Hyresinkomster

Hyresinkomster för alla privatbostäder, både villor och bostadsrätter, beskattas i normalfallet med en 30-procentig statlig skatt under »kapital«.

Ersättning för upplåtelse av småhus, bostadsrätt och hyreslägenhet är skattefritt upptill 40 000 kr – inklusive försäljning av produkter. Därutöver blir det ett av dessa två avdrag:

hyresinkomster1. Bostadsrätt och hyreslägenhet: Avdrag för den del av hyran eller föreningsavgiften som gäller den uthyrda delen av bostaden.

2. Småhus: 20 % av hyresinkomsten. Det betyder att det går att ta in skattefri hyra på upp
till 50 000 kr per år, 20 % på 50 000 kr ger först avdrag på 10 000 kr och därefter 40 000 kr. Hela beloppet blir avdragsgillt även om hyran gäller bara delar av året. I gengäld medges inte avdrag för underhåll och andra löpande utgifter.

Råd för hyresinkomster

Ta ut kallhyra
En hyresvärd som betalar driftskostnaden för den privatbostad han hyr ut får inte dra av dessa kostnader vid beräkning av skat- ten på hyran. Det är därför bättre att han sänker hyran och tar ut kallhyra. Hyresgästen får då betala driftskostnaderna själv.

Om 10 000 kr i driftskostnader flyttas från hyresvärd till hyresgäst sänks kapitalskatten med 2 400 kr för hyresvärden. Det är dock oklart när en driftskostnad ska anses ingå i den skattepliktiga hyran eller inte. För att vara säker på att drifts- kostnaden inte ska räknas in i hyran bör det finnas mätare som visar hyresgästens förbrukning av el, olja etc.

Reglerna gäller oavsett om hela eller bara en del av fastigheten eller bostadsrätten hyrs ut. Det har heller inte någon betydelse om uthyrningen sker under bara en mindre del av året. Se även Skv 2013-05-29, 131 362366-13/111