Vid försäljning av en villa eller bostadsrätt kan det vara bättre om två makar eller sambor räknas som ägare än om bara en gör det. Det gäller främst då det blir en förlust och underskott av kapital på mer än 100 000 kr. Se avdragsbegränsning. I vissa fall kan en make eller sambo, som inte formellt är ägare, ändå räknas som ägare. Personen har då en dold äganderätt enligt tolkningar i dessa rättsfall:

Rättsfall för dold äganderätt

  • dold äganderätt§ Sambor, bostadsrätt, RÅ 1986 not 259, RK 84 1:5, RÅ1986 ref 179 II
  • Ej krav på skriftligt, RÅ 1990 ref 103
  • Fastighet, RÅ 1989 ref 91, NJA 1982 s. 589
  • Bostadsrätt, RÅ 1986 ref 179
  • Juridiska personer, NJA 2002 ref 18
  • Dold äganderätt gav inte rätt till skatteuppskov, KRS dnr 3924­ 08
  • Preskriperas inte, HD 19 juni 2013, mål nr T281­11.

Läs mer om dold äganderätt

Bostadsrätt – Råd och tips som sänker skatten för bostadsrätten

Samboavtal – Ladda ner en gratis mall för samboavtal