. Lön för Förbundssekreterare
 2381. Lön för Förbundstränare
 2382. Lön för Föredragande jurist
 2383. Lön för Föreläsare
 2384. Lön för Föreningsgårdsarbetare
 2385. Lön för Föreningsinstruktör
 2386. Lön för Föreningskonsulent
 2387. Lön för Föreståndare, arkiv
 2388. Lön för Föreståndare, barnhem, funktions- eller mellanchef
 2389. Lön för Föreståndare, barnhem, verksamhetsnära chef
 2390. Lön för Föreståndare, begravningsbyrå
 2391. Lön för Föreståndare, bensinstation
 2392. Lön för Föreståndare, daghem, funktions- eller mellanchef
 2393. Lön för Föreståndare, daghem, verksamhetsnära chef
 2394. Lön för Föreståndare, Folkets Hus, funktions- eller mellanchef
 2395. Lön för Föreståndare, Folkets Hus, verksamhetsnära chef
 2396. Lön för Föreståndare, fritidsgård/fritidspedagog
 2397. Lön för Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef
 2398. Lön för Föreståndare, fritidshem, verksamhetsnära chef
 2399. Lön för Föreståndare, förskola, funktions- eller mellanchef
 2400. Lön för Föreståndare, förskola, verksamhetsnära chef
 2401. Lön för Föreståndare, galleri
 2402. Lön för Föreståndare, golfbana, funktions- eller mellanchef
 2403. Lön för Föreståndare, golfbana, verksamhetsnära chef
 2404. Lön för Föreståndare, hem för vård och boende, funktions- eller mellanchef
 2405. Lön för Föreståndare, hem för vård och boende, verksamhetsnära chef
 2406. Lön för Föreståndare, idrottshall, funktions- eller mellanchef
 2407. Lön för Föreståndare, idrottshall, verksamhetsnära chef
 2408. Lön för Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, funktions- eller mellanchef
 2409. Lön för Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, verksamhetsnära chef
 2410. Lön för Föreståndare, kursgård
 2411. Lön för Föreståndare, kyrkligverksamhet
 2412. Lön för Föreståndare, mäss, lunchrum etc
 2413. Lön för Föreståndare, skolmåltidsverksamhet
 2414. Lön för Föreståndare, stugby
 2415. Lön för Föreståndare, vandrarhem
 2416. Lön för Föreståndare, ålderdomshem, funktions- eller mellanchef
 2417. Lön för Föreståndare, ålderdomshem, verksamhetsnära chef
 2418. Lön för Föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård
 2419. Lön för Företagsbibliotekarie
 2420. Lön för Företagsekonomisk rådgivare
 2421. Lön för Företagsförsäljare
 2422. Lön för Företagsguide
 2423. Lön för Företagsgymnast
 2424. Lön för Företagsjurist
 2425. Lön för Företagskonsulent
 2426. Lön för Företagskonsult
 2427. Lön för Företagsledare, inom bygg och anläggning, utan chefshierarki
 2428. Lön för Företagsledare, inom fastighet, utan chefshierarki
 2429. Lön för Företagsledare, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki
 2430. Lön för Företagsledare, inom handel, utan chefshierarki
 2431. Lön för Företagsledare, inom hotell , utan chefshierarki
 2432. Lön för Företagsledare, inom jordbruk, utan chefshierarki
 2433. Lön för Företagsledare, inom restaurang, utan chefshierarki
 2434. Lön för Företagsledare, inom skogsbruk, utan chefshierarki
 2435. Lön för Företagsledare, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshierarki
 2436. Lön för Företagsledare, inom transporter, utan chefshierarki
 2437. Lön för Företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki
 2438. Lön för Företagsledare, inom utbildning, utan chefshierarki
 2439. Lön för Företagsledare, inom vård och omsorg, utan chefshierarki
 2440. Lön för Företagsledare, inom äldreomsorg, utan chefshierarki
 2441. Lön för Företagsledare, med chefshierarki
 2442. Lön för Företagsläkare
 2443. Lön för Företagsmäklare
 2444. Lön för Företagspsykolog
 2445. Lön för Företagsrådgivare
 2446. Lön för Företagssjukgymnast
 2447. Lön för Företagssjuksköterska
 2448. Lön för Företagssköterska
 2449. Lön för Företagssäljare
 2450. Lön för Författare
 2451. Lön för Förgyllare, metall
 2452. Lön för Förgyllare, trä
 2453. Lön för Förhandlingschef, företag
 2454. Lön för Förhandlingschef, organisation
 2455. Lön för Förhandlingschef, staten
 2456. Lön för Förhandlingsombudsman
 2457. Lön för Förhandlingssekreterare, staten
 2458. Lön för Förkromare
 2459. Lön för Förlagsassistent
 2460. Lön för Förlagschef, bokförlag
 2461. Lön för Förlagschef, tidning
 2462. Lön för Förlagsfaktor
 2463. Lön för Förlagsredaktör
 2464. Lön för Förlossningsbarnmorska
 2465. Lön för Förläggare, med chefshierarki
 2466. Lön för Förläggare, utan chefshierarki
 2467. Lön för Förläggningschef, funktions- eller mellanchef
 2468. Lön för Förläggningschef, verksamhetsnära chef
 2469. Lön för Förmyndare
 2470. Lön för Förnicklare
 2471. Lön för Förpackningsarbetare
 2472. Lön för Förpackningsoperatör
 2473. Lön för Förpackningstekniker
 2474. Lön för Förpackningsutvecklare
 2475. Lön för Förrådsansvarig
 2476. Lön för Förrådsarbetare, bygg
 2477. Lön för Förrådsarbetare, lager
 2478. Lön för Förrådschef
 2479. Lön för Förrådsförvaltare
 2480. Lön för Förrådsman
 2481. Lön för Förrådsmästare
 2482. Lön för Förrättningsassistent
 2483. Lön för Förrättningslantmätare
 2484. Lön för Församlingsassistent, förskolebarn
 2485. Lön för Församlingsassistent, skolbarn, ungdom, vuxna
 2486. Lön för Församlingsdiakon
 2487. Lön för Församlingsdiakonissa
 2488. Lön för Församlingsföreståndare, frikyrkoförsamling
 2489. Lön för Församlingsföreståndare, Frälsningsarmén
 2490. Lön för Församlingsmusiker
 2491. Lön för Församlingspedagog
 2492. Lön för Församlingssekreterare
 2493. Lön för Församlingssyster
 2494. Lön för Församlingsvärd
 2495. Lön för Försilvrare, metall
 2496. Lön för Förskoleassistent
 2497. Lön för Förskolechef, föreståndare förskola, funktions- eller mellanchef
 2498. Lön för Förskolechef, förvaltning, funktions- eller mellanchef
 2499. Lön för Förskolechef, verksamhetsnära chef
 2500. Lön för Förskolekonsulent
 2501. Lön för Förskolepedagog
 2502. Lön för Förskolepsykolog
 2503. Lön för Förskolerektor, verksamhetsnära chef
 2504. Lön för Förskollärare
 2505. Lön för Förslutare
 2506. Lön för Förstadielärare
 2507. Lön för Förstelärare, grundskola
 2508. Lön för Förstelärare, gymnasieskola
 2509. Lön för Försvarsmeteorolog
 2510. Lön för Försäkringsaktuarie
 2511. Lön för Försäkringsassistent
 2512. Lön för Försäkringsbedömare, försäkringskassa
 2513. Lön för Försäkringsbedömare, övrig
 2514. Lön för Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef
 2515. Lön för Försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef
 2516. Lön för Försäkringsdomare
 2517. Lön för Försäkringsförmedlare
 2518. Lön för Försäkringshandläggare, försäkringskassa
 2519. Lön för Försäkringshandläggare, övrig
 2520. Lön för Försäkringsjurist
 2521. Lön för Försäkringskassechef
 2522. Lön för Försäkringskassehandläggare
 2523. Lön för Försäkringskassetjänsteman
 2524. Lön för Försäkringskonsulent
 2525. Lön för Försäkringskonsult, försäkringskassa
 2526. Lön för Försäkringsläkare
 2527. Lön för Försäkringsmatematiker
 2528. Lön för Försäkringsmäklarassistent
 2529. Lön för Försäkringsmäklare
 2530. Lön för Försäkringsombud
 2531. Lön för Försäkringsrådgivare, försäkringskassa
 2532. Lön för Försäkringsrådgivare, övrig
 2533. Lön för Försäkringssekreterare, försäkringskassa
 2534. Lön för Försäkringsspecialist
 2535. Lön för Försäkringssäljare
 2536. Lön för Försäkringstjänsteman, försäkringsbolag
 2537. Lön för Försäkringstjänsteman, försäkringskassa
 2538. Lön för Försäkringstjänsteman, skadereglerare
 2539. Lön för Försäkringsutredare, försäkringsbolag
 2540. Lön för Försäkringsutredare, försäkringskassa
 2541. Lön för Försäljare inom teknik och medicin
 2542. Lön för Försäljare, bil
 2543. Lön för Försäljare, biljett-
 2544. Lön för Försäljare, butiksbiträde, byggnadsvaror m.m.
 2545. Lön för Försäljare, båt
 2546. Lön för Försäljare, fackhandel
 2547. Lön för Försäljare, försäkringar
 2548. Lön för Försäljare, Hemglass
 2549. Lön för Försäljare, innesäljare, byggnadsvaror m.m.
 2550. Lön för Försäljare, kiosk
 2551. Lön för Försäljare, kläder
 2552. Lön för Försäljare, maskiner, byggnadsvaror
 2553. Lön för Försäljare, möbler, husgeråd
 2554. Lön för Försäljare, ospec detaljhandel
 2555. Lön för Försäljare, partihandel
 2556. Lön för Försäljare, pressbyrå
 2557. Lön för Försäljare, proffsmarknad
 2558. Lön för Försäljare, representant
 2559. Lön för Försäljare, resor
 2560. Lön för Försäljare, telefon
 2561. Lön för Försäljare, yrkesbutik
 2562. Lön för Försäljningsadministratör
 2563. Lön för Försäljningsansvarig, företagsförsäljning produkter och tjänster
 2564. Lön för Försäljningsassistent
 2565. Lön för Försäljningschef, funktions- eller mellanchef
 2566. Lön för Försäljningschef, försäkringar
 2567. Lön för Försäljningschef, verksamhetsnära chef
 2568. Lön för Försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef
 2569. Lön för Försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef
 2570. Lön för Försäljningsingenjör, informations- och kommunikationsteknik
 2571. Lön för Försäljningsingenjör, teknik och medicin
 2572. Lön för Försäljningskonsult
 2573. Lön för Försäljningssekreterare
 2574. Lön för Försöksassistent, jordbruk, trädgård
 2575. Lön för Försöksdjursskötare
 2576. Lön för Försöksdjurstekniker
 2577. Lön för Försökstekniker, djur
 2578. Lön för Försökstekniker, skogsbruk
 2579. Lön för Försökstekniker, trädgårdsodling
 2580. Lön för Försökstekniker, vattenbruk
 2581. Lön för Försökstekniker, växtodling
 2582. Lön för Förtennare
 2583. Lön för Förtroendeläkare
 2584. Lön för Förtroendevald, byggnadsnämnd
 2585. Lön för Förtroendevald, intagningsnämnd
 2586. Lön för Förtroendevald, intresseorganisation
 2587. Lön för Förtroendevald, socialnämnd
 2588. Lön för Förtullare
 2589. Lön för Förvalsare
 2590. Lön för Förvaltare, fastigheter
 2591. Lön för Förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare
 2592. Lön för Förvaltare, lantbruk blandad drift
 2593. Lön för Förvaltare, lantbruk blandade växtslag
 2594. Lön för Förvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare
 2595. Lön för Förvaltare, lantbruk husdjursuppfödare
 2596. Lön för Förvaltare, lantbruk jordbruksväxter
 2597. Lön för Förvaltare, lantbruk träd och buskar
 2598. Lön för Förvaltare, lantbruk trädgårdsodlare
 2599. Lön för Förvaltare, lantbruk övriga djuruppfödare
 2600. Lön för Förvaltare, skogsbruk
 2601. Lön för Förvaltningsansvarig, IT
 2602. Lön för Förvaltningsassistent
 2603. Lön för Förvaltningschef, kommun
 2604. Lön för Förvaltningschef, landsting
 2605. Lön för Förvaltningsdirektör, staten
 2606. Lön för Förvaltningsekonom, fastighetsbolag
 2607. Lön för Förvaltningsekonom, offentlig förvaltning
 2608. Lön för Förvaltningsjurist
 2609. Lön för Förvaltningsledare, IT
 2610. Lön för Förädlingsarbetare, trädgård
 2611. Lön för Gaffeltruckförare
 2612. Lön för Galleriföreståndare
 2613. Lön för Gallerist
 2614. Lön för Galopptränare
 2615. Lön för Galvanisatör
 2616. Lön för Garagearbetare
 2617. Lön för Garagebiträde
 2618. Lön för Garagevakt
 2619. Lön för Garantihandläggare
 2620. Lön för Garantiingenjör, bygg
 2621. Lön för Garderobiär
 2622. Lön för Garderobsarbetare
 2623. Lön för Garderobsvakt
 2624. Lön för Garderobsvaktmästare
 2625. Lön för Garderobsvärd
 2626. Lön för Gardinsömmerska, ateljé
 2627. Lön för Gardinsömmerska, industri
 2628. Lön för Gardinuppsättare
 2629. Lön för Garnfärgare
 2630. Lön för Garntvättare
 2631. Lön för Garvare
 2632. Lön för Garvarmästare
 2633. Lön för Garveriarbetare
 2634. Lön för Gasbetongarbetare
 2635. Lön för Gasbågsvetsare
 2636. Lön för Gashyvlare
 2637. Lön för Gasmejslare
 2638. Lön för Gasmätareuppsättare
 2639. Lön för Gaspåfyllare
 2640. Lön för Gasskärare
 2641. Lön för Gassvetsare
 2642. Lön för Gastekniker
 2643. Lön för Gastroenterolog
 2644. Lön för Gatstenhuggare
 2645. Lön för Gatuarbetare
 2646. Lön för Gatuchef, funktions- eller mellanchef
 2647. Lön för Gatuchef, verksamhetsnära chef
 2648. Lön för Gatuförsäljare
 2649. Lön för Gatuingenjör
 2650. Lön för Gatuköksbiträde
 2651. Lön för Gatumaskinförare
 2652. Lön för Gatumusikant
 2653. Lön för Gelatinarbetare
 2654. Lön för Gelbgjutare
 2655. Lön för Gemmolog
 2656. Lön för Genealog
 2657. Lön för General, försvaret
 2658. Lön för Generaldirektör, affärsverk
 2659. Lön för Generaldirektör, myndighet
 2660. Lön för Generalkonsul
 2661. Lön för Generalmajor, försvaret
 2662. Lön för Generalsekreterare
 2663. Lön för Genetiker, forskare
 2664. Lön för Genetiker, klinisk
 2665. Lön för Genusvetare
 2666. Lön för Geodatasamordnare
 2667. Lön för Geodet
 2668. Lön för Geofysiker
 2669. Lön för Geograf
 2670. Lön för Geokemist
 2671. Lön för Geolog
 2672. Lön för Geologassistent
 2673. Lön för Geotekniker
 2674. Lön för Geriatriker
 2675. Lön för Geriatriksjuksköterska
 2676. Lön för Gestaltterapeut
 2677. Lön för Getfarmare
 2678. Lön för Gipsgjutare
 2679. Lön för Gipstekniker
 2680. Lön för GIS-ingenjör
 2681. Lön för Gitarrbyggare
 2682. Lön för Gitarrist, klassisk musik
 2683. Lön för Gitarrist, populärmusik
 2684. Lön för Gitarrtekniker
 2685. Lön för Gjutare, betongvaruindustri
 2686. Lön för Gjutare, keramik
 2687. Lön för Gjutare, metall hantverk
 2688. Lön för Gjuteriingenjör, civilingenjör
 2689. Lön för Gjuteriingenjör, högskoleingenjör
 2690. Lön för Gjuterioperatör, stål- och metallverk
 2691. Lön för Gjutgodsrensare
 2692. Lön för Gjutlådeskötare, stålverk
 2693. Lön för Gjutmästare
 2694. Lön för Glas- och porslinsmålare
 2695. Lön för Glasarbetare, tillverkning, maskin
 2696. Lön för Glasare
 2697. Lön för Glasblåsare
 2698. Lön för Glasbruksarbetare
 2699. Lön för Glaserare, keramik
 2700. Lön för Glasetsare
 2701. Lön för Glasfiberarbetare, tillverkning
 2702. Lön för Glasgravör
 2703. Lön för Glashyttearbetare
 2704. Lön för Glashärdare
 2705. Lön för Glaskonstnär
 2706. Lön för Glasmaskinskötare
 2707. Lön för Glasmontör
 2708. Lön för Glasmålare
 2709. Lön för Glasmästare
 2710. Lön för Glasmästeriarbetare
 2711. Lön för Glaspolerare
 2712. Lön för Glaspressare
 2713. Lön för Glassarbetare
 2714. Lön för Glassberedare
 2715. Lön för Glasskärare, glasbruk
 2716. Lön för Glasslipare, dekor
 2717. Lön för Glasslipare, övrig
 2718. Lön för Glassmältare
 2719. Lön för Glasstillverkare
 2720. Lön för Glasstillverkare, gårdstillverkning
 2721. Lön för Glastekniker
 2722. Lön för Glastryckare
 2723. Lön för Glasverksarbetare
 2724. Lön för Glasyrberedare
 2725. Lön för Glasögonoptiker
 2726. Lön för Glasögonslipare
 2727. Lön för Glättare, papper
 2728. Lön för Glödgare
 2729. Lön för Glödlampsfabriksarbetare
 2730. Lön för Gnistare
 2731. Lön för God man
 2732. Lön för Godkänd revisor
 2733. Lön för Godscentralföreståndare
 2734. Lön för Godsdragare
 2735. Lön för Godsexpeditör
 2736. Lön för Godsförvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare
 2737. Lön för Godsförvaltare, lantbruk blandad drift
 2738. Lön för Godsförvaltare, lantbruk blandade växtslag
 2739. Lön för Godsförvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare
 2740. Lön för Godsförvaltare, lantbruk husdjursuppfödare
 2741. Lön för Godsförvaltare, lantbruk jordbruksväxter
 2742. Lön för Godsförvaltare, lantbruk träd och buskar
 2743. Lön för Godsförvaltare, lantbruk trädgårdsodlare
 2744. Lön för Godsförvaltare, lantbruk övriga djuruppfödare
 2745. Lön för Godsförvaltare, skogsbruk
 2746. Lön för Godshanterare
 2747. Lön för Godshissförare
 2748. Lön för Godsmottagare
 2749. Lön för Godsvagnsmekaniker
 2750. Lön för Godsvårdare, järnväg
 2751. Lön för Godsägare, lantbruk biodlare och silkesodlare
 2752. Lön för Godsägare, lantbruk blandad drift
 2753. Lön för Godsägare, lantbruk blandade växtslag
 2754. Lön för Godsägare, lantbruk fjäderfäuppfödare
 2755. Lön för Godsägare, lantbruk husdjursuppfödare
 2756. Lön för Godsägare, lantbruk jordbruksväxter
 2757. Lön för Godsägare, lantbruk träd och buskar
 2758. Lön för Godsägare, lantbruk trädgårdsodlare
 2759. Lön för Godsägare, lantbruk övriga djuruppfödare
 2760. Lön för Godsägare, skogsbruk
 2761. Lön för Golfbanearbetare
 2762. Lön för Golfbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef
 2763. Lön för Golfbaneföreståndare, verksamhetsnära chef
 2764. Lön för Golfinstruktör
 2765. Lön för Golfinstruktör, friskvård
 2766. Lön för Golfspelare
 2767. Lön för Golftränare
 2768. Lön för Golftränare, friskvård
 2769. Lön för Golvbonare
 2770. Lön för Golvlackerare
 2771. Lön för Golvläggare
 2772. Lön för Golvslipare
 2773. Lön för Gradare
 2774. Lön för Gradör
 2775. Lön för Grafiker, konstnär
 2776. Lön för Grafiker, prepress
 2777. Lön för Grafiker, sättare
 2778. Lön för Grafiker, tryckare
 2779. Lön för Grafisk designer
 2780. Lön för Grafisk formgivare
 2781. Lön för Grafisk konsult
 2782. Lön för Grafisk operatör, digital produktion
 2783. Lön för Grafitarbetare
 2784. Lön för Granskare, revision
 2785. Lön för Granskningsingenjör, bygg
 2786. Lön för Granskningsingenjör, elektronik
 2787. Lön för Granskningsingenjör, telekommunikation
 2788. Lön för Granskningsman
 2789. Lön för Granulerare
 2790. Lön för Gravstenshuggare
 2791. Lön för Gravstensmontör
 2792. Lön för Gravör, glas
 2793. Lön för Gravör, metall
 2794. Lön för Gravör, sten
 2795. Lön för Gravör, tryckmedier
 2796. Lön för Gravör, ädelmetall
 2797. Lön för Gravörtextare
 2798. Lön för Greenkeeper
 2799. Lön för Griftegårdschef
 2800. Lön för Grillbiträde
 2801. Lön för Grillkock, gatukök/snabbmatsrestaurang
 2802. Lön för Grillkock, hotell, restaurang, storhushåll
 2803. Lön för Grisskötare
 2804. Lön för Grisuppfödare
 2805. Lön för Grosshandlare, funktions- eller mellanchef
 2806. Lön för Grosshandlare, verksamhetsnära chef
 2807. Lön för Grossist, funktions- eller mellanchef
 2808. Lön för Grossist, verksamhetsnära chef
 2809. Lön för Grovarbetare, anläggning
 2810. Lön för Grovarbetare, bygg
 2811. Lön för Grovarbetare, diverse
 2812. Lön för Grovplåtnitare
 2813. Lön för Grovplåtslagare
 2814. Lön för Grovplåtslagare, industri
 2815. Lön för Grundskollärare
 2816. Lön för Gruppbefäl
 2817. Lön för Gruppchef, Tullverket
 2818. Lön för Gruppföreståndare, bank
 2819. Lön för Gruppledare inom socialtjänst
 2820. Lön för Gruppledare, kontorspersonal
 2821. Lön för Grustagsarbetare
 2822. Lön för Gruvarbetare
 2823. Lön för Gruvbyggare
 2824. Lön för Gruvchef, funktions- eller mellanchef
 2825. Lön för Gruvchef, verksamhetsnära chef
 2826. Lön för Gruvgeolog
 2827. Lön för Gruvingenjör, civilingenjör
 2828. Lön för Gruvingenjör, högskoleingenjör
 2829. Lön för Gruvmätare
 2830. Lön för Gruvtruckförare
 2831. Lön för Gränskontrollant
 2832. Lön för Gränspolis
 2833. Lön för Gränstullassistent
 2834. Lön för Gränstullmästare
 2835. Lön för Gränsveterinär
 2836. Lön för Gräsklippare
 2837. Lön för Grävlastarförare, anläggning
 2838. Lön för Grävmaskinförare
 2839. Lön för Grävmaskinförare, skogsbruk
 2840. Lön för Grävmaskinist
 2841. Lön för Grävmaskinsreparatör
 2842. Lön för Grönsaksodlare
 2843. Lön för Guide
 2844. Lön för Guldgravör
 2845. Lön för Guldsmed
 2846. Lön för Guldtekniker
 2847. Lön för Guldvaruarbetare
 2848. Lön för Gummiblandare
 2849. Lön för Gummilösningskörare
 2850. Lön för Gummioperatör
 2851. Lön för Gummipressare
 2852. Lön för Gummivalsare
 2853. Lön för Gummivaruarbetare
 2854. Lön för Gycklare
 2855. Lön för Gymföreståndare
 2856. Lön för Gymnasiechef, funktions- eller mellanchef
 2857. Lön för Gymnasielärare, allmänna ämnen
 2858. Lön för Gymnasielärare, estetiska o. praktiska ämnen
 2859. Lön för Gymnasielärare, yrkesämnen
 2860. Lön för Gymnastikdirektör
 2861. Lön för Gymnastikinstruktör, motion
 2862. Lön för Gymnastikkonsulent
 2863. Lön för Gymnastikledare, motion
 2864. Lön för Gymnastiklärare, grundskola
 2865. Lön för Gymnastiklärare, gymnasieskola
 2866. Lön för Gymnastiktränare
 2867. Lön för Gynekolog
 2868. Lön för Gårdsföreståndare, fritidsgård
 2869. Lön för Gårdskarl
 2870. Lön för Gårdsmästare, blandad drift
 2871. Lön för Gårdsmästare, blandade växtslag
 2872. Lön för Gårdsmästare, växtodling
 2873. Lön för Gängfräsare
 2874. Lön för Gästhamnsuppbördsman
 2875. Lön för Götslipare
 2876. Lön för Götsynare
 2877. Lön för Habiliterare, undersköterska
 2878. Lön för Habiliterare, vårdbiträde
 2879. Lön för Habiliteringsassistent, undersköterska
 2880. Lön för Habiliteringsassistent, vårdbiträde
 2881. Lön för Habiliteringspedagog
 2882. Lön för Hallföreståndare, funktions- eller mellanchef
 2883. Lön för Hallföreståndare, verksamhetsnära chef
 2884. Lön för Halmvaruarbetare
 2885. Lön för Hammarsmed
 2886. Lön för Hamnagent
 2887. Lön för Hamnarbetare, truckförare
 2888. Lön för Hamnarbetare, övrigt
 2889. Lön för Hamnbetjänt
 2890. Lön för Hamnchef
 2891. Lön för Hamndirektör
 2892. Lön för Hamnfogde, funktions- eller mellanchef
 2893. Lön för Hamnfogde, verksamhetsnära chef
 2894. Lön för Hamnförman
 2895. Lön för Hamningenjör
 2896. Lön för Hamnkamrer
 2897. Lön för Hamnkapten, funktions- eller mellanchef
 2898. Lön för Hamnkapten, verksamhetsnära chef
 2899. Lön för Hamnkassör
 2900. Lön för Hamnlots
 2901. Lön för Hamnserviceman
 2902. Lön för Hamnskyddskontrollant
 2903. Lön för Hamnstyrman
 2904. Lön för Hamnvakt
 2905. Lön för Hamnvärd
 2906. Lön för Hamparbetare
 2907. Lön för Handarbetslärare
 2908. Lön för Handbokbindare
 2909. Lön för Handbollsdomare
 2910. Lön för Handbollsspelare
 2911. Lön för Handelsagent, detaljhandel
 2912. Lön för Handelsagent, partihandel
 2913. Lön för Handelslärare
 2914. Lön för Handelsträdgårdsarbetare
 2915. Lön för Handelsträdgårdsmästare
 2916. Lön för Handformare, gjuteri
 2917. Lön för Handformare, keramik
 2918. Lön för Handgravör, tryckmedier
 2919. Lön för Handikappassistent, personlig assistent
 2920. Lön för Handikappassistent, vårdare och boendestödjare
 2921. Lön för Handikappkonsulent
 2922. Lön för Handikappsekreterare
 2923. Lön för Handikappvårdare, personlig assistent
 2924. Lön för Handikappvårdare, vårdare och boendestödjare
 2925. Lön för Handkirurg
 2926. Lön för Handlastare
 2927. Lön för Handledare, personer med funktionsnedsättning
 2928. Lön för Handlingskoordinator
 2929. Lön för Handläggare, administrativ assistent
 2930. Lön för Handläggare, arbetslöshetskassa
 2931. Lön för Handläggare, bostadsbidrag
 2932. Lön för Handläggare, bygglov
 2933. Lön för Handläggare, flyktingar
 2934. Lön för Handläggare, försäkringskassa
 2935. Lön för Handläggare, socialbidrag
 2936. Lön för Handläggare, soft
 2937. Lön för Handläggare, utredare, offentlig förvaltning
 2938. Lön för Handpaketerare
 2939. Lön för Handriktare
 2940. Lön för Handskblockare
 2941. Lön för Handskmakare
 2942. Lön för Handskomakare
 2943. Lön för Handskstansare
 2944. Lön för Handsksömmare
 2945. Lön för Handstickare
 2946. Lön för Handsättare
 2947. Lön för Handvalsare
 2948. Lön för Handvirkare
 2949. Lön för Handvävare
 2950. Lön för Hantverksoptiker
 2951. Lön för Hantverkspedagog
 2952. Lön för Hartskokare
 2953. Lön för Hasplare, metall
 2954. Lön för Hasplare, textilindustri
 2955. Lön för Hattmakare
 2956. Lön för Hattmodist
 2957. Lön för Headhunter
 2958. Lön för Heatsettryckare
 2959. Lön för Hejarsmed
 2960. Lön för Helikopterförare
 2961. Lön för Helikoptermekaniker
 2962. Lön för Helikopterpilot
 2963. Lön för Helikoptertekniker
 2964. Lön för Helpdesk, data
 2965. Lön för Helpdesktekniker
 2966. Lön för Helprunner
 2967. Lön för Helstyckssömmerska
 2968. Lön för Hematolog
 2969. Lön för Hembiträde
 2970. Lön för Hemelektronikreparatör
 2971. Lön för Hemförsäljare
 2972. Lön för Hemhjälp
 2973. Lön för Hemhjälpsledare
 2974. Lön för Heminredare
 2975. Lön för Heminredningskonsult
 2976. Lön för Heminstruktör
 2977. Lön för Hemkunskapslärare, grundskola
 2978. Lön för Hemmansägare, blandad drift
 2979. Lön för Hemmansägare, blandade växtslag
 2980. Lön för Hemmansägare, uppfödning, lantbrukets husdjur
 2981. Lön för Hemmansägare, växtodling
 2982. Lön för Hempartyförsäljare
 2983. Lön för Hemsamarit
 2984. Lön för Hemservicearbetare
 2985. Lön för Hemsjukvårdare, undersköterska
 2986. Lön för Hemsjukvårdare, vårdbiträde
 2987. Lön för Hemslöjdskonsulent
 2988. Lön för Hemspråkslärare, grundskola
 2989. Lön för Hemspråkslärare, gymnasieskola
 2990. Lön för Hemspråkstränare
 2991. Lön för Hemsömmerska
 2992. Lön för Hemterapeut
 2993. Lön för Hemtjänstassistent, ansvar för utredning och stödåtgärder
 2994. Lön för Hemtjänstassistent, vårdare
 2995. Lön för Hemtjänstbiträde
 2996. Lön för Hemtjänstchef, verksamhetsnära chef
 2997. Lön för Hemtjänstinspektör
 2998. Lön för Hemtjänstpersonal, undersköterska
 2999. Lön för Hemtjänstpersonal, vårdbiträde
 3000. Lön för Hemtjänstvårdare, undersköterska
 3001. Lön för Hemtjänstvårdbiträde
 3002. Lön för Hemvårdare
 3003. Lön för Hemvårdsassistent
 3004. Lön för Hemvårdsbiträde
 3005. Lön för Hemvårdssekreterare
 3006. Lön för Henare
 3007. Lön för Herrfrisör
 3008. Lön för Herrskräddare
 3009. Lön för Hingsthållare
 3010. Lön för Hippolog
 3011. Lön för Hissförare, godshiss
 3012. Lön för Hissförare, personhiss
 3013. Lön för Hissmontör
 3014. Lön för Hissreparatör
 3015. Lön för Hisstekniker
 3016. Lön för Histopatologiassistent
 3017. Lön för Historiepedagog
 3018. Lön för Historiker, forskare
 3019. Lön för Hjullastarförare
 3020. Lön för Hjälpare, pappersindustri
 3021. Lön för Hjälpfiskare
 3022. Lön för Hjälplastare
 3023. Lön för Hjälpmedelsingenjör
 3024. Lön för Hjälpmedelskonsulent
 3025. Lön för Hjälpmedelstekniker
 3026. Lön för Hjälpundervisningskonsulent
 3027. Lön för Hockeydomare
 3028. Lön för Home staging konsult
 3029. Lön för Home styling konsult
 3030. Lön för Homeopat
 3031. Lön för Hopsättare, elkraft
 3032. Lön för Hopsättare, el-tele
 3033. Lön för Hopsättare, metall
 3034. Lön för Hopsättare, plast
 3035. Lön för Hopsättare, snickeri
 3036. Lön för Hopsättare, trä
 3037. Lön för Hornvaruarbetare
 3038. Lön för Hortonom
 3039. Lön för Hotellchef, funktions- eller mellanchef
 3040. Lön för Hotellchef, verksamhetsnära chef
 3041. Lön för Hotellhusfru
 3042. Lön för Hotellkassör
 3043. Lön för Hotellportier
 3044. Lön för Hotellreceptionist
 3045. Lön för Hotellstädare
 3046. Lön för Hotellvaktmästare
 3047. Lön för Hotellvärd
 3048. Lön för Hovmästare
 3049. Lön för Hovrättsassessor
 3050. Lön för Hovrättsfiskal
 3051. Lön för Hovrättslagman
 3052. Lön för Hovrättsnotarie
 3053. Lön för Hovrättspresident
 3054. Lön för Hovrättsråd
 3055. Lön för Hovslagare
 3056. Lön för HR-assistent
 3057. Lön för HR-chef, funktions- eller mellanchef
 3058. Lön för HR-chef, verksamhetsnära chef
 3059. Lön för HR-director, funktions- eller mellanchef
 3060. Lön för HR-director, verksamhetsnära chef
 3061. Lön för HR-direktör, funktions- eller mellanchef
 3062. Lön för HR-direktör, verksamhetsnära chef
 3063. Lön för HR-expert
 3064. Lön för HR-konsult
 3065. Lön för HR-manager, funktions- eller mellanchef
 3066. Lön för HR-manager, verksamhetsnära chef
 3067. Lön för HR-specialist
 3068. Lön för HSEQ-ansvarig
 3069. Lön för Hudläkare
 3070. Lön för Hudsorterare
 3071. Lön för Hudterapeut
 3072. Lön för Hudvårdskonsult
 3073. Lön för Hudvårdsterapeut
 3074. Lön för Human resources director, funktions- eller mellanchef
 3075. Lön för Human resources director, verksamhetsnära chef
 3076. Lön för Human resources manager, funktions- eller mellanchef
 3077. Lön för Human resources manager, verksamhetsnära chef
 3078. Lön för Humanist, forskare
 3079. Lön för Hunddagisföreståndare
 3080. Lön för Hunddressör
 3081. Lön för Hundfrisör
 3082. Lön för Hundförare, väktare
 3083. Lön för Hundmassör
 3084. Lön för Hundpsykolog
 3085. Lön för Hundsjukvårdare
 3086. Lön för Hundskötare
 3087. Lön för Hundtrimmare
 3088. Lön för Hunduppfödare
 3089. Lön för Hundvårdare
 3090. Lön för Husbyggnadsarkitekt
 3091. Lön för Husdjursassistent, lantbrukets husdjur
 3092. Lön för Husdjursassistent, sällskapsdjur
 3093. Lön för Husdjurskonsulent
 3094. Lön för Husdjursskötare, lantbrukets husdjur
 3095. Lön för Husdjursskötare, sällskapsdjur
 3096. Lön för Husdjurstekniker
 3097. Lön för Husfru, hotell/restaurang
 3098. Lön för Husförsäljare
 3099. Lön för Hushållsföreståndare, privathem
 3100. Lön för Hushållslärare, grundskola
 3101. Lön för Hushållslärare, gymnasieskola
 3102. Lön för Hushållsmaskinreparatör
 3103. Lön för Hushållstekniker
 3104. Lön för Husläkare
 3105. Lön för Husmontör
 3106. Lön för Husmor
 3107. Lön för Husvagnsförsäljare
 3108. Lön för Husvagnsmontör
 3109. Lön för Husvärd
 3110. Lön för Huvudskyddsombud
 3111. Lön för Hydraulikingenjör
 3112. Lön för Hydraulmontör
 3113. Lön för Hydraulpressare
 3114. Lön för Hydraulreparatör
 3115. Lön för Hydrobiolog
 3116. Lön för Hydrogeolog
 3117. Lön för Hydrolog
