Ränteinkomster beskattas normalt i inkomstslaget kapital där skattesatsen är 30 %. För en företagare kan det dock vara en inkomst i näringsverksamhet, om det är ränta på fordringar som hör till näringsverksamheten.

Råd för ränteinkomster

Skjut på ränteskatten

Räntan ska deklareras först det år den kan disponeras, även om räntan avser flera år bakåt i tiden. Det ger skattekredit. Det finns sparformer som är konstruerade på detta sätt: Nollkupongare och riksgäldskonto som oftast förfaller till inlösen 1–10 år efter det att de tecknats. Sedan 2015 så avskaffades dock riksgäldskonton. Se även obligationer.

Preliminärskatt

Banker, VPC, fondmäklare och andra finansinstitut som betalar ut ränteinkomster eller aktieutdelning är skyldiga att dra 30 % på det som betalas ut.

Även den som har både stora ränteinkomster och stora avdrag för t ex skuldräntor, bör därför ansöka om särskild beräkning av den preliminära skatten. Se skattekonto.

Utlandskontroll

Numera lämnar även utländska banker uppgifter eller drar skatt på bankkonton. Se vidare kontrolluppgift.

Läs mer om ränteinkomster

Bokföring – Här hittar du bokföringsreglerna för ditt företag

Dödsbo – Så här tar du hand om ditt dödsbo

Optimera avdrag för kapitalunderskott