Att få sin adress kapad är mycket obehagligt och kan orskaka stora kostnader.Till exempel kan kaparen beställa varor och nya kreditkort i ditt namn. Dessutom kan din vanliga post hamna i fel händer. 

Problemet ligger i att den vanliga adressändringen sker med post och är mycket lätt att komma åt för den som vill. Men det finns en metod att skydda sig mot obehörig adressändring.

Genom Skattverkets tjänst Spärra obehörig adressändring kan du hindra att fel person ändrar din adress. När du aktiverar tjänsten kan du bara godkänna en adressändring genom e-legitimation som BankID.

Tjänsten är helt gratis och kan användas av privatpersoner.