 3118. Lön för Hydrologassistent
 3119. Lön för Hydroterapeut
 3120. Lön för Hygienassistent, sjukvård
 3121. Lön för Hygiensjuksköterska
 3122. Lön för Hygiensköterska
 3123. Lön för Hygientekniker, desinfektion, sterilisering
 3124. Lön för Hygientekniker, städning
 3125. Lön för Hygienteknisk operatör
 3126. Lön för Hypertonisjuksköterska
 3127. Lön för Hyresförhandlare
 3128. Lön för Hyresförmedlare
 3129. Lön för Hyresinspektör
 3130. Lön för Hyresintendent
 3131. Lön för Hyreskonsulent
 3132. Lön för Hyttarbetare, järnbruk
 3133. Lön för Hyttbiträde, glashytta
 3134. Lön för Hyttmästare, glasbruk
 3135. Lön för Hyttmästare, stål- och järnverk
 3136. Lön för Hyttskötare, järnbruk
 3137. Lön för Hyttstädare
 3138. Lön för Hyttvärd
 3139. Lön för Hyvelmästare
 3140. Lön för Hyveloperatör
 3141. Lön för Hyvelställare
 3142. Lön för Hyvlare, metall
 3143. Lön för Hyvlare, NC/CNC-maskin
 3144. Lön för Hyvlare, sågverk
 3145. Lön för Hyvlare, trä
 3146. Lön för Hålkortsstansare
 3147. Lön för Hållbarhetschef, funktions- eller mellanchef
 3148. Lön för Hållbarhetschef, verksamhetsnära chef
 3149. Lön för Hålslipare
 3150. Lön för Håltagare
 3151. Lön för Hårdlödare
 3152. Lön för Hårdvarukonstruktör
 3153. Lön för Hårfrisör
 3154. Lön för Hälso- och sjukvårdsstrateg
 3155. Lön för Hälsocoach
 3156. Lön för Hälsoekonom
 3157. Lön för Hälsoinformatör
 3158. Lön för Hälsokontrollveterinär
 3159. Lön för Hälsopedagog
 3160. Lön för Hälsoplanerare
 3161. Lön för Hälsorådgivare
 3162. Lön för Hälsoskyddsinspektör
 3163. Lön för Hälsostrateg
 3164. Lön för Hälsoupplysare
 3165. Lön för Hälsovårdsinspektör
 3166. Lön för Hänklare
 3167. Lön för Härdare, metall
 3168. Lön för Härdare, plast
 3169. Lön för Härderiarbetare
 3170. Lön för Härvlare, metall
 3171. Lön för Hästdressör
 3172. Lön för Hästmassör
 3173. Lön för Hästskötare
 3174. Lön för Hästtränare
 3175. Lön för Hästuppfödare
 3176. Lön för Hästutbildare, ospec
 3177. Lön för Hästvårdare
 3178. Lön för Högskoleadjunkt
 3179. Lön för Högskoleingenjör, bygg och anläggning
 3180. Lön för Högskoleingenjör, elektronik
 3181. Lön för Högskoleingenjör, elkraft
 3182. Lön för Högskoleingenjör, gruva/metallurgi
 3183. Lön för Högskoleingenjör, kemiteknik
 3184. Lön för Högskoleingenjör, maskin
 3185. Lön för Högskoleingenjör, telekommunikation
 3186. Lön för Högskoleingenjör, textil, trä m.m.
 3187. Lön för Högskolelektor
 3188. Lön för Högskolerektor
 3189. Lön för Högskollärare, adjunkt
 3190. Lön för Högskollärare, lektor
 3191. Lön för Högstadielärare
 3192. Lön för Högtryckare
 3193. Lön för Högtryckstekniker
 3194. Lön för Hönseriägare
 3195. Lön för Hönsskötare
 3196. Lön för Hörselingenjör
 3197. Lön för Hörselpedagog
 3198. Lön för Hörseltekniker
 3199. Lön för Hörselvårdsassistent
 3200. Lön för Hörselvårdsingenjör
 3201. Lön för Hörselvårdskonsulent
 3202. Lön för Hörselvårdstekniker
 3203. Lön för Idéhistoriker
 3204. Lön för Idésäljare
 3205. Lön för Idrottsagent
 3206. Lön för Idrottsdomare
 3207. Lön för Idrottshallsföreståndare, funktions- eller mellanchef
 3208. Lön för Idrottshallsföreståndare, verksamhetsnära chef
 3209. Lön för Idrottsinstruktör
 3210. Lön för Idrottskonsulent
 3211. Lön för Idrottsledare
 3212. Lön för Idrottslärare, grundskola
 3213. Lön för Idrottslärare, gymnasieskola
 3214. Lön för Idrottsman
 3215. Lön för Idrottspedagog
 3216. Lön för Idrottsplatsarbetare
 3217. Lön för Idrottsplatschef, funktions- eller mellanchef
 3218. Lön för Idrottsplatschef, verksamhetsnära chef
 3219. Lön för Idrottsplatsvaktmästare
 3220. Lön för Idrottspristillverkare, pokaler
 3221. Lön för Idrottsproffs
 3222. Lön för Idrottstränare
 3223. Lön för Idrottstränare, motion
 3224. Lön för Idrottsutövare, professionell
 3225. Lön för Illusionist
 3226. Lön för Illustrationstecknare
 3227. Lön för Illustratör, teknisk
 3228. Lön för Illustratör, övrig
 3229. Lön för Iläggare, glasmaskin
 3230. Lön för Imam
 3231. Lön för Imitatör
 3232. Lön för Immaterialrättsjurist
 3233. Lön för Immunolog, forskare
 3234. Lön för Immunolog, klinisk
 3235. Lön för Importchef, funktions- eller mellanchef
 3236. Lön för Importchef, verksamhetsnära chef
 3237. Lön för Importspeditör
 3238. Lön för Inbärare, glasbruk
 3239. Lön för Incheckare
 3240. Lön för Individualterapeut
 3241. Lön för Indunstare
 3242. Lön för Indunstningsoperatör
 3243. Lön för Industribagare
 3244. Lön för Industridesigner
 3245. Lön för Industrielektriker
 3246. Lön för Industriformgivare
 3247. Lön för Industrifotograf
 3248. Lön för Industriguide
 3249. Lön för Industriisolerare
 3250. Lön för Industrikock
 3251. Lön för Industrilackerare
 3252. Lön för Industrilokförare
 3253. Lön för Industrimekaniker
 3254. Lön för Industrimålare
 3255. Lön för Industriplåtslagare, grovplåtslagare
 3256. Lön för Industriplåtslagare, tunnplåtslagare
 3257. Lön för Industripsykolog
 3258. Lön för Industrirobotoperatör
 3259. Lön för Industrirörmontör
 3260. Lön för Industrisanerare
 3261. Lön för Industristädare
 3262. Lön för Industrivakt
 3263. Lön för Infektionsläkare
 3264. Lön för Infektionssjuksköterska
 3265. Lön för Infektionssköterska
 3266. Lön för Informatiker
 3267. Lön för Informatikerassistent
 3268. Lön för Informationsansvarig
 3269. Lön för Informationsapotekare
 3270. Lön för Informationsassistent, analys, planering, utformning
 3271. Lön för Informationsassistent, miljöfrågor
 3272. Lön för Informationsassistent, produkter eller tjänster
 3273. Lön för Informationsassistent, trafikinformatör
 3274. Lön för Informationschef, funktions- eller mellanchef
 3275. Lön för Informationschef, verksamhetsnära chef
 3276. Lön för Informationsdirektör, funktions- eller mellanchef
 3277. Lön för Informationsdirektör, verksamhetsnära chef
 3278. Lön för Informationskassör, butik
 3279. Lön för Informationskonsult
 3280. Lön för Informationsmäklare
 3281. Lön för Informationssekreterare
 3282. Lön för Informatör
 3283. Lön för Informatör, trafikinformation
 3284. Lön för Informatör, upplysningstjänst
 3285. Lön för Infraktare, stålverk
 3286. Lön för Infrastrukturarkitekt
 3287. Lön för Infrysare
 3288. Lön för Ingenjör, bygg och anläggning
 3289. Lön för Ingenjör, elektronik
 3290. Lön för Ingenjör, elkraft
 3291. Lön för Ingenjör, gruva/metallurgi
 3292. Lön för Ingenjör, hydraulik
 3293. Lön för Ingenjör, kemiteknik
 3294. Lön för Ingenjör, maskin
 3295. Lön för Ingenjör, telekommunikation
 3296. Lön för Ingenjör, textil, trä m.m.
 3297. Lön för Ingenjörsgeolog
 3298. Lön för Injekterare, betong
 3299. Lön för Inkasserare
 3300. Lön för Inkassohandläggare
 3301. Lön för Inköpare
 3302. Lön för Inköpsadministratör
 3303. Lön för Inköpsansvarig
 3304. Lön för Inköpsassistent
 3305. Lön för Inköpschef, funktions- eller mellanchef
 3306. Lön för Inköpschef, verksamhetsnära chef
 3307. Lön för Inköpsdirektör, funktions- eller mellanchef
 3308. Lön för Inköpsdirektör, verksamhetsnära chef
 3309. Lön för Inköpsingenjör
 3310. Lön för Inköpskontorist
 3311. Lön för Inköpsledare
 3312. Lön för Inköpsplanerare
 3313. Lön för Inköpssamordnare
 3314. Lön för Inköpssekreterare
 3315. Lön för Inköpstekniker
 3316. Lön för Inläggare, valsverk
 3317. Lön för Inläsare
 3318. Lön för Innebandydomare
 3319. Lön för Innebandyspelare
 3320. Lön för Innebandytränare
 3321. Lön för Innesäljare, call center
 3322. Lön för Innesäljare, företagssäljare
 3323. Lön för Inprovare
 3324. Lön för Inredare, inredningsarkitekt
 3325. Lön för Inredare, övrig
 3326. Lön för Inrednings- och dekorbyggare
 3327. Lön för Inredningsarkitekt
 3328. Lön för Inredningsdesigner
 3329. Lön för Inredningskonsulent, inredningsarkitekt
 3330. Lön för Inredningskonsulent, övrig
 3331. Lön för Inredningskonsult, inredningsarkitekt
 3332. Lön för Inredningskonsult, övrig
 3333. Lön för Inredningsmontör
 3334. Lön för Inredningsritare
 3335. Lön för Inredningssadelmakare
 3336. Lön för Inredningssnickare
 3337. Lön för Insatsledare
 3338. Lön för Insektsforskare
 3339. Lön för Insjöfiskare
 3340. Lön för Inskrivningshandläggare
 3341. Lön för Inskrivningspsykolog
 3342. Lön för Inspector dealer
 3343. Lön för Inspektionsdykare
 3344. Lön för Inspektor, blandad drift
 3345. Lön för Inspektor, husdjursuppfödning
 3346. Lön för Inspektor, skogsbruk
 3347. Lön för Inspektör, frivård
 3348. Lön för Inspektör, kriminalavdelning
 3349. Lön för Inspektör, Socialstyrelsen
 3350. Lön för Inspelningsassistent
 3351. Lön för Inspelningskoordinator
 3352. Lön för Inspelningsledare
 3353. Lön för Inspelningstekniker
 3354. Lön för Inspicient
 3355. Lön för Installationselektriker
 3356. Lön för Installationsingenjör
 3357. Lön för Installationsmontör, sprinkler
 3358. Lön för Installationstekniker, bredband
 3359. Lön för Installationstekniker, larm
 3360. Lön för Installationstekniker, maskiner o. mekanisk utrustning
 3361. Lön för Installatör, bredband
 3362. Lön för Institutionsfotograf
 3363. Lön för Institutionsmäklare
 3364. Lön för Institutionssekreterare
 3365. Lön för Institutionstekniker, finmekanik
 3366. Lön för Institutionstekniker, vaktmästare
 3367. Lön för Instruktionsförare
 3368. Lön för Instruktionsstädare
 3369. Lön för Instruktör, idrott
 3370. Lön för Instruktör, lantbruksnämnd
 3371. Lön för Instrumentelektriker
 3372. Lön för Instrumentingenjör, fysik
 3373. Lön för Instrumentingenjör, fysikaliskt lab.
 3374. Lön för Instrumentingenjör, kemiskt lab.
 3375. Lön för Instrumentingenjör, styr- o. reglerteknik
 3376. Lön för Instrumentmakare, finmekanik
 3377. Lön för Instrumentmekaniker
 3378. Lön för Instrumentmontör
 3379. Lön för Instrumentoptiker
 3380. Lön för Instrumentreparatör, finmekanik
 3381. Lön för Instrumenttekniker, elektronik
 3382. Lön för Instrumenttekniker, finmekanik
 3383. Lön för Intarsiasnickare
 3384. Lön för Integrationshandledare
 3385. Lön för Integrationshandläggare
 3386. Lön för Intendent, golfklubb, funktions- eller mellanchef
 3387. Lön för Intendent, golfklubb, verksamhetsnära chef
 3388. Lön för Intendent, konst-
 3389. Lön för Intendent, museum
 3390. Lön för Intendent, sjukhus
 3391. Lön för Intendent, utställningar
 3392. Lön för Intensivvårdssjuksköterska
 3393. Lön för Interaktiv designer
 3394. Lön för Internatföreståndare
 3395. Lön för Internetbankmäklare
 3396. Lön för Internetförsäljare
 3397. Lön för Internetsupporter
 3398. Lön för Internrevisor
 3399. Lön för Intervjuare, opinions- o. marknadsundersökning
 3400. Lön för Intervjuare, reporter
 3401. Lön för Intonatör
 3402. Lön för Invandrarkonsulent
 3403. Lön för Invandrarlärare
 3404. Lön för Invandrarsekreterare
 3405. Lön för Inventerare, lager
 3406. Lön för Inventerare, rovdjur
 3407. Lön för Investment manager
 3408. Lön för Isarbetare, montering
 3409. Lön för Isarbetare, tillverkning
 3410. Lön för Ishockeydomare
 3411. Lön för Ishockeyspelare
 3412. Lön för Ishockeytränare
 3413. Lön för Ismaskinförare
 3414. Lön för Isolerare
 3415. Lön för Isoleringsmaterialarbetare
 3416. Lön för Isoleringsmontör
 3417. Lön för Isoleringsplåtslagare
 3418. Lön för Isskulptör
 3419. Lön för IT projektledare applikationsprogrammerare
 3420. Lön för IT projektledare, databasutveckling
 3421. Lön för IT projektledare, it-säkerhet
 3422. Lön för IT projektledare, nätverk
 3423. Lön för IT projektledare, systemutveckling
 3424. Lön för IT projektledare, webb- och multimedia
 3425. Lön för IT-analytiker
 3426. Lön för IT-ansvarig, datatekniker
 3427. Lön för IT-ansvarig, systemförvaltare
 3428. Lön för IT-arkitekt
 3429. Lön för IT-assistent, supporttekniker
 3430. Lön för IT-brottsutredare
 3431. Lön för IT-chef, funktions- eller mellanchef
 3432. Lön för IT-chef, verksamhetsnära chef
 3433. Lön för IT-forensiker
 3434. Lön för IT-jurist
 3435. Lön för IT-konsult applikationsprogrammerare
 3436. Lön för IT-konsult, databasutveckling
 3437. Lön för IT-konsult, it-säkerhet
 3438. Lön för IT-konsult, nätverk
 3439. Lön för IT-konsult, systemutveckling
 3440. Lön för IT-konsult, webb- och multimedia
 3441. Lön för IT-leveranskoordinator
 3442. Lön för IT-pedagog, studiecirkel/kurs
 3443. Lön för IT-pedagog, utbildningsföretag
 3444. Lön för IT-revisor
 3445. Lön för IT-samordnare, datatekniker
 3446. Lön för IT-samordnare, systemförvaltare
 3447. Lön för IT-strateg
 3448. Lön för IT-säkerhetschef
 3449. Lön för IT-tekniker, drift
 3450. Lön för IT-tekniker, support
 3451. Lön för IT-tekniker, system
 3452. Lön för IT-utredare
 3453. Lön för IT-utvecklare
 3454. Lön för Itv-producent
 3455. Lön för IVA-sköterska
 3456. Lön för Jaktkonsulent
 3457. Lön för Jaktpolis
 3458. Lön för Jakttillsynsman
 3459. Lön för Jaktvårdare
 3460. Lön för Jaktvårdskonsulent
 3461. Lön för Jaktvårdsrådgivare
 3462. Lön för Javautvecklare
 3463. Lön för Jazzdansare
 3464. Lön för Jazzmusiker
 3465. Lön för Jetbrännare, stenbrott
 3466. Lön för Jiggborrare
 3467. Lön för Jiggmakare
 3468. Lön för Jockey
 3469. Lön för Jonglör
 3470. Lön för Jordbrukare, blandad drift
 3471. Lön för Jordbrukare, blandade växtslag
 3472. Lön för Jordbrukare, husdjursuppfödning
 3473. Lön för Jordbrukare, ospec
 3474. Lön för Jordbrukare, växtodling
 3475. Lön för Jordbruksforskare
 3476. Lön för Jordbruksinstruktör
 3477. Lön för Jordbrukskonsulent
 3478. Lön för Jordbruksrådgivare
 3479. Lön för Jordgubbsförsäljare
 3480. Lön för Jordgubbsodlare
 3481. Lön för Journalist
 3482. Lön för Judotränare
 3483. Lön för Jungman
 3484. Lön för Junior revisor
 3485. Lön för Juridisk ombudsman
 3486. Lön för Jurist, allmän domstol
 3487. Lön för Jurist, bank
 3488. Lön för Jurist, bolags-
 3489. Lön för Jurist, fastighets-
 3490. Lön för Jurist, företags-
 3491. Lön för Jurist, förvaltnings-
 3492. Lön för Jurist, förvaltningsdomstol
 3493. Lön för Jurist, myndighet
 3494. Lön för Jurist, organisation
 3495. Lön för Jurist, ospec
 3496. Lön för Jurist, specialdomstol
 3497. Lön för Juristassistent
 3498. Lön för Juristsekreterare
 3499. Lön för Justerare, instrument
 3500. Lön för Justerare, motorer
 3501. Lön för Justersågare
 3502. Lön för Justitiekansler
 3503. Lön för Justitieombudsman
 3504. Lön för Justitieråd
 3505. Lön för Juvelerarbiträde
 3506. Lön för Juvelerare
 3507. Lön för Juvelfattare
 3508. Lön för Jägare
 3509. Lön för Jägmästare
 3510. Lön för Jägmästare, skogsförvaltare
 3511. Lön för Jämställdhetsstrateg
 3512. Lön för Järnhandelsbiträde
 3513. Lön för Järnhandlare
 3514. Lön för Järnkonstruktionsmontör
 3515. Lön för Järnvägsexpeditör, bangård
 3516. Lön för Järnvägsexpeditör, trafikexpediering
 3517. Lön för Järnvägsexpeditör, tågtjänst
 3518. Lön för Järnvägsingenjör
 3519. Lön för Järnvägskonduktör
 3520. Lön för Järnvägsreparatör
 3521. Lön för Jäskällararbetare
 3522. Lön för Jästberedare
 3523. Lön för Kabelfabriksarbetare
 3524. Lön för Kabelläggare
 3525. Lön för Kabelmaskinoperatör
 3526. Lön för Kabelmontör, elkraft
 3527. Lön för Kabeloperatör, installation svagström
 3528. Lön för Kabeloperatör, linjemontör
 3529. Lön för Kabeloperatör, tillverkning
 3530. Lön för Kabelreparatör
 3531. Lön för Kabelsplitsare
 3532. Lön för Kabelsyare
 3533. Lön för Kabinchef
 3534. Lön för Kabinettsekreterare
 3535. Lön för Kablagemontör
 3536. Lön för Kadmierare
 3537. Lön för Kafébiträde
 3538. Lön för Kaféföreståndare
 3539. Lön för Kafeteriabiträde
 3540. Lön för Kaféägare
 3541. Lön för Kaffekokare
 3542. Lön för Kafferostare
 3543. Lön för Kajvakt
 3544. Lön för Kakaorostare
 3545. Lön för Kakelformare
 3546. Lön för Kakelsättare
 3547. Lön för Kakelugnsmakare
 3548. Lön för Kalanderförare, gummi
 3549. Lön för Kalanderförare, papper
 3550. Lön för Kalanderoperatör, gummi
 3551. Lön för Kalanderoperatör, plast
 3552. Lön för Kalanderpressare, gummi
 3553. Lön för Kalanderskötare, gummi
 3554. Lön för Kalanderskötare, plast
 3555. Lön för Kaldoblåsare
 3556. Lön för Kalkbrottsarbetare
 3557. Lön för Kalkbrännare
 3558. Lön för Kalkhusarbetare, garveri
 3559. Lön för Kalkonuppfödare
 3560. Lön för Kalkylator, bygg och anläggning
 3561. Lön för Kalkylchef, bygg och anläggning
 3562. Lön för Kalkylingenjör, bygg och anläggning
 3563. Lön för Kalkylkontorist
 3564. Lön för Kallskänka
 3565. Lön för Kallskänksbiträde
 3566. Lön för Kallslagare
 3567. Lön för Kallsågare, metall
 3568. Lön för Kallvalsare
 3569. Lön för Kameraassistent, film
 3570. Lön för Kameraassistent, foto
 3571. Lön för Kameraman, TV
 3572. Lön för Kameraoperatör
 3573. Lön för Kamerareparatör
 3574. Lön för Kameratekniker
 3575. Lön för Kammarmusiker
 3576. Lön för Kammarrättsassessor
 3577. Lön för Kammarrättsfiskal
 3578. Lön för Kammarrättslagman
 3579. Lön för Kammarrättspresident
 3580. Lön för Kammarrättsråd
 3581. Lön för Kammarugnsskötare, gas
 3582. Lön för Kammaråklagare
 3583. Lön för Kammaskinskötare
 3584. Lön för Kampanjarbetare, sockerbruk
 3585. Lön för Kamratstödjare
 3586. Lön för Kamrer, bank
 3587. Lön för Kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef
 3588. Lön för Kamrer, kyrko-, verksamhetsnära chef
 3589. Lön för Kamrer, ospec
 3590. Lön för Kanottränare
 3591. Lön för Kanotuthyrare
 3592. Lön för Kanslibiträde
 3593. Lön för Kanslichef, kommun
 3594. Lön för Kanslichef, organisation, liten/lokal
 3595. Lön för Kanslichef, organisation, stor/rikstäckande
 3596. Lön för Kanslichef, staten
 3597. Lön för Kanslijurist
 3598. Lön för Kanslinotarie
 3599. Lön för Kanslisekreterare, administrativ assistent
 3600. Lön för Kanslisekreterare, kontorssekreterare
 3601. Lön för Kanslisekreterare, övrig
 3602. Lön för Kanslist
 3603. Lön för Kantor
 3604. Lön för Kantpressare, metall
 3605. Lön för Kantslipare, glas
 3606. Lön för Kantstenhuggare
 3607. Lön för Kantsågare
 3608. Lön för Kapare, metall
 3609. Lön för Kapare, trä
 3610. Lön för Kapellmakare
 3611. Lön för Kapellmästare
 3612. Lön för Kapellvaktmästare
 3613. Lön för Kapitalförvaltare
 3614. Lön för Kaplan
 3615. Lön för Kapockarbetare
 3616. Lön för Kapselformare, porslin
 3617. Lön för Kapselklistrare
 3618. Lön för Kapsylarbetare
 3619. Lön för Kapsågare
 3620. Lön för Kapten, fartyg
 3621. Lön för Kapten, försvaret
 3622. Lön för Karamellarbetare
 3623. Lön för Karamellformare
 3624. Lön för Karamellkokare
 3625. Lön för Karateinstruktör
 3626. Lön för Kardinal
 3627. Lön för Kardiolog
 3628. Lön för Kardmaskinskötare
 3629. Lön för Karikatyrtecknare
 3630. Lön för Karossbyggare
 3631. Lön för Karosseriplåtslagare
 3632. Lön för Karosserisnickare
 3633. Lön för Karriärvägledare
 3634. Lön för Kart- och mätingenjör
 3635. Lön för Kartgravör
 3636. Lön för Kartingenjör
 3637. Lön för Kartograf
 3638. Lön för Kartongarbetare
 3639. Lön för Kartongmaskinförare
 3640. Lön för Kartongmaskinskötare
 3641. Lön för Kartritare
 3642. Lön för Karttekniker
 3643. Lön för Kartvårdstekniker
 3644. Lön för Karusellskötare
 3645. Lön för Karusellsvarvare
 3646. Lön för Kasinodealer
 3647. Lön för Kasinopersonal
 3648. Lön för Kassabiträde, bank, post
 3649. Lön för Kassabiträde, butik, restaurang m.m.
 3650. Lön för Kassadirektör, försäkringskassa
 3651. Lön för Kassaföreståndare, A-kassa
 3652. Lön för Kassaförvaltare
 3653. Lön för Kassainstruktör
 3654. Lön för Kassakontorist
 3655. Lön för Kassaledare
 3656. Lön för Kassaoperatör, spel
 3657. Lön för Kassapersonal
 3658. Lön för Kassaredogörare, A-kassa
 3659. Lön för Kassettkopist
 3660. Lön för Kassör, bank
 3661. Lön för Kassör, butik
 3662. Lön för Kassör, förening
 3663. Lön för Kassör, kontor
 3664. Lön för Kassör, restaurang
 3665. Lön för Kassörska, bank, post
 3666. Lön för Kassörska, butik
 3667. Lön för Kassörska, restaurang
 3668. Lön för Katalogdesigner
 3669. Lön för Katalogman
 3670. Lön för Katalogredaktör
 3671. Lön för Kaustiserare
 3672. Lön för Kemigraf
 3673. Lön för Kemiingenjör, civilingenjör
 3674. Lön för Kemiingenjör, högskoleingenjör
 3675. Lön för Kemikalieinspektör
 3676. Lön för Kemist, allmän
 3677. Lön för Kemist, klinisk
 3678. Lön för Kemitekniker
 3679. Lön för Kemtvättare
 3680. Lön för Kennelföreståndare
 3681. Lön för Keramikarbetare
 3682. Lön för Keramiker, konstnär
 3683. Lön för Keramikkonstnär
 3684. Lön för Keramikpressare
 3685. Lön för Kettlare
 3686. Lön för Key account manager
 3687. Lön för Kilare, stenbrott
 3688. Lön för Kinakock
 3689. Lön för Kinesiolog
 3690. Lön för Kioskbiträde
 3691. Lön för Kioskföreståndare
 3692. Lön för Kioskförsäljare
 3693. Lön för Kioskinnehavare
 3694. Lön för Kioskägare
 3695. Lön för Kiropraktor
 3696. Lön för Kiropraktor, hund/häst
 3697. Lön för Kirurg
 3698. Lön för Kirurgsjuksköterska
 3699. Lön för Klackläderstansare
 3700. Lön för Klampare
 3701. Lön för Klasslärare, grundskola
 3702. Lön för Klasslärare, speciallärare
 3703. Lön för Klassmorfar
 3704. Lön för Klassmormor
 3705. Lön för Klensmed
 3706. Lön för Klichémontör
 3707. Lön för Klimatstrateg
 3708. Lön för Klinikadministratör
 3709. Lön för Klinikapotekare
 3710. Lön för Klinikassistent
 3711. Lön för Klinikchef, sjukhus, funktions- eller mellanchef
 3712. Lön för Klinikchef, tandvård, funktions- eller mellanchef
 3713. Lön för Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef
 3714. Lön för Klinikingenjör
 3715. Lön för Kliniksekreterare
 3716. Lön för Klinikveterinär
 3717. Lön för Klinisk adjunkt
 3718. Lön för Klinisk bakteriolog
 3719. Lön för Klinisk cytolog
 3720. Lön för Klinisk farmakolog
 3721. Lön för Klinisk fysiolog
 3722. Lön för Klinisk genetiker
 3723. Lön för Klinisk immunolog
 3724. Lön för Klinisk kemist
 3725. Lön för Klinisk neurofysiolog
 3726. Lön för Klinisk patolog
 3727. Lön för Klinisk prövningsassistent
 3728. Lön för Klinisk prövningsledare
 3729. Lön för Klinisk psykolog
 3730. Lön för Klinisk virolog
 3731. Lön för Klinkerläggare
 3732. Lön för Klippare, konfektion
 3733. Lön för Klippare, tunnplåt
 3734. Lön för Klipphyvlare
 3735. Lön för Klockare
 3736. Lön för Klockgjutare
 3737. Lön för Klottersanerare
 3738. Lön för Klubbdirektör, idrottsförening, stor/rikstäckande
 3739. Lön för Klubbtränare
 3740. Lön för Klubbvärd
 3741. Lön för Klubbvärdinna
 3742. Lön för Klyvsågare
 3743. Lön för Kläckeriarbetare
 3744. Lön för Kläddesigner
 3745. Lön för Klädförsäljare
 3746. Lön för Kläduthyrare
 3747. Lön för Klänningssömmerska
 3748. Lön för Klätterinstruktör
 3749. Lön för Klätterinstruktör, friskvård
 3750. Lön för Klövvårdare
 3751. Lön för KMA-ingenjör
 3752. Lön för Knapparbetare
 3753. Lön för Knippare
 3754. Lön för Knippare, emballering
 3755. Lön för Knivtillverkare
 3756. Lön för Kobolt-kromtekniker
 3757. Lön för Kock, á la carte
 3758. Lön för Kock, storhushåll
 3759. Lön för Kocka
 3760. Lön för Kockbiträde
 3761. Lön för Kocksteward
 3762. Lön för Kokare, kemisk industri
 3763. Lön för Kokare, sötvaror
 3764. Lön för Kokerska
 3765. Lön för Kokillgjutare
 3766. Lön för Kokillputsare
 3767. Lön för Kokillresare
 3768. Lön för Kokillskötare
 3769. Lön för Kokmästare, kemiteknik
 3770. Lön för Koksbrännare
 3771. Lön för Kolare, övrig
 3772. Lön för Kolgruvearbetare
 3773. Lön för Kolonnarbetare
 3774. Lön för Kolportör
 3775. Lön för Kolumnist
 3776. Lön för Kolvblåsare
 3777. Lön för Kombinationskontorist
 3778. Lön för Komiker
 3779. Lön för Kommendör
 3780. Lön för Kommendörkapten
 3781. Lön för Kommerseråd
 3782. Lön för Komminister
 3783. Lön för Kommissarie
 3784. Lön för Kommittésekreterare
 3785. Lön för Kommunaldirektör
 3786. Lön för Kommunalpolitiker (yrkespolitiker)
 3787. Lön för Kommunalråd
 3788. Lön för Kommunbiolog
 3789. Lön för Kommunchef
 3790. Lön för Kommundelschef
 3791. Lön för Kommundirektör
 3792. Lön för Kommunekolog
 3793. Lön för Kommunhandläggare
 3794. Lön för Kommunikationschef, funktions- eller mellanchef
 3795. Lön för Kommunikationschef, verksamhetsnära chef
 3796. Lön för Kommunikationsdirektör, funktions- eller mellanchef
 3797. Lön för Kommunikationsdirektör, verksamhetsnära chef
 3798. Lön för Kommunikationselektriker
 3799. Lön för Kommunikationsstrateg
 3800. Lön för Kommunikationstekniker
 3801. Lön för Kommunikatör, informatör
 3802. Lön för Kommunikatör, kundtjänst callcenter
 3803. Lön för Kommunikatör, telefonförsäljning
 3804. Lön för Kommunjurist
 3805. Lön för Kommunkamrer
 3806. Lön för Kommunrevisor
 3807. Lön för Kommunsekreterare
 3808. Lön för Kommunsjuksköterska
 3809. Lön för Kompanichef
 3810. Lön för Kompassmakare
 3811. Lön för Kompetensmäklare
 3812. Lön för Kompetensutvecklare
 3813. Lön för Komponist, konstmusik
 3814. Lön för Kompositör, konstmusik
 3815. Lön för Kompositör, populärmusik
 3816. Lön för Komvuxlärare, grundskollärare
 3817. Lön för Komvuxlärare, gymnasielärare, allmänna ämnen
 3818. Lön för Komvuxlärare, gymnasielärare, yrkesämnen
 3819. Lön för Koncernarkitekt, IT
 3820. Lön för Koncernchef
 3821. Lön för Koncerncontroller
 3822. Lön för Konditor
 3823. Lön för Konditoribiträde
 3824. Lön för Konduktör, järnväg
 3825. Lön för Konfektionssömmerska
 3826. Lön för Konfektyrarbetare
 3827. Lön för Konferencier
 3828. Lön för Konferenschef, funktions- eller mellanchef
 3829. Lön för Konferenschef, verksamhetsnära chef
 3830. Lön för Konferenstekniker
 3831. Lön för Konferenstolk
 3832. Lön för Konferensvärd
 3833. Lön för Konfigurationsspecialist
 3834. Lön för Konfirmandledare
 3835. Lön för Konsertmästare
 3836. Lön för Konsertpianist
 3837. Lön för Konservarbetare, grönsaker
 3838. Lön för Konservarbetare, kött och fisk
 3839. Lön för Konservator, arkeologi
 3840. Lön för Konservator, djur
 3841. Lön för Konservator, metall
 3842. Lön för Konservator, möbler
 3843. Lön för Konservator, papper
 3844. Lön för Konservator, sten
 3845. Lön för Konservator, tavlor
 3846. Lön för Konservator, textil
 3847. Lön för Konservkokare
 3848. Lön för Konsoloperatör
 3849. Lön för Konstfiberberedare
 3850. Lön för Konstgjutare
 3851. Lön för Konstgrafiker
 3852. Lön för Konsthantverkare, textil/läder
 3853. Lön för Konsthantverkare, trä
 3854. Lön för Konstintendent
 3855. Lön för Konstkonservator
 3856. Lön för Konstkonsult
 3857. Lön för Konstkurator
 3858. Lön för Konstmodell
 3859. Lön för Konstnär
 3860. Lön för Konstnärsmodell
 3861. Lön för Konstpedagog
 3862. Lön för Konstruktionsmålare
 3863. Lön för Konstruktör (telekommunikation), civilingenjör
 3864. Lön för Konstruktör (elektronik), civilingenjör
 3865. Lön för Konstruktör (elektronik), högskoleingenjör
 3866. Lön för Konstruktör (telekommunikation), högskoleingenjör
 3867. Lön för Konstruktör, bygg och anläggning
 3868. Lön för Konstruktör, elkraft
 3869. Lön för Konstruktör, kemiteknik
 3870. Lön för Konstruktör, maskin, civilingenjör
 3871. Lön för Konstruktör, maskin, högskoleingenjör
 3872. Lön för Konstruktör, textil, trä m.m.
 3873. Lön för Konstruktör, VVS
 3874. Lön för Konstsmed
 3875. Lön för Konststensgjutare
 3876. Lön för Konststoppare
 3877. Lön för Konstvävare
 3878. Lön för Konståkningstränare
 3879. Lön för Konsulent, hörselskadade
 3880. Lön för Konsulent, lantbruksnämnd
 3881. Lön för Konsulent, rörelsehindrade
 3882. Lön för Konsulent, skola
 3883. Lön för Konsulent, synskadade
 3884. Lön för Konsult, administrativ
 3885. Lön för Konsult, arbetslivs-
 3886. Lön för Konsult, byggnads-, civilingenjör
 3887. Lön för Konsult, byggnads-, övrig
 3888. Lön för Konsult, data applikationsprogrammerare
 3889. Lön för Konsult, data, databasutveckling
 3890. Lön för Konsult, data, it-säkerhet
 3891. Lön för Konsult, data, nätverk
 3892. Lön för Konsult, data, systemutveckling
 3893. Lön för Konsult, data, webb- och multimedia
 3894. Lön för Konsult, ekonomi
 3895. Lön för Konsult, export
 3896. Lön för Konsult, finans-
 3897. Lön för Konsult, färg-
 3898. Lön för Konsult, företags-
 3899. Lön för Konsult, HR
 3900. Lön för Konsult, informations-
 3901. Lön för Konsult, IT applikationsprogrammerare
 3902. Lön för Konsult, IT, databasutveckling
 3903. Lön för Konsult, IT, it-säkerhet
 3904. Lön för Konsult, IT, nätverk
 3905. Lön för Konsult, IT, systemutveckling
 3906. Lön för Konsult, IT, webb- och multimedia
 3907. Lön för Konsult, management-
 3908. Lön för Konsult, marknads-
 3909. Lön för Konsult, marknadsföring
 3910. Lön för Konsult, media
 3911. Lön för Konsult, nätverks-
 3912. Lön för Konsult, organisations-
 3913. Lön för Konsult, outplacement-
 3914. Lön för Konsult, PA
 3915. Lön för Konsult, patent
 3916. Lön för Konsult, PR
 3917. Lön för Konsult, reklam
 3918. Lön för Konsult, rekryterings-
 3919. Lön för Konsult, relocation service
 3920. Lön för Konsult, språk
 3921. Lön för Konsult, statistik-
 3922. Lön för Konsult, storköks-
 3923. Lön för Konsult, verksamhets-
 3924. Lön för Konsumentombudsman
 3925. Lön för Konsumentvägledare
