RUT-avdrag för trädgårdsskötsel

RUT-avdrag för trädgårdsarbete har blivit ett populärt avdrag. Det handlar ofta om enklare trädgårdsskötsel som till exempel gräsklippning och rensa i rabatter. Men även mer kvalificerade tjänster som beskärning och rena arborist-jobb.

RUT-avdrag för trädgårdsarbete

RUT-avdraget för trädgårdsarbete och trädgårdsskötsel har blivit stött och blött flera gånger. Från början var själva avdraget rätt begränsat men den senaste tiden har allt fler tjänster börjat ingå. Tidigare har RUT-avdraget omfattat häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning. Men nu har regeringen låtit andra trädgårdstjänster ingå i skattereduktionen. Anledningen är att minska och förenkla administrationen för utföraren som ofta får dela upp arbetet godtyckligt.

Här är alla trädgårdstjänsterna som är omfattade av RUT-avdraget

Det är själva arbetskostnaden som du får göra avdrag för. Alla maskiner, varor och annat som tillkommer ingår inte. Däremot är det nu möjlighet att dra av för mer kvalificerade tjänster som till exempel olika typer av beskärning som kräver kompetens och utbildning.

 • Beskärning och bortforsling av träd, häckar och buskar
 • Underhållsarbete av trädgårdar som till exempel gräsklippning och resning av rabatter
 • Gräva upp och plantera om befintliga växter och buskar
 • Trädfällning men inte bortforsling av trädet
 • Borttagning av stubbar till exempel stubbfräsning
 • Eldning av trädgårdsavfall på tomten
 • Kompostering av trädgårdsavfall på tomten
 • Vedkapning och liknande trädgårdsarbete

Reglerna säger att arbetet måste utföras på tomt eller i trädgård i nära anslutning till den skattskyldiges bostad.

Här är trädgårdstjänsterna som inte är omfattade av RUT-avdraget

 • Nyplantering
 • Markanläggningsarbete
 • Rådgivning och design av trädgårdar
 • Plocka frukt och bär
 • Bortforsling av avfall

RUT-avdrag för trädgårdsarbete 2021

Sedan 1 januari 2021 är RUT-avdraget 75 000 kronor per person och år. Avdraget görs med 50% av arbetskostnaden till skillnad mot ROT-avdraget som bara är 30%. ROT- och RUT-avdrag räknas ihop och det totala avdraget får inte överstiga 75 000 kronor per person och år. Dessutom får inte ROT-avdraget överstiga 50 000 kronor per person och år.

Läs mer om RUT-avdrag

Godkända rot- och rutavdrag

Skatteverket