RUT-avdrag för trädgårdsskötselRegeringen har föreslagit att rutavdraget från och med 1 augusti 2016 ska utvidgas med ett större antal trädgårdstjänster. Till exempel ska det vara möjligt att göra RUT-avdrag för beskärning av träd och annan trädgårdsskötsel.

RUT-avdrag för trädgårdsskötsel

Tidigare har RUT-avdraget omfattat häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning. Nu har regeringen alltså föreslagit att även andra trädgårdstjänster ska ingå i skattereduktionen. Anledningen är att minska och förenkla administrationen för utföraren som ofta får dela upp arbetet godtyckligt.

Här är de nya trädgårdstjänsterna som omfattas

  • Beskärning och bortforsling av träd och buskar
  • Underhållsarbete av trädgårdar
  • Trädfällning
  • Borttagning av stubbar
  • Eldning
  • Kompostering
  • Vedkapning

Reglerna säger att arbetet måste utföras på tomt eller i trädgård i nära anslutning till den skattskyldiges bostad.

Här är trädgårdstjänsterna som inte omfattas av RUT-avdraget

  • Nyplantering
  • Markanläggningsarbete

Reglerna förväntas träda i kraft 1 augusti 2016.

Läs mer om RUT-avdrag

Godkända rot- och rutavdrag

Skatteverket