 3926. Lön för Kontaktlinsoptiker
 3927. Lön för Kontaktlinstillverkare
 3928. Lön för Kontaktperson, LSS
 3929. Lön för Kontakttolk
 3930. Lön för Konteramiral
 3931. Lön för Kontorist, allround
 3932. Lön för Kontorist, bokföring, fakturering
 3933. Lön för Kontorist, maskinskrivare
 3934. Lön för Kontorist, ospec
 3935. Lön för Kontorsassistent
 3936. Lön för Kontorsbiträde, maskinskrivare
 3937. Lön för Kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef
 3938. Lön för Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef
 3939. Lön för Kontorschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef
 3940. Lön för Kontorschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef
 3941. Lön för Kontorschef, utbildningsföretag, funktions- eller mellanchef
 3942. Lön för Kontorschef, utbildningsföretag, verksamhetsnära chef
 3943. Lön för Kontorskassör
 3944. Lön för Kontorsmaskinreparatör
 3945. Lön för Kontorsrationaliserare
 3946. Lön för Kontorsreceptionist
 3947. Lön för Kontorssekreterare
 3948. Lön för Kontorsservicechef, funktions- eller mellanchef
 3949. Lön för Kontorsservicechef, verksamhetsnära chef
 3950. Lön för Kontorsstädare
 3951. Lön för Kontorstelefonist
 3952. Lön för Kontorsvaktmästare
 3953. Lön för Kontraktsprost
 3954. Lön för Kontroller
 3955. Lön för Kontrollingenjör, bygg och anläggning
 3956. Lön för Kontrollingenjör, elektronik
 3957. Lön för Kontrollingenjör, elkraft
 3958. Lön för Kontrollingenjör, gruva/metallurgi
 3959. Lön för Kontrollingenjör, kemiteknik
 3960. Lön för Kontrollingenjör, maskin
 3961. Lön för Kontrollingenjör, telekommunikation
 3962. Lön för Kontrollingenjör, textil, trä m.m.
 3963. Lön för Kontrollmätare, virke
 3964. Lön för Kontrolloperatör, metallprodukter
 3965. Lön för Kontrollrumsman, masugn
 3966. Lön för Kontrollrumsoperatör, malmanrikning
 3967. Lön för Kontrolltekniker, bygg
 3968. Lön för Kontrolltekniker, elektronik
 3969. Lön för Kontrolltekniker, elkraft
 3970. Lön för Kontrolltekniker, gruva/metallurgi
 3971. Lön för Kontrolltekniker, kemiteknik
 3972. Lön för Kontrolltekniker, maskin
 3973. Lön för Kontrolltekniker, telekommunikation
 3974. Lön för Kontrolltekniker, textil, trä m.m.
 3975. Lön för Kontrollveterinär
 3976. Lön för Kontursågare, snickeri
 3977. Lön för Konverteringsarbetare, papper
 3978. Lön för Kopieringsbiträde
 3979. Lön för Kopieringskontorist
 3980. Lön för Kopieringsmaskinskötare
 3981. Lön för Kopiersvarvare
 3982. Lön för Kopist, foto-
 3983. Lön för Kopist, repro
 3984. Lön för Kopist, ritbiträde
 3985. Lön för Kopparslagare
 3986. Lön för Kopparsticksgravör
 3987. Lön för Kopplare, lastning
 3988. Lön för Kopplingstekniker, scanner
 3989. Lön för Kopplingstekniker, videoband
 3990. Lön för Koreograf
 3991. Lön för Koreolog
 3992. Lön för Korgmakare
 3993. Lön för Korgmakeriarbetare
 3994. Lön för Korgmöbelmakare
 3995. Lön för Korist
 3996. Lön för Korkvaruarbetare
 3997. Lön för Kormästare
 3998. Lön för Korrekturchef, bokförlag
 3999. Lön för Korrekturchef, tidning
 4000. Lön för Korrekturläsare, bokförlag
 4001. Lön för Korrekturläsare, tidning
 4002. Lön för Korrekturläsare, översättare
 4003. Lön för Korrekturredaktör, bokförlag
 4004. Lön för Korrekturredaktör, tidning
 4005. Lön för Korrektör, bokförlag
 4006. Lön för Korrektör, tidning
 4007. Lön för Korrespondent, nyhetsbevakning
 4008. Lön för Korsordskonstruktör
 4009. Lön för Korsordsmakare
 4010. Lön för Korsordsredaktör
 4011. Lön för Kortspelare
 4012. Lön för Korvförsäljare
 4013. Lön för Korvmästare
 4014. Lön för Kosmetolog
 4015. Lön för Kostchef
 4016. Lön för Kostekonom
 4017. Lön för Kostkonsulent
 4018. Lön för Kostymassistent
 4019. Lön för Kostymdesigner
 4020. Lön för Kostymmästare
 4021. Lön för Kostymtecknare
 4022. Lön för Kostymör
 4023. Lön för Krafthandlare
 4024. Lön för Kraftstationsmaskinist
 4025. Lön för Kraftverksmaskinist
 4026. Lön för Kraftverksoperatör
 4027. Lön för Kranbilsförare
 4028. Lön för Kranförare
 4029. Lön för Kravanalytiker, IT
 4030. Lön för Kreatursskötare
 4031. Lön för Kreditansvarig, bank
 4032. Lön för Kreditbedömare
 4033. Lön för Kreditberedare
 4034. Lön för Kreditbevakare
 4035. Lön för Kreditchef, funktions- eller mellanchef
 4036. Lön för Kreditchef, verksamhetsnära chef
 4037. Lön för Kreditgivare
 4038. Lön för Kredithandläggare
 4039. Lön för Kreditman
 4040. Lön för Kreditrådgivare
 4041. Lön för Krematoriearbetare
 4042. Lön för Krematorieassistent
 4043. Lön för Krematoriebiträde
 4044. Lön för Krematoriemästare
 4045. Lön för Krematorietekniker
 4046. Lön för Krematorievaktmästare
 4047. Lön för Kretskortsdesigner
 4048. Lön för Kretskortskonstruktör
 4049. Lön för Kretskortsmontör
 4050. Lön för Kretskortsprovare
 4051. Lön för Krigsarkivarie
 4052. Lön för Kriminalassistent
 4053. Lön för Kriminalinspektör
 4054. Lön för Kriminalkommissarie
 4055. Lön för Kriminaltekniker
 4056. Lön för Kriminalvårdare
 4057. Lön för Kriminalvårdsassistent
 4058. Lön för Kriminalvårdschef
 4059. Lön för Kriminalvårdsdirektör, funktions- eller mellanchef
 4060. Lön för Kriminalvårdsdirektör, verksamhetsnära chef
 4061. Lön för Kriminalvårdsinspektör, funktions- eller mellanchef
 4062. Lön för Kriminalvårdsinspektör, verksamhetsnära chef
 4063. Lön för Kriminolog
 4064. Lön för Kritiker
 4065. Lön för Krogkontrollant
 4066. Lön för Krokimodell
 4067. Lön för Kromarbetare
 4068. Lön för Kronoassistent
 4069. Lön för Kronodirektör, funktions- eller mellanchef
 4070. Lön för Kronodirektör, verksamhetsnära chef
 4071. Lön för Kronofogde
 4072. Lön för Kronoinspektör
 4073. Lön för Kronokommissarie
 4074. Lön för Krosskötare, malmkross
 4075. Lön för Krossmaskinist
 4076. Lön för Krossverksmaskinist
 4077. Lön för Krukmakare
 4078. Lön för Krutbruksarbetare
 4079. Lön för Kryptolog, dataspecialist
 4080. Lön för Kryptolog, matematiker
 4081. Lön för Krögare, funktions- eller mellanchef
 4082. Lön för Krögare, verksamhetsnära chef
 4083. Lön för Krönikör
 4084. Lön för Kuggfräsare
 4085. Lön för Kugghyvlare
 4086. Lön för Kuggslipare
 4087. Lön för Kulare, glas
 4088. Lön för Kulkvarnskötare, malmanrikning
 4089. Lön för Kultur- och fritidschef, funktions- eller mellanchef
 4090. Lön för Kultur- och fritidschef, verksamhetsnära chef
 4091. Lön för Kulturassistent, arkiv m.m.
 4092. Lön för Kulturassistent, bibliotek m.m.
 4093. Lön för Kulturassistent, handläggare/utredare, offentlig förvaltning
 4094. Lön för Kulturassistent, utredare, handläggare, intresseorg.
 4095. Lön för Kulturchef, funktions- eller mellanchef
 4096. Lön för Kulturchef, verksamhetsnära chef
 4097. Lön för Kulturgeograf
 4098. Lön för Kulturintendent, offentlig förvaltning
 4099. Lön för Kultursekreterare
 4100. Lön för Kulturskolechef, funktions- eller mellanchef
 4101. Lön för Kulturvetare
 4102. Lön för Kundansvarig, bostadsföretag
 4103. Lön för Kundkonsulent
 4104. Lön för Kundmottagare, begravningsbyrå
 4105. Lön för Kundmottagare, bilverkstad
 4106. Lön för Kundmottagare, övrig
 4107. Lön för Kundmäklare
 4108. Lön för Kundservicekoordinator, finansbolag
 4109. Lön för Kundtjänst, bank
 4110. Lön för Kundtjänstbiträde, butik
 4111. Lön för Kundtjänstbiträde, callcenter
 4112. Lön för Kundtjänsteman, försäkring
 4113. Lön för Kundvagnsuppsamlare
 4114. Lön för Kundvårdare
 4115. Lön för Kundvärd, bostadsföretag
 4116. Lön för Kurator
 4117. Lön för Kursadministratör
 4118. Lön för Kursgårdsföreståndare
 4119. Lön för Kursledare, högskola
 4120. Lön för Kursledare, studiecirkel o.dyl.
 4121. Lön för Kurssekreterare
 4122. Lön för Kursutvecklare, utbildningsföretag
 4123. Lön för Kursutvecklare, utbildningsväsendet
 4124. Lön för Kursvärd
 4125. Lön för Kusk
 4126. Lön för Kustbevakningsassistent
 4127. Lön för Kustbevakningsinspektör
 4128. Lön för Kustbevakningstjänsteman
 4129. Lön för Kustradioassistent
 4130. Lön för Kuverterare
 4131. Lön för Kuverteringsmaskinskötare
 4132. Lön för Kuvertmaskinskötare
 4133. Lön för Kvalitetsbedömare, livsmedel
 4134. Lön för Kvalitetschef, funktions- eller mellanchef
 4135. Lön för Kvalitetschef, verksamhetsnära chef
 4136. Lön för Kvalitetsingenjör, bygg och anläggning
 4137. Lön för Kvalitetsingenjör, elektronik
 4138. Lön för Kvalitetsingenjör, elkraft
 4139. Lön för Kvalitetsingenjör, gruva/metallurgi
 4140. Lön för Kvalitetsingenjör, kemiteknik
 4141. Lön för Kvalitetsingenjör, läkemedelstillverkning
 4142. Lön för Kvalitetsingenjör, maskin
 4143. Lön för Kvalitetsingenjör, telekommunikation
 4144. Lön för Kvalitetsingenjör, textil, trä m.m.
 4145. Lön för Kvalitetskoordinator, bygg och anläggning
 4146. Lön för Kvalitetskoordinator, elektronik
 4147. Lön för Kvalitetskoordinator, elkraft
 4148. Lön för Kvalitetskoordinator, forskning
 4149. Lön för Kvalitetskoordinator, gruvteknik
 4150. Lön för Kvalitetskoordinator, kemiteknisk produktion
 4151. Lön för Kvalitetskoordinator, maskin- och fordonstillverkning
 4152. Lön för Kvalitetskoordinator, organisationsutveckling
 4153. Lön för Kvalitetskoordinator, produktion av textil, trä m.m.
 4154. Lön för Kvalitetskoordinator, telekommunikation
 4155. Lön för Kvalitetskoordinator, vård och omsorg
 4156. Lön för Kvalitetskoordinator, väg och vatten
 4157. Lön för Kvalitetsmätare, metallprodukter
 4158. Lön för Kvalitetsrevisor
 4159. Lön för Kvalitetssamordnare, bostadsföretag
 4160. Lön för Kvalitetssamordnare, bygg och anläggning
 4161. Lön för Kvalitetssamordnare, elektronik
 4162. Lön för Kvalitetssamordnare, elkraft
 4163. Lön för Kvalitetssamordnare, forskning
 4164. Lön för Kvalitetssamordnare, gruvteknik
 4165. Lön för Kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion
 4166. Lön för Kvalitetssamordnare, maskin- och fordonstillverkning
 4167. Lön för Kvalitetssamordnare, organisationsutveckling
 4168. Lön för Kvalitetssamordnare, produktion av textil, trä m.m.
 4169. Lön för Kvalitetssamordnare, telekommunikation
 4170. Lön för Kvalitetssamordnare, vård och omsorg
 4171. Lön för Kvalitetssamordnare, väg och vatten
 4172. Lön för Kvalitetssäkrare, Tullverket
 4173. Lön för Kvalitetstekniker, elektronik
 4174. Lön för Kvalitetstekniker, elkraft
 4175. Lön för Kvalitetstekniker, gruva/metallurgi
 4176. Lön för Kvalitetstekniker, kemiteknik
 4177. Lön för Kvalitetstekniker, maskin
 4178. Lön för Kvalitetstekniker, telekommunikation
 4179. Lön för Kvalitetstekniker, textil, trä m.m.
 4180. Lön för Kvarnarbetare
 4181. Lön för Kvarnmaskinskötare
 4182. Lön för Kvarnoperatör
 4183. Lön för Kvarnskötare, kemisk produktion
 4184. Lön för Kvarnskötare, stenkross
 4185. Lön för Kvartersvärd
 4186. Lön för Kvartärgeolog
 4187. Lön för Kvinnojourarbetare
 4188. Lön för Kycklingskötare
 4189. Lön för Kycklingsorterare
 4190. Lön för Kycklinguppfödare
 4191. Lön för Kyl & Värmepumpmontör
 4192. Lön för Kyl & Värmepumptekniker
 4193. Lön för Kyllagerarbetare
 4194. Lön för Kylmaskinist, fartyg
 4195. Lön för Kylmaskinist, kyl- och frysanläggning
 4196. Lön för Kylmekaniker
 4197. Lön för Kylmontör
 4198. Lön för Kyltekniker
 4199. Lön för Kypare
 4200. Lön för Kyrkoadjunkt
 4201. Lön för Kyrkogårdsarbetare
 4202. Lön för Kyrkogårdschef
 4203. Lön för Kyrkogårdsföreståndare
 4204. Lön för Kyrkogårdsförman
 4205. Lön för Kyrkogårdsmästare
 4206. Lön för Kyrkogårdstekniker
 4207. Lön för Kyrkogårdsvaktmästare
 4208. Lön för Kyrkoherde
 4209. Lön för Kyrkokamrer, funktions- eller mellanchef
 4210. Lön för Kyrkokamrer, verksamhetsnära chef
 4211. Lön för Kyrkokantor
 4212. Lön för Kyrkokassör
 4213. Lön för Kyrkomusiker
 4214. Lön för Kyrkoskrivare
 4215. Lön för Kyrkosångare
 4216. Lön för Kyrkvaktmästare
 4217. Lön för Kyrkvärd
 4218. Lön för Kårordförande, studentkår
 4219. Lön för Kåsör
 4220. Lön för Käkkirurgitandsköterska
 4221. Lön för Källarmästare, funktions- eller mellanchef
 4222. Lön för Källarmästare, verksamhetsnära chef
 4223. Lön för Kärnborrare
 4224. Lön för Kärnfysiker
 4225. Lön för Kärnkraftsanerare
 4226. Lön för Kärnkraftsinspektör
 4227. Lön för Kärnmakare, hantverk
 4228. Lön för Kärnmakare, maskin
 4229. Lön för Kättingsmed
 4230. Lön för Köksarkitekt
 4231. Lön för Köksbiträde
 4232. Lön för Kökschef, funktions- eller mellanchef
 4233. Lön för Kökschef, verksamhetsnära chef
 4234. Lön för Köksföreståndare
 4235. Lön för Köksmästare
 4236. Lön för Köp- och försäljningsmäklare
 4237. Lön för Köpman
 4238. Lön för Körledare
 4239. Lön för Körsnär
 4240. Lön för Körsångare, klassisk musik
 4241. Lön för Körsångare, populärmusik
 4242. Lön för Köttklassificerare
 4243. Lön för Köttmästare
 4244. Lön för Labelmanager
 4245. Lön för Laborant, fysik
 4246. Lön för Laborant, kemi
 4247. Lön för Laborator, fysik
 4248. Lön för Laborator, kemi
 4249. Lön för Laboratorieassistent, fotolaboratorium
 4250. Lön för Laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium
 4251. Lön för Laboratorieassistent, sjukvårdslaboratorium
 4252. Lön för Laboratoriebiträde, fotolaboratorium
 4253. Lön för Laboratoriebiträde, frökontroll
 4254. Lön för Laboratoriebiträde, fysikaliskt laboratorium
 4255. Lön för Laboratoriebiträde, kemiskt laboratorium
 4256. Lön för Laboratoriebiträde, sjukhus
 4257. Lön för Laboratoriechef, farmakologiskt laboratorium, funktions- eller mellanchef
 4258. Lön för Laboratoriechef, farmakologiskt laboratorium, verksamhetsnära chef
 4259. Lön för Laboratoriechef, fysikaliskt laboratorium, funktions- eller mellanchef
 4260. Lön för Laboratoriechef, fysikaliskt laboratorium, verksamhetsnära chef
 4261. Lön för Laboratoriechef, kemiska/tekniska produkter, funktions- eller mellanchef
 4262. Lön för Laboratoriechef, kemiska/tekniska produkter, verksamhetsnära chef
 4263. Lön för Laboratoriechef, kemiskt laboratorium, funktions- eller mellanchef
 4264. Lön för Laboratoriechef, kemiskt laboratorium, verksamhetsnära chef
 4265. Lön för Laboratoriediskare
 4266. Lön för Laboratoriedjurvårdare
 4267. Lön för Laboratorieföreståndare, sjukhus
 4268. Lön för Laboratorieingenjör, fysik
 4269. Lön för Laboratorieingenjör, kemi
 4270. Lön för Laboratorieingenjör, metallurgi
 4271. Lön för Laboratorieläkare
 4272. Lön för Laboratorietandtekniker
 4273. Lön för Laboratorietekniker, fysik
 4274. Lön för Laboratorietekniker, kemi
 4275. Lön för Laboratorieveterinär
 4276. Lön för Lackbrännare
 4277. Lön för Lackerare, fordonsreparation
 4278. Lön för Lackerare, fordonstillverkning
 4279. Lön för Lackerare, hantverk
 4280. Lön för Lackerare, industri
 4281. Lön för Lackkokare
 4282. Lön för Laddare, gruva
 4283. Lön för Ladugårdsföreståndare, blandad drift
 4284. Lön för Ladugårdsföreståndare, lantbrukets husdjur
 4285. Lön för Ladugårdsförman, blandad drift
 4286. Lön för Ladugårdsförman, lantbrukets husdjur
 4287. Lön för Ladugårdsskötare, blandad drift
 4288. Lön för Ladugårdsskötare, lantbrukets husdjur
 4289. Lön för Lageradministratör
 4290. Lön för Lageransvarig
 4291. Lön för Lagerarbetare, handpackare
 4292. Lön för Lagerarbetare, manuell godshantering
 4293. Lön för Lagerarbetare, ospec
 4294. Lön för Lagerarbetare, truckförare
 4295. Lön för Lagerassistent
 4296. Lön för Lagerbiträde
 4297. Lön för Lagerchef, funktions- eller mellanchef
 4298. Lön för Lagerchef, verksamhetsnära chef
 4299. Lön för Lagerexpedit
 4300. Lön för Lagerföreståndare
 4301. Lön för Lagerförvaltare
 4302. Lön för Lagerkontorist
 4303. Lön för Lagerkontrollant
 4304. Lön för Lagerman
 4305. Lön för Lagermästare
 4306. Lön för Lagerplanerare
 4307. Lön för Lagerplockare
 4308. Lön för Lagman
 4309. Lön för Lagsökningsman
 4310. Lön för Laminatpressare, plast
 4311. Lön för Laminerare, metall
 4312. Lön för Laminerare, papper
 4313. Lön för Laminerare, plast
 4314. Lön för Laminerare, tryckeri
 4315. Lön för Lampskärmssömmerska
 4316. Lön för Landsantikvarie, funktions- eller mellanchef
 4317. Lön för Landsantikvarie, verksamhetsnära chef
 4318. Lön för Landsarkivarie, funktions- eller mellanchef
 4319. Lön för Landsarkivarie, verksamhetsnära chef
 4320. Lön för Landsbygdsutvecklare
 4321. Lön för Landschef
 4322. Lön för Landshövding
 4323. Lön för Landskapsarkitekt
 4324. Lön för Landskapsingenjör, rådgivning
 4325. Lön för Landstingsdirektör
 4326. Lön för Landstingsjurist
 4327. Lön för Landstingspolitiker (yrkespolitiker)
 4328. Lön för Landstingsrevisor
 4329. Lön för Landstingsråd
 4330. Lön för Landstingssekreterare
 4331. Lön för Lantarbetare, djurskötare
 4332. Lön för Lantarbetare, djurskötare o. maskinförare
 4333. Lön för Lantarbetare, maskinförare
 4334. Lön för Lantarbetare, ospec
 4335. Lön för Lantbrevbärare
 4336. Lön för Lantbrukare, blandad drift
 4337. Lön för Lantbrukare, blandade växtslag
 4338. Lön för Lantbrukare, husdjursuppfödning
 4339. Lön för Lantbrukare, ospec
 4340. Lön för Lantbrukare, växtodling
 4341. Lön för Lantbruksbokförare
 4342. Lön för Lantbruksdirektör
 4343. Lön för Lantbruksekonom
 4344. Lön för Lantbruksförman, blandad drift
 4345. Lön för Lantbruksinspektor, blandad drift
 4346. Lön för Lantbruksinspektor, husdjursuppfödning
 4347. Lön för Lantbrukskassör
 4348. Lön för Lantbrukskonsulent
 4349. Lön för Lantbrukslärare
 4350. Lön för Lantbruksråd
 4351. Lön för Lantbruksrådgivare
 4352. Lön för Lantbruksrättare, blandad drift
 4353. Lön för Lantmästare
 4354. Lön för Lantmätare
 4355. Lön för Lantmäteridirektör, funktions- eller mellanchef
 4356. Lön för Lantmäteridirektör, verksamhetsnära chef
 4357. Lön för Lantmäteriingenjör
 4358. Lön för Larminstallatör
 4359. Lön för Larmoperatör
 4360. Lön för Larmtekniker
 4361. Lön för Laseroperatör, plåt
 4362. Lön för Laserterapeut
 4363. Lön för Lastare
 4364. Lön för Lastbilsbyggare
 4365. Lön för Lastbilschaufför
 4366. Lön för Lastbilsdemonterare
 4367. Lön för Lastbilselektriker
 4368. Lön för Lastbilsförare
 4369. Lön för Lastbilsmekaniker
 4370. Lön för Lastbilsmontör
 4371. Lön för Lastbilsreparatör
 4372. Lön för Lastbilssäljare
 4373. Lön för Lastbilstvättare
 4374. Lön för Lastmaskinförare
 4375. Lön för Lastmaskinskötare, gruva, stenbrott
 4376. Lön för Lastningsförman
 4377. Lön för Lastpallsbyggare
 4378. Lön för Lastvagnsmekaniker
 4379. Lön för Lastvagnsmontör
 4380. Lön för Layoutare
 4381. Lön för Layoutchef
 4382. Lön för Layoutman
 4383. Lön för Layouttecknare
 4384. Lön för LD-operatör
 4385. Lön för Leasingadministratör
 4386. Lön för Leasingchef
 4387. Lön för Ledarskapsutbildare
 4388. Lön för Ledningsmontör, tele
 4389. Lön för Ledsagare
 4390. Lön för Lekbiträde
 4391. Lön för Lekledare
 4392. Lön för Lekmannadomare
 4393. Lön för Lekotekarie
 4394. Lön för Lekplatsföreståndare
 4395. Lön för Lekterapeut
 4396. Lön för Lektor, gymnasieskola
 4397. Lön för Lektor, högskola/universitet
 4398. Lön för Lektör
 4399. Lön för Lertagsarbetare
 4400. Lön för Leveransbevakare
 4401. Lön för Leveranschef, funktions- eller mellanchef
 4402. Lön för Leveranschef, verksamhetsnära chef
 4403. Lön för Leveranskontorist
 4404. Lön för Leveransmontör
 4405. Lön för Leveransplanerare
 4406. Lön för Lexikograf
 4407. Lön för Licenskontrollant, TV
 4408. Lön för Licenssvetsare
 4409. Lön för Liftbiträde
 4410. Lön för Liftbyggare
 4411. Lön för Liftdumper- och lastväxlarförare
 4412. Lön för Liftmaskinist
 4413. Lön för Liftmontör
 4414. Lön för Liftreparatör
 4415. Lön för Liftskötare
 4416. Lön för Lifttekniker
 4417. Lön för Liftvärd
 4418. Lön för Likbärare
 4419. Lön för Limberedare, träfiberindustri
 4420. Lön för Limmare, fiberskivtillverkning
 4421. Lön för Limmare, snickeri
 4422. Lön för Limnolog
 4423. Lön för Limousinförare
 4424. Lön för Linbaneskötare
 4425. Lön för Lindansare
 4426. Lön för Lindare, reparation
 4427. Lön för Lingvist
 4428. Lön för Linhäcklare
 4429. Lön för Linjeagent
 4430. Lön för Linjeingenjör
 4431. Lön för Linjemontör, elkraft
 4432. Lön för Linjemontör, tele
 4433. Lön för Linjemästare, elkraft
 4434. Lön för Linjemästare, tele
 4435. Lön för Linjereparatör, elkraft
 4436. Lön för Linnesömmerska
 4437. Lön för Linslagare
 4438. Lön för Linsslipare
 4439. Lön för Listarbetare
 4440. Lön för Listförgyllare
 4441. Lön för Listmakare
 4442. Lön för Litograf
 4443. Lön för Litteraturingenjör
 4444. Lön för Litterär agent
 4445. Lön för Livförsäkringsaktuarie
 4446. Lön för Livsmedelsarbetare, bageri
 4447. Lön för Livsmedelsarbetare, kött o. fiskberedning
 4448. Lön för Livsmedelsarbetare, mejeriprodukter
 4449. Lön för Livsmedelsbiträde
 4450. Lön för Livsmedelsingenjör
 4451. Lön för Livsmedelsinspektör
 4452. Lön för Livsmedelskonsulent
 4453. Lön för Livsmedelskontrollant
 4454. Lön för Livsmedelstekniker
 4455. Lön för Livvakt, polis
 4456. Lön för Livvakt, övrig
 4457. Lön för Ljudassistent
 4458. Lön för Ljudbandstekniker
 4459. Lön för Ljudbiträde
 4460. Lön för Ljuddesigner
 4461. Lön för Ljudingenjör
 4462. Lön för Ljudläggare
 4463. Lön för Ljudradioinspicient
 4464. Lön för Ljudtekniker
 4465. Lön för Ljusdesigner
 4466. Lön för Ljusformare
 4467. Lön för Ljuskopist
 4468. Lön för Ljusstöpare
 4469. Lön för Ljussättare
 4470. Lön för Ljustekniker
 4471. Lön för Ljusterapeut
 4472. Lön för Ljustryckare
 4473. Lön för Lobbyist, organisation
 4474. Lön för Loggare
 4475. Lön för Logistikassistent
 4476. Lön för Logistikbiträde
 4477. Lön för Logistikchef, funktions- eller mellanchef
 4478. Lön för Logistikchef, verksamhetsnära chef
 4479. Lön för Logistiker
 4480. Lön för Logistiker, inköpare
 4481. Lön för Logistiker, lagerplanering
 4482. Lön för Logistiker, transportplanering
 4483. Lön för Logistikingenjör
 4484. Lön för Logistikkonsult
 4485. Lön för Logistikofficer
 4486. Lön för Logistiksäljare
 4487. Lön för Logistikutvecklare
 4488. Lön för Logoped
 4489. Lön för Logopedassistent
 4490. Lön för Lokalguide
 4491. Lön för Lokalkoordinator
 4492. Lön för Lokalstädare
 4493. Lön för Lokalvårdare
 4494. Lön för Lokalvårdsinspektör
 4495. Lön för Lokalvårdsledare
 4496. Lön för Lokbiträde
 4497. Lön för Lokförare
 4498. Lön för Lokledare
 4499. Lön för Lokreparatör
 4500. Lön för Lots, bil-
 4501. Lön för Lots, fartyg
 4502. Lön för Lots, för invandrare
 4503. Lön för Lotsdirektör, funktions- eller mellanchef
 4504. Lön för Lotsdirektör, verksamhetsnära chef
 4505. Lön för Lotsförman
 4506. Lön för Lotskamrer
 4507. Lön för Lotskapten
 4508. Lön för Lotsplatschef
 4509. Lön för Lottförsäljare
 4510. Lön för LSS-handläggare
 4511. Lön för Luftfartsingenjör
 4512. Lön för Luftfartsinspektör
 4513. Lön för Lumprivare
 4514. Lön för Lumpsorterare
 4515. Lön för Lunchrumsbiträde
 4516. Lön för Lungläkare
 4517. Lön för Lyftkranförare
 4518. Lön för Lymfterapeut
 4519. Lön för Lådspikare
 4520. Lön för Lågstadielärare
 4521. Lön för Lånechef, bank, funktions- eller mellanchef
 4522. Lön för Lånechef, bank, verksamhetsnära chef
 4523. Lön för Lånechef, bibliotek
 4524. Lön för Lånehandläggare
 4525. Lön för Lånekamrer
 4526. Lön för Långsvarvare
 4527. Lön för Långtradarchaufför
 4528. Lön för Låsmontör
 4529. Lön för Låssmed
 4530. Lön för Låssmedsmästare
 4531. Lön för Låstekniker
 4532. Lön för Läderfärgare
 4533. Lön för Lädersömmare
 4534. Lön för Lädervaruarbetare
 4535. Lön för Lägenhetsförmedlare
 4536. Lön för Lägenhetssäljare
 4537. Lön för Lägenhetsuthyrare
 4538. Lön för Lägerledare
 4539. Lön för Läkarassistent
 4540. Lön för Läkare, allmänmedicinare
 4541. Lön för Läkare, allmänspecialist
 4542. Lön för Läkarsekreterare
 4543. Lön för Läkeeurytmist
 4544. Lön för Läkemedelsansvarig, apotekare
 4545. Lön för Läkemedelsansvarig, apotekschef, funktions- eller mellanchef
 4546. Lön för Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef
 4547. Lön för Läkemedelsarbetare
 4548. Lön för Läkemedelsforskare
 4549. Lön för Läkemedelsinspektör
 4550. Lön för Läkemedelskonsulent
 4551. Lön för Läkepedagog
 4552. Lön för Länktekniker
 4553. Lön för Länsantikvarie
 4554. Lön för Länsarkitekt, funktions- eller mellanchef
 4555. Lön för Länsarkitekt, verksamhetsnära chef
 4556. Lön för Länsassessor
 4557. Lön för Länsbibliotekarie, funktions- eller mellanchef
 4558. Lön för Länsbibliotekarie, verksamhetsnära chef
 4559. Lön för Länsbildningskonsulent
 4560. Lön för Länsbostadsdirektör
 4561. Lön för Länshemslöjdskonsulent
 4562. Lön för Länshälsovårdskonsulent
 4563. Lön för Länsjaktvårdare
 4564. Lön för Länsjaktvårdskonsulent
 4565. Lön för Länsjurist
 4566. Lön för Länsjägmästare
 4567. Lön för Länslantmätare
 4568. Lön för Länsläkare
 4569. Lön för Länsmuseichef, funktions- eller mellanchef
 4570. Lön för Länsmuseichef, verksamhetsnära chef
 4571. Lön för Länsnotarie
 4572. Lön för Länspolischef
 4573. Lön för Länsrevisor
 4574. Lön för Länsråd
 4575. Lön för Länsrättsassessor
 4576. Lön för Länsrättsfiskal
 4577. Lön för Länsrättsnotarie
 4578. Lön för Länsskattechef
 4579. Lön för Länsveterinär
 4580. Lön för Länsåklagare
 4581. Lön för Länsöverdirektör
 4582. Lön för Läppare
 4583. Lön för Lärarassistent
 4584. Lön för Lärare i musik- och kulturskolan
 4585. Lön för Lärare, 1-3
 4586. Lön för Lärare, 1-7
 4587. Lön för Lärare, 4-9
 4588. Lön för Lärare, automation
 4589. Lön för Lärare, bageri och konditori
 4590. Lön för Lärare, barn- o. fritidsprogrammet
 4591. Lön för Lärare, barn- o. ungdomskunskap
 4592. Lön för Lärare, beklädnadsyrken
 4593. Lön för Lärare, bildämnen, grundskola
 4594. Lön för Lärare, bildämnen, gymnasieskola
 4595. Lön för Lärare, bygg och anläggning
 4596. Lön för Lärare, dans, teater, drama (studiecirkel, kurs)
 4597. Lön för Lärare, dans, teater, drama, grundskola
 4598. Lön för Lärare, dans, teater, drama, gymnasieskola
 4599. Lön för Lärare, datakunskap (grundskola)
 4600. Lön för Lärare, datakunskap (gymnasieskola)
 4601. Lön för Lärare, datakunskap (studiecirkel, kurs)
 4602. Lön för Lärare, drift- och energiteknik
 4603. Lön för Lärare, DU, fartygsteknik
 4604. Lön för Lärare, ekonomiska ämnen
 4605. Lön för Lärare, elektronik
 4606. Lön för Lärare, elprogrammet
 4607. Lön för Lärare, el-teleteknik
 4608. Lön för Lärare, energiprogrammet
 4609. Lön för Lärare, estetiska och praktiska ämnen, grundskola
 4610. Lön för Lärare, estetiska och praktiska ämnen, gymnasieskola
 4611. Lön för Lärare, fiskeriyrken
 4612. Lön för Lärare, flygteknik
 4613. Lön för Lärare, folkhögskola
 4614. Lön för Lärare, fordonsprogrammet
 4615. Lön för Lärare, fordonsteknik
 4616. Lön för Lärare, frisör och skönhetsvård
 4617. Lön för Lärare, förskola
 4618. Lön för Lärare, grundskola
 4619. Lön för Lärare, gymnasieskola, allm. ämne
 4620. Lön för Lärare, handel och administration
 4621. Lön för Lärare, hantverksprogrammet
 4622. Lön för Lärare, hemkunskap, grundskola
 4623. Lön för Lärare, hemkunskap, gymnasieskola
 4624. Lön för Lärare, historia, filosofi
 4625. Lön för Lärare, hotell och restaurang
 4626. Lön för Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola
 4627. Lön för Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, gymnasieskola
 4628. Lön för Lärare, industriprogrammet
 4629. Lön för Lärare, installation
 4630. Lön för Lärare, kött och charkuteri
 4631. Lön för Lärare, lantbruk, skogsbruk, trädgård
 4632. Lön för Lärare, livsmedelsprogrammet
 4633. Lön för Lärare, ljud och musik
 4634. Lön för Lärare, matematik-naturvetenskapliga ämnen, gymnasieskola
 4635. Lön för Lärare, media, grafisk produktion
 4636. Lön för Lärare, miljövård
 4637. Lön för Lärare, musik (studiecirkel, kurs)
 4638. Lön för Lärare, musik, grundskola
 4639. Lön för Lärare, musik, gymnasieskola
 4640. Lön för Lärare, måleriteknik
 4641. Lön för Lärare, naturbruk
 4642. Lön för Lärare, omvårdnad, social omsorg
 4643. Lön för Lärare, omvårdnad, tandvård
 4644. Lön för Lärare, processteknik
 4645. Lön för Lärare, religionskunskap
 4646. Lön för Lärare, samhälls- och beteendevetenskap
 4647. Lön för Lärare, SFI
 4648. Lön för Lärare, sjömansyrken
 4649. Lön för Lärare, special-
 4650. Lön för Lärare, språk (grundskola)
 4651. Lön för Lärare, språk (gymnasieskola)
 4652. Lön för Lärare, språk (studiecirkel, kurs)
 4653. Lön för Lärare, storhushåll
 4654. Lön för Lärare, särskola
 4655. Lön för Lärare, textil-beklädnadsteknik
 4656. Lön för Lärare, textilkunskap, grundskola
 4657. Lön för Lärare, textilkunskap, gymnasieskola
 4658. Lön för Lärare, trafikyrken
 4659. Lön för Lärare, transport
 4660. Lön för Lärare, trä- och metallslöjd, grundskola
 4661. Lön för Lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola
 4662. Lön för Lärare, träteknik
 4663. Lön för Lärare, verkstads- och industriteknik
 4664. Lön för Lärare, VVS-teknik
 4665. Lön för Lärare, vårdyrken
 4666. Lön för Lärare, yrkesämne
 4667. Lön för Läromedelsassistent
 4668. Lön för Läromedelsförfattare
