Makar och även ogifta sambeskattas om de hade gemensamt barn vid utgången av året före inkomståret och sammanlevt under större delen av inkomståret. I praktiken har sambeskattning inte längre någon betydelse då förmögenhetsbeskattningen har avskaffats. Se även giftermål.

Barns inkomster av t ex kapital sambeskattas inte med föräldrarnas inkomster.