Gåva

Även om arvs- och gåvoskatten har avskaffats kan en gåva fortfarande ha betydelse för inkomstskatten och även vid bodelning och arvsskiften, exempelvis om en gåva ska vara enskild egendom, förskott på arv eller inte.

För att avgöra om överlåtelse är gåva eller köp jämförs ersättningen med marknadsvärdet. Om ersättningen, för exempelvis aktier eller bostadsrätt, är en fjärdedel av marknadsvärdet ses det som köp till en fjärdedel och resten som gåva, se blandat fång. Det blir då kapitalvinstskatt så snart marknadsvärdet är högre än anskaffningsutgiften för aktierna respektive bostadsrätten i det här exemplet.

Gåva Present InslagenVarning för blandat fång vid gåva

Undvik blandat fång
Att blanda köp och gåva ger krångliga skatteeffekter och bör undvikas. Ett alternativ i aktieexemplet ovan är att givaren avstår från ersättning eller att ersättningen lämnas i form av en fordran, om givaren vill redovisa överlåtelsen som ett köp, för att exempelvis utnyttja ett förlustavdrag. Denna fordran kan sedan lämnas som gåva eller ingå som tillgång i ett framtida arvskifte. Gåva är oftast bäst om det är vinstaktier, eftersom skatten då i sin helhet flyttas över på mottagaren.

Bläddra till nästa sida nedan.

Ladda ner mall för gåvobrev