 4669. Lön för Läromedelsintendent
 4670. Lön för Läskedrycksberedare
 4671. Lön för Lättbetongarbetare
 4672. Lön för Lättmatros
 4673. Lön för Lödare, kretskort
 4674. Lön för Lödare, metall
 4675. Lön för Löjtnant, försvaret
 4676. Lön för Löneadministratör
 4677. Lön för Löneassistent
 4678. Lön för Löneförrättare
 4679. Lön för Lönehandläggare
 4680. Lön för Löneingenjör
 4681. Lön för Lönekontorist
 4682. Lön för Lönespecialist
 4683. Lön för Lösningsarkitekt, IT
 4684. Lön för Mackbiträde
 4685. Lön för Magasinsarbetare
 4686. Lön för Magasinschef
 4687. Lön för Magasinsföreståndare
 4688. Lön för Magdansös
 4689. Lön för MAG-svetsare
 4690. Lön för Major, försvaret
 4691. Lön för Makeupartist
 4692. Lön för Makroanalytiker
 4693. Lön för Malmanrikare
 4694. Lön för Malmanrikningsarbetare
 4695. Lön för Malmarbetare
 4696. Lön för Malmförädlingsarbetare
 4697. Lön för Malmkrosskötare
 4698. Lön för Malmlastare, gruva
 4699. Lön för Malmletare
 4700. Lön för Malmskrädare
 4701. Lön för Malmvägare
 4702. Lön för Managementkonsult
 4703. Lön för Manager, rådgivare
 4704. Lön för Manglare
 4705. Lön för Manikyrist
 4706. Lön för Mannekäng
 4707. Lön för Mantelsvetsare
 4708. Lön för Manusförfattare
 4709. Lön för Manusproducent
 4710. Lön för Margarinberedare
 4711. Lön för Marinarkeolog
 4712. Lön för Marinbiolog
 4713. Lön för Marinchef
 4714. Lön för Mariningenjör
 4715. Lön för Marinmekaniker
 4716. Lön för Marinmeteorolog
 4717. Lön för Marinofficer
 4718. Lön för Markanläggningsarbetare
 4719. Lön för Markassistent, kommun
 4720. Lön för Markberedningsförare, skogsbruk
 4721. Lön för Marketenteribiträde
 4722. Lön för Marketingman
 4723. Lön för Markförhandlare
 4724. Lön för Markingenjör
 4725. Lön för Markismontör, montering, reparation
 4726. Lön för Markismontör, tillverkning
 4727. Lön för Marknads- o. försäljningschef, funktions- eller mellanchef
 4728. Lön för Marknadsanalytiker
 4729. Lön för Marknadsansvarig
 4730. Lön för Marknadsassistent
 4731. Lön för Marknadschef, funktions- eller mellanchef
 4732. Lön för Marknadschef, verksamhetsnära chef
 4733. Lön för Marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef
 4734. Lön för Marknadsdirektör, verksamhetsnära chef
 4735. Lön för Marknadsförare, analytiker
 4736. Lön för Marknadsförare, säljare
 4737. Lön för Marknadsföringskonsult
 4738. Lön för Marknadsförsäljare, ej tillagad mat
 4739. Lön för Marknadsförsäljare, tillagad mat
 4740. Lön för Marknadsingenjör
 4741. Lön för Marknadskommunikatör
 4742. Lön för Marknadskonsult
 4743. Lön för Marknadskoordinator
 4744. Lön för Marknadsplanerare
 4745. Lön för Marknadsplaneringschef, funktions- eller mellanchef
 4746. Lön för Marknadsplaneringschef, verksamhetsnära chef
 4747. Lön för Marknadsstrateg
 4748. Lön för Marknadsstrategiker
 4749. Lön för Marknadsundersökare, analytiker
 4750. Lön för Marknadsundersökare, intervjuare
 4751. Lön för Marknadsundersökare, säljare
 4752. Lön för Marknadsutvecklare
 4753. Lön för Markprojektör
 4754. Lön för Markvärdinna
 4755. Lön för Marmeladtillverkare, gårdstillverkning
 4756. Lön för Marsipanberedare
 4757. Lön för MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
 4758. Lön för Maskinbarkare, skogsbruk
 4759. Lön för Maskinbarkare, sågverk
 4760. Lön för Maskinbefäl, fartyg
 4761. Lön för Maskinbefälsassistent
 4762. Lön för Maskinbokbindare
 4763. Lön för Maskinborrare
 4764. Lön för Maskinbrännare
 4765. Lön för Maskinbyggare
 4766. Lön för Maskinchef, fartyg
 4767. Lön för Maskinelektriker
 4768. Lön för Maskinelev, sjöfart
 4769. Lön för Maskinformare, gjuteri
 4770. Lön för Maskinformare, keramik
 4771. Lön för Maskinförare, anläggning
 4772. Lön för Maskinförare, lantbruk
 4773. Lön för Maskinförare, renhållning
 4774. Lön för Maskinförare, rosteri
 4775. Lön för Maskinförare, skogsbruk
 4776. Lön för Maskinförare, träfiberskivor
 4777. Lön för Maskinförare, täckdikning
 4778. Lön för Maskingravör, metall
 4779. Lön för Maskingravör, tryckmedier
 4780. Lön för Maskinhyvlare, metall
 4781. Lön för Maskiningenjör, civilingenjör
 4782. Lön för Maskiningenjör, högskoleingenjör
 4783. Lön för Maskinist, biograf
 4784. Lön för Maskinist, bro, sluss
 4785. Lön för Maskinist, destruktion
 4786. Lön för Maskinist, drift-; kraftverk, vattenverk, värmeverk
 4787. Lön för Maskinist, fartyg
 4788. Lön för Maskinist, fastighet
 4789. Lön för Maskinist, flyg-
 4790. Lön för Maskinist, gräv-
 4791. Lön för Maskinist, krossverk
 4792. Lön för Maskinist, kyl- och frysanläggning
 4793. Lön för Maskinist, lift-
 4794. Lön för Maskinist, ång-
 4795. Lön för Maskinkonstruktör, civilingenjör
 4796. Lön för Maskinkonstruktör, högskoleingenjör
 4797. Lön för Maskinkonsulent, inom lantbruk
 4798. Lön för Maskinkärnmakare
 4799. Lön för Maskinlindare, reparation
 4800. Lön för Maskinlödare
 4801. Lön för Maskinmekaniker, bilverkstad
 4802. Lön för Maskinmekaniker, övrig
 4803. Lön för Maskinmontör, installation, reparation
 4804. Lön för Maskinmontör, tillverkning
 4805. Lön för Maskinoperatör, bageri
 4806. Lön för Maskinoperatör, betsare
 4807. Lön för Maskinoperatör, blekning, färgning o. tvättning
 4808. Lön för Maskinoperatör, bokbinderi
 4809. Lön för Maskinoperatör, bryggeri
 4810. Lön för Maskinoperatör, CD-tillverkning
 4811. Lön för Maskinoperatör, datachip
 4812. Lön för Maskinoperatör, fiberväv
 4813. Lön för Maskinoperatör, foder
 4814. Lön för Maskinoperatör, fonogramtillverkning
 4815. Lön för Maskinoperatör, fotografiska produkter
 4816. Lön för Maskinoperatör, frukt- o. grönsaksberedning
 4817. Lön för Maskinoperatör, garnberedning
 4818. Lön för Maskinoperatör, gipsplattor
 4819. Lön för Maskinoperatör, glasfiber
 4820. Lön för Maskinoperatör, glasull
 4821. Lön för Maskinoperatör, grafisk industri, bokbinderi
 4822. Lön för Maskinoperatör, grafisk industri, pappersvaror
 4823. Lön för Maskinoperatör, grafisk industri, tryckeri
 4824. Lön för Maskinoperatör, gummiindustri
 4825. Lön för Maskinoperatör, hårdband
 4826. Lön för Maskinoperatör, konservindustri
 4827. Lön för Maskinoperatör, konstgödsel
 4828. Lön för Maskinoperatör, kvarnindustri
 4829. Lön för Maskinoperatör, kött- och fiskberedning
 4830. Lön för Maskinoperatör, livsmedelsindustri, bageri och konfektyr
 4831. Lön för Maskinoperatör, livsmedelsindustri, bryggeri
 4832. Lön för Maskinoperatör, livsmedelsindustri, frukt och grönsaker
 4833. Lön för Maskinoperatör, livsmedelsindustri, kvarn
 4834. Lön för Maskinoperatör, livsmedelsindustri, kött och fisk
 4835. Lön för Maskinoperatör, livsmedelsindustri, mejeri
 4836. Lön för Maskinoperatör, livsmedelsindustri, socker
 4837. Lön för Maskinoperatör, livsmedelsindustri, te, kaffe, kakao
 4838. Lön för Maskinoperatör, läkemedelsindustri
 4839. Lön för Maskinoperatör, mejeri
 4840. Lön för Maskinoperatör, mekanisk verkstad
 4841. Lön för Maskinoperatör, metallytebehandling
 4842. Lön för Maskinoperatör, mineralull
 4843. Lön för Maskinoperatör, mjukband
 4844. Lön för Maskinoperatör, pappersvaruindustri
 4845. Lön för Maskinoperatör, pastatillverkning
 4846. Lön för Maskinoperatör, pellets
 4847. Lön för Maskinoperatör, plastindustri
 4848. Lön för Maskinoperatör, polerare
 4849. Lön för Maskinoperatör, postsortering
 4850. Lön för Maskinoperatör, sanitetsgods
 4851. Lön för Maskinoperatör, skoindustri
 4852. Lön för Maskinoperatör, snickeri
 4853. Lön för Maskinoperatör, sockerindustri
 4854. Lön för Maskinoperatör, sprängämnen
 4855. Lön för Maskinoperatör, sten-, cement- o. betongvaror
 4856. Lön för Maskinoperatör, stenkulor
 4857. Lön för Maskinoperatör, te-, kaffe- o. kakaoberedning
 4858. Lön för Maskinoperatör, textilindustri, blekning, färgning, tvättning
 4859. Lön för Maskinoperatör, textilindustri, garnberedning
 4860. Lön för Maskinoperatör, textilindustri, skor, väskor m.m.
 4861. Lön för Maskinoperatör, textilindustri, sömnad
 4862. Lön för Maskinoperatör, textilindustri, vävning och stickning
 4863. Lön för Maskinoperatör, textilindustri, övrigt
 4864. Lön för Maskinoperatör, tobaksindustri
 4865. Lön för Maskinoperatör, tryckeri
 4866. Lön för Maskinoperatör, trävaruindustri
 4867. Lön för Maskinoperatör, träytebehandling
 4868. Lön för Maskinoperatör, tvätteri
 4869. Lön för Maskinoperatör, vävning och stickning
 4870. Lön för Maskinpaketerare
 4871. Lön för Maskinpassare, träindustri
 4872. Lön för Maskinpolerare
 4873. Lön för Maskinreparatör, industrimaskiner o. mekanisk utrustning
 4874. Lön för Maskinreparatör, lantbruks- o. anläggningsmaskiner
 4875. Lön för Maskinriktare
 4876. Lön för Maskinskrivare
 4877. Lön för Maskinskärare, textil
 4878. Lön för Maskinskötare, bageri
 4879. Lön för Maskinskötare, brödfabrik
 4880. Lön för Maskinskötare, glas
 4881. Lön för Maskinskötare, glasstillverkning
 4882. Lön för Maskinskötare, lackering
 4883. Lön för Maskinskötare, margarintillverkning
 4884. Lön för Maskinskötare, mejeri
 4885. Lön för Maskinskötare, rosteri
 4886. Lön för Maskinskötare, tegelbruk
 4887. Lön för Maskinskötare, tobaksindustri
 4888. Lön för Maskinslipare, metall
 4889. Lön för Maskinsnickare
 4890. Lön för Maskinstickare
 4891. Lön för Maskinställare, glastillverkning
 4892. Lön för Maskinställare, textil
 4893. Lön för Maskinställare, verktygsmaskiner
 4894. Lön för Maskinsvetsare
 4895. Lön för Maskinsättare
 4896. Lön för Maskintekniker, fartyg
 4897. Lön för Maskintekniker, reparation o. service av fordon
 4898. Lön för Maskintekniker, reparation o. service av maskiner
 4899. Lön för Maskintekniker, vattenverk
 4900. Lön för Maskintvättare
 4901. Lön för Maskinuppsättare
 4902. Lön för Maskinuthyrare
 4903. Lön för Maskinvalsare
 4904. Lön för Maskinvirkare
 4905. Lön för Maskinvävare
 4906. Lön för Maskör
 4907. Lön för Massaberedare, keramik, tegel
 4908. Lön för Massablekare
 4909. Lön för Massageterapeut
 4910. Lön för Massakokare
 4911. Lön för Massamaskinförare
 4912. Lön för Massaskötare
 4913. Lön för Massör, ospec
 4914. Lön för Massör, personer
 4915. Lön för Masttekniker
 4916. Lön för Masugnsarbetare
 4917. Lön för Matematiker
 4918. Lön för Matematisk statistiker
 4919. Lön för Materialansvarig
 4920. Lön för Materialarbetare
 4921. Lön för Materialberedare
 4922. Lön för Materialfördelare
 4923. Lön för Materialförvaltare
 4924. Lön för Materialförvaltare, förråd
 4925. Lön för Materialhanterare
 4926. Lön för Materialingenjör, metallurgi
 4927. Lön för Materialkemist
 4928. Lön för Materialman, lager
 4929. Lön för Materialman, valsverk
 4930. Lön för Materialmästare
 4931. Lön för Materialplanerare, assistent
 4932. Lön för Materialplanerare, civilingenjör
 4933. Lön för Materialplanerare, högskoleingenjör
 4934. Lön för Materialprovare, fysik
 4935. Lön för Materialsamordnare
 4936. Lön för Materialstyrare
 4937. Lön för Materialstyrningsingenjör, maskin
 4938. Lön för Matinspiratör
 4939. Lön för Matros
 4940. Lön för Matsalsbiträde
 4941. Lön för Matsalsvärd
 4942. Lön för Mattläggare
 4943. Lön för Mattvättare
 4944. Lön för Mc-förare, tävling
 4945. Lön för Mediachef, funktions- eller mellanchef
 4946. Lön för Mediachef, verksamhetsnära chef
 4947. Lön för Mediakonsulent
 4948. Lön för Mediakonsult
 4949. Lön för Mediaplanerare
 4950. Lön för Mediasäljare
 4951. Lön för Medicinalråd
 4952. Lön för Mediciningenjör
 4953. Lön för Medicinsk sekreterare
 4954. Lön för Medicinskt ansvarig sjuksköterska
 4955. Lön för Medicinsk-teknisk assistent
 4956. Lön för Medicintekniker
 4957. Lön för Medicinteknisk ingenjör
 4958. Lön för Medieanalytiker
 4959. Lön för Mediepedagog
 4960. Lön för Meditationsledare
 4961. Lön för Medlemsvärvare, callcenter
 4962. Lön för Medlemsvärvare, face to face
 4963. Lön för Medlevare
 4964. Lön för Mejeriarbetare
 4965. Lön för Mejeriingenjör
 4966. Lön för Mejerist
 4967. Lön för Mejeritekniker
 4968. Lön för Mekanikerbiträde, bilverkstad
 4969. Lön för Mekatronikingenjör
 4970. Lön för Mellanstadielärare
 4971. Lön för Mensendieckpedagog
 4972. Lön för Mensendiecksjukgymnast
 4973. Lön för Mentalskötare
 4974. Lön för Merchandiser
 4975. Lön för Mesabrännare
 4976. Lön för Metallduksvävare
 4977. Lön för Metallfräsare
 4978. Lön för Metallimmare
 4979. Lön för Metalliserare
 4980. Lön för Metallkonstruktionsmontör
 4981. Lön för Metallkrossare
 4982. Lön för Metallograf
 4983. Lön för Metallpressare
 4984. Lön för Metallraffinerare
 4985. Lön för Metallsprutare
 4986. Lön för Metallsågare
 4987. Lön för Metalltryckare
 4988. Lön för Metallurg
 4989. Lön för Meteorolog
 4990. Lön för Meteorologassistent, försvaret
 4991. Lön för Meteorologassistent, SMHI
 4992. Lön för Metodanalytiker, data
 4993. Lön för Metodhandledare (vård och stödsamordning)
 4994. Lön för Metodingenjör, maskin
 4995. Lön för Metodistpastor
 4996. Lön för Metodstatistiker
 4997. Lön för MIG-svetsare
 4998. Lön för Mikrobiolog
 4999. Lön för Mikrofilmare
 5000. Lön för Mikrokopist
 5001. Lön för Mikromekaniker
 5002. Lön för Mikroskopist
 5003. Lön för Militär
 5004. Lön för Militärpräst
 5005. Lön för Miljö- och hälsoskyddshandläggare
 5006. Lön för Miljö- och hälsoskyddsinspektör
 5007. Lön för Miljöarbetare, avfallshantering
 5008. Lön för Miljöarbetare, avfallshantering, station
 5009. Lön för Miljöassistent, avfallshantering
 5010. Lön för Miljöassistent, avfallshantering, station
 5011. Lön för Miljöchef, funktions- eller mellanchef
 5012. Lön för Miljöchef, verksamhetsnära chef
 5013. Lön för Miljöcontroller
 5014. Lön för Miljöekonom
 5015. Lön för Miljöhandläggare (natur), offentlig förvaltning
 5016. Lön för Miljöhandläggare (natur), övrig
 5017. Lön för Miljöhandläggare, hälsa
 5018. Lön för Miljöhandläggare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS)
 5019. Lön för Miljöingenjör
 5020. Lön för Miljöinspektör
 5021. Lön för Miljöjurist
 5022. Lön för Miljökemist
 5023. Lön för Miljökonsult
 5024. Lön för Miljörevisor
 5025. Lön för Miljöråd
 5026. Lön för Miljösamordnare, bostadsföretag
 5027. Lön för Miljösamordnare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS)
 5028. Lön för Miljösamordnare, offentlig förvaltning
 5029. Lön för Miljöskyddschef
 5030. Lön för Miljöskyddshandläggare
 5031. Lön för Miljöskyddsinspektör
 5032. Lön för Miljöstatistiker
 5033. Lön för Miljöstrateg
 5034. Lön för Miljötekniker, avfallshantering
 5035. Lön för Miljövårdsdirektör
 5036. Lön för Miljövårdsingenjör
 5037. Lön för Miljövärd
 5038. Lön för Mimartist
 5039. Lön för Mimpedagog
 5040. Lön för Mineralullsarbetare, tillverkning
 5041. Lön för Minibusschaufför
 5042. Lön för Miniorledare
 5043. Lön för Minister, statsråd
 5044. Lön för Minkfarmare
 5045. Lön för Minkskötare
 5046. Lön för Minkuppfödare
 5047. Lön för Missionär
 5048. Lön för Mixare, ljudtekniker
 5049. Lön för Mixertekniker
 5050. Lön för Mjukfogare
 5051. Lön för Mjuklödare
 5052. Lön för Mjukvarudesigner
 5053. Lön för Mjukvaruingenjör
 5054. Lön för Mjukvarukonstruktör
 5055. Lön för Mjukvarutestare
 5056. Lön för Mjukvaruutvecklare
 5057. Lön för Mjölkbedömare
 5058. Lön för Mjölkbonde
 5059. Lön för Mjölkmästare
 5060. Lön för Mjölkproducent
 5061. Lön för Mjölnare
 5062. Lön för Mobilkranförare
 5063. Lön för Mobilreparatör
 5064. Lön för Modedesigner
 5065. Lön för Modeformgivare
 5066. Lön för Modefotograf
 5067. Lön för Modell
 5068. Lön för Modellbyggare
 5069. Lön för Modellgjutare, keramik
 5070. Lön för Modellkonstruktör, textil
 5071. Lön för Modellmakare, metall
 5072. Lön för Modellmakare, trä
 5073. Lön för Modellsnickare
 5074. Lön för Modellsömmerska
 5075. Lön för Modelltekniker, metall
 5076. Lön för Modellör, industri
 5077. Lön för Modellör, keramik
 5078. Lön för Modellör, skor
 5079. Lön för Moderator
 5080. Lön för Modersmålslärare, grundskola
 5081. Lön för Modersmålslärare, gymnasieskola
 5082. Lön för Modersmålstränare
 5083. Lön för Modeskapare
 5084. Lön för Modetecknare
 5085. Lön för Modist
 5086. Lön för Molekylärbiolog
 5087. Lön för Molettgravör
 5088. Lön för Momentsömmerska
 5089. Lön för Monitortekniker
 5090. Lön för Montageingenjör, bygg
 5091. Lön för Montageingenjör, elkraft
 5092. Lön för Montageingenjör, maskin
 5093. Lön för Montageisolerare
 5094. Lön för Montageledare, bygg
 5095. Lön för Montagemontör, butik
 5096. Lön för Monterbyggare
 5097. Lön för Monteringsingenjör, elektronik
 5098. Lön för Monteringsingenjör, telekommunikation
 5099. Lön för Monteringssnickare
 5100. Lön för Montessorilärare, förskola
 5101. Lön för Montessorilärare, grundskola
 5102. Lön för Montör, fordon
 5103. Lön för Montör, gummiprodukter
 5104. Lön för Montör, inredning
 5105. Lön för Montör, installation el
 5106. Lön för Montör, klätterväggar
 5107. Lön för Montör, lås
 5108. Lön för Montör, markiser
 5109. Lön för Montör, metallprodukter
 5110. Lön för Montör, motorsågar
 5111. Lön för Montör, papprodukter
 5112. Lön för Montör, permobilar
 5113. Lön för Montör, plastprodukter
 5114. Lön för Montör, reparation elutrustning
 5115. Lön för Montör, reparation tele-elektronik
 5116. Lön för Montör, rör-
 5117. Lön för Montör, scooter (hopsättning, ej tillverkn.)
 5118. Lön för Montör, textilprodukter
 5119. Lön för Montör, tillverkning el-teleprodukter
 5120. Lön för Montör, tryckeri
 5121. Lön för Montör, tryckerimaskiner, tillverkning
 5122. Lön för Montör, träprodukter
 5123. Lön för Montör, tält, läktare
 5124. Lön för Monumentalmålare
 5125. Lön för Monumentstenhuggare
 5126. Lön för Mopedbud
 5127. Lön för Mopedreparatör
 5128. Lön för Mormonpräst
 5129. Lön för Mosaikläggare
 5130. Lön för Motionsinstruktör
 5131. Lön för Motionskonsulent
 5132. Lön för Motionsledare
 5133. Lön för Motocrossförare
 5134. Lön för Motorbyggare
 5135. Lön för Motorcykelbud
 5136. Lön för Motorcykelförare, tävling
 5137. Lön för Motorcykelmekaniker
 5138. Lön för Motorcykelreparatör
 5139. Lön för Motorelev
 5140. Lön för Motorfordonsmekaniker
 5141. Lön för Motorfordonsreparatör
 5142. Lön för Motorinstallatör
 5143. Lön för Motorjusterare
 5144. Lön för Motorman
 5145. Lön för Motormekaniker, bilverkstad
 5146. Lön för Motormontör
 5147. Lön för Motorprovare
 5148. Lön för Motorreparatör, fordon
 5149. Lön för Motorreparatör, maskin
 5150. Lön för Motorskötare, fartyg
 5151. Lön för Motorvagnsförare
 5152. Lön för Mottagningsbiträde
 5153. Lön för Mottagningssjuksköterska
 5154. Lön för Mottagningssköterska
 5155. Lön för Mudderverksskötare
 5156. Lön för Muddringsmaskinförare
 5157. Lön för Muezzin
 5158. Lön för Multimediaproducent
 5159. Lön för Multipelborrare
 5160. Lön för Muralmålare
 5161. Lön för Murare
 5162. Lön för Murarmästare
 5163. Lön för Murbruksberedare
 5164. Lön för Museiamanuens
 5165. Lön för Museiassistent
 5166. Lön för Museichef, med chefshierarki
 5167. Lön för Museichef, offentlig förvaltning, funktions- eller mellanchef
 5168. Lön för Museifotograf
 5169. Lön för Museiguide
 5170. Lön för Museiintendent
 5171. Lön för Museilektor
 5172. Lön för Museilärare
 5173. Lön för Museiman
 5174. Lön för Museipedagog
 5175. Lön för Museitekniker
 5176. Lön för Museivakt
 5177. Lön för Museivaktmästare
 5178. Lön för Museivärd
 5179. Lön för Musikagent
 5180. Lön för Musikalartist
 5181. Lön för Musikdirektör, undervisning
 5182. Lön för Musiker, folkmusik
 5183. Lön för Musiker, klassisk musik
 5184. Lön för Musiker, konstmusik
 5185. Lön för Musiker, populärmusik
 5186. Lön för Musikförläggare, med chefshierarki
 5187. Lön för Musikförläggare, utan chefshierarki
 5188. Lön för Musikhandledare
 5189. Lön för Musikinstrumentbyggare
 5190. Lön för Musikinstrumentmakare
 5191. Lön för Musikkonsulent
 5192. Lön för Musikledare
 5193. Lön för Musiklärare, grundskola
 5194. Lön för Musiklärare, gymnasieskola
 5195. Lön för Musiklärare, kursverksamhet
 5196. Lön för Musiklärare, musikskola
 5197. Lön för Musikpedagog, grundskola
 5198. Lön för Musikpedagog, gymnasieskola
 5199. Lön för Musikpedagog, musikskola
 5200. Lön för Musikproducent
 5201. Lön för Musiktekniker
 5202. Lön för Musikterapeut
 5203. Lön för Musselodlare
 5204. Lön för Musteriarbetare
 5205. Lön för Mykolog
 5206. Lön för Mynthandlare
 5207. Lön för Mynttömningspersonal
 5208. Lön för Mystery Shopper
 5209. Lön för Målare, bygg
 5210. Lön för Målare, konstnär
 5211. Lön för Målarmästare
 5212. Lön för Måleriarbetare, lackerare, hantverk
 5213. Lön för Måleriarbetare, lackerare, industri
 5214. Lön för Måleriarbetare, målare
 5215. Lön för Måltidsvakt
 5216. Lön för Måttskräddare
 5217. Lön för Måttskärare
 5218. Lön för Mäklarassistent, fastigheter
 5219. Lön för Mäklarassistent, försäkringar
 5220. Lön för Mäklarassistent, värdepapper
 5221. Lön för Mäldberedare
 5222. Lön för Mältare
 5223. Lön för Mängberedare
 5224. Lön för Mässarrangör
 5225. Lön för Mässdekoratör
 5226. Lön för Mässkalle
 5227. Lön för Mässman
 5228. Lön för Mässvärd
 5229. Lön för Mästerlots
 5230. Lön för Mät- och kartingenjör
 5231. Lön för Mätaravläsare
 5232. Lön för Mätarjusterare
 5233. Lön för Mätbiträde, anläggning
 5234. Lön för Mätbiträde, skogsbruk
 5235. Lön för Mätingenjör, elkraft
 5236. Lön för Mätingenjör, lantmäteri
 5237. Lön för Mätningschef, virkesmätning
 5238. Lön för Mätningsingenjör, bygg och anläggning
 5239. Lön för Mätningsingenjör, karttekniskt arbete
 5240. Lön för Mätningsledare
 5241. Lön för Mätningstekniker
 5242. Lön för Mättekniker, bygg och anläggning
 5243. Lön för Mättekniker, fysik
 5244. Lön för Mättekniker, geologi
 5245. Lön för Mättekniker, kemi
 5246. Lön för Mättekniker, lantmäteri
 5247. Lön för Mättekniker, metallprodukter
 5248. Lön för Mättekniker, styr- o. reglerteknik
 5249. Lön för Mättekniker, termografi
 5250. Lön för Mättekniker, verkstad
 5251. Lön för Möbeldesigner
 5252. Lön för Möbelförsäljare
 5253. Lön för Möbelhandlare
 5254. Lön för Möbelkonservator
 5255. Lön för Möbellackerare
 5256. Lön för Möbelmontör, lager
 5257. Lön för Möbelmontör, tillverkning
 5258. Lön för Möbelrenoverare
 5259. Lön för Möbelrestauratör
 5260. Lön för Möbelslipare
 5261. Lön för Möbelsnickare
 5262. Lön för Möbelstoppare
 5263. Lön för Möbeltvättare
 5264. Lön för Mönsterkonstruktör
 5265. Lön för Mönsterkortsoperatör
 5266. Lön för Mönsterritare, tyger
 5267. Lön för Mönsterslipare, glas
 5268. Lön för Mönstersättare
 5269. Lön för Mörkrumsarbetare
 5270. Lön för Mössömmerska
 5271. Lön för Nagelbyggare
 5272. Lön för Nagelskulptör
 5273. Lön för Nagelspecialist
 5274. Lön för Nagelteknolog
 5275. Lön för Nagelterapeut
 5276. Lön för Najare, betongvaruindustri
 5277. Lön för Nakenmodell
 5278. Lön för Naprapat
 5279. Lön för Narkosläkare
 5280. Lön för Narkossjuksköterska
 5281. Lön för Nationalekonom
 5282. Lön för Nattportier
 5283. Lön för Nattreceptionist
 5284. Lön för Nattvakt
 5285. Lön för Naturbevakare
 5286. Lön för Naturbrukslärare
 5287. Lön för Naturfotograf
 5288. Lön för Naturgeograf
 5289. Lön för Naturguide
 5290. Lön för Naturläkare
 5291. Lön för Naturskoleföreståndare
 5292. Lön för Naturterapeut
 5293. Lön för Naturvårdare, administratör
 5294. Lön för Naturvårdare, skogsarbetare
 5295. Lön för Naturvårdsdirektör
 5296. Lön för Naturvårdsingenjör
 5297. Lön för Naturvårdstekniker
 5298. Lön för Nautiker
 5299. Lön för Nautisk driftledare
 5300. Lön för NC-borrare
 5301. Lön för NC-fräsare, metall
 5302. Lön för NC-fräsare, trä
 5303. Lön för NC-hyvlare
 5304. Lön för NC-operatör, metall
 5305. Lön för NC-operatör, trä
 5306. Lön för NC-programmerare
 5307. Lön för NC-svarvare
 5308. Lön för Nefrolog
 5309. Lön för Negativklippare
 5310. Lön för Neonböjare
 5311. Lön för Neurofysiolog
 5312. Lön för Neurokirurg
 5313. Lön för Neurolog
 5314. Lön för Neuropsykolog
 5315. Lön för Nibblare, tunnplåt
 5316. Lön för Nibsberedare
 5317. Lön för Nitare, grovplåt
 5318. Lön för Nitare, tunnplåt
 5319. Lön för Notariatchef, bank
 5320. Lön för Notariattjänsteman, bank
 5321. Lön för Notarie
 5322. Lön för Notischef
 5323. Lön för Notskrivare
 5324. Lön för Notstickare
 5325. Lön för NS-borrare
 5326. Lön för NS-operatör
 5327. Lön för NS-svarvare
 5328. Lön för Nutritionist
 5329. Lön för Nyanserare
 5330. Lön för Nyckelkundsansvarig
 5331. Lön för Nyckelmakare
 5332. Lön för Nyhetsfotograf
 5333. Lön för Nyhetsgrafiker
 5334. Lön för Nyhetsjournalist
 5335. Lön för Nyhetsredaktör
 5336. Lön för Nyhetsreporter
 5337. Lön för Nyhetstextare
 5338. Lön för Nyhetsuppläsare
 5339. Lön för Nystare
 5340. Lön för Nåtlare
 5341. Lön för Nåtlingsberedare
 5342. Lön för Nämndeman
 5343. Lön för Nämndsekreterare
 5344. Lön för Näringsforskare
 5345. Lön för Näringsfrihetsombudsman
 5346. Lön för Näringsfysiolog
 5347. Lön för Näringslivschef
 5348. Lön för Näringslivskonsulent
 5349. Lön för Näringslivskonsult
 5350. Lön för Näringslivssekreterare
 5351. Lön för Näringsterapeut
 5352. Lön för Närpolis
 5353. Lön för Nätplanerare
 5354. Lön för Nättillverkare
 5355. Lön för Nätverksadministratör
 5356. Lön för Nätverksansvarig
 5357. Lön för Nätverkskonstruktör
 5358. Lön för Nätverkskonsult
 5359. Lön för Nätverksoperatör, data
 5360. Lön för Nätverksoperatör, radio
 5361. Lön för Nätverksspecialist
 5362. Lön för Nätverkstekniker
 5363. Lön för OB-assistent
 5364. Lön för Obducent
 5365. Lön för Obduktionsassistent
 5366. Lön för Obduktionsbiträde
 5367. Lön för Obduktionstekniker
 5368. Lön för Obligationsmäklare
 5369. Lön för Obstetriker
 5370. Lön för OB-tekniker
 5371. Lön för Oceanograf
 5372. Lön för Ocularist
 5373. Lön för Oddsättare
 5374. Lön för Odontolog
 5375. Lön för Oenolog
 5376. Lön för Oenologikonsult
 5377. Lön för Offertberedare
 5378. Lön för Offertchef
 5379. Lön för Offertingenjör
 5380. Lön för Offertkontorist
 5381. Lön för Offertman
 5382. Lön för Officer, frälsningsarmén
 5383. Lön för Officer, försvaret
 5384. Lön för Offsetfotograf
 5385. Lön för Offsettryckare
 5386. Lön för Off-shorearbetare
 5387. Lön för Oftalmologassistent
 5388. Lön för Oljeborrare
 5389. Lön för Oljedepåtekniker
 5390. Lön för Oljedestillatör
 5391. Lön för Oljeeldningsinstallatör
 5392. Lön för Oljeeldningsmontör
 5393. Lön för Oljepressare, oljeväxter
 5394. Lön för Oljeraffinerare
 5395. Lön för Oljesanerare
 5396. Lön för Ombrytare
 5397. Lön för Ombudsman
 5398. Lön för Omprövare, A-kassa
 5399. Lön för Områdesansvarig, fastighetsskötare
 5400. Lön för Områdesassistent
 5401. Lön för Områdeschef, barnomsorg, funktions- eller mellanchef
 5402. Lön för Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef
 5403. Lön för Områdeschef, försäkringskassan, funktions- eller mellanchef
 5404. Lön för Områdeschef, försäkringskassan, verksamhetsnära chef
 5405. Lön för Områdeschef, handikappomsorg, funktions- eller mellanchef
 5406. Lön för Områdeschef, handikappomsorg, verksamhetsnära chef
 5407. Lön för Områdeschef, hemtjänst, funktions- eller mellanchef
 5408. Lön för Områdeschef, hemtjänst, verksamhetsnära chef
 5409. Lön för Områdeschef, Posten, funktions- eller mellanchef
 5410. Lön för Områdeschef, Posten, verksamhetsnära chef
 5411. Lön för Områdeschef, skogsbruk
 5412. Lön för Områdeschef, äldreomsorg, funktions- eller mellanchef
 5413. Lön för Områdeschef, äldreomsorg, verksamhetsnära chef
 5414. Lön för Områdesförvaltare, fastighet
 5415. Lön för Omsorgsassistent, i hemmet
 5416. Lön för Omsorgsassistent, på institution
 5417. Lön för Omsorgschef
 5418. Lön för Omsorgskurator
 5419. Lön för Omsorgspedagog
 5420. Lön för Omvårdare
 5421. Lön för Omvårdnadsutvecklare
 5422. Lön för Omvärldsanalytiker
 5423. Lön för On Scene Coordinator
 5424. Lön för Onkolog
 5425. Lön för Onkologisjuksköterska
 5426. Lön för Oorganisk kemist
 5427. Lön för Operachef
 5428. Lön för Operasångare
 5429. Lön för Operation assistant, speditionsassistent
 5430. Lön för Operationsassistent
 5431. Lön för Operationsassistent, undersköterska
 5432. Lön för Operationsbiträde
 5433. Lön för Operationskoordinator
 5434. Lön för Operationssjuksköterska
 5435. Lön för Operationssköterska
 5436. Lön för Operationstandsköterska
 5437. Lön för Operatör, malmförädling, stenkross
 5438. Lön för Optiker, instrument
 5439. Lön för Optiker, legitimerad
 5440. Lön för Optikerassistent
 5441. Lön för Optikerbiträde
 5442. Lön för Optimerare, livsmedel
 5443. Lön för Optionsmäklare
 5444. Lön för Optofibertekniker
 5445. Lön för Optometriassistent
 5446. Lön för Optometritekniker
 5447. Lön för Optotekniker
 5448. Lön för Ordbehandlare
 5449. Lön för Ordbehandlingskontorist
 5450. Lön för Ordboksförfattare
 5451. Lön för Orderadministratör, handläggare
 5452. Lön för Orderadministratör, orderassistent
 5453. Lön för Orderansvarig
 5454. Lön för Orderassistent
 5455. Lön för Orderbehandlare
