Årsskiftesbetalningar. För inkomst av tjänst gäller att inkomsten ska tas upp det år den betalas eller kan disponeras. Om en ersättning från Försäkringkassan för en sjukperiod i december inte betalas ut förrän under januari året efter, ska den deklareras först året efter det år utbetalningen skedde. Kapitalvinster, exempelvis aktie- och fastighetsförsäljningar, deklareras däremot då avtalet har träffats. Se beskattningsår.

Ränteutgifter som gäller för en period fram till 31 januari in på det nya året får dras av i deklarationen för det gamla året, men måste då betalas senast den 31 december under det gamla året. Se råd under ränteutgifter.

  • Checklista inbrottsskydd inbrott tjuv

Checklista inbrott – Så inbrottsskyddar du huset när du reser bort

Ett inbrott i ett hus eller lägenhet drabbar dig inte bara ekonomiskt utan kan vara en traumatisk upplevelse för hela familjen. Därför är det viktigt att du arbetar förebyggande med att förhindra att tjuven kan

  • Checklista vid flyttstädning

Checklista vid flyttstädning – Så städar du villa eller lägenhet vid flytt

Det finns en stor kostnad att spara om man sköter flyttstädningen själv och har tiden att avvara. Men det gäller att du är noga, annars finns det risk att du måste bekosta städningen för köparen

  • Checklista introduktion nyanställd blommor välkommen

Checklista introduktion nyanställd – Så hälsar du den nya medarbetaren välkommen

För att en ny medarbetare ska känna sig välkommen är det viktigt att man satt upp en och en ansvarig för introduktionen. Annars finns det risk att den nyanställde hamnar mellan stolarna i det dagliga

  • checklista vid husköp röd villa

Checklista vid husköp – Råd och tips för dig som ska köpa hus och villa

Ett husköp är troligtvis den största och viktigaste affären man gör i livet. Det finns mycket man måste hålla reda på för att undvika fel som kan drabba en för lång tid framöver. Genom att