Kapitalunderskott uppstår om minusposterna under inkomst av kapital (kapitalförlust och ränteutgifter) är större än plusposterna (kapitalvinst, ränteinkomster och inkomst av uthyrning). 30 % av underskott upp till 100 000 kr dras av som skattereduktion mot skatten på inkomst av tjänst, näringsverksamhet och mot fastighetsskatt. Den del av underskott som överstiger 100 000 kr reduceras med 30 % varför avdragseffekten minskar till 21 %. Denna avdragsbegränsning kan vara ett skäl för två makar att försöka dela upp aktier och fastigheter som kan ge stora förluster. Se vidare råd under privatbostad – försäljning.

kapitalunderskottOm skatten är lägre än skattereduktionen missar man den del av skattereduktionen som inte täcks av årets skatter, då den inte kan sparas till kommande år.

Avdragsbegränsning

Råden mot avdragsbegränsningen är de självklara som att minska utgifter och förluster och öka intäkterna och vinsterna, men även att fördela rätt mellan åren och också mellan makar och barn samt också att matcha förluster och vinster mellan olika värdepapper.

Råd för kapitalunderskott

För över till maken

Avdragsbegränsningen gäller per person. Varför makar med exempelvis stora ränteutgifter därför bör försöka dela låneräntorna mellan sig i sina deklarationer så att ingen av dem ligger över 100 000-kronorsgränsen. Lånehandlingar kan då behöva skrivas om så att båda står som betalningsansvariga.

Sänk ränteskatten till 21 procent vid kapitalunderskott

Regeln om avdragsbegränsning gör att skatten på inkomsträntor, kapitalvinster och hyresinkomster för en del blir bara 21 %. Det gäller dem som drabbas av avdragsbegränsningen och skaffar sig extra kapitalinkomster. Det blir då ingen avdragsbegränsning alls för den del av låneräntan eller kapitalförlusten som täcks av kapitalinkomsten. Därmed blir skatten på kapitalinkomsten inte 30 % som är det normala – utan 21 %.

För den som drabbas av avdragsbegränsning blir effekten också att exempelvis en utdelning från det egna bolaget eller en hyresinkomst av privatbostad som beskattas i kapital blir lägre beskattad än vad den annars skulle ha blivit.

Låna ut till företaget vid kapitalunderskott

Den som drabbas av avdragsbegränsningen kan försöka skaffa ränteinkomster med en högre räntesats än det är på lånen. Det kan man exempelvis få om man lånar ut pengar till någon närstående eller till ditt företag mot en relativt hög ränta. Om man har egen bil och väljer att ta ut lön i form av bilförmån kan företaget köpa bilen mot revers. Se vidare råd under ränteinkomster.

Dela upp aktieförsäljningen

När man inte kan kvitta aktieförluster mot aktievinster blir det alltid endast 70 % av förlusten som tas upp som en minuspost i inkomstslaget kapital där skatten är 30 %. Skattesänkningen blir därmed 21 % (30 × 70 %). På den del som ligger över 100 000 i kapitalunderskott blir det en avdragsbegränsning på ytterligare 70 %, som innebär att skattesänkningen blir endast 14,7 % av aktieförlusten (30 × 70 × 70 %).

För att komma under gränsen för avdragsbegränsningen gäller det därför att dela upp försäljningen på flera år om man har stora aktieförluster. Om det inte finns några kapitalinkomster är det då bäst att varje år sälja aktier med upp till 142 000 kr i förlust. Minusposten under kapital blir då 99 400 kr (142 000 kr × 70 %).

Värde av skatteavdraget vid kapitalunderskott

Skuldräntor 30,0 %
Kapitalförluster:
Marknadsnoterade aktier
– Om kvittas mot aktievinster
– Ej kvittning
30,0 %
21,0 %
Onoterade aktier
– Om kvittas mot aktievinster
– Ej kvittning
Kvalificerade aktievinster
Ej kvittning
Privatbostäder
Obligationer mm
25 %
20 %
20%
14 %
15,0 %
21,0 %

Obs! Om det totala kapitalunderskott är större än 100 000 kr, blir värdet 30 % lägre.

Läs mer om kapitalunderskott

Husförsäljning – Så gör du avdrag vid försäljning av villa, bostadsrätt eller fritidshus

Skatteverket