Man använder överbryggningslån eller överbryningskredit när man köper en ny bostad men fortfarande har lån på den gamla bostaden. Det är alltså ett tillfälligt lån som används för att täcka den extra kostnaden som uppstår då man är mellan två bostäder. Man betalar tillbaka lånen så fort du får pengarna från försäljningen av den gamla bostaden.

Ett överbryggningslån är i stort sett alltid amorteringsfritt med en mycket kort löptid.

Så fungerar ansökan

Överbryggningslån och Överbryggningskredit

När du ansöker om ett nytt bolån för din nya bostad så frågar ofta banken om du behöver ett lån för att täcka glappet mellan nya och gamla bostaden. Man bör alltid undvika att ta ett vanligt lån eftersom man då hamnar i en situation med flera amorteringar som ska ske samtidigt under en kort period. I och med att överbryggningslånet är amorteringsfritt så har du bättre koll på kostnaden.

Vanliga villkor för överbryggningskredit

Bankerna och låneinstituten har olika krav och villkor för lånen. Det är viktigt att tänka på när man väljer både bolån och överbryggningslån. Även om en bank har ett bra bolåneerbjudande kanske den banken inte kommer ge dig ett överbryggningslån som passar. Här är en sammanställning av vanliga krav och villkor för lånet.

  • Vanligtvis en maximal löptid på 6 månader
  • Kräver att du betala dubbla boendekostnader under löptiden
  • Kräver att lånet betalas tillbaka när du sålt gamla bostaden
  • Ibland finns krav att säljkontrakt finns på gamla bostaden
  • Ibland finns krav att försäljningen måste ske genom en mäklare
  • Vanlig begränsning är överbryggningslån från 20 000 kronor upp till 3 500 000. Men det finns låneinstitut som inte har någon övre gräns förutsatt att du klarar kreditprövningen.

Bank24 har en sammanställning av de regler och krav som finns hos låneinstituten för överbryggningskredit.er

Läs mer om överbryggningslån och andra krediter

Råd och tips om beskattning av bostadsrätt

Så fungerar amortering på lån