tantiemTantiem är en form av bonusersättning till vissa anställda i ett företag. Beloppet fastställs oftast av bolagsstämman och med utgångspunkt från företagets resultat. Tantiem beskattas som vanlig lön för den anställde och medför arbetsgivaravgifter för arbetsgivaren. Företaget får avdrag redan under det år tantiemet har intjänats (RÅ 1971 ref 41, RÅ 1974 ref 101).

Läs mer om tantiem

Vinstdisponering – 8 skatteplaneringsråd för att skjuta på skatten

Pensionsförsäkring – Fördelar och nackdelar med pensionsförsäkringar

Fåmansföretag – Så sänker du skatten med reglerna för fåmansföretag

Ställningstagande om skatteplanering