Årsskiftesbetalningar. För inkomst av tjänst gäller att inkomsten ska tas upp det år den betalas eller kan disponeras. Om en ersättning från Försäkringkassan för en sjukperiod i december inte betalas ut förrän under januari året efter, ska den deklareras först året efter det år utbetalningen skedde. Kapitalvinster, exempelvis aktie- och fastighetsförsäljningar, deklareras däremot då avtalet har träffats. Se beskattningsår.

Årsskiftesbetalningar vid nyår och fyrverkeriRänteutgifter som gäller för en period fram till 31 januari in på det nya året får dras av i deklarationen för det gamla året, men måste då betalas senast den 31 december under det gamla året. Se råd under ränteutgifter.

Läs mer om årsskiftesbetalningar

Beskattningsår – välj rätt inkomstår för redovisning av inkomster och utgifter

Beskattningstidpunkt

Förskottsränta