Bostadsbeskattning. Skattereglerna är olika för privatbostäder och näringsfastigheter. Se privatbostadsfastighet.

Som privatbostad räknas i regel småhus, fritidshus, bostadsrätter och även bostad som ingår i ett jordbruk förutsatt att ägaren använder eller avser att använda den som bostad för egen del. Om den inte är privatbostad är den näringsfastighet och beskattas i näringsverksamhet. Privatbostäder behandlas på i huvudsak följande sätt:

1. Vid försäljning. Läs om det under privatbostadsfastighet – försäljning, uppskov.

2. Varje år. En årlig fastighetsskatt, i regel en kommunal fastighetsavgift.

3. Vid uthyrning. Se uthyrning och bostadsrätt.