advokatkostnadAdvokatkostnad, kostnad för juridisk hjälp och rättegångskostnad får dras av om kostnaderna varit nödvändiga för den inkomst man deklarerar. Det kan till exempel vara förhandlingar om avgångsvederlag vid uppsägning eller andra tvister där frågan har gällt rätten till skattepliktiga inkomster. Rätten att göra avdrag gäller både när det handlar om att bibehålla en intäkt men även att förvärva nya intäkter.

Rättsfall kopplade till advokatkostnader och juridisk hjälp

  • Jobbtvister, RÅ 1954 not 458, RÅ 1945 fi 743, RÅ 1993 ref 34
  • Tvist med beställare, RÅ 1973 fi 1125, RÅ 1969 not 1189
  • Tvist om tomtindelning, RÅ 1973 fi 771
  • Förvärv av fastighet, RÅ 2003 ref 2, jfr RÅ1994 ref 18

Fler avdrag för privatpersoner

Så drar du av för trängselavgiften

Gör avdrag för parkeringsavgiften

Ladda ner våra juridiska avtalsmallar

Ladda ner en gratis mall för framtidsfullmakt

Mall för testamente

Bodelningsavtal med exempel