Skadestånd som ersätter bortfallet av en skattepliktig inkomst eller ska täcka avdragsgilla kostnader är normalt skattepliktig. Däremot blir det aldrig mervärdesskatt på ersättningen eftersom det inte ses som skattepliktig omsättning av vara eller tjänst. Som skattefri ersättning räknas ideella skadeersättning som helt saknar samband med anställning eller näringsverksamhet.

skadestånd§ Skadestånd vid otillåten diskriminering var skattefritt, KRSu 16/3 2000, 1514-96, men inte vid arbetskonflikt, RÅ 1987 ref 10, RÅ1980 1:10. Till moderbolag för värdenedgång på dotterbolagsaktier, skattepliktig, HFD 2012 ref 39.

När kan man få skadestånd?

Dessa rättsfall visar när det kan gå att få ersättning av misstag som gjorts av revisor:

§ NJA 1992 ref 10 och 38, eller fastighetsmäklare, NJA 1991 s. 725, eller bank, NJA 1994 s. 598.

Om man tecknar en försäkring som ska täcka eventuella skadeståndskrav är avgiften i princip  avdragsgill. Om en sådan försäkring ska betecknas som en skattepliktig förmån eller inte är oklart. Skatteverket anser dock att det handlar om en skattepliktig förmån.