Årsskiftesbetalningar. För inkomst av tjänst gäller att inkomsten ska tas upp det år den betalas eller kan disponeras. Om en ersättning från Försäkringkassan för en sjukperiod i december inte betalas ut förrän under januari året efter, ska den deklareras först året efter det år utbetalningen skedde. Kapitalvinster, exempelvis aktie- och fastighetsförsäljningar, deklareras däremot då avtalet har träffats. Se beskattningsår.

Ränteutgifter som gäller för en period fram till 31 januari in på det nya året får dras av i deklarationen för det gamla året, men måste då betalas senast den 31 december under det gamla året. Se råd under ränteutgifter.

  • testfall dokumentation testning

Testfall – Gratis mall i Excel med exempel för testspecifikation och acceptanstest

Oavsett om du jobbar med agil utveckling eller den traditionella vattenfallsmetoden behöver du kunna dokumentera dina testfall. Den här mallen hjälper dig att i förväg skriva ner test inför varje user story eller use case.

  • SWOT

SWOT-analys – Så här analyserar du företagets styrka och svagheter

En SWOT-analys är ett vanligt verktyg inom projektledning. Den används för att till exempel göra en strategisk granskning av ett projekt, en ny produkt eller annan satsning. Analysen ska ta fram styrkor, svagheter, möjligheter och

  • Lön i enskild firma pengar

Lön i enskild firma – Så räknar du fram lönen i ditt eget företag

Lön i enskild firma är lika med vinsten I en enskild firma har du, till skillnad mot ett aktiebolag, ingen lön i vanlig bemärkelse. I ett aktiebolag räknas du som anställd och har en helt

  • prisutveckling pengar dollar

Prisutveckling – Räkna fram hur mycket pengarna har ökat i värde

Hur stor har prisutvecklingen varit? Vi vet om att priserna stiger men hur stor har Sveriges prisutveckling egentligen varit? SCB (Statistiska Centralbyrån) räknar kontinuerligt fram KPI (KonsumentPrisIndex) som talar om hur prisutveckligen ser ut i