För privatpersoner som redovisar enskild näringsverksamhet och för handelsbolag som ägs av privatpersoner måste räkenskapsår alltid avslutas den 31 december. Däremot kan räkenskapsåret vara längre eller kortare än kalenderår när verksamheten påbörjas eller avslutas, dock högst 18 månader. Se beskattningsår.

Fler brutna år

Det är möjligt för aktiebolag att ha andra räkenskapsår än vad som hittills ha gällt och skatteverket kan efter ansökan även godta att enskilda firmor får tillämpa andra år än kalenderår vilket även gäller för handelsbo- lag, där det finns privatpersoner som delägare. Koncernredovisning behövs inte om exempelvis dotterbolag har ringa betydelse för resultatet. Se prop 2009/10:235 och 208.

räkenskapsårDen som har brutet räkenskapsår kan utan tillstånd ändra till kalenderår och ett år får vara hur kort som helst. Att ändra från 30/4 som bokslutsdag till kalenderår kräver en förkortning till 8 månader. Det blir då två beskattningsår och två deklarationer samma år.

Ett beslut om ändring av räkenskapsåret ska fattas av bolagsstämman före utgången av det år som ska ändras. Beslutet ska insändas inom månad därefter till Bolagsverket för registrering.

Att byta från kalenderår till brutet räkenskapsår måste godkännas av skatteverket, utom vid anpassning till moderbolaget i en koncern, som då har brutet räkenskapsår. Aktiebolag inom samma koncern måste ha samma räkenskapsår för alla bolagen.

§ Avkortning av räkenskapsår vid upplösning av aktiebolag kräver inte något särskilt tillstånd, RÅ 2007 not 17.

Råd för räkenskapsår

Skatteplanera med tiden

Att försöka förlänga räkenskapsåren är ett sätt att få skattekredit. Om man exempelvis startar aktiebolagets verksamhet i januari år 1 kan man välja 30/6 år 2 som slut på första räkenskapsåret. Räkenskapsåret har då omfattat nästan 18 månader och deklareras inte förrän år 3.

Därefter kan detta bolag gå över till kalenderår, vilket alltid är tillåtet. Även andra räkenskapsåret omfattar då 18 månader. På tre år har då bolaget haft två räkenskapsår och revisionskostnader för bara två bokslut.

Förläng till 30/4

Ett företag med kalenderår kan flytta fram beskattning och deklaration ett år genom att förlänga räkenskapsåret. I slutet av året säljs mer än 50 % av aktierna till ett nytt bolag med exempelvis 30/4 som räkenskapsår. Räkenskapsåret måste då förlängas till 30/4, eftersom man ska ha samma år för samtliga bolag i en koncern. Detta bör då anmälas till Bolagsverket senast en månad efter utgången av det ursprungliga räkenskapsåret.

Se även beskattningsår, handelsbolag och tips under företagsformer.

Läs mer

Bokföring – Här hittar du bokföringsreglerna för ditt företag

Beskattningsår – välj rätt inkomstår för redovisning av inkomster och utgifter