Här kan du läsa om i vilka fall det är möjligt att göra av avdrag för dator och datorprogram som du använder hemma. Möjligheterna har kraftigt minskat då datorer är vanliga hemma och möjligheten att göra avdrag för förvaltningskostnader är slopat.

Avdrag för inköp av datorprogram

Datorprogram kan man ofta dra av på en gång i företag eftersom man anser att de har mycket kort livslängd. Se värdeminskningsavdrag.

Avdrag för dator och surfplatta

Då de flesta numera har datorer också för privat bruk, har det blivit allt svårare att få avdrag för privatinköpt dator även om du även använder den för jobbet varför du bör tolka nedanstående rättsfall försiktigt. Ett alternativ kan då vara att arbetsgivaren står för datorn, exempelvis mot en viss ersättning. Detsamma gäller för ipad och andra surfplattor.

Rättsfall för dator i hemmet

avdrag för dator

§ Språkforskare fick avdrag, RÅ 1991 ref 55, men inte lärare i bl a datorkunskap, RÅ 1990 ref 89 I, RÅ 1995 ref 96.

Avdrag för dator som förvaltningskostnad

Den som förvaltar en stor privat aktieportfölj som ger kapitalvinst inkomster bör kunna dra av hela eller en del av datorkostnaden som förvaltningsutgift. Det om du använder datorn för att förvalta portföljen, enligt dessa rättsfall:

§ Datorprogram för aktiehantering, RÅ 2000 ref 3, KRG 3/7 2003, 2147­02.

Sedan 1 januari 2016 är det dock inte längre möjligt att göra avdrag för förvaltningsutgifter som privatperson.

Arbetsgivarens lånedatorer

Förmånen av fri dator i hemmet är skattepliktig är värderad till marknadsvärde och de tidigare förmånliga skattereglerna när arbetsgivaren köpte datorer och lånade ut dem till anställda för privat bruk finns inte längre.

§ Arbetsgivare fick inte lyfta moms, RÅ 1999 ref 37, RÅ 2004 ref 112.

Fler råd och tips för deklarationen

Deklaration 2020 – Skatteåterbäring, datum och avdrag för att deklarera

Här kan du läsa mer om avdrag för dator och andra avdrag hemma

Här hittar du fler avdrag du kan göra för kostnader i hemmet.

Så gör du avdrag för hemmakontoret

Gör avdrag för studierna

Så drar du av för resor