Om du är arbetslös och har fått någon typ av arbetslöshetsersättning från A-kassa får du göra vissa avdrag för arbetslösa.

Du kan till exempel göra avdrag för resor till och från arbetsförmedlingen. Du kan även göra avdrag för andra resor som behövs i ditt sökande efter nytt arbete inom Sverige men även andra kostnader du haft i ditt arbetssökande. Det kan till exempel vara telefonkostnader till arbetsgivare, kopieringsavgifter för betygsutdrag eller intyg, kostnader för SMS, frimärken eller andra kostnader som uppstått.

Avdragen görs under övriga utgifter och är endast avdragsgilla om kostnaden överstiger 5 000 kronor. Läs även rättsfall rörande arbetslöshet, RÅ 2008 ref 31.

avdrag för arbetslösaLäs mer om avdrag för arbetslösa

Utgifter i arbetet – Så gör du avdrag för kostnader i yrket

Stiftelser – Så använder du en stiftelse för att sänka skatten

Pension – Så fungerar pensionssystememet och PPM i Sverige