Vid ett köp av en fastighet där det krävs ett bolån kan pantbrev bli en betydande del av kostnaden. Därför är det viktigt att undersöka vid ett husköp om det redan finns uttagna brev på fastigheten. Då kan kostanden för bostaden minska. Här kan du läsa om vad ett pantbrev innebär samt vad det kostar att inteckna villan om du behöver ta ett bolån.

Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev är en handling som visar att det finns en inteckning på fastigheten och den använder man ofta som säkerhet vid bolån. Pantbrevssystemet har funnits i många år och det var inte så länge sedan systemet digitaliserades. Tidigare var pantbreven alltid på papper och en mycket viktig handling att spara. Nuförtiden är de flesta pantbreven digitaliserade vilket gör det enkelt att lagra dem.

Vem hanterar man breven?

Det är lantmäteriet som sköter pantbrevssystemet och det är där som du ansöker om en ny inteckning. Där finns även möjlighet att konvertera gamla brev till digitala för att slippa manuell hantering och risk att de kommer bort.

pantbrev villa

Vad kostar ett pantbrev?

För att ta ut ett pantbrev kostar det 2 procent av det intecknade beloppet. Då tillkommer även en administrativ avgift som 2019 är på 375 kronor. Med ett stort bolån kan kostnaden alltså bli relativt hög och något man måste ta hänsyn till när man köper ett hus.

Exempel på hur du räknar

En familj köper ett hus för 5 000 000 kronor och behöver låna 3 000 000 kronor. I huset finns sedan tidigare pantbrev på 1 200 000 kronor. Familjen behöver alltså ta ut nya på 3 000 000 – 1 200 000 = 1 800 000 kronor.

Kostnad = (1 800 000 x 0,02) + 375 = 36 375

Döda pantbrev

Om du inte har kvar ett pantbrev, till exempel genom att du tappat bort det, kan du ansöka om att döda det. Du kan även göra det om du inte har kvar inteckningen.

Här kan du läsa mer om pantbrev och lagfart