När du tar ett lån, till exempel ett bolån, så betalar du både ränta och amortering. Amorteringen är det belopp du betalar av på själva lånet. Är amorteringsbeloppet lika stort varje månad så betalar du en rak amortering. Om summan av ränta och amortering är lika stor under hela låneperioden (förutsatta att inte räntan förändras) kallas det för annuitetslån. Tänk på att det är viktigt att jämföra bolån mellan bankerna för att hitta den bästa räntan.

Amorteringsfria lån

Ett amorteringsfritt lån betyder att du under en period inte betalar av på lånet. Du betalar alltså enbart räntan och skuldbeloppet minskar inte. Det är till exempel vanligt vid ett bolån de första månaderna innan man vet exakt hur mycket man kan amortera. Det kan låta fördelaktigt att ha ett amorteringsfritt lån men du måste fortfarande betala av lånet. Du bara skjuter upp återbetalningen.

Exempel på amortering

Exempel: Du har ett bolån på 3 000 000 kronor och en avbetalningstid på 50 år. Du kommer då göra 50×12=600 betalningar (1 betalning/ månad). Din månatliga amortering kommer då vara.

3 000 000 / 600 = 5000 kr i amortering.. Sedan tillkommer själva räntan på lånet.

Amorteringskrav

amortering bolån

Amorteringskrav på bolån infördes första gången 1 juni 2016. Kravet var att alla nya lån där bostadens lämnas som säkerhet ska amorteras ner till 50 procent av bostadens värde.

Nya bolån med över 70 procents belåningsgrad ska amorteras med minst 2 procent per år. Lån under 70 procents belåningsgrad ska amorteras med minst 1 procent per år tills belåningsgraden är 50%.

Bostaden får omvärderas var 5:e år.

Under 2018 infördes ett skärpt amorteringskrav som även innefattade hushållets bruttoinkomst. Det betyder att hushåll som har en belåning som överstiger 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst måste amortera ytterligare 1 procent årligen på bolånet.

Läs mer om amortering och bolån

Så gör du avdrag för ränteutgifter

Checklista inför husköp