Vissa regler innefattar även närstående bl a för att förhindra olika former av kringgåenden. Se t ex reglerna om räntefria lån, löneförmån, och låneförbud samt fåmansföretag och fåmansföretag 3:12-reglerna.

Med närstående när det gäller fåmansföretag menas make, barn, barnbarn, föräldrar, farföräldrar, morföräldrar, syskon, syskons make och barn samt syskons barnbarn. Även sambor med gemensamma barn räknas in (RÅ 1990 ref 21). Man kan bara vara med i en närståendegrupp åt gången.

Åldern saknar i princip betydelse, vilket också torde gälla styvbarn efter fyllda 18 år. Se SRN 2013-09-18, nr 41-13. Däremot tveksamt om detta också gäller fosterbarn.

Närstående

 • Make
 • Barn, styv- och fosterbarn
 • Barnbarn
  Make till barn och barnbarn
 • Föräldrar
 • Mor- och farföräldrar
 • Syskon, syskonbarn
 • Syskons make

Ej 

 • Sambo utan gemensamma barn
 • Moster, morbror
 • Faster, farbror
 • Syskonbarns make

RÅD

Sambo inte förbjudet

Sambo räknas som närstående endast om det finns gemensamma barn. Detta innebär också att lån som lämnas till sambo innan barnet är fött inte är förbjudet. Det blir heller inte förbjudet efter barnets födelse.