 5456. Lön för Orderbevakare
 5457. Lön för Orderchef
 5458. Lön för Orderexpeditör
 5459. Lön för Orderexpeditör, truckförare
 5460. Lön för Orderfördelare
 5461. Lön för Orderhandläggare
 5462. Lön för Orderingenjör
 5463. Lön för Orderkontorist
 5464. Lön för Orderkontrollant
 5465. Lön för Ordermottagare
 5466. Lön för Orderplanerare
 5467. Lön för Orderplockare, manuellt
 5468. Lön för Orderplockare, truckförare
 5469. Lön för Orderuppföljare
 5470. Lön för Ordförande, bostadsrättsförening
 5471. Lön för Ordförande, idrottsförening
 5472. Lön för Ordningspolis
 5473. Lön för Ordningsvakt
 5474. Lön för Organisationschef, kommun
 5475. Lön för Organisationschef, organisation
 5476. Lön för Organisationsjurist
 5477. Lön för Organisationskonsult
 5478. Lön för Organisationssekreterare, intresseorganisation
 5479. Lön för Organisationssekreterare, offentlig förvaltning
 5480. Lön för Organisationsutvecklare
 5481. Lön för Organisk kemist
 5482. Lön för Organist
 5483. Lön för Orgelbyggare
 5484. Lön för Orgelpipmakare
 5485. Lön för Orgelstämmare
 5486. Lön för Originalare
 5487. Lön för Originalmontör
 5488. Lön för Originalretuschör
 5489. Lön för Originaltecknare
 5490. Lön för Orkesterledare, klassisk musik
 5491. Lön för Orkesterledare, populärmusik
 5492. Lön för Orkestervaktmästare
 5493. Lön för Ornamentstenhuggare
 5494. Lön för Ornitolog
 5495. Lön för Ortdrivare
 5496. Lön för Ortodontiassistent
 5497. Lön för Ortodontist
 5498. Lön för Ortodontitandsköterska
 5499. Lön för Ortoped
 5500. Lön för Ortopedassistent, tillverkning
 5501. Lön för Ortopedingenjör
 5502. Lön för Ortopedkirurg
 5503. Lön för Ortopedmekaniker
 5504. Lön för Ortopedsjuksköterska
 5505. Lön för Ortopedskomakare
 5506. Lön för Ortopedskotekniker
 5507. Lön för Ortopedtekniker
 5508. Lön för Ortoptist
 5509. Lön för OSC
 5510. Lön för Ostarbetare
 5511. Lön för Osteopat
 5512. Lön för Ostmästare
 5513. Lön för Osttillverkare
 5514. Lön för Osttillverkare, gårdstillverkning
 5515. Lön för Ototekniker
 5516. Lön för Outplacementkonsult
 5517. Lön för Ovanläderskärare
 5518. Lön för Oxiderare
 5519. Lön för Packare, manuell
 5520. Lön för Packare, maskin
 5521. Lön för Packbiträde
 5522. Lön för Packhuskarl
 5523. Lön för Packmästare, manuell
 5524. Lön för Packmästare, maskin
 5525. Lön för Packoperatör
 5526. Lön för Packsalsoperatör
 5527. Lön för Paketbilschaufför
 5528. Lön för Paketbilsförare
 5529. Lön för Paketerare, manuell
 5530. Lön för Paketerare, maskin
 5531. Lön för Paketläggare, virkeshantering
 5532. Lön för PA-konsult
 5533. Lön för Paleontolog
 5534. Lön för Pallreparatör
 5535. Lön för Pallsnickare, reparation
 5536. Lön för Pallsnickare, tillverkning
 5537. Lön för Pannbyggare
 5538. Lön för Pannmontör
 5539. Lön för Pannplåtslagare
 5540. Lön för Pannrensare
 5541. Lön för Pantlånare
 5542. Lön för Pantogravör
 5543. Lön för Pappersarbetare
 5544. Lön för Papperskonservator
 5545. Lön för Pappersmaskinförare
 5546. Lön för Pappersmästare
 5547. Lön för Pappersrullare
 5548. Lön för Pappersräknare
 5549. Lön för Pappersskärare, bokbinderi
 5550. Lön för Pappersspinnare
 5551. Lön för Papperstorkare
 5552. Lön för Pappersvaruarbetare
 5553. Lön för Pappläggare
 5554. Lön för Paralegal
 5555. Lön för Paraplymakare
 5556. Lön för Parkanläggare
 5557. Lön för Parkarbetare
 5558. Lön för Parkchef, funktions- eller mellanchef
 5559. Lön för Parkchef, verksamhetsnära chef
 5560. Lön för Parkeringskassör
 5561. Lön för Parkeringsvakt
 5562. Lön för Parkeringsvärd
 5563. Lön för Parkettarbetare
 5564. Lön för Parkettläggare
 5565. Lön för Parkettslipare
 5566. Lön för Parkföreståndare
 5567. Lön för Parkförvaltare
 5568. Lön för Parkmästare
 5569. Lön för Parkpistare
 5570. Lön för Parktekniker
 5571. Lön för Parodontologitandsköterska
 5572. Lön för Partibokbindare
 5573. Lön för Partihandelsagent
 5574. Lön för Partihandlare, funktions- eller mellanchef
 5575. Lön för Partihandlare, verksamhetsnära chef
 5576. Lön för Partikelfysiker
 5577. Lön för Partiledare
 5578. Lön för Partiombudsman
 5579. Lön för Partisekreterare
 5580. Lön för Passare
 5581. Lön för Passkontrollant
 5582. Lön för Pastor, frikyrkoförsamling
 5583. Lön för Pastorsadjunkt
 5584. Lön för Patentassistent
 5585. Lön för Patentingenjör
 5586. Lön för Patentjurist
 5587. Lön för Patentkonsult
 5588. Lön för Patentombud
 5589. Lön för Patientövervakare
 5590. Lön för Patinerare
 5591. Lön för Patolog
 5592. Lön för PC-koordinator
 5593. Lön för PC-samordnare
 5594. Lön för PC-supporter
 5595. Lön för PC-tekniker, hårdvara
 5596. Lön för PC-tekniker, support
 5597. Lön för Pedagogassistent
 5598. Lön för Pediatriker
 5599. Lön för Pedikurist
 5600. Lön för Pedikyrist
 5601. Lön för Pelarborrare
 5602. Lön för Pendeltågsförare
 5603. Lön för Penetrant, metallprodukter
 5604. Lön för Pennfabriksarbetare
 5605. Lön för Penningmarknadsmäklare
 5606. Lön för Penselmakare, hantverk
 5607. Lön för Penselmakare, maskin
 5608. Lön för Pensionatsvärd
 5609. Lön för Pensionshandläggare
 5610. Lön för Pensionärshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef
 5611. Lön för Pensionärshemsföreståndare, verksamhetsnära chef
 5612. Lön för Pensionärskonsulent
 5613. Lön för Pensionärsvärd
 5614. Lön för Pentrybiträde
 5615. Lön för Perforatör, tryckeri
 5616. Lön för Perfusionist
 5617. Lön för Persiennmontör
 5618. Lön för Persienntillverkare
 5619. Lön för Personaladministratör, personalhandläggare
 5620. Lön för Personaladministratör, personalredogörare
 5621. Lön för Personalassistent, personalhandläggare
 5622. Lön för Personalassistent, personalredogörare
 5623. Lön för Personalchef, funktions- eller mellanchef
 5624. Lön för Personalchef, verksamhetsnära chef
 5625. Lön för Personalcontroller
 5626. Lön för Personaldirektör, funktions- eller mellanchef
 5627. Lön för Personaldirektör, verksamhetsnära chef
 5628. Lön för Personalhandläggare
 5629. Lön för Personalintendent, funktions- eller mellanchef
 5630. Lön för Personalintendent, verksamhetsnära chef
 5631. Lön för Personalkamrer, funktions- eller mellanchef
 5632. Lön för Personalkamrer, verksamhetsnära chef
 5633. Lön för Personalkock
 5634. Lön för Personalkonsulent
 5635. Lön för Personalkonsult
 5636. Lön för Personalkontorist
 5637. Lön för Personalman
 5638. Lön för Personalplanerare, personalhandläggare
 5639. Lön för Personalredogörare
 5640. Lön för Personalrekryterare
 5641. Lön för Personalsamordnare
 5642. Lön för Personalsekreterare, personalhandläggare
 5643. Lön för Personalsekreterare, personalredogörare
 5644. Lön för Personalsjuksköterska
 5645. Lön för Personalstrateg
 5646. Lön för Personalutbildare
 5647. Lön för Personalutvecklare
 5648. Lön för Personalvetare
 5649. Lön för Personalvårdskonsulent
 5650. Lön för Personbilschaufför, persontransport
 5651. Lön för Personbilsförare, persontransport
 5652. Lön för Personbiltekniker
 5653. Lön för Personlig assistent
 5654. Lön för Personlig bankman
 5655. Lön för Personlig servicetekniker
 5656. Lön för Personlig tränare, friskvård
 5657. Lön för Personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning)
 5658. Lön för Personskadereglerare
 5659. Lön för Personskyddsväktare, polis
 5660. Lön för Personskyddsväktare, övrig
 5661. Lön för Perukmakare
 5662. Lön för Pianist, klassisk musik
 5663. Lön för Pianist, populärmusik
 5664. Lön för Pianobyggare
 5665. Lön för Pianostämmare
 5666. Lön för Pianotekniker
 5667. Lön för Piccolo
 5668. Lön för Pickolo
 5669. Lön för Pilot
 5670. Lön för Pimsare
 5671. Lön för Pinnare
 5672. Lön för Pinnpojke
 5673. Lön för Pipelinemontör
 5674. Lön för Pistmaskinförare
 5675. Lön för Pistör
 5676. Lön för Pizzabagare
 5677. Lön för Pjäsmekaniker
 5678. Lön för Placeringsassistent
 5679. Lön för Placeringsrådgivare
 5680. Lön för Placör
 5681. Lön för Planare, glas
 5682. Lön för Planarkitekt
 5683. Lön för Planerare, bygg
 5684. Lön för Planerare, elkraft
 5685. Lön för Planerare, flygbolag
 5686. Lön för Planerare, offentlig förvaltning
 5687. Lön för Planeringsarkitekt/Fysisk planerare
 5688. Lön för Planeringsbrandmästare
 5689. Lön för Planeringschef
 5690. Lön för Planeringschef, skola
 5691. Lön för Planeringsingenjör (elektronik), civilingenjör
 5692. Lön för Planeringsingenjör (elektronik), högskoleingenjör
 5693. Lön för Planeringsingenjör (telekommunikation), civilingenjör
 5694. Lön för Planeringsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör
 5695. Lön för Planeringsingenjör, bygg och anläggning
 5696. Lön för Planeringsingenjör, elkraft
 5697. Lön för Planeringsingenjör, gruva/metallurgi
 5698. Lön för Planeringsingenjör, kemiteknik
 5699. Lön för Planeringsingenjör, maskin
 5700. Lön för Planeringsingenjör, textil, trä m.m.
 5701. Lön för Planeringskontorist
 5702. Lön för Planeringsofficer
 5703. Lön för Planeringssekreterare, kommun, landsting
 5704. Lön för Planeringstekniker, bygg och anläggning
 5705. Lön för Planeringstekniker, elektronik
 5706. Lön för Planeringstekniker, elkraft
 5707. Lön för Planeringstekniker, gruva/metallurgi
 5708. Lön för Planeringstekniker, kemiteknik
 5709. Lön för Planeringstekniker, maskin
 5710. Lön för Planeringstekniker, telekommunikation
 5711. Lön för Planeringstekniker, textil, trä m.m.
 5712. Lön för Planfräsare
 5713. Lön för Planhyvlare, metall
 5714. Lön för Planhyvlare, trä
 5715. Lön för Planingenjör, stadsplanering
 5716. Lön för Planslipare, glas
 5717. Lön för Planslipare, metall
 5718. Lön för Planterare, skog
 5719. Lön för Planterare, trädgårdsodling
 5720. Lön för Plantrensare
 5721. Lön för Plantskolearbetare
 5722. Lön för Plantskolechef, 5-9 anställda
 5723. Lön för Plantskolechef, färre än 5 anställda
 5724. Lön för Plantskoleägare, 5-9 anställda
 5725. Lön för Plantskoleägare, färre än 5 anställda
 5726. Lön för Plantsorterare
 5727. Lön för Plantör
 5728. Lön för Plasmafysiker
 5729. Lön för Plasmaoperatör
 5730. Lön för Plastarbetare
 5731. Lön för Plastbåtbyggare
 5732. Lön för Plastgjutare
 5733. Lön för Plasthärdare
 5734. Lön för Plastikkirurg
 5735. Lön för Plastimpregnerare
 5736. Lön för Plastmaskinoperatör
 5737. Lön för Plastmontör
 5738. Lön för Plastoperatör
 5739. Lön för Plastpressare
 5740. Lön för Plastreparatör
 5741. Lön för Plastskiveformare
 5742. Lön för Plastsprutare
 5743. Lön för Plastsvetsare
 5744. Lön för Plastvaruarbetare
 5745. Lön för Platschef, bygg och anläggning, funktions- eller mellanchef
 5746. Lön för Platschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef
 5747. Lön för Platschef, reseföretag
 5748. Lön för Platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef
 5749. Lön för Platschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef
 5750. Lön för Platsförmedlare
 5751. Lön för Plattläggare
 5752. Lön för Plattsättare
 5753. Lön för Plisserare
 5754. Lön för Plottare
 5755. Lön för Plutonofficer
 5756. Lön för Plysare
 5757. Lön för Plywoodarbetare
 5758. Lön för Plåtbearbetare
 5759. Lön för Plåthopsättare
 5760. Lön för Plåtklippare
 5761. Lön för Plåtmontör
 5762. Lön för Plåtpressare
 5763. Lön för Plåtriktare
 5764. Lön för Plåtritsare
 5765. Lön för Plåtskärare
 5766. Lön för Plåtslagare, bygg
 5767. Lön för Plåtslagare, flygplan
 5768. Lön för Plåtslagare, grovplåt
 5769. Lön för Plåtsågare
 5770. Lön för Pläterare
 5771. Lön för Podiater
 5772. Lön för Podiatriker
 5773. Lön för Poet
 5774. Lön för Pokerspelare
 5775. Lön för Polerare, glas
 5776. Lön för Polerare, metall
 5777. Lön för Polerare, trä
 5778. Lön för Polis, inspektör
 5779. Lön för Polis, kommissarie
 5780. Lön för Polis, ospec
 5781. Lön för Polisaspirant
 5782. Lön för Polisassistent
 5783. Lön för Polischef, funktions- eller mellanchef
 5784. Lön för Polischef, verksamhetsnära chef
 5785. Lön för Polisinspektör
 5786. Lön för Polisintendent, funktions- eller mellanchef
 5787. Lön för Polisintendent, verksamhetsnära chef
 5788. Lön för Poliskommissarie
 5789. Lön för Poliskonstapel
 5790. Lön för Polisman
 5791. Lön för Polismästare, funktions- eller mellanchef
 5792. Lön för Polismästare, verksamhetsnära chef
 5793. Lön för Polissekreterare, funktions- eller mellanchef
 5794. Lön för Polissekreterare, verksamhetsnära chef
 5795. Lön för Politiker, högre
 5796. Lön för Politisk sekreterare
 5797. Lön för Politolog
 5798. Lön för Polletthämtare
 5799. Lön för Pontonkranförare
 5800. Lön för Pooltekniker, -montör
 5801. Lön för Popmusiker
 5802. Lön för Popsångare
 5803. Lön för Populärmusiker
 5804. Lön för Populärsångare
 5805. Lön för Porslinsdekoratör
 5806. Lön för Porslinsgjutare
 5807. Lön för Porslinslagare
 5808. Lön för Porslinsmålare
 5809. Lön för Porslinsputsare
 5810. Lön för Porslinsslipare
 5811. Lön för Porslinsstämplare
 5812. Lön för Porslinstekniker
 5813. Lön för Portalkranförare
 5814. Lön för Portföljförvaltare
 5815. Lön för Portföljmakare
 5816. Lön för Portföljsömmare
 5817. Lön för Portier
 5818. Lön för Portmontör
 5819. Lön för Porträttfotograf
 5820. Lön för Porträttmålare
 5821. Lön för Portvakt, fastighet
 5822. Lön för Portvakt, industri etc.
 5823. Lön för Postansvarig, företag
 5824. Lön för Postare, försändelser
 5825. Lön för Postare, såg- och hyvelverk
 5826. Lön för Postbehandlingschef
 5827. Lön för Postbiträde
 5828. Lön för Postcenterchef, funktions- eller mellanchef
 5829. Lön för Postcenterchef, verksamhetsnära chef
 5830. Lön för Postdirektör
 5831. Lön för Postexpeditör
 5832. Lön för Postiljon
 5833. Lön för Postkassör
 5834. Lön för Postområdeschef, funktions- eller mellanchef
 5835. Lön för Postområdeschef, verksamhetsnära chef
 5836. Lön för Postorderförsäljare
 5837. Lön för Postsorterare
 5838. Lön för Poststationsföreståndare
 5839. Lön för Postterminalarbetare
 5840. Lön för Postutdelningschef
 5841. Lön för Potatismjölberedare
 5842. Lön för Pralinör
 5843. Lön för PR-assistent
 5844. Lön för PR-chef, funktions- eller mellanchef
 5845. Lön för PR-chef, verksamhetsnära chef
 5846. Lön för Precisionsgjutare
 5847. Lön för Precisionstecknare
 5848. Lön för Predikant, frikyrka
 5849. Lön för Premiärdansare
 5850. Lön för Preparator, konservator
 5851. Lön för Prepressgrafiker
 5852. Lön för Prepressoperatör
 5853. Lön för Prepresstekniker
 5854. Lön för Presenningsarbetare
 5855. Lön för Presenningssömmare
 5856. Lön för Presentatör, radio, TV m.m.
 5857. Lön för Pressare, keramik
 5858. Lön för Pressare, kläder
 5859. Lön för Pressare, metall
 5860. Lön för Pressare, spånskivor
 5861. Lön för Pressare, träfiber
 5862. Lön för Pressare, vulkanisering
 5863. Lön för Pressbiträde
 5864. Lön för Presschef, funktions- eller mellanchef
 5865. Lön för Presschef, verksamhetsnära chef
 5866. Lön för Pressekreterare
 5867. Lön för Pressfotograf
 5868. Lön för Pressgjutare
 5869. Lön för Pressinformatör
 5870. Lön för Presslektör
 5871. Lön för Pressmed
 5872. Lön för Pressombudsman
 5873. Lön för Pressoperatör, gummi
 5874. Lön för Pressriktare
 5875. Lön för Prima ballerina
 5876. Lön för Primärvårdschef, funktions- eller mellanchef
 5877. Lön för Primärvårdschef, verksamhetsnära chef
 5878. Lön för Primärvårdsföreståndare
 5879. Lön för Primärvårdskurator
 5880. Lön för Prisanalytiker
 5881. Lön för Prisinformationskontorist
 5882. Lön för Prismärkare
 5883. Lön för Prissättare
 5884. Lön för Privatbokbindare
 5885. Lön för Privatchaufför
 5886. Lön för Privatdetektiv
 5887. Lön för Privatekonom
 5888. Lön för Privatekonomisk rådgivare
 5889. Lön för Privatresesäljare
 5890. Lön för Privatrådgivare, bank
 5891. Lön för Privatsekreterare
 5892. Lön för PR-konsult
 5893. Lön för PR-kvinna
 5894. Lön för PR-man
 5895. Lön för Processansvarig, ITIL
 5896. Lön för Processingenjör (bygg), civilingenjör
 5897. Lön för Processingenjör (bygg), högskoleingenjör
 5898. Lön för Processingenjör (elektronik), civilingenjör
 5899. Lön för Processingenjör (elektronik), högskoleingenjör
 5900. Lön för Processingenjör (elkraft), civilingenjör
 5901. Lön för Processingenjör (elkraft), högskoleingenjör
 5902. Lön för Processingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör
 5903. Lön för Processingenjör (gruva/metallurgi), högskoleingenjör
 5904. Lön för Processingenjör (kemiteknik), civilingenjör
 5905. Lön för Processingenjör (kemiteknik), högskoleingenjör
 5906. Lön för Processingenjör (maskin), civilingenjör
 5907. Lön för Processingenjör (maskin), högskoleingenjör
 5908. Lön för Processingenjör (telekommunikation), civilingenjör
 5909. Lön för Processingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör
 5910. Lön för Processkemist
 5911. Lön för Processoperatör, asfalt
 5912. Lön för Processoperatör, betongblandning
 5913. Lön för Processoperatör, blykaldo- och raffineringsverk
 5914. Lön för Processoperatör, bryggeri
 5915. Lön för Processoperatör, cementtillverkning
 5916. Lön för Processoperatör, elektrolysverk
 5917. Lön för Processoperatör, glas, keramiska produkter
 5918. Lön för Processoperatör, kemisk industri
 5919. Lön för Processoperatör, koksverk
 5920. Lön för Processoperatör, konfektyr
 5921. Lön för Processoperatör, konverter/anod
 5922. Lön för Processoperatör, kopparsmältverk
 5923. Lön för Processoperatör, kvarn
 5924. Lön för Processoperatör, läkemedel
 5925. Lön för Processoperatör, malmanrikning
 5926. Lön för Processoperatör, margarintillverkning
 5927. Lön för Processoperatör, mejeriprodukter
 5928. Lön för Processoperatör, papper
 5929. Lön för Processoperatör, pappersmassa
 5930. Lön för Processoperatör, petroleum
 5931. Lön för Processoperatör, radioaktivt avfall
 5932. Lön för Processoperatör, sockerindustri
 5933. Lön för Processoperatör, stålverk
 5934. Lön för Processoperatör, svavelverk
 5935. Lön för Processoperatör, träfiberindustri
 5936. Lön för Processoperatör, värmebehandling
 5937. Lön för Processoperatör, zinkfumingverk
 5938. Lön för Processoperatör, ädelmetallverk
 5939. Lön för Processorförare, skogsbruk
 5940. Lön för Processtekniker, reningsverk m.m.
 5941. Lön för Processtekniker, styr- o. reglerteknik
 5942. Lön för Processtekniker, värmeverk, m.m.
 5943. Lön för Processutvecklare, kemiteknik
 5944. Lön för Processövervakare, kemisk industri
 5945. Lön för Processövervakare, oljerigg
 5946. Lön för Processövervakare, raffinaderi
 5947. Lön för Produktberedare, elektronik
 5948. Lön för Produktberedare, elkraft
 5949. Lön för Produktberedare, kemiteknik
 5950. Lön för Produktberedare, maskin
 5951. Lön för Produktberedare, metallurgi
 5952. Lön för Produktberedare, telekommunikation
 5953. Lön för Produktberedare, textil, trä m.m.
 5954. Lön för Produktchef, försäljning
 5955. Lön för Produktchef, marknadsföring
 5956. Lön för Produktionsarbetare, oljeupptagning
 5957. Lön för Produktionsassistent, film, TV
 5958. Lön för Produktionsassistent, materialplanering
 5959. Lön för Produktionsberedare, elektronik
 5960. Lön för Produktionsberedare, elkraft
 5961. Lön för Produktionsberedare, kemiteknik
 5962. Lön för Produktionsberedare, maskin
 5963. Lön för Produktionsberedare, metallurgi
 5964. Lön för Produktionsberedare, telekommunikation
 5965. Lön för Produktionsberedare, textil, trä m.m.
 5966. Lön för Produktionschef, bygg, funktions- eller mellanchef
 5967. Lön för Produktionschef, bygg, verksamhetsnära chef
 5968. Lön för Produktionschef, Posten, funktions- eller mellanchef
 5969. Lön för Produktionschef, Posten, verksamhetsnära chef
 5970. Lön för Produktionschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef
 5971. Lön för Produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef
 5972. Lön för Produktionsfaktor
 5973. Lön för Produktionsingenjör (elektronik), civilingenjör
 5974. Lön för Produktionsingenjör (elektronik), högskoleingenjör
 5975. Lön för Produktionsingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör
 5976. Lön för Produktionsingenjör (gruva/metallurgi), högskoleingenjör
 5977. Lön för Produktionsingenjör (kemiteknik), civilingenjör
 5978. Lön för Produktionsingenjör (kemiteknik), högskoleingenjör
 5979. Lön för Produktionsingenjör (telekommunikation), civilingenjör
 5980. Lön för Produktionsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör
 5981. Lön för Produktionsingenjör, bygg och anläggning
 5982. Lön för Produktionsingenjör, elkraft
 5983. Lön för Produktionsingenjör, maskin
 5984. Lön för Produktionsingenjör, textil, trä m.m.
 5985. Lön för Produktionsledare, film
 5986. Lön för Produktionsledare, reklambyrå
 5987. Lön för Produktionsledare, tillverkningsindustri
 5988. Lön för Produktionsplanerare, elektronik
 5989. Lön för Produktionsplanerare, elkraft
 5990. Lön för Produktionsplanerare, kemiteknik
 5991. Lön för Produktionsplanerare, maskin
 5992. Lön för Produktionsplanerare, metallurgi
 5993. Lön för Produktionsplanerare, radio/TV
 5994. Lön för Produktionsplanerare, telekommunikation
 5995. Lön för Produktionsplanerare, textil, trä m.m.
 5996. Lön för Produktionsrengörare
 5997. Lön för Produktionssekreterare
 5998. Lön för Produktionsstatistiker
 5999. Lön för Produktionstekniker, bygg och anläggning
 6000. Lön för Produktionstekniker, elektronik
 6001. Lön för Produktionstekniker, elkraft
 6002. Lön för Produktionstekniker, gruva/metallurgi
 6003. Lön för Produktionstekniker, kemiteknik
 6004. Lön för Produktionstekniker, maskin
 6005. Lön för Produktionstekniker, petroleumutvinning
 6006. Lön för Produktionstekniker, telekommunikation
 6007. Lön för Produktionstekniker, textil, trä m.m.
 6008. Lön för Produktionsutvecklare, elektronik
 6009. Lön för Produktionsutvecklare, telekommunikation
 6010. Lön för Produktområdeschef, järnväg, funktions- eller mellanchef
 6011. Lön för Produktområdeschef, järnväg, verksamhetsnära chef
 6012. Lön för Produkttekniker, mejeri
 6013. Lön för Produktutformare, industriprodukter
 6014. Lön för Produktutvecklare, bygg
 6015. Lön för Produktutvecklare, elektronik
 6016. Lön för Produktutvecklare, elkraft
 6017. Lön för Produktutvecklare, livsmedel
 6018. Lön för Produktutvecklare, maskin
 6019. Lön för Produktutvecklare, papper, textil, trä m.m.
 6020. Lön för Produktutvecklare, telekommunikation
 6021. Lön för Professionell idrottsutövare
 6022. Lön för Professor, högskola/universitet
 6023. Lön för Profilerare, valsverk
 6024. Lön för Profylaxtandsköterska
 6025. Lön för Prognosmeteorolog
 6026. Lön för Programannonsör
 6027. Lön för Programledare
 6028. Lön för Programmerare, data
 6029. Lön för Programmerare, handheld games
 6030. Lön för Programmerare, industrirobotar
 6031. Lön för Programmerare, konsolspel
 6032. Lön för Programmerare, mobilspel
 6033. Lön för Programmerare, onlinespel
 6034. Lön för Programmerare, PC-spel
 6035. Lön för Programmerare, web games
 6036. Lön för Programmerare, verktygsmaskin
 6037. Lön för Programpresentatör
 6038. Lön för Programproducent
 6039. Lön för Programredaktör
 6040. Lön för Programsekreterare
 6041. Lön för Programtextare
 6042. Lön för Programutvecklare
 6043. Lön för Programvarukonstruktör
 6044. Lön för Programvarutestare
 6045. Lön för Programvaruutvecklare
 6046. Lön för Programvärd
 6047. Lön för Projektekonom
 6048. Lön för Projekteringsingenjör, elkraft
 6049. Lön för Projektilröjare
 6050. Lön för Projektionist
 6051. Lön för Projektledare, administratör
 6052. Lön för Projektledare, affärsutveckling
 6053. Lön för Projektledare, bygg och anläggning
 6054. Lön för Projektledare, fastighetsekonom
 6055. Lön för Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag
 6056. Lön för Projektledare, IT applikationsprogrammerare
 6057. Lön för Projektledare, IT, databasutveckling
 6058. Lön för Projektledare, IT, it-säkerhet
 6059. Lön för Projektledare, IT, nätverk
 6060. Lön för Projektledare, IT, programvaruutveckling
 6061. Lön för Projektledare, IT, systemutveckling
 6062. Lön för Projektledare, IT, webb- och multimedia
 6063. Lön för Projektledare, larm
 6064. Lön för Projektledare, maskinkonstruktör
 6065. Lön för Projektledare, mediabyrå
 6066. Lön för Projektledare, reklam
 6067. Lön för Projektledare, scoutverksamhet
 6068. Lön för Projektledare, socialt arbete
 6069. Lön för Projektledare, stadsutveckling
 6070. Lön för Projektledare, SVT
 6071. Lön för Projektledare, systemutveckling
 6072. Lön för Projektledare, utveckling nya fordon och motorer
 6073. Lön för Projektledare, värme, vatten och sanitet
 6074. Lön för Prompter
 6075. Lön för Prorektor, verksamhetsnära chef
 6076. Lön för Prospekteringsingenjör, civilingenjör
 6077. Lön för Prospekteringsingenjör, högskoleingenjör
 6078. Lön för Protesingenjör
 6079. Lön för Protesmakare
 6080. Lön för Protestekniker
 6081. Lön för Protetiktandsköterska
 6082. Lön för Protokollförare, domstol
 6083. Lön för Protokollförare, riksdag
 6084. Lön för Prototyptillverkare, metall
 6085. Lön för Provborrare
 6086. Lön för Provflygare
 6087. Lön för Provförare, motorfordon
 6088. Lön för Provningsingenjör, bygg
 6089. Lön för Provningsingenjör, elektronik
 6090. Lön för Provningsingenjör, elkraft
 6091. Lön för Provningsingenjör, kemiteknik
 6092. Lön för Provningsingenjör, maskin
 6093. Lön för Provningsingenjör, telekommunikation
 6094. Lön för Provsmakare
 6095. Lön för Provsömmerska
 6096. Lön för Provtagare, asfalt
 6097. Lön för Provtagare, kemisk industri
 6098. Lön för Provtagare, massa
 6099. Lön för Provtagare, mejeri
 6100. Lön för Provtagare, papper
 6101. Lön för Prydnadsväxtodlare
 6102. Lön för Präglare, metall
 6103. Lön för Präst, evangelisk-luthersk
 6104. Lön för Präst, frikyrkoförsamling
 6105. Lön för Präst, grekisk-ortodox kyrka
 6106. Lön för Präst, romersk-katolsk kyrka
 6107. Lön för Präst, Svenska kyrkan
 6108. Lön för Prövningsassistent, klinisk
 6109. Lön för Prövningsledare, klinisk
 6110. Lön för Psykiater
 6111. Lön för Psykiatriker
 6112. Lön för Psykiatrisjuksköterska
 6113. Lön för Psykoanalytiker
 6114. Lön för Psykolog
 6115. Lön för Psykoterapeut
 6116. Lön för Psykskötare
 6117. Lön för Psykvårdare
 6118. Lön för PTP-psykolog
 6119. Lön för Publikvärd
 6120. Lön för Pulperskötare, pappersindustri
 6121. Lön för Pumpman, oljeborrning
 6122. Lön för Pumpman, sjöfart
 6123. Lön för Pumpmontör, installation, reparation
 6124. Lön för Pumpmontör, tillverkning
 6125. Lön för Pumpreparatör
 6126. Lön för Punktskriftskontorist
 6127. Lön för Punktskriftskopist
 6128. Lön för Punktsvetsare
 6129. Lön för Purser
 6130. Lön för Putsare, porslin
 6131. Lön för Putsare, trä
 6132. Lön för Pyrotekniker, planering o. genomförande fyrverkerier
 6133. Lön för Pyrotekniker, tillverkning
 6134. Lön för Pyroteknisk arbetare
 6135. Lön för Påklädare
 6136. Lön för Pålmaskinförare
 6137. Lön för Påsmaskinskötare
 6138. Lön för Pälsdjursskötare
 6139. Lön för Pälsdjursuppfödare
 6140. Lön för Pälsmodellör
 6141. Lön för Pälsskinnberedare
 6142. Lön för Pälssömmerska
 6143. Lön för Pärmgörare
 6144. Lön för Quality Assurance/Speltestare
 6145. Lön för Rabbin
 6146. Lön för Racerförare
 6147. Lön för Rackare, ytbehandling
 6148. Lön för Radialborrare
 6149. Lön för Radio Officer
 6150. Lön för Radiofysiker
 6151. Lön för Radioingenjör
 6152. Lön för Radiojournalist
 6153. Lön för Radiolog
 6154. Lön för Radiologisjuksköterska
 6155. Lön för Radioloksoperatör
 6156. Lön för Radiooperatör
 6157. Lön för Radioproducent
 6158. Lön för Radioreparatör
 6159. Lön för Radioreporter
 6160. Lön för Radiotekniker
 6161. Lön för Radiotelefonist
 6162. Lön för Radiotelegrafist
 6163. Lön för Raffinerare, sockerindustri
 6164. Lön för Rallare
 6165. Lön för Rallyförare
 6166. Lön för Rammakare
 6167. Lön för Rampagent
 6168. Lön för Ramparbetare
 6169. Lön för Rampförman, flygplats
 6170. Lön för Ramppersonal
 6171. Lön för Ramptekniker
 6172. Lön för Ramsågare, sten
 6173. Lön för Ramsågare, sågverk
 6174. Lön för Rangerare
 6175. Lön för Rangerledare
 6176. Lön för Rationaliseringstekniker, bygg och anläggning
 6177. Lön för Rationaliseringstekniker, elektronik
 6178. Lön för Rationaliseringstekniker, elkraft
 6179. Lön för Rationaliseringstekniker, gruva/metallurgi
 6180. Lön för Rationaliseringstekniker, kemiteknik
 6181. Lön för Rationaliseringstekniker, maskin
 6182. Lön för Rationaliseringstekniker, telekommunikation
 6183. Lön för Rationaliseringstekniker, textil, trä m.m.
 6184. Lön för Rayonspinnare
 6185. Lön för Recensent
 6186. Lön för Receptarie
 6187. Lön för Receptionist, hotell
 6188. Lön för Receptionist, kontor
 6189. Lön för Receptionist, telefonist
 6190. Lön för Receptionsansvarig, hotell
 6191. Lön för Receptionsansvarig, övrig
 6192. Lön för Receptionsväktare
 6193. Lön för Recitatör
 6194. Lön för Redaktionsarkivarie
 6195. Lön för Redaktionsassistent
