Ägarlägenhet, denna ägarform för lägenheter innebär att man äger lägenheten och en del fastigheten, till skillnad från vad som är fallet vid ägande av bostadsrätter där man genom en förening, som äger fastigheten, har rätt att nyttja lägenheten.

För ägarlägenheter gäller samma regler som för villor och bostadsrätter. De regler som gäller fastigheter tillämpas också på ägarlägenheterna. Begreppen privatbostad och privatbostadsfastighet omfattar också ägarlägenheter. En ägarlägenhet som används för annat än boende blir näringsfastighet. Ägarlägenheterna får kommunal fastighetsavgift enligt i princip samma regler som för småhus.

Läs mer

Andelslägenhet – Här är råden du behöver för ägande av andelslägenheter

Läs mer om bostad och fastigheter här.