Hyresinkomster

Hyresinkomster för alla privatbostäder, både villor och bostadsrätter, beskattas i normalfallet med en 30-procentig statlig skatt under »kapital«.

Ersättning för upplåtelse av småhus, bostadsrätt och hyreslägenhet är skattefritt upptill 40 000 kr – inklusive försäljning av produkter. Därutöver blir det ett av dessa två avdrag:

hyresinkomsterBostadsrätt och hyreslägenhet

Avdrag för den del av hyran eller föreningsavgiften som gäller den uthyrda delen av bostaden.

Småhus

20 % av hyresinkomsten. Det betyder att det går att ta in skattefri hyra på upp
till 50 000 kr per år, 20 % på 50 000 kr ger först avdrag på 10 000 kr och därefter 40 000 kr. Hela beloppet blir avdragsgillt även om hyran gäller bara delar av året. I gengäld medges inte avdrag för underhåll och andra löpande utgifter.

Råd för hyresinkomster

Ta ut kallhyra

En hyresvärd som betalar driftskostnaden för den privatbostad han hyr ut får inte dra av dessa kostnader vid beräkning av skatten på hyran. Det är därför bättre att han sänker hyran och tar ut kallhyra. Hyresgästen får då betala driftskostnaderna själv.

Om 10 000 kr i driftskostnader flyttas från hyresvärd till hyresgäst sänks kapitalskatten med 2 400 kr för hyresvärden. Det är dock oklart när en driftskostnad ska anses ingå i den skattepliktiga hyran eller inte. För att vara säker på att driftskostnaden inte ska räknas in i hyran bör det finnas mätare som visar hyresgästens förbrukning av el, olja etc.

Reglerna gäller oavsett om hela eller bara en del av fastigheten eller bostadsrätten hyrs ut. Det har heller inte någon betydelse om uthyrningen sker under bara en mindre del av året. Se även Skv 2013-05-29, 131 362366-13/111

Om en hyresgäst väljer att sköta vissa uppgifter, trappstädning o dy, kan hyresvärden sänka hyran. Den hyresrabatten är i regel skattefri om det omfattar samtliga hyresgäster och rabatten är lika stor för samtliga hyresgäster.

Om fastigheten räknas som näringsfastighet ska hyran i stället redovisas som näringsverksamhet. Då tas hyran upp som en vanlig inkomst av näringsverksamhet.

Fler råd om hyresinkomster

Näringsfastighet bäst

I allmänhet blir skatten lägre för en privatbostad än för en näringsfastighet (se privatbostadsfastighet – försäljning, fastighetsskatt och uthyrning). Men för en fjällstuga som hyrs ut mycket kan det vara mer fördelaktigt att beteckna den som näringsfastighet än som privatbostad. Kostnader för att annonsera efter hyresgäster, driftskostnader, tillsynsresor, reparationskostnader och även värdeminskning får då dras av. För näringsfastighet påförs löneskatt och vid försäljning blir skatten på vinsten högre än för en privatbostad.

Det är avsikten med fjällstugan som avgör om den ska betraktas som privatbostad eller näringsfastighet. Om den köpts för att i framtiden vara en fritidsbostad för familjen ska den beskattas som privatbostad.

Hyra från arbetsgivaren

Hyresersättning från arbetsgivaren till en anställd eller dennes närstående för exempelvis hyra för garage i den egna villan till tjänstebilen är skattepliktig som inkomst av kapital. Skatten är alltid 30 % och det blir heller inte några arbetsgivaravgifter, alltså något förmånligare än sedvanlig lön. I stället för schablonavdrag medges ett s k skäligt avdrag. Se fåmansföretag.

Hyresinkomster från båtuthyrning

Även uthyrning av annan egendom än bostäder är skattepliktig i inkomstslaget kapital. Se även näringsverksamhet. Det kan gälla exempelvis tillfällig uthyrning av båtar, bilar, husvagnar etc. Det är nettovinsten av uthyrningen som beskattas. Kostnader för t ex förslitning får alltså dras av. Se även SKV, dispositionsrätt till fritidsbostad och båt, dnr 131 625311-11/111.