Äktenskapsförord

Egendom som ägs av två makar är deras gemensamma egendom, giftorättsgods. Men detta kan upphävas med hjälp av ett äktenskapsförord, som gör att hela eller en viss del av egendomen blir var och ens enskilda egendom.

Mall för äktenskapsförord

Vi, (namn, personnummer) och (namn, personnummer), avtalar härmed om följande äktenskapsförord. All egendom som någon av oss förvärvat innan äktenskapet, förvärvat eller kommer att förvärva under äktenskapet, samt avkastning från egendomen, ska vara enskild egendom.

(ort, datum, årtal)
(namnförtydligande) (namnförtydligande)
Bifogas: Förteckning över vardera makens egendom.

Bröllop med äktenskapsförod

Giftorättsgods, men inte enskild egendom, delas mellan makarna vid bodelning, antingen det sker vid skilsmässa eller dödsfall. Vidare kan enskild egendom förekomma genom testamente eller gåvobrev där det föreskrivs att den ska vara mottagarens enskilda egendom. Sådan egendom ska då inte medräknas som giftorättsgods vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall. Även sambor kan föreskriva att en del av deras egendom ska vara enskild.

I ett gåvobrev, när t ex fastighet eller aktier överlåts på barnen, kan man skriva att det som överlåts ska vara enskild egendom, inklusive det som i framtiden ersätter gåvan, exempelvis om fastigheten eller aktierna byts ut mot annan egendom. Alternativt kan också anges att mottagaren efter viss tid har rätt att göra om den enskilda egendomen till giftorättsgods genom äktenskapsförord.
§ Gåva mellan makar och äktenskapsförord ger borgenärsskydd, NJA 1973 s. 89.


Se även

Här hittar du en mall för bodelningsavtal.

Avdragslexikon 2017

Köp Avdragslexikon nu! Boken innehåller många och värdefulla råd – inte enbart för att sänka skatten, utan också för att lösa skattefrågor samt andra juridiska och ekonomiska problem. Endast 299 kr!

Beställ Avdragslexikon

gratis avtalsmallar

Ladda ner våra avtalsmallar!
Hämta våra avtalsmallar inom familjejuridik, bostad och företag. Alla avtal innehåller exempel och kan anpassas för ditt behov. Ladda ner dem nu. Helt gratis!

Ladda ner våra avtalsmallar gratis

Sänk din boendekostnad nu! Håller du på att se över ditt bolån eller ska du låna till en ny bostad? Här kan du jämföra bolåneräntor från både storbankerna och uppstickarna. Hitta lägsta boräntan och spara tusentals kronor varje år!

Du får även hjälp att jämföra den historiska utvecklingen mellan fast och rörlig ränta samt beräkna hur en räntehöjning påverkar din ekonomi.

Tjänsterna är förstås helt gratis.

Jämför bolån här