I vissa fall har du rätt till ersättning då flyget är försenat, inställt, överbokat eller du har problem med bagaget. Det är vanligt att man missar den ersättningen eller inte vet hur man går tillväga för att få ersättningen. Här är en checklista vid flygförsening som du kan använda dig av.

Checklista vid flygförsening

flygplats checklista vid flygförseningHar du drabbats av något som kan ge dig ersättning?

 • Ditt flyg har varit försenat?
 • Ditt flyg har varit inställt?
 • Du har nekats ombordstigning på grund av överbokning?
 • Du har fått problem med ditt bagage vid flygning?

Är svaret ja på någon av frågorna ovan kan du ha rätt till ersättning.

Har flygförseningen varit tillräckligt lång för att du ska få rätt till ersättning?

 • Är flyget försenat mindre än 3 timmar? Du har normalt ingen rätt till ersättning.
 • Är flyget försenat med 3-5 timmar? Du kan ha rätt till ersättning.
 • Är flyget försenat med mer än 5 timmar? Du kan ha rätt till återbetalning av hela resan.

Har flygförseningen gett dig rätt till mat, dryck och boende?

 • Är flyget försenat med mer än 2 timmar på en resa under 150 mil?
 • Är flyget försenat med mer än 3 timmar på en resa inom EU, Norge, Island och Schweiz och alla andra flyg mellan 150
  och 350 mil.
 • Är flyget försenat med mer än 4 timmar på en resa utanför EU och längre än 350 mil?

Är svaret ja på någon av frågorna ovan kan du ha rätt till mat och dryck under väntetiden. Om du blir ombokad till ett flyg nästa dag kan du även ha rätt till övernattning samt transport till och från flygplatsen.

Då utgår ingen ersättning

Ersättning utgår vanligtvis inte vid extrema förhållanden som ligger utanför flygbolagets kontroll. Det kan till exempel vara:

 • Extremt oväder
 • Politiska oroligheter
 • Strejk
 • Säkerhetsrisker

Beräkna din ersättning vid flygförsening med flygkalkylatorn

Har du rätt till ersättning? Beräkna hur stor ersättning du har rätt till med Konsument Europas Flygkalkylator