Försäljning av villa, fritidshus och bostadsrätt

Vid husförsäljning av privatbostad (villa, fritidshus och bostadsrätt) är den skattepliktiga vinsten lika med den faktiska vinsten, dvs någon hänsyn till inflation tas inte. Skatten är 22 % av vinsten, medan eventuell förlust ger en skattelindring på endast 15 % av förlusten, dvs halva förlusten får dras av i inkomstslaget kapital där skatteuttaget är 30 %.

Det är kontraktsdagen och inte tillträdesdagen som avgör när försäljningen av huset ska deklareras, och då även obetald del av köpeskillingen. Om den inte betalas i sin helhet kan köpet hävas eller att säljaren går med på att sätta ned köpeskillingen (RÅ 1981 Aa 15).

husförsäljningOmkostnadsbelopp Kapitalvinsten är skillnaden mellan försäljningspris (efter avdrag för mäklararvode och andra försäljningskostnader) och omkostnadsbeloppet (anskaffnings- och förbättringsutgifter).

Om fastigheten köpts före 1952 får som alternativ anskaffningsutgift användas 150 % av 1952 års taxeringsvärde.

Anskaffningsutgiften är inköpspriset plus stämpelskatt, avgift för inteckningar och andra inköpsutgifter. Dessa minskas med eventuella värdeminskningsavdrag om fastigheten tidigare har redovisats som näringsfastighet.

Avdrag medges även för försäkringspremie som betalats för att täcka eventuella krav för dolda fel i fastigheten.