Julgåvor till personal räknar man ofta som avdragsgilla gåvor och avdraget blir en personalkostnad för företaget. Men även gåvor till klubbar och föreningar, där företagets anställda har ett dominerande inflytande kan man jämställa med personalkostnad för företaget.

Avdragsgilla gåvor till kunder

Gåvor till kunder och leverantörer är avdragsgill representation om det finns ett samband mellan gåvan och givarens verksamhet. Se även sponsring.

avdragsgilla gåvor

Generellt är gåvor till kunder inte avdragsgilla. Dessutom kan gåvor till kunder och leverantörer bli betraktade som mutor även vid mindre belopp som bara 200-300 kronor. Därför bör man vara mycket restriktiv både när det gäller ge och ta emot gåvor och följa Institutet Mot Mutors kod.

Avdrag för julgåvor

Som företagare har du möjlighet att ge en julgåva på upp till 450 kronor till dina anställda. Gåvan får inte vara i pengar men man kan ge presentkort om det inte går att byta mot kontanter.

Överskrider värdet 450 kronor blir hela beloppet förmånsbeskattat för den anställde. Det betyder även att företaget inte kan lyfta momsen för julgåvan och behöver betala arbetsgivaravgifter för den. Däremot kan företaget göra avdrag för lönekostnaden. Men den totala kostnaden blir ändå högre på grund av att man inte får lyfta momsen.

Avdrag för gåvor vid högtidsdagar

Du har möjlighet att ge bort en gåva värd upp till 15 000 kronor när en anställd till exempel fyller 50 år eller slutar arbetet efter en varaktig anställning (minst sex år). Men du får enbart ge en sådan minnesgåva en gång per anställd.

Gåvor vid högtidsdagar har samma skatteregler som julgåvor. Även här blir anställde drabbad av förmånsbeskattning om värdet överskrider 15 000 kronor.

Gåvor inom offentlig sektor

Inom offentlig sektor så använder man oftast Institutet Mot Mutor rekommendation för gåvor. Det betyder att gränsen för gåvor går vid 1 procent av basbeloppet. För 2019 är alltså gränsen för en gåva 465 kronor.

Rättsfall för avdragsgilla gåvor

§ Utgifter för reklamgåvor avdragsgilla, RÅ 2010 ref. 33

Här kan du läsa mer om avdragsgilla gåvor