Här kan du läsa om vad ett pantbrev innebär och vad det kostar att inteckna villan om du behöver ta ett bolån.

Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev är en handling som visar att det finns en inteckning på fastigheten och används ofta som säkerhet vid bolån. Pantbrevssystemet har funnits i många år och det var inte så länge sedan systemet digitaliserades. Tidigare var pantbreven alltid på papper och en mycket viktig handling att spara. Nuförtiden är de flesta pantbreven digitaliserade vilket gör det enkelt att lagra dem.

Vem hanterar pantbreven?

Pantbrevssystemet sköts av lantmäteriet och det är där som du ansöker om en ny inteckning. Där finns även möjlighet att konvertera gamla brev till digitala för att slippa manuell hantering och risk att de kommer bort.

pantbrev villa

Vad är kostnaden för pantbrev?

För att ta ut ett pantbrev kostar det 2 procent av det intecknade beloppet. Då tillkommer även en administrativ avgift som 2019 är på 375 kronor. Med ett stort bolån kan kostnaden alltså bli relativt hög och något man måste ta hänsyn till när man köper ett hus.

Exempel på beräkning

En familj köper ett hus för 5 000 000 kronor och behöver låna 3 000 000 kronor. I huset finns sedan tidigare pantbrev på 1 200 000 kronor. Familjen behöver alltså ta ut nya på 3 000 000 – 1 200 000 = 1 800 000 kronor.

Kostnad = (1 800 000 x 0,02) + 375 = 36 375

Läs mer om pantbrev och lagfart

Köp en mall för ansökan om lagfart

Checklista inför husköp