Inkomstslag är de kategorier som en skattepliktig inkomst kan vara uppdelad i. Den är viktig att veta då man vill veta hur en inkomst ska beskattas.

Vad använder man inkomstslag till?

Hur en inkomst är beskattad är reglerad i inkomstskattelagen. För att ta reda på hur beskattningen av en inkomst ska ske så måste man först veta till vilket inkomstslag den tillhör. För till exempel en juridisk person är det mycket enkelt eftersom det alltid är näringsverksamhet. Men som privatperson kan det vara mer komplicerat. Till exempel är både hobby och skadestånd av inkomstslaget tjänst medan exempelvis uthyrning kan vara av inkomstslaget ”Kapital”.

Här är de tre olika inkomstslagen

  1. Tjinkomstslagänst. Till inkomstslaget tjänst hör exempelvis vanliga löneinkomster och pensioner samt också alla andra ersättningar som man får på grund av egen prestation eller verksamhet och inte ska redovisas som inkomst av kapital eller näringsverksamhet. Tjänsterna kan både vara varaktiga eller tillfälliga. Inkomst av hobby, skadestånd och belöningar som betalats av någon annan hör också hit.
  2. Kapital. Till det här slaget ingår inkomst av ränta och utdelning. Men även kapitalvinst och vissa hyresinkomster som till exempel uthyrning av privatbostäder. Se vidare ränteinkomster, privatbostadsfastighet, bostadsrätt, aktier, kapitalinkomst och uthyrning.
  3. Näringsverksamhet. Generellt är alla inkomster i näringsverksamhet och av juridiska personer är av inkomstslaget ”Näringsverksamhet”.

Läs mer

Här har vi samlat mer information om olika inkomstslag och hur de fungerar.

Optimera avdrag för kapitalunderskott

Ränteutgifter – Tips och råd hur du gör avdrag för ränteutgifterna

Husförsäljning – Så gör du avdrag vid försäljning av villa, bostadsrätt eller fritidshus