 6196. Lön för Redaktionschef, funktions- eller mellanchef
 6197. Lön för Redaktionschef, verksamhetsnära chef
 6198. Lön för Redaktionssekreterare
 6199. Lön för Redaktör
 6200. Lön för Redare, med chefshierarki
 6201. Lön för Redare, verksamhetsnära chef
 6202. Lön för Redcap
 6203. Lön för Rederiagent
 6204. Lön för Redigerare
 6205. Lön för Redigerare, böcker m.m.
 6206. Lön för Redigerare, tidning m.m.
 6207. Lön för Redovisningsansvarig, civilekonom
 6208. Lön för Redovisningsansvarig, övrig
 6209. Lön för Redovisningsassistent
 6210. Lön för Redovisningschef, funktions- eller mellanchef
 6211. Lön för Redovisningschef, verksamhetsnära chef
 6212. Lön för Redovisningsekonom
 6213. Lön för Redovisningskonsult, bokföring, fakturering
 6214. Lön för Redovisningskonsult, bokslut, deklaration
 6215. Lön för Redovisningskontorist
 6216. Lön för Referent
 6217. Lön för Reflexolog
 6218. Lön för Regementsläkare
 6219. Lön för Regeringsråd
 6220. Lön för Regiassistent
 6221. Lön för Regionchef, ansvarig försäljning, funktions- eller mellanchef
 6222. Lön för Regionchef, ansvarig försäljning, verksamhetsnära chef
 6223. Lön för Regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef
 6224. Lön för Regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef
 6225. Lön för Regionchef, handel, funktions- eller mellanchef
 6226. Lön för Regionchef, handel, verksamhetsnära chef
 6227. Lön för Regionchef, Kriminalvården, funktions- eller mellanchef
 6228. Lön för Regionchef, Kriminalvården, verksamhetsnära chef
 6229. Lön för Regionchef, Posten, funktions- eller mellanchef
 6230. Lön för Regionchef, Posten, verksamhetsnära chef
 6231. Lön för Regionchef, produkter och tjänster, funktions- eller mellanchef
 6232. Lön för Regionchef, produkter och tjänster, verksamhetsnära chef
 6233. Lön för Regionchef, skogsbruksföretag
 6234. Lön för Regionchef, Skogsstyrelsen
 6235. Lön för Regionchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef
 6236. Lön för Regionchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef
 6237. Lön för Regionchef, Trafikverket
 6238. Lön för Regionkronodirektör
 6239. Lön för Regionmuseichef, funktions- eller mellanchef
 6240. Lön för Regionmuseichef, verksamhetsnära chef
 6241. Lön för Regionpolitiker
 6242. Lön för Regionskattechef
 6243. Lön för Regissör
 6244. Lön för Registrator
 6245. Lön för Registrerare
 6246. Lön för Reglerare, järnmetallverk
 6247. Lön för Reglerare, masugn
 6248. Lön för Reglerare, stålverk
 6249. Lön för Reglerare, valsverk
 6250. Lön för Reglermekaniker
 6251. Lön för Reglertekniker
 6252. Lön för Regulatorisk handläggare
 6253. Lön för Regummerare
 6254. Lön för Rehabiliteringsassistent
 6255. Lön för Rehabiliteringsingenjör
 6256. Lön för Rehabiliteringskonsulent
 6257. Lön för Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa
 6258. Lön för Rehabiliteringskonsult, övrig
 6259. Lön för Rehabiliteringsläkare
 6260. Lön för Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa
 6261. Lön för Rehabiliteringssekreterare
 6262. Lön för Rehabiliteringssjuksköterska
 6263. Lön för Rehabiliteringsutredare
 6264. Lön för Rehabsamordnare
 6265. Lön för Reklamansvarig
 6266. Lön för Reklamassistent
 6267. Lön för Reklamationshandläggare
 6268. Lön för Reklamchef, funktions- eller mellanchef
 6269. Lön för Reklamchef, verksamhetsnära chef
 6270. Lön för Reklamdekoratör
 6271. Lön för Reklamdesigner
 6272. Lön för Reklamdistributör
 6273. Lön för Reklamformgivare
 6274. Lön för Reklamfotograf
 6275. Lön för Reklamkonsulent
 6276. Lön för Reklamkonsult
 6277. Lön för Reklamman
 6278. Lön för Reklammodell
 6279. Lön för Reklamproducent
 6280. Lön för Reklamprojektledare
 6281. Lön för Reklamredaktör
 6282. Lön för Reklamsekreterare
 6283. Lön för Reklamsäljare
 6284. Lön för Reklamtecknare
 6285. Lön för Reklamtextare
 6286. Lön för Reklamutdelare
 6287. Lön för Rekondare, bil
 6288. Lön för Rekonditionerare, bil
 6289. Lön för Rekryterare
 6290. Lön för Rekryteringsansvarig
 6291. Lön för Rekryteringskonsult
 6292. Lön för Rekryteringsledare
 6293. Lön för Rektor, folkhögskola
 6294. Lön för Rektor, förskola, verksamhetsnära chef
 6295. Lön för Rektor, grund- och gymnasieskola
 6296. Lön för Rektor, högskola/universitet
 6297. Lön för Rekvisitör
 6298. Lön för Rekvisitörsassistent
 6299. Lön för Release manager, IT
 6300. Lön för Remontryttare
 6301. Lön för Rengörare, maskiner
 6302. Lön för Renhållningsarbetare, lastbilsförare
 6303. Lön för Renhållningsarbetare, ospec
 6304. Lön för Renhållningsarbetare, renhållningsförare
 6305. Lön för Renhållningschef, funktions- eller mellanchef
 6306. Lön för Renhållningschef, verksamhetsnära chef
 6307. Lön för Renhållningsförare
 6308. Lön för Renhållningsmaskinförare
 6309. Lön för Reningsverksmaskinist
 6310. Lön för Renskötare
 6311. Lön för Renskötselkonsulent
 6312. Lön för Rensmaskinskötare
 6313. Lön för Renägare
 6314. Lön för Reparationssnickare
 6315. Lön för Reparationstekniker
 6316. Lön för Reparatör, apparat-
 6317. Lön för Reparatör, arbetsfordon
 6318. Lön för Reparatör, ban-
 6319. Lön för Reparatör, bingohall
 6320. Lön för Reparatör, cyklar
 6321. Lön för Reparatör, datorer
 6322. Lön för Reparatör, elektronik
 6323. Lön för Reparatör, elmotor
 6324. Lön för Reparatör, hushållsmaskiner
 6325. Lön för Reparatör, husvagnar
 6326. Lön för Reparatör, industrimaskiner
 6327. Lön för Reparatör, lastbilar
 6328. Lön för Reparatör, livflottar
 6329. Lön för Reparatör, motorfordon
 6330. Lön för Reparatör, sjukhussängar
 6331. Lön för Repetitör
 6332. Lön för Repetitör, dans
 6333. Lön för Repetitör, klassisk musik
 6334. Lön för Reportagefotograf
 6335. Lön för Reporter
 6336. Lön för Representant, serviceföretag
 6337. Lön för Representant, säljare
 6338. Lön för Representant, uthyrning
 6339. Lön för Reproduktionsfaktor
 6340. Lön för Reprofotograf
 6341. Lön för Repromontör, kopist
 6342. Lön för Reproretuschör
 6343. Lön för Reprotekniker
 6344. Lön för Repslagare
 6345. Lön för Resande säljare
 6346. Lön för Research executive, marknadskommunikation
 6347. Lön för Researcher, journalist
 6348. Lön för Researcher, rekrytering
 6349. Lön för Researrangör
 6350. Lön för Resebyråassistent
 6351. Lön för Resebyråchef, funktions- eller mellanchef
 6352. Lön för Resebyråchef, verksamhetsnära chef
 6353. Lön för Resebyråföreståndare, funktions- eller mellanchef
 6354. Lön för Resebyråföreståndare, verksamhetsnära chef
 6355. Lön för Resebyråsäljare
 6356. Lön för Resebyråtjänsteman, reseproducent
 6357. Lön för Resebyråtjänsteman, säljare
 6358. Lön för Reseförsäljare, biljettförsäljare
 6359. Lön för Reseförsäljare, resebyrå
 6360. Lön för Resehandläggare
 6361. Lön för Resekonsulent
 6362. Lön för Resekonsult
 6363. Lön för Reseledare
 6364. Lön för Reselärare
 6365. Lön för Resemontör, elektriker
 6366. Lön för Resemontör, maskin
 6367. Lön för Reseorganisatör
 6368. Lön för Reseplanerare
 6369. Lön för Reseproducent
 6370. Lön för Reservdelsbiträde
 6371. Lön för Reservdelschef
 6372. Lön för Reservdelsförsäljare, butik
 6373. Lön för Reservdelsman, industri
 6374. Lön för Reservdelsman, lager
 6375. Lön för Reservdelsman, motorfordon
 6376. Lön för Reservdelsspecialist, lastbil
 6377. Lön för Reservdelsspecialist, maskin
 6378. Lön för Reservdelsspecialist, personbil
 6379. Lön för Reservofficer
 6380. Lön för Resesäljare, biljettförsäljare
 6381. Lön för Resesäljare, resebyrå
 6382. Lön för Reskontrahandläggare
 6383. Lön för Respiratorvakt
 6384. Lön för Restaurangbiträde
 6385. Lön för Restaurangchef, funktions- eller mellanchef
 6386. Lön för Restaurangchef, verksamhetsnära chef
 6387. Lön för Restaurangchefsassistent
 6388. Lön för Restauranghusfru
 6389. Lön för Restauranginspektör
 6390. Lön för Restaurangkassör
 6391. Lön för Resursassistent, förskola
 6392. Lön för Resursassistent, skola
 6393. Lön för Resurslärare, elevassistent förskola
 6394. Lön för Resurslärare, elevassistent skola
 6395. Lön för Resurslärare, fritidspedagog
 6396. Lön för Resurslärare, grundskola
 6397. Lön för Resurspedagog, förskola m.m.
 6398. Lön för Resårspinnare
 6399. Lön för Retail Management
 6400. Lön för Retuschör, foto
 6401. Lön för Retuschör, original
 6402. Lön för Reumatolog
 6403. Lön för Reveterare
 6404. Lön för Revirförvaltare
 6405. Lön för Revisionsassistent
 6406. Lön för Revisionsbiträde
 6407. Lön för Revisionschef, funktions- eller mellanchef
 6408. Lön för Revisionschef, verksamhetsnära chef
 6409. Lön för Revisionssekreterare
 6410. Lön för Revisor, auktoriserad
 6411. Lön för Revisor, förtroendevald
 6412. Lön för Revisor, godkänd
 6413. Lön för Revisor, ospec
 6414. Lön för Revisorsassistent
 6415. Lön för Revolversvarvare
 6416. Lön för Revyartist
 6417. Lön för RF-ingenjör
 6418. Lön för Ridinstruktör
 6419. Lön för Ridlärare
 6420. Lön för Ridskolearbetare
 6421. Lön för Ridskolechef, funktions- eller mellanchef
 6422. Lön för Ridskolechef, verksamhetsnära chef
 6423. Lön för Ridskoleinstruktör
 6424. Lön för Riggare, verktygsmaskiner
 6425. Lön för Riksantikvarie
 6426. Lön för Riksarkivarie
 6427. Lön för Riksbibliotekarie
 6428. Lön för Riksdagsledamot
 6429. Lön för Riksdagsstenograf
 6430. Lön för Riksgäldsdirektör
 6431. Lön för Rikskronofogde
 6432. Lön för Rikspolischef
 6433. Lön för Rikstelefonist
 6434. Lön för Riksåklagare
 6435. Lön för Riktare, metall
 6436. Lön för Riktare, snickeri
 6437. Lön för Ringverksarbetare
 6438. Lön för Riskanalytiker
 6439. Lön för Riskbedömare
 6440. Lön för Riskingenjör, brandskydd
 6441. Lön för Riskingenjör, försäkring
 6442. Lön för Riskmanager
 6443. Lön för Ritare, bygg och anläggning
 6444. Lön för Ritare, elektronik
 6445. Lön för Ritare, elkraft
 6446. Lön för Ritare, maskin
 6447. Lön för Ritare, telekommunikation
 6448. Lön för Ritare, textil, trä m.m.
 6449. Lön för Ritbiträde
 6450. Lön för Ritsare
 6451. Lön för Rivningsarbetare, maskinförare
 6452. Lön för Rivningsarbetare, övrig
 6453. Lön för Rivningstekniker
 6454. Lön för Robotmontör, reparation
 6455. Lön för Robotmontör, tillverkning
 6456. Lön för Robotoperatör
 6457. Lön för Robotsvetsare
 6458. Lön för Robotsvetsoperatör
 6459. Lön för Rockmusiker
 6460. Lön för Rocksångare
 6461. Lön för Rockvaktmästare
 6462. Lön för Roddare
 6463. Lön för Rollbesättare
 6464. Lön för Rosenterapeut
 6465. Lön för Rostare, kaffe
 6466. Lön för Rostare, mandel, nötter
 6467. Lön för Rostare, metallverk
 6468. Lön för Rosteriarbetare
 6469. Lön för Rostskyddsbehandlare
 6470. Lön för Rostskyddsmålare
 6471. Lön för Rotationstryckare
 6472. Lön för Rovdjursinventerare
 6473. Lön för Ruggare
 6474. Lön för Rullare, papper
 6475. Lön för Rullare, textilindustri
 6476. Lön för Rulloffsettryckare
 6477. Lön för Rulltrappmontör
 6478. Lön för Rumsstäderska, hotell
 6479. Lön för Rundslipare
 6480. Lön för Rundstickare
 6481. Lön för Rundtursguide
 6482. Lön för Rundvirkesintagare
 6483. Lön för Rymdingenjör
 6484. Lön för RYO-tekniker
 6485. Lön för Rytmiklärare
 6486. Lön för Ryttare
 6487. Lön för Rådman
 6488. Lön för Råhudsarbetare
 6489. Lön för Råvaruberedare, konservindustri
 6490. Lön för Räckesmontör
 6491. Lön för Räcksmed
 6492. Lön för Räddningschef, funktions- eller mellanchef
 6493. Lön för Räddningschef, verksamhetsnära chef
 6494. Lön för Räddningsdykare
 6495. Lön för Räddningsledare, flyg- och sjöräddningscentral
 6496. Lön för Räddningsledare, kommunal räddningstjänst
 6497. Lön för Rälsbussförare
 6498. Lön för Ränteanalytiker
 6499. Lön för Räntehandlare
 6500. Lön för Rättare, blandad drift
 6501. Lön för Rättare, blandade växtslag
 6502. Lön för Rättare, växtodling
 6503. Lön för Rättsläkare
 6504. Lön för Rättsmedicinare
 6505. Lön för Rättspsykiater
 6506. Lön för Rättssociolog
 6507. Lön för Rättstolk
 6508. Lön för Rättsvetare
 6509. Lön för Rättsvårdsinspektör
 6510. Lön för Röjare, skog
 6511. Lön för Röjdykare
 6512. Lön för Röjningsarbetare, skog
 6513. Lön för Rökare, livsmedelsindustri
 6514. Lön för Rökdykare
 6515. Lön för Rökerimästare
 6516. Lön för Röntgenbiträde
 6517. Lön för Röntgenläkare
 6518. Lön för Röntgensjuksköterska
 6519. Lön för Röntgensköterska
 6520. Lön för Röntgentandsköterska
 6521. Lön för Röntgentekniker
 6522. Lön för Rörbockare
 6523. Lön för Rördragare
 6524. Lön för Rörinspektör
 6525. Lön för Rörisolerare
 6526. Lön för Rörkapare
 6527. Lön för Rörläggare
 6528. Lön för Rörmokare
 6529. Lön för Rörmontör
 6530. Lön för Rörnätsmontör
 6531. Lön för Rörriktare
 6532. Lön för Rörsvetsare
 6533. Lön för Rörvalsare
 6534. Lön för Röstpedagog
 6535. Lön för Rösträknare
 6536. Lön för S&P-mäklare
 6537. Lön för Sadelmakare
 6538. Lön för Saftberedare, sockerindustri
 6539. Lön för Safttillverkare, gårdstillverkning
 6540. Lön för Sales promotionman
 6541. Lön för Salsainstruktör
 6542. Lön för Salsainstruktör, motion
 6543. Lön för Saltare, konservtillverkning
 6544. Lön för Samhällsekonom
 6545. Lön för Samhällsgeograf
 6546. Lön för Samhällsplanerare
 6547. Lön för Samtalsterapeut
 6548. Lön för Sandberedare, gjuteri
 6549. Lön för Sandblästrare, metall
 6550. Lön för Sandwichman
 6551. Lön för Sanerare
 6552. Lön för Saneringsarbetare
 6553. Lön för Saneringstekniker
 6554. Lön för Sanitetstekniker, städning
 6555. Lön för Sanitetstekniker, yrkeshygien
 6556. Lön för Satellitövervakare
 6557. Lön för Saturatör, sockerindustri
 6558. Lön för SAX-mäklare
 6559. Lön för Scanneroperatör
 6560. Lön för Scannertekniker
 6561. Lön för Scenchef
 6562. Lön för Scendekoratör
 6563. Lön för Scenförman
 6564. Lön för Sceninspektör
 6565. Lön för Scenmästare
 6566. Lön för Scenograf
 6567. Lön för Scenografassistent
 6568. Lön för Scentekniker
 6569. Lön för Schablonskärare
 6570. Lön för Schablontillverkare, screentryck
 6571. Lön för Schaktsänkare
 6572. Lön för Schaktvagnförare
 6573. Lön för Schlagermusiker
 6574. Lön för Schlagersångare
 6575. Lön för Scoutledare
 6576. Lön för Screenmontör
 6577. Lön för Screentryckare
 6578. Lön för Script writer
 6579. Lön för Scripta
 6580. Lön för Segelmakare
 6581. Lön för Segelsömmare
 6582. Lön för Seglarinstruktör
 6583. Lön för Seismolog
 6584. Lön för Sekreterare, advokat-
 6585. Lön för Sekreterare, chefs-
 6586. Lön för Sekreterare, ekonomi-
 6587. Lön för Sekreterare, jurist
 6588. Lön för Sekreterare, kontor
 6589. Lön för Sekreterare, ospec
 6590. Lön för Sekreterare, politisk
 6591. Lön för Selfaktorspinnare
 6592. Lön för Seminveterinär
 6593. Lön för Seminör, lantbrukets husdjur
 6594. Lön för Senapsberedare
 6595. Lön för Separatorskötare, kemisk produktion
 6596. Lön för Separatorskötare, malmanrikning
 6597. Lön för Seriehopsättare, metall
 6598. Lön för Serietecknare
 6599. Lön för Serigrafiker
 6600. Lön för Serveringsbiträde
 6601. Lön för Servicearbetare, måleri
 6602. Lön för Serviceassistent, svinskötsel
 6603. Lön för Servicebiträde, bensinstation
 6604. Lön för Servicebiträde, vård
 6605. Lön för Servicechef, bilverkstad
 6606. Lön för Servicechef, reparation av hemutrustning
 6607. Lön för Serviceelektriker, industri
 6608. Lön för Serviceelektriker, installation
 6609. Lön för Servicehandläggare
 6610. Lön för Servicehusföreståndare, funktions- eller mellanchef
 6611. Lön för Servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef
 6612. Lön för Serviceingenjör, elektronik
 6613. Lön för Serviceingenjör, elkraft
 6614. Lön för Serviceingenjör, gruva/metallurgi
 6615. Lön för Serviceingenjör, kemiteknik
 6616. Lön för Serviceingenjör, maskin
 6617. Lön för Serviceingenjör, telekommunikation
 6618. Lön för Serviceingenjör, textil, trä m.m.
 6619. Lön för Serviceman, bensinstation
 6620. Lön för Serviceman, bilverkstad
 6621. Lön för Serviceman, catering
 6622. Lön för Servicemekaniker, bilverkstad
 6623. Lön för Servicemontör, el-tele
 6624. Lön för Servicemontör, hushållsmaskiner
 6625. Lön för Servicemontör, industrimaskiner
 6626. Lön för Servicemontör, VVS
 6627. Lön för Servicerådgivare, bilverkstad
 6628. Lön för Servicetekniker, automationstekniker
 6629. Lön för Servicetekniker, brandredskap
 6630. Lön för Servicetekniker, data
 6631. Lön för Servicetekniker, elkraft
 6632. Lön för Servicetekniker, el-maskin
 6633. Lön för Servicetekniker, el-tele
 6634. Lön för Servicetekniker, gas, gasol
 6635. Lön för Servicetekniker, handikapphjälpmedel
 6636. Lön för Servicetekniker, hissar
 6637. Lön för Servicetekniker, hushållsmaskiner
 6638. Lön för Servicetekniker, kontorsmaskiner
 6639. Lön för Servicetekniker, källvattenautomater
 6640. Lön för Servicetekniker, kärnkraft
 6641. Lön för Servicetekniker, livflottar
 6642. Lön för Servicetekniker, motorfordon
 6643. Lön för Servicetekniker, sjukhussängar
 6644. Lön för Servicetekniker, städning
 6645. Lön för Servicetekniker, tappkranar
 6646. Lön för Servicetekniker, telefoner
 6647. Lön för Servicetekniker, tåg
 6648. Lön för Servicetekniker, vattenkraft
 6649. Lön för Servicetekniker, ventilation
 6650. Lön för Servicetekniker, vindkraftverk
 6651. Lön för Servitris
 6652. Lön för Servitör
 6653. Lön för SFI-lärare
 6654. Lön för Shiatsuterapeut
 6655. Lön för Shippingman
 6656. Lön för Shop Controller
 6657. Lön för Showdansare
 6658. Lön för Sidgrafiker
 6659. Lön för Signalingenjör
 6660. Lön för Signalmontör
 6661. Lön för Signalmästare
 6662. Lön för Signalprojektör
 6663. Lön för Signalreparatör
 6664. Lön för Signaltekniker, försvaret
 6665. Lön för Signaltekniker, järnväg
 6666. Lön för Signalvakt
 6667. Lön för Silkdukstryckare
 6668. Lön för Silkscreentryckare
 6669. Lön för Siloarbetare
 6670. Lön för Silooperatör
 6671. Lön för Silversmed
 6672. Lön för Silvervaruarbetare
 6673. Lön för Simhallsföreståndare, funktions- eller mellanchef
 6674. Lön för Simhallsföreståndare, verksamhetsnära chef
 6675. Lön för Simhallsvakt
 6676. Lön för Simhoppsinstruktör
 6677. Lön för Siminstruktör
 6678. Lön för Simlärare, friskvård
 6679. Lön för Simskollärare, friskvård
 6680. Lön för Simtränare
 6681. Lön för Sinterblandare
 6682. Lön för Sinterbrännare
 6683. Lön för Sintrare
 6684. Lön för SIUS-konsulent
 6685. Lön för Sjukgymnast
 6686. Lön för Sjukgymnastassistent
 6687. Lön för Sjukgymnastbiträde
 6688. Lön för Sjukhemschef, funktions- eller mellanchef
 6689. Lön för Sjukhemschef, verksamhetsnära chef
 6690. Lön för Sjukhusapotekare
 6691. Lön för Sjukhusbibliotekarie
 6692. Lön för Sjukhuschef
 6693. Lön för Sjukhusdiakon
 6694. Lön för Sjukhusdirektör
 6695. Lön för Sjukhusfotograf
 6696. Lön för Sjukhusfysiker
 6697. Lön för Sjukhusgenetiker
 6698. Lön för Sjukhusingenjör
 6699. Lön för Sjukhuskemist
 6700. Lön för Sjukhuskurator
 6701. Lön för Sjukhuspräst
 6702. Lön för Sjukhusstädare
 6703. Lön för Sjukhustandläkare
 6704. Lön för Sjukhustandsköterska
 6705. Lön för Sjukhustandtekniker
 6706. Lön för Sjukhustekniker
 6707. Lön för Sjukhusvaktmästare
 6708. Lön för Sjukhusvärd
 6709. Lön för Sjukkontrollant, försäkringskassa
 6710. Lön för Sjuksköterska, akutmottagning
 6711. Lön för Sjuksköterska, allergi
 6712. Lön för Sjuksköterska, anestesi
 6713. Lön för Sjuksköterska, ASIH
 6714. Lön för Sjuksköterska, astma
 6715. Lön för Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef
 6716. Lön för Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, verksamhetsnära chef
 6717. Lön för Sjuksköterska, barnavårdscentral
 6718. Lön för Sjuksköterska, diabetes
 6719. Lön för Sjuksköterska, diagnostisk radiologi
 6720. Lön för Sjuksköterska, dialys
 6721. Lön för Sjuksköterska, distrikts-
 6722. Lön för Sjuksköterska, företagshälsovård
 6723. Lön för Sjuksköterska, geriatrik
 6724. Lön för Sjuksköterska, hemsjukvård
 6725. Lön för Sjuksköterska, hypertoni
 6726. Lön för Sjuksköterska, infektion
 6727. Lön för Sjuksköterska, IVA
 6728. Lön för Sjuksköterska, kirurgi
 6729. Lön för Sjuksköterska, medicin
 6730. Lön för Sjuksköterska, narkos
 6731. Lön för Sjuksköterska, onkologi
 6732. Lön för Sjuksköterska, operation
 6733. Lön för Sjuksköterska, ortopedi
 6734. Lön för Sjuksköterska, ospec
 6735. Lön för Sjuksköterska, ospec, primärvård
 6736. Lön för Sjuksköterska, ospec, vårdcentral
 6737. Lön för Sjuksköterska, palliativ vård
 6738. Lön för Sjuksköterska, psykiatrisk vård
 6739. Lön för Sjuksköterska, rehabilitering
 6740. Lön för Sjuksköterska, röntgen
 6741. Lön för Sjuksköterska, äldresjukvård
 6742. Lön för Sjuksköterska, ögonsjukvård
 6743. Lön för Sjukvårdare, ambulansförare
 6744. Lön för Sjukvårdsbiträde
 6745. Lön för Sjukvårdsdirektör
 6746. Lön för Sjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef
 6747. Lön för Sjukvårdsföreståndare, verksamhetsnära chef
 6748. Lön för Sjukvårdslärare
 6749. Lön för Sjukvårdstolk
 6750. Lön för Sjöbevakningsassistent
 6751. Lön för Sjöfartskontrollant
 6752. Lön för Sjöfiskal
 6753. Lön för Sjöingenjör
 6754. Lön för Sjökapten
 6755. Lön för Sjöman, ospec
 6756. Lön för Sjömanspräst
 6757. Lön för Sjömaskinist
 6758. Lön för Sjöräddningsledare
 6759. Lön för Skadebesiktningsman, försäkring
 6760. Lön för Skadedjursinspektör
 6761. Lön för Skadedjurssanerare
 6762. Lön för Skadedjurstekniker
 6763. Lön för Skadeingenjör, försäkring
 6764. Lön för Skadeinspektör, försäkring
 6765. Lön för Skadereglerare
 6766. Lön för Skadereparatör, bilplåt
 6767. Lön för Skadesanerare
 6768. Lön för Skadetekniker, försäkringsbolag
 6769. Lön för Skadetekniker, reparation
 6770. Lön för Skald
 6771. Lön för Skalsvarvare
 6772. Lön för Skanneroperatör
 6773. Lön för Skannertekniker
 6774. Lön för Skansman, järnvägsfärja
 6775. Lön för Skatteaspirant
 6776. Lön för Skatteassistent
 6777. Lön för Skattedirektör, funktions- eller mellanchef
 6778. Lön för Skattedirektör, verksamhetsnära chef
 6779. Lön för Skattehandläggare, specialistkompetens
 6780. Lön för Skattehandläggare, övrig
 6781. Lön för Skatteintendent
 6782. Lön för Skattejurist
 6783. Lön för Skatterevisor
 6784. Lön för Skeppare
 6785. Lön för Skeppningsassistent
 6786. Lön för Skeppningschef
 6787. Lön för Skeppningskontorist
 6788. Lön för Skeppningsplanerare
 6789. Lön för Skeppsingenjör
 6790. Lön för Skeppsklarerare
 6791. Lön för Skeppskock
 6792. Lön för Skeppsmäklare
 6793. Lön för Skeppsmätare
 6794. Lön för Skeppsredare, med chefshierarki
 6795. Lön för Skeppsredare, verksamhetsnära chef
 6796. Lön för Skeppstimmerman
 6797. Lön för Skidguide
 6798. Lön för Skidinstruktör
 6799. Lön för Skidliftskötare
 6800. Lön för Skidliftvärd
 6801. Lön för Skidlärare, friskvård
 6802. Lön för Skidpatrullör
 6803. Lön för Skidtränare
 6804. Lön för Skiduthyrare
 6805. Lön för Skifferarbetare
 6806. Lön för Skifferbrottarbetare
 6807. Lön för Skiktträarbetare
 6808. Lön för Skinnberedare
 6809. Lön för Skinnfärgare
 6810. Lön för Skivställare
 6811. Lön för Skjutare, bergsprängning
 6812. Lön för Skjutare, gruva
 6813. Lön för Skoarbetare
 6814. Lön för Skoavsynare
 6815. Lön för Skodesigner
 6816. Lön för Skoförsäljare
 6817. Lön för Skogsarbetare, maskinförare
 6818. Lön för Skogsarbetare, plantering
 6819. Lön för Skogsarbetare, röjning
 6820. Lön för Skogsarbetare, övrig
 6821. Lön för Skogsavverkare, maskinförare
 6822. Lön för Skogsavverkare, skogshuggare
 6823. Lön för Skogsbefäl
 6824. Lön för Skogsbiolog
 6825. Lön för Skogsbrukare
 6826. Lön för Skogsbruksarbetare
 6827. Lön för Skogsbruksforskare
 6828. Lön för Skogsbruksinstruktör
 6829. Lön för Skogsbrukslärare
 6830. Lön för Skogsbruksrådgivare
 6831. Lön för Skogschef
 6832. Lön för Skogsentreprenör
 6833. Lön för Skogsfaktor, förvaltning
 6834. Lön för Skogsförvaltare
 6835. Lön för Skogshuggare
 6836. Lön för Skogsinspektor
 6837. Lön för Skogsinspektör
 6838. Lön för Skogsinventerare
 6839. Lön för Skogskonsulent
 6840. Lön för Skogsmaskinförare
 6841. Lön för Skogsmaskinmekaniker
 6842. Lön för Skogsmästare, rådgivning
 6843. Lön för Skogsplanläggare
 6844. Lön för Skogsplantör
 6845. Lön för Skogsrättare
 6846. Lön för Skogsröjare
 6847. Lön för Skogstekniker
 6848. Lön för Skogstraktorförare
 6849. Lön för Skogstransportförare
 6850. Lön för Skogsvetare
 6851. Lön för Skogsvårdsarbetare
 6852. Lön för Skogsvårdsassistent
 6853. Lön för Skogsvårdschef
 6854. Lön för Skogsvårdskonsulent
 6855. Lön för Skogvaktare, arbetsledare
 6856. Lön för Skogvaktare, förvaltning
 6857. Lön för Skolassistent
 6858. Lön för Skolbespisningsföreståndare
 6859. Lön för Skolbibliotekarie
 6860. Lön för Skolbussförare
 6861. Lön för Skolchef, funktions- eller mellanchef
 6862. Lön för Skoldirektör, funktions- eller mellanchef
 6863. Lön för Skolfotograf
 6864. Lön för Skolföreståndare, funktions- eller mellanchef
 6865. Lön för Skolföreståndare, verksamhetsnära chef
 6866. Lön för Skolinspektör
 6867. Lön för Skolintendent
 6868. Lön för Skolkamrer
 6869. Lön för Skolkanslist
 6870. Lön för Skolkantor
 6871. Lön för Skolkonsulent
 6872. Lön för Skolkurator
 6873. Lön för Skolköksbiträde
 6874. Lön för Skolledare, funktions- eller mellanchef
 6875. Lön för Skolledare, verksamhetsnära chef
 6876. Lön för Skolläkare
 6877. Lön för Skolmåltidsbiträde
 6878. Lön för Skolmåltidsföreståndare
 6879. Lön för Skolpräst
 6880. Lön för Skolpsykolog
 6881. Lön för Skolsekreterare, administrativ assistent
 6882. Lön för Skolsekreterare, handläggare
 6883. Lön för Skolsköterska
 6884. Lön för Skolvaktmästare
 6885. Lön för Skolvärd
 6886. Lön för Skolöverläkare
 6887. Lön för Skomakare
 6888. Lön för Skomodellör
 6889. Lön för Skoputsare
 6890. Lön för Skoreparatör
 6891. Lön för Skorstensfejare
 6892. Lön för Skorstensfejarmästare
 6893. Lön för Skorstensfejartekniker
 6894. Lön för Skorstensfejarverkmästare
 6895. Lön för Skorstensinstallatör
 6896. Lön för Skorstensmontör
 6897. Lön för Skorstensmurare
 6898. Lön för Skorstensreparatör
 6899. Lön för Skorstenstätare
 6900. Lön för Skotarförare, skogsbruk
 6901. Lön för Skoterförare
 6902. Lön för Skribent
 6903. Lön för Skrivningsvakt
 6904. Lön för Skrivvakt
 6905. Lön för Skrotare, gruva
 6906. Lön för Skrotfraktare, stålverk
 6907. Lön för Skrotkrossare, stålverk
 6908. Lön för Skrotvägare, stålverk
 6909. Lön för Skrovbyggare, plast
 6910. Lön för Skrovbyggare, trä
 6911. Lön för Skrädare, malm
 6912. Lön för Skräddare
 6913. Lön för Skuldsaneringshandläggare
 6914. Lön för Skulpturkonservator
 6915. Lön för Skulptör
 6916. Lön för Skumgummiarbetare
 6917. Lön för Skumplastarbetare
 6918. Lön för Skutborrare
 6919. Lön för Skyddsarbetare, gruva
 6920. Lön för Skyddsassistent
 6921. Lön för Skyddsingenjör
 6922. Lön för Skyddskonsulent
 6923. Lön för Skyddsombud
 6924. Lön för Skyddsombud, förtroendevald
 6925. Lön för Skyddsrumsinspektör
 6926. Lön för Skyddsvakt
 6927. Lön för Skyltgravör
 6928. Lön för Skyltmontör, elskyltar
 6929. Lön för Skyltmontör, trafikskyltar
 6930. Lön för Skyltmontör, övrigt
 6931. Lön för Skyltmålare
 6932. Lön för Skylttillverkare, hantverk
 6933. Lön för Skylttillverkare, metall, maskin
 6934. Lön för Skådespelare
 6935. Lön för Skåpbilschaufför
 6936. Lön för Skäggare
 6937. Lön för Skänkskötare
 6938. Lön för Skärare, bokbinderi
 6939. Lön för Skärare, glasbruk
 6940. Lön för Skärare, papper
 6941. Lön för Skärare, pappersvaruindustri
 6942. Lön för Skärare, pälsvaror
 6943. Lön för Skärare, skor
 6944. Lön för Skärare, svets
 6945. Lön för Skärmaskinist, sockerindustri
 6946. Lön för Skärpslipare
 6947. Lön för Skärslipare
 6948. Lön för Skönhetsterapeut
 6949. Lön för Skönhetsvårdare
 6950. Lön för Skönhetsvårdsassistent
 6951. Lön för Skördarförare, skogsbruk
 6952. Lön för Skördearbetare
 6953. Lön för Skötare, häst
 6954. Lön för Skötare, mentalvård
 6955. Lön för Skötare, ospec
 6956. Lön för Skötare, psykiatrisk vård
 6957. Lön för Slaggblåsare
 6958. Lön för Slaglödare
 6959. Lön för Slagverkare
 6960. Lön för Slaktare
 6961. Lön för Slaktchef
 6962. Lön för Slakteriarbetare
 6963. Lön för Slaktmästare
 6964. Lön för Slamsugare
 6965. Lön för Slipare, finbearbetning
 6966. Lön för Slipare, glas
 6967. Lön för Slipare, metall
 6968. Lön för Slipare, NC/CNC-maskin
 6969. Lön för Slipare, snickeri
 6970. Lön för Slipare, sten
 6971. Lön för Slipare, stål
 6972. Lön för Slipare, stålverk
 6973. Lön för Slipare, träsliperi
 6974. Lön för Slipmaterialarbetare
 6975. Lön för Slipskiveformare
 6976. Lön för Slipverktygsarbetare
 6977. Lön för Slipverktygsoperatör
 6978. Lön för Slipverktygstillverkare
 6979. Lön för Slottsfogde
 6980. Lön för Slottsuppsyningsman
 6981. Lön för Slottsvakt
 6982. Lön för Slottsväbel
 6983. Lön för Slumsyster
 6984. Lön för Slungrensare, metall
 6985. Lön för Slussmaskinist
 6986. Lön för Slussvakt
 6987. Lön för Slöjdare, textil
 6988. Lön för Slöjdare, trä
