Företagsrekonstruktion är ett alternativ för den näringsidkare som har betalningssvårigheter och som vill undvika konkurs. [Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion]

FöretagsrekonstruktionNäringsidkaren själv eller någon fordringsägare kan ansöka att domstolen utser en rekonstruktör. Under rekonstruktionen får inte utmätning ske och eventuella konkursansökningar vilande förklaras. Rekonstruktören kan bl a begära förhandlingar om ackord med borgenärerna. Domstolen beslutar när rekonstruktionen ska upphöra och den kan inte pågå längre än ett år. Se även ackord.

Läs mer om företagsrekonstruktion och konkurs

Konkursansökan – Ladda ner en gratis mall för konkurs

Likvidation