Medlemsavgifter till olika branschorganisationer får i regel inte dras av. Det gäller även när avgiften ska täcka utgifter som hör samman med verksamheten, t ex gemensam annonsering, information och utbildning.

§ För att få avdrag brukar därför organisationer lägga sådan verksamhet i ett separat servicebolag. Avgiften till det bolaget blir då avdragsgill, RRK RK 81 1:21, RÅ 1982 1:13.

Läs mer om medlemsavgifter

Utgifter i arbetet – Så gör du avdrag för kostnader i yrket

Ränteutgifter – Tips och råd hur du gör avdrag för ränteutgifterna

Löneförmån – Löneförmåner du inte behöver skatta för

Föreningar – Så beskattas inkomster till en ideell förening