 6989. Lön för Slöjdkonsulent
 6990. Lön för Slöjdlärare, grundskola
 6991. Lön för Slöjdlärare, gymnasieskola
 6992. Lön för Slöjdlärare, kursverksamhet
 6993. Lön för Smed
 6994. Lön för Smed, konst-
 6995. Lön för Smed, lås
 6996. Lön för Smidesmekaniker
 6997. Lön för Smidesoperatör
 6998. Lön för Sminkör
 6999. Lön för Sminkös
 7000. Lön för Smådjursskötare
 7001. Lön för Smältare, elektrostålugn
 7002. Lön för Smältare, glas
 7003. Lön för Smältare, kaldoverk
 7004. Lön för Smältare, processoperatör
 7005. Lön för Smältare, stålverk
 7006. Lön för Smältraffinerare
 7007. Lön för Smärgelduksarbetare
 7008. Lön för Smärglare
 7009. Lön för Smärtsjuksköterska
 7010. Lön för Smörgåsberedare
 7011. Lön för Smörgåsnisse
 7012. Lön för Smörjare
 7013. Lön för Smörmästare
 7014. Lön för Snabbköpskassör
 7015. Lön för Snabbservicemekaniker, bilverkstad
 7016. Lön för Snickare, byggnads-
 7017. Lön för Snickare, inrednings-
 7018. Lön för Snickare, möbel-
 7019. Lön för Snickare, ospec
 7020. Lön för Snickeriarbetare, emballage
 7021. Lön för Snickeriarbetare, inredning
 7022. Lön för Snickeriarbetare, maskinoperatör
 7023. Lön för Snickerimaskinskötare
 7024. Lön för Snowboardinstruktör, friskvård
 7025. Lön för Snowboardtränare
 7026. Lön för Snusarbetare
 7027. Lön för Snöläggare
 7028. Lön för Snörmakare
 7029. Lön för Snöröjare, maskin
 7030. Lön för Snöröjningsledare, Fältmästare
 7031. Lön för Snöskottare
 7032. Lön för Snötillverkare
 7033. Lön för Socialantropolog
 7034. Lön för Socialassistent
 7035. Lön för Socialbidragshandläggare
 7036. Lön för Socialchef
 7037. Lön för Socialdirektör
 7038. Lön för Socialförsäkringsombud
 7039. Lön för Socialförsäkringstjänsteman
 7040. Lön för Socialinspektör
 7041. Lön för Socialkamrer
 7042. Lön för Socialkonsulent, Länsstyrelsen
 7043. Lön för Socialkurator
 7044. Lön för Socialläkare
 7045. Lön för Socialmedicinare
 7046. Lön för Socialpedagog
 7047. Lön för Socialrådgivare
 7048. Lön för Socialsekreterare
 7049. Lön för Sociolog, forskare
 7050. Lön för Socionom, ospec
 7051. Lön för Socioterapeut
 7052. Lön för Sockerbagare
 7053. Lön för Sockerberedare
 7054. Lön för Sockerbruksarbetare
 7055. Lön för Sockerkokare
 7056. Lön för Sodabrännare
 7057. Lön för Sodahusoperatör
 7058. Lön för Softhandläggare
 7059. Lön för Softwaredesigner
 7060. Lön för Solarieföreståndare
 7061. Lön för Solarievärd
 7062. Lön för Soldat, armen
 7063. Lön för Soldat, flygvapnet
 7064. Lön för Soldat, sjömän, marinen
 7065. Lön för SoL-handläggare
 7066. Lön för Solvare
 7067. Lön för Sommelier
 7068. Lön för Sopbilsförare
 7069. Lön för Sophämtare
 7070. Lön för Sopmaskinförare
 7071. Lön för Sopsorterare
 7072. Lön för Sopstationsarbetare
 7073. Lön för Sopåkare
 7074. Lön för Sorterare, glas, keramik
 7075. Lön för Sorterare, metallprodukter
 7076. Lön för Sorterare, post
 7077. Lön för Sorterare, träfiberindustri
 7078. Lön för Sorteringsverksskötare
 7079. Lön för SOS-operatör
 7080. Lön för Sotare
 7081. Lön för Souschef
 7082. Lön för Sovringsarbetare, malmanrikning
 7083. Lön för Space manager
 7084. Lön för Spaltmästare, garveri
 7085. Lön för Spannmålsarbetare
 7086. Lön för Spannmålskonsulent
 7087. Lön för Spannmålstorkare
 7088. Lön för Spannramsförare
 7089. Lön för Spa-terapeut
 7090. Lön för Speaker
 7091. Lön för Specialistläkare
 7092. Lön för Specialistofficer, armen
 7093. Lön för Specialistofficer, flygvapnet
 7094. Lön för Specialistofficer, sjömän, marinen
 7095. Lön för Specialisttandläkare
 7096. Lön för Specialkock
 7097. Lön för Speciallärare, döva
 7098. Lön för Speciallärare, grundskola
 7099. Lön för Speciallärare, grundsärskola
 7100. Lön för Speciallärare, gymnasieskola
 7101. Lön för Speciallärare, gymnasiesärskola
 7102. Lön för Speciallärare, hörsel
 7103. Lön för Speciallärare, synskadade
 7104. Lön för Speciallärare, träningsskola
 7105. Lön för Specialoptiker
 7106. Lön för Specialpedagog, hörsel
 7107. Lön för Specialpedagog, lekotek
 7108. Lön för Specialpedagog, lekterapi
 7109. Lön för Specialpedagog, skola
 7110. Lön för Specialpedagog, synskadade
 7111. Lön för Specialpedagog, tal och språk
 7112. Lön för Specialtransportförare
 7113. Lön för Speditionsarbetare
 7114. Lön för Speditionsassistent
 7115. Lön för Speditionschef, funktions- eller mellanchef
 7116. Lön för Speditionschef, verksamhetsnära chef
 7117. Lön för Speditionsförman
 7118. Lön för Speditionshandläggare
 7119. Lön för Speditionskontorist
 7120. Lön för Speditör
 7121. Lön för Speditör, logistiker
 7122. Lön för Spelautomatskötare
 7123. Lön för Spelhallsfunktionär
 7124. Lön för Spelhallsvakt
 7125. Lön för Spelledare
 7126. Lön för Spelman
 7127. Lön för Spelskötare
 7128. Lön för Spelskötare, nöjespark
 7129. Lön för Spelterapeut
 7130. Lön för Spelutvecklare, IT
 7131. Lön för Spikare, trähustillverkning
 7132. Lön för Spikklippare
 7133. Lön för Spikmaskinskötare
 7134. Lön för Spikställare
 7135. Lön för Spinnare
 7136. Lön för Spinninginstruktör
 7137. Lön för Spinnmaskinoperatör
 7138. Lön för Spinnmaskinskötare
 7139. Lön för Spinnmaskinställare
 7140. Lön för Spisbiträde
 7141. Lön för Spisbrödsarbetare
 7142. Lön för Splitsare, kabel
 7143. Lön för Splitsare, textil
 7144. Lön för Spolare, metall
 7145. Lön för Spolare, textilindustri
 7146. Lön för Spolbilsförare
 7147. Lön för Spollindare, svagström
 7148. Lön för Sponsoransvarig, idrottsförening
 7149. Lön för Sportagent
 7150. Lön för Sportanläggningschef, funktions- eller mellanchef
 7151. Lön för Sportanläggningschef, verksamhetsnära chef
 7152. Lön för Sportchef
 7153. Lön för Sportfiskecampassistent
 7154. Lön för Sporthallsföreståndare, funktions- eller mellanchef
 7155. Lön för Sporthallsföreståndare, verksamhetsnära chef
 7156. Lön för Sporthallsreceptionist
 7157. Lön för Sporthallsvaktmästare
 7158. Lön för Sporthallsvärd
 7159. Lön för Sportjournalist
 7160. Lön för Sportledare
 7161. Lön för Sportreporter
 7162. Lön för Sprayare, kemisk industri
 7163. Lön för Sprinklerinstallatör
 7164. Lön för Sprinklermontör
 7165. Lön för Spritberedare
 7166. Lön för Spritdestillatör, kemi
 7167. Lön för Spritkassör
 7168. Lön för Spritsmaskinskötare, gummi
 7169. Lön för Sprutisolerare
 7170. Lön för Sprutlackerare, hantverk
 7171. Lön för Sprutlackerare, maskin
 7172. Lön för Sprutmålare
 7173. Lön för Sprutoperatör, gummi
 7174. Lön för Språkforskare
 7175. Lön för Språkgranskare
 7176. Lön för Språkkonsult
 7177. Lön för Språkteknolog
 7178. Lön för Språkvetare
 7179. Lön för Sprängämnesarbetare
 7180. Lön för Spåringenjör
 7181. Lön för Spårläggare, järnväg
 7182. Lön för Spårsvetsare
 7183. Lön för Spårtekniker
 7184. Lön för Spårvagnsförare
 7185. Lön för Spårvagnskonduktör
 7186. Lön för Spårvakt
 7187. Lön för Spärrexpeditör
 7188. Lön för Spärrvakt
 7189. Lön för SQE Supplier Quality Engineer
 7190. Lön för SSA-sekreterare
 7191. Lön för Stabbläggare, brädgård
 7192. Lön för Stabschef, statlig förvaltning
 7193. Lön för Stabskonsulent
 7194. Lön för Stabsmeteorolog
 7195. Lön för Stabsofficer
 7196. Lön för Stadsadvokat
 7197. Lön för Stadsantikvarie
 7198. Lön för Stadsarkitekt
 7199. Lön för Stadsarkivarie, funktions- eller mellanchef
 7200. Lön för Stadsarkivarie, verksamhetsnära chef
 7201. Lön för Stadsbibliotekarie
 7202. Lön för Stadsbud, bilförare
 7203. Lön för Stadsbud, övrig
 7204. Lön för Stadsbyggnadschef, funktions- eller mellanchef
 7205. Lön för Stadsbyggnadschef, verksamhetsnära chef
 7206. Lön för Stadsbyggnadsdirektör, funktions- eller mellanchef
 7207. Lön för Stadsbyggnadsdirektör, verksamhetsnära chef
 7208. Lön för Stadsdelsdirektör
 7209. Lön för Stadsdirektör
 7210. Lön för Stadsfiskal
 7211. Lön för Stadsingenjör
 7212. Lön för Stadsjurist
 7213. Lön för Stadskamrerare
 7214. Lön för Stadsnotarie
 7215. Lön för Stadsombudsman
 7216. Lön för Stadsplanearkitekt
 7217. Lön för Stadsplaneingenjör
 7218. Lön för Stadsplanerare
 7219. Lön för Stadsrevisor
 7220. Lön för Stadssekreterare
 7221. Lön för Stadsträdgårdsmästare
 7222. Lön för Stadsutvecklare/Samhällsstrateg
 7223. Lön för Stadsveterinär
 7224. Lön för Stafflimålare
 7225. Lön för Stallchef
 7226. Lön för Stallförman
 7227. Lön för Stallman
 7228. Lön för Stallskötare
 7229. Lön för Standardiseringsingenjör, elkraft
 7230. Lön för Standardiseringsingenjör, övrig
 7231. Lön för Stand-up-komiker
 7232. Lön för Stansare, dataregistrering
 7233. Lön för Stansare, pappersvaruindustri
 7234. Lön för Stansare, skiktträ
 7235. Lön för Stansare, skor
 7236. Lön för Stansare, tunnplåt
 7237. Lön för Stansgravör
 7238. Lön för Stansmakare
 7239. Lön för Stansoperatör
 7240. Lön för Stapelläggare
 7241. Lön för Starkströmselektriker
 7242. Lön för Startmästare
 7243. Lön för Stationsassistent, flyg
 7244. Lön för Stationschef, bilbesiktning, funktions- eller mellanchef
 7245. Lön för Stationschef, bilbesiktning, verksamhetsnära chef
 7246. Lön för Stationschef, flyg, funktions- eller mellanchef
 7247. Lön för Stationschef, flyg, verksamhetsnära chef
 7248. Lön för Stationschef, tågtrafik, funktions- eller mellanchef
 7249. Lön för Stationschef, tågtrafik, verksamhetsnära chef
 7250. Lön för Stationsexpeditör
 7251. Lön för Stationsföreståndare, järnväg
 7252. Lön för Stationsföreståndare, vägtrafik
 7253. Lön för Stationsmekaniker
 7254. Lön för Stationsmontör, elkraft
 7255. Lön för Stationsmontör, övrig
 7256. Lön för Stationsmästare, järnväg, funktions- eller mellanchef
 7257. Lön för Stationsmästare, järnväg, verksamhetsnära chef
 7258. Lön för Stationstekniker, elkraft
 7259. Lön för Stationstekniker, kärnkraftverk
 7260. Lön för Stationsvärd, pendeltåg, T-bana
 7261. Lön för Stationär väktare
 7262. Lön för Statist
 7263. Lön för Statistikassistent
 7264. Lön för Statistiker
 7265. Lön för Statistikkonsult
 7266. Lön för Statistikkontorist
 7267. Lön för Statsheraldiker
 7268. Lön för Statshydrolog
 7269. Lön för Statsinspektör
 7270. Lön för Statsmeteorolog
 7271. Lön för Statsråd
 7272. Lön för Statssekreterare
 7273. Lön för Statsvetare
 7274. Lön för Statsåklagare
 7275. Lön för Stavgångsinstruktör
 7276. Lön för Stavgångsledare
 7277. Lön för Stenarbetare
 7278. Lön för Stenbildhuggare
 7279. Lön för Stenborrare, gruva
 7280. Lön för Stenborrare, stenbrott
 7281. Lön för Stenbrottsarbetare
 7282. Lön för Stenbrytare
 7283. Lön för Stengravör
 7284. Lön för Stenhuggare
 7285. Lön för Stenkilare
 7286. Lön för Stenkrosskötare
 7287. Lön för Stenkrossmaskinist
 7288. Lön för Stenkrossmatare
 7289. Lön för Stenmaskinskötare
 7290. Lön för Stenmontör
 7291. Lön för Stenograf
 7292. Lön för Stenslipare
 7293. Lön för Stensvarvare
 7294. Lön för Stensågare
 7295. Lön för Stensättare
 7296. Lön för Stereoingenjör
 7297. Lön för Stereooperatör
 7298. Lön för Stereotekniker
 7299. Lön för Stereotypör
 7300. Lön för Sterilbiträde
 7301. Lön för Steriliserare, konservering
 7302. Lön för Steriltekniker, undersköterska
 7303. Lön för Steward, kock
 7304. Lön för Steward, trafikflyg
 7305. Lön för Stewardess, trafikflyg
 7306. Lön för Stickare, metall
 7307. Lön för Stickare, textilindustri
 7308. Lön för Stickmaskinställare
 7309. Lön för Stiftsadjunkt
 7310. Lön för Stiftsdiakon
 7311. Lön för Stiftsjurist
 7312. Lön för Stiftsjägmästare
 7313. Lön för Stiftskonsulent
 7314. Lön för Stiftsnotarie
 7315. Lön för Stiftssekreterare
 7316. Lön för Stigortsdrivare
 7317. Lön för Stillbildsfotograf
 7318. Lön för ST-läkare
 7319. Lön för Stomisjuksköterska
 7320. Lön för Stomiterapeut
 7321. Lön för Stoppmöbelarbetare
 7322. Lön för Storhushållsföreståndare
 7323. Lön för Storkökskonsult
 7324. Lön för Stormarknadsbiträde
 7325. Lön för Strandvakt
 7326. Lön för Stresshanteringsterapeut
 7327. Lön för Stressterapeut
 7328. Lön för Strippare, stålverk
 7329. Lön för Stripperkranförare
 7330. Lön för Strossbrytare, gruva
 7331. Lön för Strukturkemist
 7332. Lön för Strumpformare
 7333. Lön för Strumpsorterare
 7334. Lön för Strumpsömmare
 7335. Lön för Strutsuppfödare
 7336. Lön för Strykare
 7337. Lön för Strålningsfysiker
 7338. Lön för Strålskyddsfysiker
 7339. Lön för Strålskyddsingenjör
 7340. Lön för Strålskyddsinspektör
 7341. Lön för Strålskyddstekniker
 7342. Lön för Sträckmaskinskötare
 7343. Lön för Stränggjutare, stålverk
 7344. Lön för Stränginstrumentmakare
 7345. Lön för Strängpressare, metall
 7346. Lön för Strängsprutare, plast
 7347. Lön för Strömaskinskötare
 7348. Lön för ST-tandläkare
 7349. Lön för Stuckatör
 7350. Lön för Studentambassadör
 7351. Lön för Studentpräst
 7352. Lön för Studie- och yrkesvägledare
 7353. Lön för Studieadministratör
 7354. Lön för Studieassistent
 7355. Lön för Studiecirkelledare
 7356. Lön för Studiehandledare, modersmålsträning
 7357. Lön för Studieinstruktör
 7358. Lön för Studiekonsulent
 7359. Lön för Studieledare
 7360. Lön för Studieorganisatör
 7361. Lön för Studierektor, verksamhetsnära chef
 7362. Lön för Studiesekreterare
 7363. Lön för Studiestödsutredare
 7364. Lön för Studievägledare
 7365. Lön för Studioelektriker
 7366. Lön för Studioman
 7367. Lön för Studioreporter
 7368. Lön för Studiotekniker
 7369. Lön för Studiovärd
 7370. Lön för Stugfogde
 7371. Lön för Stuguthyrare
 7372. Lön för Stugvärd
 7373. Lön för Stuntkoordinator
 7374. Lön för Stuntman
 7375. Lön för Stuteriarbetare
 7376. Lön för Stuvare
 7377. Lön för Stuveriarbetare, truckförare
 7378. Lön för Stuveriarbetare, övrigt
 7379. Lön för Styckare
 7380. Lön för Styckmästare
 7381. Lön för Styckrullare
 7382. Lön för Stylist, hår
 7383. Lön för Stylist, inredning
 7384. Lön för Stylist, make up
 7385. Lön för Styr- och regleringenjör
 7386. Lön för Styr- och reglermekaniker
 7387. Lön för Styr- och reglertekniker
 7388. Lön för Styrelseledamot, förening
 7389. Lön för Styrelseledamot, företag
 7390. Lön för Styrelseledamot, organisation
 7391. Lön för Styrelseledamot, staten
 7392. Lön för Styrelseordförande, företag, med chefshierarki
 7393. Lön för Styrelseordförande, företag, utan chefshierarki
 7394. Lön för Styrelseordförande, förening
 7395. Lön för Styrelseordförande, organisation
 7396. Lön för Styrelseordförande, staten
 7397. Lön för Styrkeinstruktör
 7398. Lön för Styrman, fartyg
 7399. Lön för Styrman, flyg
 7400. Lön för Stålbyggare
 7401. Lön för Stålgravör, skyltar m.m.
 7402. Lön för Stålgravör, tryckmedier
 7403. Lön för Stålkonstruktionsmontör
 7404. Lön för Stålslipare, cement
 7405. Lön för Stålsticksgravör
 7406. Lön för Städare
 7407. Lön för Städchef, funktions- eller mellanchef
 7408. Lön för Städchef, verksamhetsnära chef
 7409. Lön för Städhjälp
 7410. Lön för Städinspektör
 7411. Lön för Städinstruktör
 7412. Lön för Städkonsulent
 7413. Lön för Städkonsult
 7414. Lön för Städledare
 7415. Lön för Städtekniker
 7416. Lön för Ställare, metall
 7417. Lön för Ställare, pappersvaruindustri
 7418. Lön för Ställare, plast
 7419. Lön för Ställare, valsverk
 7420. Lön för Ställningsbyggare
 7421. Lön för Ställningsmontör
 7422. Lön för Ställverksmontör
 7423. Lön för Stämledare
 7424. Lön för Stämningsman
 7425. Lön för Stämpelarbetare, gummistämplar
 7426. Lön för Stämpelgravör
 7427. Lön för Stämplare, varumärkning
 7428. Lön för Stängselmontör
 7429. Lön för Stödassistent
 7430. Lön för Stödförälder
 7431. Lön för Stödpedagog
 7432. Lön för Stödperson
 7433. Lön för Störningshandläggare, bostadsföretag
 7434. Lön för Sufflör
 7435. Lön för Sug- och spolbilsförare
 7436. Lön för Sulare
 7437. Lön för Sulberedare
 7438. Lön för Sulpressare
 7439. Lön för Sulskärflare
 7440. Lön för Supply chain manager
 7441. Lön för Supporter Liaison Officer (SLO)
 7442. Lön för Supportingenjör, fordon
 7443. Lön för Supportingenjör, IT
 7444. Lön för Supportspecialist, IT
 7445. Lön för Supportsvarvare
 7446. Lön för Supporttekniker, IT
 7447. Lön för Supporttekniker, mobiltelefoni
 7448. Lön för Supporttekniker, styrsystem
 7449. Lön för Supporttryckare
 7450. Lön för Svagströmselektriker
 7451. Lön för Svagströmsmontör
 7452. Lön för Svalbäddsskötare
 7453. Lön för Svampodlare
 7454. Lön för Svarvare, metall
 7455. Lön för Svarvare, trä
 7456. Lön för Svensktextare
 7457. Lön för Svetsare, arcatom-
 7458. Lön för Svetsare, argonbåge-
 7459. Lön för Svetsare, automat-
 7460. Lön för Svetsare, bränn-
 7461. Lön för Svetsare, båg-
 7462. Lön för Svetsare, el-
 7463. Lön för Svetsare, gas-
 7464. Lön för Svetsare, gasbåge-
 7465. Lön för Svetsare, licens-
 7466. Lön för Svetsare, MAG-
 7467. Lön för Svetsare, mantel-
 7468. Lön för Svetsare, maskin-
 7469. Lön för Svetsare, MIG-
 7470. Lön för Svetsare, ospec
 7471. Lön för Svetsare, plast-
 7472. Lön för Svetsare, punkt-
 7473. Lön för Svetsare, robot-
 7474. Lön för Svetsare, rör
 7475. Lön för Svetsare, spår
 7476. Lön för Svetsare, söm-
 7477. Lön för Svetsare, TIG-
 7478. Lön för Svetsingenjör
 7479. Lön för Svetsoperatör
 7480. Lön för Svetstekniker
 7481. Lön för Svinskötare
 7482. Lön för Svinuppfödare
 7483. Lön för Svärdslukare
 7484. Lön för Sylttillverkare, gårdstillverkning
 7485. Lön för Symaskinsreparatör
 7486. Lön för Synkonsulent
 7487. Lön för Synpedagog
 7488. Lön för Syntetspinnare
 7489. Lön för Syofunktionär
 7490. Lön för Syokonsulent
 7491. Lön för Sysselsättningshandledare
 7492. Lön för Systemadministratör, dataspecialist
 7493. Lön för Systemadministratör, datatekniker
 7494. Lön för Systemanalytiker
 7495. Lön för Systemansvarig
 7496. Lön för Systemarkitekt
 7497. Lön för Systemchef
 7498. Lön för Systemdesigner
 7499. Lön för Systemerare
 7500. Lön för Systemexpert, IT
 7501. Lön för Systemförvaltare
 7502. Lön för Systemingenjör, data
 7503. Lön för Systemingenjör, styr/reglerteknik
 7504. Lön för Systeminstallatör
 7505. Lön för Systemintegratör
 7506. Lön för Systemkonstruktör
 7507. Lön för Systemmanager
 7508. Lön för Systemoperatör
 7509. Lön för Systemoperatör, tryckeri
 7510. Lön för Systemprogrammerare
 7511. Lön för Systemtestare
 7512. Lön för Systemutredare
 7513. Lön för Systemutvecklare
 7514. Lön för Sågare, metall
 7515. Lön för Sågare, sågverk
 7516. Lön för Sågfaktor
 7517. Lön för Sågmästare, sågverk
 7518. Lön för Sågoperatör
 7519. Lön för Sågoperatör, istillverkning
 7520. Lön för Sågverksarbetare
 7521. Lön för Sågverksoperatör
 7522. Lön för Sågverkstekniker
 7523. Lön för Sångare, folkmusik
 7524. Lön för Sångare, klassisk musik
 7525. Lön för Sångare, konstmusik
 7526. Lön för Sångare, populärmusik
 7527. Lön för Sångpedagog
 7528. Lön för Såsberedare
 7529. Lön för Säckfyllare
 7530. Lön för Säckmaskinskötare
 7531. Lön för Säkerhetsadministratör, IT
 7532. Lön för Säkerhetsanalytiker, IT
 7533. Lön för Säkerhetsansvarig, IT
 7534. Lön för Säkerhetschef, funktions- eller mellanchef
 7535. Lön för Säkerhetschef, verksamhetsnära chef
 7536. Lön för Säkerhetsingenjör
 7537. Lön för Säkerhetsinspektör
 7538. Lön för Säkerhetskontrollant, flygplats
 7539. Lön för Säkerhetsrådgivare, farligt gods
 7540. Lön för Säkerhetsrådgivare, IT
 7541. Lön för Säkerhetsrådgivare, larm
 7542. Lön för Säkerhetsvakt, flygplats
 7543. Lön för Säljansvarig
 7544. Lön för Säljare, annonser
 7545. Lön för Säljare, bil, båt, husvagn
 7546. Lön för Säljare, biljetter
 7547. Lön för Säljare, försäkringar
 7548. Lön för Säljare, grossist
 7549. Lön för Säljare, partihandel
 7550. Lön för Säljare, representant
 7551. Lön för Säljare, resebyrå
 7552. Lön för Säljare, tjänster
 7553. Lön för Säljassistent
 7554. Lön för Säljfrämjare
 7555. Lön för Säljkonsulent
 7556. Lön för Säljkoordinator
 7557. Lön för Säljledare, företag
 7558. Lön för Säljledare, resebyrå
 7559. Lön för Säljsekreterare
 7560. Lön för Säljsupporter
 7561. Lön för Sändebud, beskickningschef
 7562. Lön för Sändningsledare, TV
 7563. Lön för Sändningstekniker
 7564. Lön för Sänkgnistare
 7565. Lön för Sänksmed
 7566. Lön för Särskollärare
 7567. Lön för Sättare
 7568. Lön för Sätterifaktor
 7569. Lön för Sätthärdare
 7570. Lön för Sömmare, bilklädsel
 7571. Lön för Sömmare, segel
 7572. Lön för Sömmare, tält
 7573. Lön för Sömmerska, ateljé
 7574. Lön för Sömmerska, konfektion
 7575. Lön för Sömmerska, möbelstoppning
 7576. Lön för Sömnadskonsulent
 7577. Lön för Sömnadslärare, grund- o. gymnasieskola
 7578. Lön för Sömnadslärare, yrkesinriktad utb.
 7579. Lön för Sömsvetsare
 7580. Lön för Tablettekniker, läkemedelsindustri
 7581. Lön för Tablettoperatör, läkemedelsindustri
 7582. Lön för Tablåläggare, TV
 7583. Lön för Tagelvaruarbetare
 7584. Lön för Tak- och fasadisolerare
 7585. Lön för Takisolerare
 7586. Lön för Takläggare
 7587. Lön för Takmontör
 7588. Lön för Takplåtslagare
 7589. Lön för Takspåntillverkare
 7590. Lön för Taktäckare
 7591. Lön för Tal- och språkpedagog
 7592. Lön för Talassolog
 7593. Lön för Talboksinläsare
 7594. Lön för Talboksproducent
 7595. Lön för Talboksredaktör
 7596. Lön för Talbokstekniker
 7597. Lön för Tallyman
 7598. Lön för Talpedagog
 7599. Lön för Taltidningsinläsare
 7600. Lön för Taltidningsredaktör
 7601. Lön för Taltjänsttolk
 7602. Lön för Tamburvaktmästare
 7603. Lön för Tandblekare
 7604. Lön för Tandhygienist
 7605. Lön för Tandläkare
 7606. Lön för Tandregleringsspecialist
 7607. Lön för Tandsköterska
 7608. Lön för Tandtekniker
 7609. Lön för Tandteknikerbiträde
 7610. Lön för Tandvårdsassistent
 7611. Lön för Tandvårdsbiträde
 7612. Lön för Tandvårdschef, funktions- eller mellanchef
 7613. Lön för Tandvårdschef, verksamhetsnära chef
 7614. Lön för Tankbilschaufför
 7615. Lön för Tankbilsförare
 7616. Lön för Tankrengörare
 7617. Lön för Tapetavsynare
 7618. Lön för Tapetserare, inredning bil, båt m.m.
 7619. Lön för Tapetserare, möbler m.m.
 7620. Lön för Tapetserare, sömmare
 7621. Lön för Tapetserare, sömmerska
 7622. Lön för Tapetsör, inredning bil, båt m.m.
 7623. Lön för Tapetsör, möbler m.m.
 7624. Lön för Tapettryckare, maskinoperatör
 7625. Lön för Tapettryckare, schablontryck
 7626. Lön för Tapetvalsgravör
 7627. Lön för Tappare, bryggeri
 7628. Lön för Tappare, gruva
 7629. Lön för Tappare, metallugn
 7630. Lön för Tappmaskinskötare
 7631. Lön för Tarifferare
 7632. Lön för Tarmförädlare
 7633. Lön för Tarmförädlingsarbetare
 7634. Lön för Tarotkonsulent
 7635. Lön för Tatuerare
 7636. Lön för Tavelinramare
 7637. Lön för Tavelkonservator
 7638. Lön för Taxeringsassistent
 7639. Lön för Taxeringsinspektör
 7640. Lön för Taxeringsintendent
 7641. Lön för Taxeringsrevisor
 7642. Lön för Taxichaufför
 7643. Lön för Taxiförare
 7644. Lön för Taxiguide
 7645. Lön för Taxitelefonist
 7646. Lön för T-baneförare
 7647. Lön för Teamledare, sjuksköterska, ASIH
 7648. Lön för Teamsekreterare, sjukvård
 7649. Lön för Teateragent
 7650. Lön för Teaterarkitekt
 7651. Lön för Teaterassistent
 7652. Lön för Teaterchef, med chefshierarki
 7653. Lön för Teaterchef, utan chefshierarki
 7654. Lön för Teaterdekoratör
 7655. Lön för Teaterinspicient
 7656. Lön för Teaterkassör
 7657. Lön för Teaterkonsulent
 7658. Lön för Teatermålare
 7659. Lön för Teaterpedagog
 7660. Lön för Teaterproducent
 7661. Lön för Teaterregissör
 7662. Lön för Teatersekreterare
 7663. Lön för Teatersnickare
 7664. Lön för Teatertekniker
 7665. Lön för Teatervaktmästare
 7666. Lön för Technical operation manager
 7667. Lön för Teckenspråkslärare
 7668. Lön för Teckenspråkstolk
 7669. Lön för Tecknare
 7670. Lön för Teckningslärare
 7671. Lön för Tegelbruksarbetare
 7672. Lön för Tegelbrännare, ugnsskötare
 7673. Lön för Tegelformare
 7674. Lön för Tegelmästare
 7675. Lön för Tegelpressare
 7676. Lön för Tegelslagare
 7677. Lön för Tegeltekniker
 7678. Lön för Tegeltorkskötare
 7679. Lön för Tegelvaruarbetare
 7680. Lön för Teknikillustratör
 7681. Lön för Teknikinformatör
 7682. Lön för Teknisk chef, kommun, funktions- eller mellanchef
 7683. Lön för Teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef
 7684. Lön för Teknisk chef, maskinchef fartyg
 7685. Lön för Teknisk chef, teater
 7686. Lön för Teknisk chef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef
 7687. Lön för Teknisk chef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef
 7688. Lön för Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef
 7689. Lön för Teknisk direktör, kommun, verksamhetsnära chef
 7690. Lön för Teknisk illustratör
 7691. Lön för Teknisk officer
 7692. Lön för Teknisk redaktör
 7693. Lön för Teknisk skribent
 7694. Lön för Teknisk säljare
 7695. Lön för Teknisk säljare inom IT
 7696. Lön för Teknisk översättare
 7697. Lön för Tekniskt biträde, travbana
 7698. Lön för Telefaxtekniker
 7699. Lön för Telefonförsäljare
 7700. Lön för Telefonintervjuare
 7701. Lön för Telefonist
 7702. Lön för Telefonmontör, installation
 7703. Lön för Telefonombud
 7704. Lön för Telefonsäljare
 7705. Lön för Telegrafexpeditör
 7706. Lön för Telegrafist
 7707. Lön för Teleingenjör
 7708. Lön för Teleinstallatör
 7709. Lön för Telekommunikationstekniker
 7710. Lön för Telekommunikatör, försäljning callcenter
 7711. Lön för Telekommunikatör, kundtjänst callcenter
 7712. Lön för Telelinjemontör
 7713. Lön för Telemontör, installation
 7714. Lön för Teleområdeschef, funktions- eller mellanchef
 7715. Lön för Teleområdeschef, verksamhetsnära chef
 7716. Lön för Telereparatör
 7717. Lön för Telesignalmontör
 7718. Lön för Telesignalreparatör
 7719. Lön för Teleskoptruckförare, anläggning
 7720. Lön för Teleskoptruckförare, lager
 7721. Lön för Telesäljare
 7722. Lön för Teletekniker, installation, reparation
 7723. Lön för Teletekniker, linjemontör
 7724. Lön för Televäxelmontör
 7725. Lön för Telferförare
 7726. Lön för Tenngjutare
 7727. Lön för Tennisinstruktör
 7728. Lön för Tennisinstruktör, motion
 7729. Lön för Tennistränare
 7730. Lön för Tennlödare
 7731. Lön för Tennsprutare
 7732. Lön för Tentamensvakt
 7733. Lön för Teologisk forskare
 7734. Lön för Terapibiträde
 7735. Lön för Terminalarbetare, brevterminal
 7736. Lön för Terminalarbetare, handpackare
 7737. Lön för Terminalarbetare, manuell godshantering
 7738. Lön för Terminalarbetare, ospec
 7739. Lön för Terminalarbetare, paketterminal
 7740. Lön för Terminalarbetare, truckförare
 7741. Lön för Terminalchef, vägtransport
 7742. Lön för Termitsvetsare
 7743. Lön för Terpentindestillatör
 7744. Lön för Terrazzoarbetare
 7745. Lön för Testförare, bil
 7746. Lön för Testingenjör, elektronik
 7747. Lön för Testingenjör, telekommunikation
 7748. Lön för Testledare, IT
 7749. Lön för Text- och bildoperatör
 7750. Lön för Textbearbetare
 7751. Lön för Texteditor, böcker
 7752. Lön för Texteditor, tidning
 7753. Lön för Textförfattare
 7754. Lön för Textilblekare
 7755. Lön för Textildesigner
 7756. Lön för Textilformgivare
 7757. Lön för Textilfärgare
 7758. Lön för Textilingenjör
 7759. Lön för Textilkonservator
 7760. Lön för Textilkonstnär
 7761. Lön för Textillärare, grundskola
 7762. Lön för Textillärare, gymnasieskola
 7763. Lön för Textilmaskinställare, garnberedning
 7764. Lön för Textilmaskinställare, vävning o. stickning
 7765. Lön för Textilslöjdslärare, grundskola
 7766. Lön för Textilslöjdslärare, gymnasieskola
 7767. Lön för Textilteknolog
 7768. Lön för Textiltryckare, maskinoperatör
 7769. Lön för Textiltryckare, schablontryck
 7770. Lön för Textiltvättare
 7771. Lön för Textilvårdare
 7772. Lön för Textinskrivare
 7773. Lön för Thoraxkirurg
 7774. Lön för Tidningsbud
 7775. Lön för Tidningsdistributör
 7776. Lön för Tidningsförsäljare, lösnummer
 7777. Lön för Tidningsinläsare
 7778. Lön för Tidningsredigerare
 7779. Lön för Tidningsutbärare
 7780. Lön för Tidningsutdelare
 7781. Lön för Tidsstudieingenjör, elektronik
 7782. Lön för Tidsstudieingenjör, kemiteknik
 7783. Lön för Tidsstudieingenjör, maskin
 7784. Lön för Tidsstudieingenjör, telekommunikation
 7785. Lön för TIG-svetsare
 7786. Lön för Tillförlitlighetsingenjör, maskin
 7787. Lön för Tillgänglighetskonsult
 7788. Lön för Tillskärare, gummi
 7789. Lön för Tillskärare, lädervaror
 7790. Lön för Tillskärare, maskinoperatör, textil
 7791. Lön för Tillskärare, möbler
 7792. Lön för Tillskärare, skinnkläder
 7793. Lön för Tillskärare, skor
 7794. Lön för Tillskärare, tygkonfektion
 7795. Lön för Tillslutningsmaskinförare
 7796. Lön för Tillslutningsmaskinskötare
 7797. Lön för Tillståndsinspektör
 7798. Lön för Tillsynsman, fastighet
 7799. Lön för Tillsynsman, fritidsanläggning
 7800. Lön för Tillsynsman, kriminalvård
 7801. Lön för Timlärare
 7802. Lön för Timmerbilschaufför
 7803. Lön för Timmerbilsförare
 7804. Lön för Timmerhusbyggare
 7805. Lön för Timmerman, fartyg
 7806. Lön för Timmerman, husbyggnad
 7807. Lön för Timmermottagare
 7808. Lön för Timmermätare
 7809. Lön för Timmerräknare
 7810. Lön för Tingsfiskal
