Bostad

/Bostad

Nu kan du dra av för trädgårdsmästaren

Regeringen föreslår att även mer avancerade trädgårdstjänster ska ingå i RUT-avdraget. Regeringen har föreslagit att rutavdraget från och med 1 augusti 2016 ska utvidgas med ett större antal trädgårdstjänster. Till exempel ska det vara möjligt att göra RUT-avdrag för beskärning av träd. Tidigare har RUT-avdraget omfattat häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning.

Skatteregler för privatbostadsfastighet

Småhus och tomtmark för småhus är antingen privatbostadsfastighet eller näringsfastighet. En bostadsrätt är antingen privatbostad eller tillgång i näringsverksamhet. Uppdelningen har betydelse för skatten på bl a hyresinkomster och kapitalvinst. ÄR DET EN PRIVATBOSTAD? Ja, om ... ... det är ett småhus eller bostadsrätt som används till övervägande del av ägaren eller närstående för permanentboende

Hyresavtal – Ladda ner gratis mall

Ladda ner mall för hyresavtal Hyresavtal måste anpassas till förhållandena i varje fall. Läs mer om hyreslägenheter och inkomster från hyra. HYRESAVTAL Nr: 123 Hyresvärd: Hyresvärden AB, 556000-0000 Ställföreträdare: Adam Adamsson Box 123 123 45 A-stad Telefon: 08-123456 Hyresgäst: Hyresgästen AB, 556111-1111 Ställföreträdare: Bengt Bengtsson Box 234 234 56 B-stad Telefon: 08-234567 Lokal Belägenhet Lokal inom

Vad är en ägarlägenhet?

Ägarlägenhet, denna ägarform för lägenheter innebär att man äger lägenheten och en del fastigheten, till skillnad från vad som är fallet vid ägande av bostadsrätter där man genom en förening, som äger fastigheten, har rätt att nyttja lägenheten. För ägarlägenheter gäller samma regler som för villor och bostadsrätter. De regler som gäller fastigheter tillämpas också

Köp, försäljning och uthyrning av utlandsfastigheter

Utlandsfastigheter räknas som privatbostäder på samma sätt som fastigheter i Sverige. Följande skatteregler gäller: Köp När ett utlandshus köps som permanentbostad i något EU-land eller Island, Norge och Liechtenstein går det numera att få uppskov med kapitalvinsten när en svensk permanentbostad säljs. I regel blir det heller inte någon svensk skatt på uppskov vid inköp

Hyresinkomster – Så sänker du skatten på hyresinkomsterna

Hyresinkomster Hyresinkomster för alla privatbostäder, både villor och bostadsrätter, beskattas i normalfallet med en 30-procentig statlig skatt under »kapital«. Ersättning för upplåtelse av småhus, bostadsrätt och hyreslägenhet är skattefritt upptill 40 000 kr – inklusive försäljning av produkter. Därutöver blir det ett av dessa två avdrag: 1. Bostadsrätt och hyreslägenhet: Avdrag för den del av

Skatt på tomt

Obebyggda tomter påförs fastighetsskatt. Se vidare fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Det kan därför finnas anledning att uppföra en byggnad på tomten för att undvika fastighetsskatt som kan vara väsentligt högre än den kommunala fastighetsavgiften. Vid försäljning av en tomt tillämpas oftast liknande regler som vid försäljning av privatbostadsfastighet. En tomt kan även inräknas i en

Skattemässig definition av småhus

Småhus är den skattemässiga beteckningen på en- och tvåfamiljsfastigheter samt mangårdsbyggnader på jordbruksfastigheter som fastställs vid fastighetstaxering. Hus och mark bildar en småhusenhet. Till småhus kan också höra komplementhus, exempelvis garage eller förråd. Om det finns flera byggnader ska för varje byggnad fastställas om det är småhus, hyreshus eller industrienhet. Vid inkomstbeskattningen kan småhusenheten vara

Husförsäljning – Så gör du avdrag vid försäljning av villa, bostadsrätt eller fritidshus

Försäljning av villa, fritidshus och bostadsrätt Vid husförsäljning av privatbostad (villa, fritidshus och bostadsrätt) är den skattepliktiga vinsten lika med den faktiska vinsten, dvs någon hänsyn till inflation tas inte. Skatten är 22 % av vinsten, medan eventuell förlust ger en skattelindring på endast 15 % av förlusten, dvs halva förlusten får dras av i

Bostadsrätt – Så sänker du skatten i bostadsrätten

Bostadsrätt är en nyttjanderätt till en lägenhet eller lokal i en fastighet ägd av en bostadsrättsförening (privatbostadsföretag). Om den ägs av en privatperson blir det skattemässigt sett en privatbostadsrätt, i annat fall näringsbostadsrätt. För både medlemmen och föreningen har det även betydelse om det är en äkta eller oäkta bostadsrättsförening, där kravet är att minst