Revisorsplikt. Privata aktiebolag kan ange i bolagsordningen att bolaget inte ska ha revisor. Nybildade bolag kan ha bestämmelsen från början, medan övriga kan ändra bolagsordningen i början av sitt nästa räkenskapsår. Även om man har den nya bestämmelsen i bolagsordningen kan bolagsstämman ändå välja revisor och måste välja revisor om bolaget under de två senast räkenskapsåren har uppfyllt minst två av dessa förutsättningar:

  • mer är tre anställda
  • summa nettotillgångar över 1,5 mkr
  • omsättning över 3 mkr

Råd för revisorsplikt

Ta inte med revisorn

Det finns längre något generellt revisorsplikt på revisor i aktiebolag, men det måste framgå av bolagsordningen att bolaget har rätt att avstå från revision. Detta kan vara lämpligt om bolaget är vilande eller har så gott som obefintlig verksamhet. Om exempelvis verksamheten läggs ned och någon revision inte längre är nödvändig, behöver man inte ändra i bolagsordningen för att avvara revisorn. Det är heller inte något som hindrar att man väljer revision, trots att det inte krävs enligt bolagsordningen. Den som inte har någon revision kan riskera att åläggasextra uppgiftskrav från skatteverket.

Använd nystartade bolag

För bolag med få anställda som har tillgångar som överstiger 1,5 mkr och omsättning som överstiger 3 mkr under de senaste två åren måste ha revision. Ett sätt att undvika revisionsplikten är att flytta över verksamheten till ett nystartat företag, exempelvis att ett nytt bolag övertar bolaget, som fusioneras med det nya bolaget.

revisorsplikt

Revisorsplikt – Revisor kan behövas

En av fördelarna med aktiebolag är att ägaren i princip inte har något eget betalningsansvar för bolagets skulder. Om bolaget däremot har förbrukat huvuddelen av sitt aktiekapital, riskerar ägaren ett personligt betalningsansvar. I den situationen måste bolaget omgående ta fram en kontrollbalansräkning som ska granskas av revisorn. Ägaren får då ytterligare en tid att ordna upp bolagets ställning. En revisor har också ett eget ansvar för att uppgifterna är korrekta, som kan vara en fördel vid ett krav på ägaren.

AKTIEBOLAG – REVISORSVALET

Revisorsplikt?

  • Ditt bolag har fler än tre anställda och mer än 3 mkr i nettoomsättning. Ja
  • Ditt bolag har fler än tre anställda och mer än 1,5 mkr i balansomslutning. Ja
  • Ditt bolag har mer än 1,5 mkr i balansomslutning och mer än 3 mkr i nettoomsättning. Ja
  • Ditt bolag har förhållandevis stora krediter. Fördel
  • Du har för avsikt att avyttra ditt bolag inom inte alltför lång tid. Fördel
  • Bolaget har externa ägare. Fördel
  • Bolaget har flera ägare. Fördel

Läs mer om aktiebolag

VD-instruktion – Ladda ner gratis mall för arbetsordning för VD och styrelse

Bolagsverket

Så startar du aktiebolag – Skatteregler och råd när du startar aktiebolaget

Bokföring – Här hittar du bokföringsreglerna för ditt företagStyrelsemöte dagordning – Gratis mall för dagordning i styrelsemöte