 7811. Lön för Tingsnotarie
 7812. Lön för Tingsvärd
 7813. Lön för Tivoliarbetare, biljetthanterare
 7814. Lön för Tivoliarbetare, maskinförare
 7815. Lön för Tjurskötare
 7816. Lön för Tjärkokare
 7817. Lön för TMP/CTMP-operatör
 7818. Lön för Toalettföreståndare
 7819. Lön för Tobaksarbetare
 7820. Lön för Tobaksberedare
 7821. Lön för Toffelspikare
 7822. Lön för Tolk, dialog-
 7823. Lön för Tolk, konferens-
 7824. Lön för Tolk, kontakt-
 7825. Lön för Tolk, ospec
 7826. Lön för Tolk, rätts-
 7827. Lön för Tolk, sjukvårds-
 7828. Lön för TOM (Technical Operation Manager)
 7829. Lön för Tomatplockare
 7830. Lön för Tonsättare
 7831. Lön för Topograf
 7832. Lön för Torg- och marknadsförsäljare, ej tillagad mat
 7833. Lön för Torg- och marknadsförsäljare, tillagad mat
 7834. Lön för Torgförsäljare, ej tillagad mat
 7835. Lön för Torgförsäljare, tillagad mat
 7836. Lön för Torghandlare, ej tillagad mat
 7837. Lön för Torghandlare, tillagad mat
 7838. Lön för Torkare, papper
 7839. Lön för Torkare, pappersindustri
 7840. Lön för Torkhusoperatör
 7841. Lön för Torkmaskinförare, massaindustri
 7842. Lön för Torkmaskinskötare, textil
 7843. Lön för Torkoperatör
 7844. Lön för Torkskötare, fiberskivor
 7845. Lön för Torkskötare, kvarn
 7846. Lön för Torkskötare, trä
 7847. Lön för Torktekniker
 7848. Lön för Tornkranförare
 7849. Lön för Torrmjölksarbetare
 7850. Lön för Torvarbetare
 7851. Lön för Torvförädlingsarbetare
 7852. Lön för Torvmaskinförare
 7853. Lön för Torvströarbetare
 7854. Lön för Totopersonal
 7855. Lön för Toxikolog
 7856. Lön för Trader
 7857. Lön för Traffic
 7858. Lön för Trafficman
 7859. Lön för Trafikassistent, luftfart, passagerarservice
 7860. Lön för Trafikassistent, luftfart, rampagent
 7861. Lön för Trafikassistent, transportassistent
 7862. Lön för Trafikbefäl, järnväg
 7863. Lön för Trafikchef, funktions- eller mellanchef
 7864. Lön för Trafikchef, verksamhetsnära chef
 7865. Lön för Trafikexpedient, flyg
 7866. Lön för Trafikexpeditör, flyg
 7867. Lön för Trafikflygare
 7868. Lön för Trafikförman, järnväg
 7869. Lön för Trafikförman, vägtrafik
 7870. Lön för Trafikinformatör
 7871. Lön för Trafikingenjör
 7872. Lön för Trafikinspektör
 7873. Lön för Trafikkontrollör, flyg
 7874. Lön för Trafikkoordinator
 7875. Lön för Trafikledare, båttrafik
 7876. Lön för Trafikledare, flyg
 7877. Lön för Trafikledare, tåg
 7878. Lön för Trafikledare, vägtrafik
 7879. Lön för Trafiklots
 7880. Lön för Trafiklärare
 7881. Lön för Trafikmästare, tåg
 7882. Lön för Trafikmästare, vägtrafik
 7883. Lön för Trafiknykterhetskontrollant
 7884. Lön för Trafikpedagog
 7885. Lön för Trafikplanerare, järnväg
 7886. Lön för Trafikplanerare, offentlig förvaltning
 7887. Lön för Trafikplanerare, transportföretag
 7888. Lön för Trafikpolis
 7889. Lön för Trafiksamordnare
 7890. Lön för Trafikskolechef, funktions- eller mellanchef
 7891. Lön för Trafikskolechef, verksamhetsnära chef
 7892. Lön för Trafikskollärare
 7893. Lön för Trafikupplysare
 7894. Lön för Trafikvakt, parkeringsvakt
 7895. Lön för Trafikvakt, signalvakt
 7896. Lön för Trafikvärd, T-bana
 7897. Lön för Trafikövervakare
 7898. Lön för Trailerproducent
 7899. Lön för Trailerreparatör
 7900. Lön för Traktorförare, industri
 7901. Lön för Traktorförare, lantbruk
 7902. Lön för Traktorförare, skogsbruk
 7903. Lön för Traktorförare, snöröjning
 7904. Lön för Traktormekaniker
 7905. Lön för Traktorreparatör
 7906. Lön för Tramp
 7907. Lön för Transformatorkonstruktör
 7908. Lön för Translator
 7909. Lön för Transportassistent
 7910. Lön för Transportchef, funktions- eller mellanchef
 7911. Lön för Transportchef, verksamhetsnära chef
 7912. Lön för Transportförare, persontransport
 7913. Lön för Transportingenjör
 7914. Lön för Transportledare
 7915. Lön för Transportmästare, post
 7916. Lön för Transportplanerare
 7917. Lön för Transportsamordnare
 7918. Lön för Transportsäljare
 7919. Lön för Transporttekniker
 7920. Lön för Transportörskötare
 7921. Lön för Trapetskonstnär
 7922. Lön för Trappstädare
 7923. Lön för Travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef
 7924. Lön för Travbaneföreståndare, verksamhetsnära chef
 7925. Lön för Travel consultant
 7926. Lön för Travel counselor
 7927. Lön för Travel manager
 7928. Lön för Traversförare
 7929. Lön för Travfunktionär
 7930. Lön för Travhästuppfödare
 7931. Lön för Travkusk
 7932. Lön för Travtränare
 7933. Lön för Trickfilmsfotograf
 7934. Lön för Trikåstickare
 7935. Lön för Trollkarl
 7936. Lön för Trubadur
 7937. Lön för Truckförare, berg- eller gruvtruck
 7938. Lön för Truckförare, lager
 7939. Lön för Truckförare, lyfttruck
 7940. Lön för Truckoperatör
 7941. Lön för Truckreparatör
 7942. Lön för Trumlare
 7943. Lön för Trumslagare, populärmusik
 7944. Lön för Trumtekniker
 7945. Lön för Trumtillverkare
 7946. Lön för Tryckare, grafisk industri
 7947. Lön för Tryckare, plast, vaxduk
 7948. Lön för Tryckare, textil
 7949. Lön för Tryckerifaktor
 7950. Lön för Tryckeriingenjör
 7951. Lön för Trycksaksfaktor
 7952. Lön för Trycksakstecknare
 7953. Lön för Trycksvarvare
 7954. Lön för Tråddragare
 7955. Lön för Trådgnistare
 7956. Lön för Trådriktare
 7957. Lön för Trådspolare, metall
 7958. Lön för Trådvalsare
 7959. Lön för Trågare
 7960. Lön för Trålbindare
 7961. Lön för Träarbetare, maskinsnickare
 7962. Lön för Träarbetare, snickare
 7963. Lön för Träarbetare, sågverk
 7964. Lön för Träarbetare, tillverkning lastpallar
 7965. Lön för Träbildhuggare, konstnär
 7966. Lön för Träbildhuggare, snickeri
 7967. Lön för Trädfällare
 7968. Lön för Trädgårdsanläggare
 7969. Lön för Trädgårdsanläggningsarbetare
 7970. Lön för Trädgårdsarbetare
 7971. Lön för Trädgårdsarkitekt
 7972. Lön för Trädgårdsassistent
 7973. Lön för Trädgårdsbiträde
 7974. Lön för Trädgårdsdirektör
 7975. Lön för Trädgårdsforskare
 7976. Lön för Trädgårdsföreståndare
 7977. Lön för Trädgårdsförman
 7978. Lön för Trädgårdsingenjör
 7979. Lön för Trädgårdskonsulent
 7980. Lön för Trädgårdslärare
 7981. Lön för Trädgårdsmästare, anläggning
 7982. Lön för Trädgårdsmästare, odling
 7983. Lön för Trädgårdsodlare
 7984. Lön för Trädgårdsrådgivare
 7985. Lön för Trädgårdstekniker
 7986. Lön för Trädvårdare
 7987. Lön för Träfiberskivearbetare
 7988. Lön för Träförgyllare
 7989. Lön för Träindustriarbetare, träfiber
 7990. Lön för Träindustriarbetare, trävaror
 7991. Lön för Trämaskinskötare
 7992. Lön för Trämaskinställare
 7993. Lön för Tränare, idrott
 7994. Lön för Träningsinstruktör
 7995. Lön för Träningsledare
 7996. Lön för Träningslärare, rörelseträning
 7997. Lön för Träskulptör
 7998. Lön för Träslöjdare
 7999. Lön för Träsnidare
 8000. Lön för Träsvarvare
 8001. Lön för Trätekniker
 8002. Lön för Träullsarbetare
 8003. Lön för Tubfyllare
 8004. Lön för Tullaspirant
 8005. Lön för Tullassistent
 8006. Lön för Tulldeklarant
 8007. Lön för Tulldeklarationshandläggare
 8008. Lön för Tulldirektör, funktions- eller mellanchef
 8009. Lön för Tulldirektör, verksamhetsnära chef
 8010. Lön för Tullinformatör
 8011. Lön för Tullinspektör
 8012. Lön för Tullkontorist
 8013. Lön för Tullombud
 8014. Lön för Tullpackhuskarl
 8015. Lön för Tullspecialist
 8016. Lön för Tulltaxerare
 8017. Lön för Tulltjänsteman
 8018. Lön för Tulluppsyningsman
 8019. Lön för Tummare, sågverk
 8020. Lön för Tumningschef
 8021. Lön för Tunghanterare, gods m.m.
 8022. Lön för Tunnbindare
 8023. Lön för Tunnbrödsarbetare
 8024. Lön för Tunnbrödsbagare
 8025. Lön för Tunnelbaneförare
 8026. Lön för Tunnelbanevakt
 8027. Lön för Tunnelsprängare
 8028. Lön för Tunneltågförare
 8029. Lön för Tunnplåtslagare
 8030. Lön för Tunnplåtslagare, industri
 8031. Lön för Turbinmontör, installation, reparation
 8032. Lön för Turbinmontör, tillverkning
 8033. Lön för Turbinreparatör
 8034. Lön för Turistassistent
 8035. Lön för Turistbyråchef, funktions- eller mellanchef
 8036. Lön för Turistbyråchef, verksamhetsnära chef
 8037. Lön för Turistbyråföreståndare
 8038. Lön för Turistbyråtjänsteman
 8039. Lön för Turistchef, funktions- eller mellanchef
 8040. Lön för Turistchef, verksamhetsnära chef
 8041. Lön för Turistguide
 8042. Lön för Turistinformatör
 8043. Lön för Turistintendent
 8044. Lön för Turistsekreterare
 8045. Lön för Turistvärd
 8046. Lön för Turledare
 8047. Lön för Turnéledare
 8048. Lön för Turnéläggare
 8049. Lön för Turnétekniker
 8050. Lön för TV-arkitekt
 8051. Lön för TV-chef, VD
 8052. Lön för TV-chef, övrig, funktions- eller mellanchef
 8053. Lön för TV-chef, övrig, verksamhetsnära chef
 8054. Lön för TV-fotograf
 8055. Lön för Tvinnare
 8056. Lön för TV-inspicient
 8057. Lön för Tvistare
 8058. Lön för Tvistemålsadvokat
 8059. Lön för TV-journalist
 8060. Lön för TV-presentatör
 8061. Lön för TV-producent
 8062. Lön för TV-redigerare
 8063. Lön för TV-regissör
 8064. Lön för TV-reparatör
 8065. Lön för TV-reporter
 8066. Lön för TV-scripta
 8067. Lön för TV-tekniker
 8068. Lön för Tvålkokare
 8069. Lön för Tvålmaskinskötare
 8070. Lön för Tvålpilerare
 8071. Lön för Tvättare
 8072. Lön för Tvättbiträde
 8073. Lön för Tvättchef, funktions- eller mellanchef
 8074. Lön för Tvättchef, verksamhetsnära chef
 8075. Lön för Tvätteriarbetare
 8076. Lön för Tvättmaskinist
 8077. Lön för Tvättmaskinskötare
 8078. Lön för Tvättmedelsarbetare
 8079. Lön för Tvättmästare
 8080. Lön för Tvättvärd
 8081. Lön för Tygavsynare
 8082. Lön för Tyglagare
 8083. Lön för Tygläggare
 8084. Lön för Tygpressare
 8085. Lön för Typograf, sättare
 8086. Lön för Typograf, tryckare
 8087. Lön för Tågbefälhavare
 8088. Lön för Tågbildare
 8089. Lön för Tågchef
 8090. Lön för Tågförare
 8091. Lön för Tågklarerarbiträde
 8092. Lön för Tågklarerare
 8093. Lön för Tågledare
 8094. Lön för Tågmästarbiträde
 8095. Lön för Tågmästare
 8096. Lön för Tågsamordnare
 8097. Lön för Tågstädare
 8098. Lön för Tågtekniker
 8099. Lön för Tågtrafikledare
 8100. Lön för Tågvakt
 8101. Lön för Tågvärd
 8102. Lön för Tårtmakare
 8103. Lön för Täckstickare
 8104. Lön för Tältsömmare
 8105. Lön för Tändsticksfabriksarbetare
 8106. Lön för Tävlingsryttare
 8107. Lön för Ugnsarbetare, bageri
 8108. Lön för Ugnskarl, stålverk
 8109. Lön för Ugnskolare
 8110. Lön för Ugnsmurare
 8111. Lön för Ugnsskötare, aluminium
 8112. Lön för Ugnsskötare, glas, keramik
 8113. Lön för Ugnsskötare, järnsvampverk
 8114. Lön för Ugnsskötare, kemisk industri
 8115. Lön för Ugnsskötare, legering
 8116. Lön för Ugnsskötare, metallverk
 8117. Lön för Ugnsskötare, stålverk
 8118. Lön för Ugnsuppsättare, keramik
 8119. Lön för Ugnsuppsättare, tegelbruk
 8120. Lön för Ullsorterare
 8121. Lön för Ultraljudprovare
 8122. Lön för Underhållschef, elektronik
 8123. Lön för Underhållschef, elkraft
 8124. Lön för Underhållschef, kemiteknik
 8125. Lön för Underhållschef, maskin
 8126. Lön för Underhållschef, metallurgi
 8127. Lön för Underhållschef, telekommunikation
 8128. Lön för Underhållschef, textil, trä m.m.
 8129. Lön för Underhållselektriker
 8130. Lön för Underhållsingenjör, bygg och anläggning
 8131. Lön för Underhållsingenjör, elkraft
 8132. Lön för Underhållsmekaniker
 8133. Lön för Underhållsplanerare, bygg och anläggning
 8134. Lön för Underhållstekniker, vattenrening
 8135. Lön för Underläkare
 8136. Lön för Underredsbehandlare
 8137. Lön för Undersköterska, habilitering
 8138. Lön för Undersköterska, hemsjukvård
 8139. Lön för Undersköterska, mottagning
 8140. Lön för Undersköterska, omvårdnadsassistent
 8141. Lön för Undersköterska, sterilcentral
 8142. Lön för Undersköterska, vård- och specialavdelning
 8143. Lön för Undersköterska, vårdinrättning
 8144. Lön för Undersköterska, äldreomsorg i hemmet
 8145. Lön för Undersköterska, äldreomsorg på institution
 8146. Lön för Undertaksmontör
 8147. Lön för Undertextare
 8148. Lön för Undervisningsråd
 8149. Lön för Underwriter
 8150. Lön för Underwriterassistent
 8151. Lön för Ungdomsassistent
 8152. Lön för Ungdomsgårdsarbetare
 8153. Lön för Ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef
 8154. Lön för Ungdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef
 8155. Lön för Ungdomsinstruktör, idrott
 8156. Lön för Ungdomskonsulent
 8157. Lön för Ungdomsledare
 8158. Lön för Ungdomssekreterare, fritidsverksamhet
 8159. Lön för Ungdomssekreterare, socialtjänst
 8160. Lön för Universalfräsare
 8161. Lön för Universitetsadjunkt
 8162. Lön för Universitetskansler
 8163. Lön för Universitetslektor
 8164. Lön för Universitetslärare, adjunkt
 8165. Lön för Universitetslärare, lektor
 8166. Lön för Universitetsrektor
 8167. Lön för Unix-tekniker
 8168. Lön för Uppackare
 8169. Lön för Uppblåsare
 8170. Lön för Uppbördsdirektör, funktions- eller mellanchef
 8171. Lön för Uppbördsdirektör, verksamhetsnära chef
 8172. Lön för Uppfinnare
 8173. Lön för Uppfödare, sällskapsdjur
 8174. Lön för Upphandlare
 8175. Lön för Upphovsrättsjurist
 8176. Lön för Uppköpare
 8177. Lön för Uppläggare, plast
 8178. Lön för Uppläggare, värmebehandling
 8179. Lön för Uppslagare, gjuteri
 8180. Lön för Uppsättare, masugn
 8181. Lön för Uppsättare, verktygsmaskiner
 8182. Lön för Uranoperatör
 8183. Lön för Urmakare
 8184. Lön för Urolog
 8185. Lön för Uroterapeut
 8186. Lön för Utbildningsadministratör
 8187. Lön för Utbildningsassistent
 8188. Lön för Utbildningschef, företag
 8189. Lön för Utbildningschef, skola, funktions- eller mellanchef
 8190. Lön för Utbildningschef, skola, verksamhetsnära chef
 8191. Lön för Utbildningshandläggare
 8192. Lön för Utbildningsinspektör
 8193. Lön för Utbildningsintendent, funktions- eller mellanchef
 8194. Lön för Utbildningsintendent, verksamhetsnära chef
 8195. Lön för Utbildningskonsulent, företag
 8196. Lön för Utbildningskonsulent, övrig
 8197. Lön för Utbildningskoordinator, företag
 8198. Lön för Utbildningsledare, företag
 8199. Lön för Utbildningsledare, trafikskola
 8200. Lön för Utbildningsmäklare
 8201. Lön för Utbildningsplanerare, företag
 8202. Lön för Utbildningssekreterare
 8203. Lön för Utesäljare
 8204. Lön för Utfraktare, lager
 8205. Lön för Utgångskassör
 8206. Lön för Uthyrare, bostadsförmedlare
 8207. Lön för Uthyrare, varor o. produkter
 8208. Lön för Uthyrningschef, funktions- eller mellanchef
 8209. Lön för Uthyrningschef, verksamhetsnära chef
 8210. Lön för Utkörare, försäljning
 8211. Lön för Utlandsförare, lastbil
 8212. Lön för Utlandstelefonist
 8213. Lön för Utlastare
 8214. Lön för Utredare, företag
 8215. Lön för Utredare, försäkringskassa
 8216. Lön för Utredare, handläggare, kommun
 8217. Lön för Utredare, handläggare, landsting
 8218. Lön för Utredare, handläggare, staten
 8219. Lön för Utredare, intresseorganisation
 8220. Lön för Utredare, offentlig förvaltning
 8221. Lön för Utredningsassistent, socialtjänsten
 8222. Lön för Utredningschef
 8223. Lön för Utredningssekreterare, intresseorganisation
 8224. Lön för Utredningssekreterare, offentlig förvaltning
 8225. Lön för Utrikesexpeditör
 8226. Lön för Utrikeskorrespondent
 8227. Lön för Utrikesråd
 8228. Lön för Utrullningstekniker
 8229. Lön för Utrustningsingenjör, bygg
 8230. Lön för Utslagsman, grovplåt
 8231. Lön för Utställningsproducent, museum
 8232. Lön för Utställningsproducent, övrig
 8233. Lön för Utställningstekniker
 8234. Lön för Utställningsvärd
 8235. Lön för Utsättarbiträde
 8236. Lön för Utsättare
 8237. Lön för Utvecklingschef, elkraft
 8238. Lön för Utvecklingschef, företag, funktions- eller mellanchef
 8239. Lön för Utvecklingschef, företag, verksamhetsnära chef
 8240. Lön för Utvecklingsingenjör, bygg
 8241. Lön för Utvecklingsingenjör, elektronik
 8242. Lön för Utvecklingsingenjör, elkraft
 8243. Lön för Utvecklingsingenjör, fysik
 8244. Lön för Utvecklingsingenjör, gruva/metallurgi
 8245. Lön för Utvecklingsingenjör, kemi
 8246. Lön för Utvecklingsingenjör, kemiteknik
 8247. Lön för Utvecklingsingenjör, maskin
 8248. Lön för Utvecklingsingenjör, telekommunikation
 8249. Lön för Utvecklingsingenjör, textil, trä m.m.
 8250. Lön för Utvecklingstekniker, elkraft
 8251. Lön för Utvecklingstekniker, maskin
 8252. Lön för Vadbindare
 8253. Lön för Vaddarbetare
 8254. Lön för Vagnlackerare
 8255. Lön för Vagnmakare
 8256. Lön för Vagnmontör
 8257. Lön för Vagnmottagare
 8258. Lön för Vagnreparatör
 8259. Lön för Vagnsglasmästare
 8260. Lön för Vagnsmörjare
 8261. Lön för Vagnsstädare
 8262. Lön för Vagnupptagare
 8263. Lön för VA-ingenjör
 8264. Lön för VA-inspektör
 8265. Lön för Vakbiträde
 8266. Lön för Vakthavande befäl, Tullverket
 8267. Lön för Vaktman
 8268. Lön för Vaktmästare, bad
 8269. Lön för Vaktmästare, biograf, teater
 8270. Lön för Vaktmästare, fastighetsskötare
 8271. Lön för Vaktmästare, idrottsplats
 8272. Lön för Vaktmästare, kontor
 8273. Lön för Vaktmästare, kyrka
 8274. Lön för Vaktmästare, kyrkogård
 8275. Lön för Vaktmästare, museum
 8276. Lön för Vaktmästare, sjukhus
 8277. Lön för Vaktmästare, skola
 8278. Lön för Vaktmästare, sporthall
 8279. Lön för Vakuumarbetare, plast
 8280. Lön för Valarbetare
 8281. Lön för Waldorflärare, fritidshem
 8282. Lön för Waldorflärare, förskola
 8283. Lön för Waldorflärare, grundskola
 8284. Lön för Valideringsingenjör, läkemedelstillv.
 8285. Lön för Valsare
 8286. Lön för Valsoperatör, gummi
 8287. Lön för Valsslipare
 8288. Lön för Valssvarvare
 8289. Lön för Valsverksingenjör, civilingenjör
 8290. Lön för Valsverksingenjör, högskoleingenjör
 8291. Lön för Valsverksoperatör
 8292. Lön för Valutaförsäljare
 8293. Lön för Valutahandlare
 8294. Lön för Valutamäklare
 8295. Lön för Valutasäljare
 8296. Lön för VA-maskinist
 8297. Lön för Vandrarhemsföreståndare
 8298. Lön för Vandrarhemsvärd
 8299. Lön för Vandringsguide
 8300. Lön för Vapenhandläggare
 8301. Lön för Vapenmekaniker
 8302. Lön för Vapentekniker
 8303. Lön för Varietéartist
 8304. Lön för Varmformare, plast
 8305. Lön för Varmförblyare
 8306. Lön för Varmförtennare
 8307. Lön för Varmplåtledare
 8308. Lön för Varpare
 8309. Lön för Varubelånare
 8310. Lön för Varuhuschef, VD
 8311. Lön för Varuhuschef, övrig, funktions- eller mellanchef
 8312. Lön för Varuhuschef, övrig, verksamhetsnära chef
 8313. Lön för Varuhuskontrollant
 8314. Lön för Varuhusvakt
 8315. Lön för Varumottagare
 8316. Lön för Varumärkare
 8317. Lön för Varumärkesassistent
 8318. Lön för Varumärkeshandläggare
 8319. Lön för Varumärkesjurist
 8320. Lön för Varumärkeskonsult
 8321. Lön för Varupåfyllare
 8322. Lön för Varuupplockare
 8323. Lön för Varvsarbetare, service mekanisk utrustning
 8324. Lön för Varvselektriker
 8325. Lön för Varvsingenjör
 8326. Lön för Varvsplåtslagare
 8327. Lön för Varvssnickare
 8328. Lön för Varvstimmerman
 8329. Lön för VA-rörläggare
 8330. Lön för Vasstaksläggare
 8331. Lön för Waterclerk
 8332. Lön för Vattenaerobicsinstruktör
 8333. Lön för Vattenbrukare
 8334. Lön för Vattendykare
 8335. Lön för Vattengymnastikinstruktör
 8336. Lön för Vattenmätareuppsättare
 8337. Lön för Vattenpolotränare
 8338. Lön för Vattenrättsdomare
 8339. Lön för Vattenterapeut
 8340. Lön för Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef
 8341. Lön för Vattenverkschef, verksamhetsnära chef
 8342. Lön för Vattenverksmaskinist
 8343. Lön för Vaxgjutare
 8344. Lön för VB-tekniker
 8345. Lön för VD, inom administration och serviceverksamhet, utan chefshierarki
 8346. Lön för VD, inom arkitekt verksamhet, utan chefshierarki
 8347. Lön för VD, inom ekonomi, utan chefshierarki
 8348. Lön för VD, inom bygg och anläggning, utan chefshierarki
 8349. Lön för VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki
 8350. Lön för VD, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki
 8351. Lön för VD, inom forskning, utan chefshierarki
 8352. Lön för VD, inom friskvård och sport, utan chefshierarki
 8353. Lön för VD, inom försäljning och marknad, utan chefshierarki
 8354. Lön för VD, inom handel, utan chefshierarki
 8355. Lön för VD, inom hotell, utan chefshierarki
 8356. Lön för VD, inom human resours, utan chefshierarki
 8357. Lön för VD, inom hälso- och sjukvård, utan chefshierarki
 8358. Lön för VD, inom information och PR, utan chefshierarki
 8359. Lön för VD, inom IT, utan chefshierarki
 8360. Lön för VD, inom jordbruk, blandad drift, utan chefshierarki
 8361. Lön för VD, inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshierarki
 8362. Lön för VD, inom jordbruk, växtodling, utan chefshierarki
 8363. Lön för VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki
 8364. Lön för VD, inom restaurang, utan chefshierarki
 8365. Lön för VD, inom skogsbruk
 8366. Lön för VD, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshierarki
 8367. Lön för VD, inom transport, kommunikationer, utan chefshierarki
 8368. Lön för VD, inom trädgård, utan chefshierarki
 8369. Lön för VD, inom utbildning, utan chefshierarki
 8370. Lön för VD, inom äldrevård, utan chefshierarki
 8371. Lön för VD, med chefshierarki
 8372. Lön för VD-assistent
 8373. Lön för VD-sekreterare
 8374. Lön för Webbadministratör
 8375. Lön för Webbanalytiker
 8376. Lön för Webbansvarig
 8377. Lön för Webbdesigner
 8378. Lön för Webbmästare
 8379. Lön för Webbproducent
 8380. Lön för Webbprogrammerare
 8381. Lön för Webbredaktör
 8382. Lön för Webbtekniker
 8383. Lön för Webbutvecklare
 8384. Lön för Webdesigner
 8385. Lön för Webeditor
 8386. Lön för Webmaster
 8387. Lön för Wellpappmaskinförare
 8388. Lön för Venereolog
 8389. Lön för Ventilationsingenjör
 8390. Lön för Ventilationsisolerare
 8391. Lön för Ventilationsmaskinist
 8392. Lön för Ventilationsmontör
 8393. Lön för Ventilationsplåtslagare
 8394. Lön för Ventilationssanerare
 8395. Lön för Ventilationstekniker, ingenjör
 8396. Lön för Ventilationstekniker, servicetekniker
 8397. Lön för Verifieringsingenjör, elektronik
 8398. Lön för Verifieringsingenjör, telekommunikation
 8399. Lön för Verkmakare
 8400. Lön för Verkmästare, bilverkstad
 8401. Lön för Verkmästare, bygg
 8402. Lön för Verkmästare, el
 8403. Lön för Verkmästare, kemiteknik
 8404. Lön för Verksamhetsanalytiker, IT
 8405. Lön för Verksamhetsanalytiker, organisationsutveckling
 8406. Lön för Verksamhetscontroller
 8407. Lön för Verksamhetskonsult
 8408. Lön för Verksamhetsledare, studieförbund
 8409. Lön för Verksamhetsutvecklare, IT
 8410. Lön för Verksjurist
 8411. Lön för Verkstadsarbetare, ospec.
 8412. Lön för Verkstadschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef
 8413. Lön för Verkstadschef, tillverkning, verksamhetsnära chef
 8414. Lön för Verkstadselektriker
 8415. Lön för Verkstadsingenjör
 8416. Lön för Verkstadskontorist
 8417. Lön för Verkstadskontrollant
 8418. Lön för Verkstadsmekaniker, allround
 8419. Lön för Verkstadsmontör, tillverkning
 8420. Lön för Verkstadsoptiker
 8421. Lön för Verkstadsplanerare
 8422. Lön för Verkstadssnickare
 8423. Lön för Verkstadstekniker, maskinoperatör metall
 8424. Lön för Verkstadsägare, bilreparationer
 8425. Lön för Verkstadsägare, tillverkning, verksamhetsnära chef
 8426. Lön för Verkställande direktör inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshierarki
 8427. Lön för Verkställande direktör, inom administration och serviceverksamhet, utan chefshierarki
 8428. Lön för Verkställande direktör, inom arkitekt verksamhet, utan chefshierarki
 8429. Lön för Verkställande direktör, inom bygg och anläggning, utan chefshierarki
 8430. Lön för Verkställande direktör, inom ekonomi, utan chefshierarki
 8431. Lön för Verkställande direktör, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki
 8432. Lön för Verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki
 8433. Lön för Verkställande direktör, inom forskning, utan chefshierarki
 8434. Lön för Verkställande direktör, inom friskvård och sport, utan chefshierarki
 8435. Lön för Verkställande direktör, inom försäljning och marknad, utan chefshierarki
 8436. Lön för Verkställande direktör, inom handel, utan chefshierarki
 8437. Lön för Verkställande direktör, inom hotell, utan chefshierarki
 8438. Lön för Verkställande direktör, inom human resours, utan chefshierarki
 8439. Lön för Verkställande direktör, inom hälso- och sjukvård, utan chefshierarki
 8440. Lön för Verkställande direktör, inom information och PR, utan chefshierarki
 8441. Lön för Verkställande direktör, inom IT, utan chefshierarki
 8442. Lön för Verkställande direktör, inom jordbruk, blandad drift, utan chefshierarki
 8443. Lön för Verkställande direktör, inom jordbruk, växtodling, utan chefshierarki
 8444. Lön för Verkställande direktör, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki
 8445. Lön för Verkställande direktör, inom restaurang, utan chefshierarki
 8446. Lön för Verkställande direktör, inom skogsbruk
 8447. Lön för Verkställande direktör, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshierarki
 8448. Lön för Verkställande direktör, inom transport, kommunikationer, utan chefshierarki
 8449. Lön för Verkställande direktör, inom trädgård, utan chefshierarki
 8450. Lön för Verkställande direktör, inom utbildning, utan chefshierarki
 8451. Lön för Verkställande direktör, inom äldrevård, utan chefshierarki
 8452. Lön för Verkställande direktör, med chefshierarki
 8453. Lön för Verktygsarbetare
 8454. Lön för Verktygsfilare
 8455. Lön för Verktygsfräsare
 8456. Lön för Verktygskonstruktör
 8457. Lön för Verktygsmakare
 8458. Lön för Verktygsmaskinoperatör
 8459. Lön för Verktygsmekaniker
 8460. Lön för Verktygsoperatör
 8461. Lön för Verktygsskärpare
 8462. Lön för Verktygsslipare
 8463. Lön för Verktygssmed
 8464. Lön för Verktygsställare
 8465. Lön för Verktygssvarvare
 8466. Lön för Verktygstekniker, maskinoperatör
 8467. Lön för Verktygstekniker, verktygsmakare
 8468. Lön för Verktygsuppsättare
 8469. Lön för Verktygsutlämnare
 8470. Lön för Verktygsvårdare
 8471. Lön för Veterinär
 8472. Lön för Veterinärassistent
 8473. Lön för VFX Artist (Visual Effects Artist)
 8474. Lön för Vicevärd
 8475. Lön för Videobandtekniker
 8476. Lön för Videofotograf
 8477. Lön för Videokonstnär
 8478. Lön för Videoproducent
 8479. Lön för Videoredigerare
 8480. Lön för Videoreparatör
 8481. Lön för Videoreporter
 8482. Lön för Videotekniker, inspelning, överföring etc.
 8483. Lön för Videotekniker, reparation
 8484. Lön för Videouthyrare
 8485. Lön för Viktväktarkonsulent
 8486. Lön för Vildmarksguide
 8487. Lön för Viltforskare
 8488. Lön för Viltkonsulent
 8489. Lön för Viltvårdare
 8490. Lön för Vinarbetare
 8491. Lön för Vinberedare
 8492. Lön för Vindkraftsprojektör
 8493. Lön för Vindkraftstekniker
 8494. Lön för Vinkonsult
 8495. Lön för Vinkypare
 8496. Lön för Vinmakare
 8497. Lön för Vinodlare
 8498. Lön för Vinprovare
 8499. Lön för Vinschman
 8500. Lön för Violinist
 8501. Lön för Virkare
 8502. Lön för Virkesbuntare
 8503. Lön för Virkesimpregnerare
 8504. Lön för Virkesinköpare
 8505. Lön för Virkesintagare
 8506. Lön för Virkesjusterare
 8507. Lön för Virkesmärkare
 8508. Lön för Virkesmätare
 8509. Lön för Virkessorterare
 8510. Lön för Virkestorkare
 8511. Lön för Virkesutlämnare, brädgård
 8512. Lön för Virkmaskinskötare
 8513. Lön för Virolog, forskare
 8514. Lön för Virolog, klinisk
 8515. Lön för Vissångare
 8516. Lön för Visual merchandiser
 8517. Lön för Visualiserare
 8518. Lön för Vittnesassistent
 8519. Lön för Vitvarumontör, installation
 8520. Lön för Vitvarumontör, reparation
 8521. Lön för Vitvarumontör, tillverkning
 8522. Lön för Vitvarureparatör
 8523. Lön för Vokalist
 8524. Lön för Workoutinstruktör
 8525. Lön för VTS-lots
 8526. Lön för VTS-operatör
 8527. Lön för Vulkanisör
 8528. Lön för Vulkare
 8529. Lön för Vuxendövtolk
 8530. Lön för Vuxenutbildningschef, funktions- eller mellanchef
 8531. Lön för VVS-ingenjör
 8532. Lön för VVS-installatör
 8533. Lön för VVS-isolerare
 8534. Lön för VVS-montör
 8535. Lön för VVS-ritare
 8536. Lön för Vågklarerare
 8537. Lön för Vågoperatör
 8538. Lön för Vågreparatör
 8539. Lön för Vågskötare
 8540. Lön för Våningshusfru
 8541. Lön för Vårdadministratör, medicinsk sekreterare
 8542. Lön för Vårdare, barn
 8543. Lön för Vårdare, funktionshindrade
 8544. Lön för Vårdare, kriminalvård
 8545. Lön för Vårdare, missbruksvård
 8546. Lön för Vårdare, psykiatrisk vård
 8547. Lön för Vårdare, psykiskt funktionshindrade
 8548. Lön för Vårdare, vårdhem
 8549. Lön för Vårdare, äldre
 8550. Lön för Vårdare/handledare, dagcenter
 8551. Lön för Vårdbiträde, barn
 8552. Lön för Vårdbiträde, funktionshindrade
 8553. Lön för Vårdbiträde, hemtjänst
 8554. Lön för Vårdbiträde, ospec
 8555. Lön för Vårdbiträde, psykiatrisk vård
 8556. Lön för Vårdbiträde, psykiskt funktionshindrade
 8557. Lön för Vårdbiträde, vårdinrättning
 8558. Lön för Vårdbiträde, äldre