Deklarationsplikt privatpersoner

Privatpersoner har deklarationsplikt och måste lämna deklaration senast den 2 maj i följande fall:

  • Förvärvsinkomst eller pension på minst 42,3 % av prisbasbeloppet och bosatt i Sverige hela året
  • Inkomst på minst 100 kr och inte varit bosatt i Sverige hela året
  • Kapitalinkomst på minst 200 kr där utbetalaren inte dragit skatt på hela beloppet.
  • Ägt fastighet under året.
  • Inkomst från fåmansföretag på minst 100 kr.
  • Inkomst av passiv näringsverksamhet på minst 100kr.

deklarationsplikt
Deklarationsplikt företag

Aktiebolag måste alltid deklarera oavsett om någon verksamhet har bedrivits eller inte. För bolag och andra juridiska personer gäller att deklarationen ska inlämnas inom sex månader efter beskattningsårets utgång. För bolag är det 1 november och 1 juli året därpå som gäller om bokslutet avslutas under de fyra första respektive sista månaderna under året, 15 december om bokslutet är 31 maj respektive 30 juni och 1 mars om bokslutet avslutas 31 juli eller 31 augusti.

Reglerna gäller första gången för beskattningsår som slutar under första kvartalet 2013. Den som lämnar deklarationen elektroniskt får ytterligare en månad på sig att lämna deklarationen. I gengäld har reglerna om så kallat byråanstånd slopats. Se skatteförfarandelagen.

§ Skattskyldighet även för den som är i konkurs, RÅ 1981 1:7.

Anstånd med deklarationen

Anstånd med att lämna in deklarationen kan efter ansökan lämnas av skatteverket och som skäl godtas exempelvis att du har varit på resa (ej kortvarig semester) eller har haft särskilda arbetsförhållanden. Andra skäl kan vara att du inte kunnat få sakkunnig hjälp eller inte i tid fått väsentligt underlag för deklarationen. Du bör ansöka i god tid före deklarationstidens utgång och ange hur lång tid du önskar. Anstånd kan lämnas t o m den 15 juni.

Deklaration 2019

Alla viktiga datum för deklarationen 2019

Läs mer om deklaration och deklarationsplikt

Gratis mall för att överklaga deklarationen

Så undviker du att betala skattetillägg

Här är alla avdragen inför deklarationen