Giftermålet kan vara avgörande vid beskattningen och man räknas som gift så länge man sammanlever. Även de som inte är gifta behandlas i deklarationen som gifta om de sammanlever och har eller har haft gemensamt barn fött senast den 31/12 året före inkomståret.

Att räknas som gift under inkomståret ger skattekonsekvenser. De som i deklarationen räknas som gifta har lättare att få avdrag för dubbel bosättning.

Fördelning av inkomst mellan makar. Se fåmansföretag.

Se även inkomstfördelning, låneförbud, samboavtal och äktenskapsförord.