Obebyggd tomt påförs fastighetsskatt. Se vidare fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Det kan därför finnas anledning att uppföra en byggnad på tomten för att undvika fastighetsskatt som kan vara väsentligt högre än den kommunala fastighetsavgiften.

Vid försäljning tillämpas oftast liknande regler som vid försäljning av privatbostadsfastighet. En tomt kan även inräknas i en ersättningsfastighet och ge uppskov efter en fastighetsförsäljning av en privatbostadsfastighet.

Kravet för att tomten ska beskattas som privatbostadsfastighet och inte näringsfastighet är att man senare bygger ett småhus på tomten och flyttar in i huset. Rättsfall visar att det kan räcka med att man haft för avsikt att bygga.

Om ett stort antal tomter styckas av och säljs, kan det bli beskattning som näringsverksamhet, tomtrörelse, HFD 2012 not 60.

Läs mer om tomt, mark och skog

Så deklarerar du tomträtten

Skog – Så sänker du skatten med skog