Stop-loss är en teknik som ofta används för att begränsa förlusten i aktiehandel vid till exempel en kraftig börsnedgång. Men tekniken kan även användas för att köpa fler aktier vid uppgång och nergång. Eller till exempel sälja av vid en börsuppgång om du har en kort position.

De flesta nätmäklare erbjuder stop-loss-tjänsten till sina kunder men utbudet kan variera.

Så fungerar stop-loss i praktiken

Tekniken fungerar som en slags automatisk handel där köp och säljs sker då en i förhand satt värde triggas. Det vanligast är att kursen går nedanför en viss nivå och då skickas en sälj-order till börsen. Men det finns flera andra sätt att använda tekniken i din aktiehandel.

Så här fungerar en stoploss-order som ska sälja aktien då den sjunker under en viss kurs. Förfarandet kan se olika ut hos just din nätmäklare.

  • Välj vilken aktie som triggern ska gälla för. Exempelvis hm-b.
  • Välj vilken typ av trigger. I det här fallet ska triggern aktiveras då aktiens kurs sjunker under en viss nivå.
  • Välj sedan triggerkursen. Exempelvis 100,00 kr.
  • Sätt sedan ett datum hur lång ordern ska vara giltig. Undvik att lägga en stop-loss order som ligger tillsvidare.
  • Nu är triggern klar och det är dags att bestämma vad som ska hända när den triggas.
  • Välj att aktien aktien ska säljas, antalet aktier och till vilken kurs. Tänk på att det kan vara bra att ange en något lägre kurs än trigger-nivån vid försäljning. Annars riskerar försäljningen inte gå igenom då ordern läggs eftersom kursen redan kan vara på väg under trigger-nivån.
  • Spara din stop-loss-order men se till att gå igenom dem regelbundet för att justera trigger-nivåer.

Glidande stop-loss

stop-loss

Vissa har även mer avancerade varianter med så kallad glidande stop-loss. Då har du inte en fast kurs som trigger utan en procentuell förändring av kursen under en tid. Tekniken kan se lite olika ut hos nätmäklarna men grundidén är att triggern ska kunna ligga kvar under lång tid och bara reagera på kraftiga kursrörelser, inte normala nedgångar under lång tid.

Läs mer om börsen och placeringar

Blanka aktier – Så fungerar blankning i praktiken

Så värderar du aktien med substansvärde

beräknas aktiens börsvärde