Ägarlägenhet är en ägarform för lägenheter som innebär att man äger lägenheten och en del fastigheten. Den infördes i Sverige 2009. Skillnaden mot bostadsrätter är att där så äger man lägenheten genom en förening men har rätt att nyttja lägenheten.

För ägarlägenheter gäller samma regler som för villor och bostadsrätter. De regler som gäller fastigheter tillämpas också på ägarlägenheterna. Du kan alltså måla om och göra förändringar helt fritt. Men du måste även att du måste söka lagfart.

Begreppen privatbostad och privatbostadsfastighet omfattar också ägarlägenheter. En ägarlägenhet som används för annat än boende blir näringsfastighet. Ägarlägenheterna får kommunal fastighetsavgift enligt i princip samma regler som för småhus.

Läs mer

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/Tredimensionell-fastighetsindelning/Agarlagenheter/

Andelslägenhet – Här är råden du behöver för ägande av andelslägenheter

Läs mer om bostad och fastigheter här.