Vinstandelslån

Ett vinstandelslån eller vinstandelsbevis är ett skuldebrev där räntan helt eller delvis är beroende av vinsten eller utdelningen i bolaget (RÅ 1991 not 109). Vinstandelslån kan vara konvertibelt till aktier. Se konvertibler. Innehavaren beskattas för kapitalvinst och ränta på lånet efter samma regler som gäller för aktier. Se även generalklausulen.

§ Vinstandelsränta måste vara kopplad till ett lån, HFD 2012 ref 13.

Kapitalandelslån

Aktiebolag kan låna upp pengar och koppla villkoren för återbetalningen till bolagets utdelning eller vinst. Sådana lån kallas även delägardebentures och har tidigare varit otillåtna. Såväl kapitalandelslån som vinstandelslån behandlas enligt kapitalvinstreglerna på samma sätt som aktier beroende på att avkastningen är på samma sätt som aktier kopplad till bolagets vinst.

Avdrag medges inte för förlust vid lösen kapitaandelslån. Bakgrunden är att förhindra avdrag för vad som egentligen är att se som utdelningen till delägaren. Se vidare aktiebolag.

Läs mer tips och råd för aktiebolag

Fler tips, råd och avdrag för företag

Ladda ner våra gratis avtalsmallar

Här hittar du alla våra gratis mallar för både företagare och privatpersoner