För omyndiga barns pengar finns särskilda skyddsregler och regler om tillstånd av den överförmyndare som finns i varje kommun. En årsräkning över ett barns tillgångar och skulder ska lämnas in till överförmyndaren om tillgångarna överstiger åtta prisbasbelopp eller om barnet äger fastighet. Föräldrarna kan som alternativ till överförmyndaren själva utse en förvaltare för sina barns förmögenhet.

Föräldrarna kan dock på eget ansvar sköta förvaltningen. Om barnet har bara obetydliga tillgångar utöver den fasta egendomen eller bostadsrätten behövs oftast ingen årsräkning.

Om tillgångarna överstiger åtta prisbasbelopp krävs årsräkning och överförmyndarens tillstånd krävs för överlåtelse av aktier. Däremot inte för andel i investeringsfond eller obligationer.

Läs mer om pengar till barn

Gåva – Så ger du bort hus och fastighet till barn utan att betala skatt

Arvsrätt – Så fungerar arvsrätten för barn, makar och särkullsbarn

Lön till barn

Barnpension

Barnkostnad – Här är kostnaderna för barn du får göra avdrag för

Konsumenternas

barns pengar

Disponera barns pengar

Föräldrar kan inom vissa gränser disponera över barnens pengar utan tillstånd från överförmyndaren.

Gåvan är fullbordad gåva så snart medel satts in på barnets konto, såvida inte föräldern förbehållit sig rätten att för egen räkning förfoga över pengarna. Föräldrarna kan därför i princip därefter låna pengarna förutsatt att det upprättas en revers.

Överförmyndarens samtycke kravs om barnet ska köpa eller sälja eller ta emot gåva av fastighet eller bostadsrätt, låna eller låna ut pengar eller driva rörelse.

En givare eller en förälder kan dock alltid införa överförmyndarspärr, som innebär att överför- myndarens tillstånd krävs för uttag och andra dispositioner.