Betygsätt sidan

Kostnader för inkomsternas förvärvande räknas ofta som avdragsgilla kostnader i arbetet, dock endast till den som kostnaderna överstiger 11 000 kr för resa till jobbet och 5 000 kr för övrigt. Kostnader för tjänsteresor, dubbel bosättning och hemresor är dock avdragsgilla i sin helhet.

Avdragsgilla kostnader i arbetet

Avdrag för övriga utgifter i arbetet, som är avdragsgilla om kostnaderna överstiger 5 000 kr finns under dessa rubriker:

Avdrag för övriga utgifter i arbetet

Fler avdragsgilla kostnader arbetet

Verktyg och kontorsutrustning som avdragsgilla kostnader i arbetet

Verktyg och instrument som kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp och har en livslängd på högst tre år kan dras av på en enda gång. Det gäller också kontorsutrustning som miniräknare och skrivmaskiner. Annars får kostnaden fördelas på flera år. Se värdeminskningsavdrag.

Den som i sitt arbete måste bekosta verktyg får förutom inköpskostnaden dra av reparations- och driftskostnader. Detta gäller också om man genom olyckshändelse totalförstör verktyget.

Här hittar du de senaste årens nivåer på prisbasbelopp.

Avdragsgilla kostnader för mätavgifter

Mätningsavgifter eller granskningsavgifter, som bl a byggnadsarbetare som arbetar på ackord betalar, är avdragsgilla. Avgiften är normalt 1,5 procent av lönen. Dom hindrar fackföreningar att ta ut avgiften från oorganiserade

Läs mer om avdragsgilla kostnader i arbetet

Här hittar du alla avdrag för privatpersoner

Allt om årets deklaration