Skiktgränserna över vilken statlig skatt tas ut efter olika procentsatser räknas på beskattningsbar inkomst, alltså inkomsten efter grundavdrag. Skiktgränserna ska normalt höjas med utvecklingen av konsumentprisindex (prisbasbeloppet). Se Snabbfakta och marginalskatt.

Läs mer om skiktgräns

Grundavdrag – Vad innebär grundavdraget och hur stort är det?

Dödsbo – Så här tar du hand om ditt dödsbo

Pension – Så fungerar pensionssystememet och PPM i Sverige

Marginalskatt – Så påverkar marginalskatten din inkomst