Räntemarginalen är ett sätt att mäta bankernas lönsamhet. Genom att beräkna fram skillnaden mellan intäkterna för bankens genomsnittliga utlåning och kostnaden för bankens genom snittliga inlåning. Resultatet blir ett procentuellt värde.

Så beräknas bankernas räntemarginal

Räntemarginalen tas fram genom att beräkna skillnaden mellan bankernas genomsnittliga utlåningsränta och den genomsnittliga inlåningsräntan.

Räntemarginal=genomsnittlig utlåningsränta-genomsnittlig inlåningsränta

RäntemarginalenInlåningsränta

Inlåningsränta är den ränta som kunden får av banken när pengar sätts in på till exempel ett sparkonto. Räntan anges i procent och det är oftast årsräntan som anges.

Utlåningsränta

Utlåningsräntan är den ränta som kunden får betala till banken till exempel vid ett bolån eller annat typ av lån.

Exempel på beräkning räntemarginal

En bank har en genomsnittlig utlåningsränta på 2,34 procent. Samma bank har en genomsnittlig inlåningsränta på 0,98.

2,34 – 0,98 = 1,36

Bankens räntemarginal är alltså 1,36 procent.

Läs mer om räntemarginal och bolåneräntor

Det här är reporänta

Jämför bolån – Här kan du jämföra bolån och hitta bästa boränta

Läs mer om bankernas marginal på bolån hos Finansinspektionen