Privatlån är inte vad det brukade. Privatpersoner förmedlade både fler och större lån än bankerna för över hundra år sedan. Idag är privatlån per definition något som bankerna erbjuder. Men vad betyder det för dig som överväger att ta ett privatlån idag.

Foto: Unsplash

Forskaren Hilda Hellegren har studerat hur lån under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet såg ut. Hur kreditinstitutioner såg ut på den tiden i Sverige har länge varit höjt i dunkel. Det beror på att det här var en tid då infrastrukturen för kreditinstitutionerna, så som vi känner dem idag, ännu inte var ritade. Det fanns med andra ord inget analogt kreditval.se dit privatpersoner kunde gå för att jämföra och hitta det bästa lånet för ändamålet. Istället löste man utmaningarna i community-nätverket.

Hellegrens forskning visar att privatpersoner förmedlade fler och större lån än vad till exempel och affärsbanker och sparbanker gjorde under samma tid. Det fanns ett nätverk av personer som lånade av och ut till varandra. Ofta ingick handlare i dessa nätverk och använda det för att knyta till sig och skapa kontakter med leverantör och andra handlare, både på orten och på andra platser.

Från privata privatlån till privata banklån

Av dem som ingick i det lokala nätverket och lånade pengar där satt också i den lokala bankens styrelse eller hade lån i banken. Trots att såväl sparbankerna som privatpersoner “erbjöd” lån till samma grupper i samhället, rådde sannolikt ingen konkurrenssituation under förra sekelskiftet. Istället kompletterade det formella och det informella system varandra. Generellt, visar Hellegrens studie, vände sig privatlånen till privatpersoner som behövde mindre lån och kunde betala tillbaka över kort tid, medan banklånen hade större belopp och löpte över en längre tid.

I takt med att industrialiseringen och samhället moderniserades och samhällsinstutionerna och välfärdssamhället så som vi känner det idag utvecklades blev kreditmarknaden allt mer institutionaliserat och formaliserat, på gott och ont. Det betyder inte att människor inte lånar pengar av varandra, utanför bankradarn, så att säga, men kreditmarknaden har kapitaliserat och formaliserat. Och idag har vi en situation där möjlighet att få ett privatlån (av en riktig bankerna eller ett kreditinstitut inte jättesvårt. Däremot kan räntan vara kostsamt eftersom banken tar en större risk.

Vad är ett privatlån idag?

Idag är ett privatlån samma sak som ett Blanclån. Det vill säga ett lån utan säkerhet. På det viset liknar det privatlånets ursprungliga betydelse. Men idag är långivaren ett kreditinstitut eller bank.

Privatlån kallas ofta för konsumtionslån. Det beror på att det kan användas till att finansiera en utbildning, betala en resa eller för renoveringar. Men även om privatlån ofta kännetecknas som ett lån avsett för konsumtion kan det tas för andasyftet som exempelvis att samla ihop dyra lån.

Privatlån har generellt sett högre räntor än exempelvis billån och bolån, vilket beror på att långivaren tar en större risk när de lånar ut pengar utan säkerhet. Samtidigt kan skillnaden i räntekostnader vara stora mellan olika banker och kreditinstitutioner, därför är det viktigt att jämföra många olika erbjudanden. Det kan bli ett stort projekt, men det behöver det inte bli med en bra guide likt den som omnämns i början av den här artikeln.