Årsskiftesbetalningar. För inkomst av tjänst gäller att inkomsten ska tas upp det år den betalas eller kan disponeras. Om en ersättning från Försäkringkassan för en sjukperiod i december inte betalas ut förrän under januari året efter, ska den deklareras först året efter det år utbetalningen skedde. Kapitalvinster, exempelvis aktie- och fastighetsförsäljningar, deklareras däremot då avtalet har träffats. Se beskattningsår.

Ränteutgifter som gäller för en period fram till 31 januari in på det nya året får dras av i deklarationen för det gamla året, men måste då betalas senast den 31 december under det gamla året. Se råd under ränteutgifter.

Traktamente – Så fungerar traktamente och avdragsgilla resekostnader

Ökade levnadskostnader vid resor utanför den vanliga verksamhetsorten (tjänstestället) är antingen avdragsgilla eller så täcks kostnaderna av skattefri ersättning (traktamente) från arbetsgivaren. Villkoren är i stort sett lika, dock är reglerna för skattefria traktamenten något

Styrelsearvode som näringsverksamhet eller tjänsteinkomst

Styrelsearvoden räknas som uppdragsinkomst på samma med sätt som lön. Uppdraget anses som personligt varför ett bolag inte kan stå som mottagare, såvida det inte kan anses ingå i en yrkesmässig verksamhet. Det krävs då

Ränteutgifter – Så gör du avdrag för ränteutgifterna

För privatpersoner är alla ränteutgifter avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Ränteutgifter i företag redovisas i näringsverksamhet. Avdragseffekten är normalt 30 %, dvs varje tusenlapp i ränta kostar 700 kr efter skatt. Om kapitalunderskottet är mer än

Räkenskapsåret – så väljer du räkenskapsår för ditt företag

Räkenskapsår. För privatpersoner som redovisar enskild näringsverksamhet och för handelsbolag som ägs av privatpersoner måste räkenskapsåret alltid avslutas den 31 december. Däremot kan räkenskapsåret vara längre eller kortare än kalenderår när verksamheten påbörjas eller avslutas,