Ett dödsfall är en av de svåraste händelserna i ens liv. Förutom sorgen så är det mycket som ska göras på kort tid. Därför kan det kännas bra att ta hjälp från och få stöd i både tröst och det praktiska arbetet.

Här är en praktisk checklista vid dödsfall som du kan använda för att pricka av de viktigaste punkterna.

Checklista vid dödsfall

 1. Checklista vid dödsfall begravningsbyråInformera om dödsfallet. Det är viktigt att tidigt kontakta personer i din och den avlidnes närhet så du kan få det stöd du behöver i sorgen. Kontakta:
  • Anhöriga och dödsbodelägare
  • Vänner
  • Kollegor och arbetsgivare
  • Föreningsmedlemmar
  • Grannar
 2. Ta hand om den anhöriges hem och och eventuella husdjur. Börja med att ta hand om eventuella husdjur och se till att de placeras i ett annat hem. Rensa kylskåp och frys och stäng av dem. Stäng även av övrig elektronik som tv-apparater, mobilladdare och datorer. Sänk värmen och se till att minska risken för inbrott.
 3. Börja planera begravningen. Kontakta begravningsbyrå. Finns några speciella önskemål rörande begravningen? Finns det ett testamente?
 4. Utse en ansvarig för dödsboet. Vanligtvis är det make/maka men kan även vara annan dödsbodelägare. Den personen tar även emot den avlidnes post.
 5. Beställ ett dödsfallsintyg från Skatteverket. Krävs bland annat för efterlevandepension och för vissa försäkringar.
 6. Säg upp abonnemang. Säg upp telefon-, mobil-, tv- och bredbandsabonnemang. Säg upp prenumerationer på tidningar och tidskrifter. Avsluta försäkringar (och kontrollera om några försäkringar faller ut vid dödsfall) och andra avtal.
 7. Kontakta den avlidnes bank/er. Stoppa alla utbetalningar och autogiron. Ta fram alla skulder och tillgångar.
 8. Begär eftersändning av den dödes post till ansvarig för dödsboet.
 9. Avsluta sociala medier. De flesta sociala medier har enkla funktioner för att avsluta konton då en person avlider. Facebook har även möjlighet att omvandla kontot till en minnessida.

Här hittar du fler checklistor

Här finns fler gratis checklistor inom juridik, familjerätt och privatekonomi