Det finns tre inkomstslag:

  1. Tjänst. Till inkomstslaget tjänst hör exempelvis löneinkomster och pensioner samt också alla andra ersättningar som man får på grund av egen prestation eller verksamhet och inte ska redovisas som inkomst av kapital eller näringsverksamhet. Inkomst av hobby, skadestånd och belöningar som betalats av någon annan hör också hit.
  2. Kapital. Inkomst av ränta och utdelning, men också kapitalvinst och vissa hyresinkomster. Se vidare ränteinkomster, privatbostadsfastighet, bostadsrätt, aktier, kapitalinkomst och uthyrning.
  3. Näringsverksamhet. Se näringsverksamhet.

inkomstslagLäs mer om inkomstslag

Här har vi samlat mer information om olika inkomstslag.

Optimera avdrag för kapitalunderskott

Ränteutgifter – Tips och råd hur du gör avdrag för ränteutgifterna

Husförsäljning – Så gör du avdrag vid försäljning av villa, bostadsrätt eller fritidshus

Lagen.nu

Björn Lundén