Man får i regel inte göra avdrag för medlemsavgifter till olika branschorganisationer. Det gäller även när avgiften ska täcka utgifter som hör samman med verksamheten som till exempel gemensam annonsering, information och utbildning.

§ För att få avdrag brukar därför organisationer lägga sådan verksamhet i ett separat servicebolag. Avgiften till det bolaget blir då avdragsgill, RRK RK 81 1:21, RÅ 1982 1:13.

Medlems- och föreningsavgifter som krävs för att du ska kunna utöva din tjänst kan vara avdragsgilla. Det kan till exempel vara en avgift som krävs för att man ska behålla sin licens.

Läs mer om medlemsavgifter

Utgifter i arbetet – Så gör du avdrag för kostnader i yrket

Ränteutgifter – Tips och råd hur du gör avdrag för ränteutgifterna

Löneförmån – Löneförmåner du inte behöver skatta för

Föreningar – Så beskattas inkomster till en ideell förening