Här kan du ladda ner en gratis mall för arvskifte.

Mall för arvskifte

Arvskiftesavtal – arvskifte och bouppteckning

arvskifte bouppteckningDen X månad 20XX avled Förnamn Efternamn, ÅÅMMDD-NNNN, från Ort. Bouppteckningen efter honom/henne registrerades vid Skatteverket den X månad 20XX under ärendenummer ………………….

Som dödsbodelägare antecknades:
1.
2.

Det antecknades vidare:

att ,
att , samt
att .

Följande egendom förelåg till arvskifte:

Kontanter ,00
Bankmedel ,00
……. ,00
Reserveras av bankmedel för kommande utgifter och skatter – ,00
Avgår skiftesarvode – ,00
Att skifta: ,00

I enlighet med ovanstående överenskommer delägarna
härmed om följande arvskifte.

Förnamn Efternamn tillskiftas
……. ,00
Kontanter ,00
Summa: ,00

Förnamn Efternamn tillskiftas
……. ,00

Bankmedel ,00
Summa: ,00
Totalt: ,00

Delägarna överenskommer slutligen att överskott av reserverade bankmedel och eventuella ytterligare inkomster och utgifter skall fördelas mellan dem i enlighet med grunderna för detta arvskifte.

Med ovanstående arvskifte förklarar vi oss till alla delar nöjda.

Denna handling har upprättats i ett exemplar som skall omhändertas av Förnamn Efternamn.

Ort den / 20XX                        Ort den / 20XX

 

Förnamn Efternamn              Förnamn Efternamn

Checklista vid dödsfall

Läs även vår checklista vid dödsfall

Avdragslexikon 2017

Köp Avdragslexikon nu! Boken innehåller många och värdefulla råd – inte enbart för att sänka skatten, utan också för att lösa skattefrågor samt andra juridiska och ekonomiska problem. Endast 299 kr!

Beställ Avdragslexikon

gratis avtalsmallar

Ladda ner våra avtalsmallar!
Hämta våra avtalsmallar inom familjejuridik, bostad och företag. Alla avtal innehåller exempel och kan anpassas för ditt behov. Ladda ner dem nu. Helt gratis!

Ladda ner våra avtalsmallar gratis

Sänk din boendekostnad nu! Håller du på att se över ditt bolån eller ska du låna till en ny bostad? Här kan du jämföra bolåneräntor från både storbankerna och uppstickarna. Hitta lägsta boräntan och spara tusentals kronor varje år!

Du får även hjälp att jämföra den historiska utvecklingen mellan fast och rörlig ränta samt beräkna hur en räntehöjning påverkar din ekonomi.

Tjänsterna är förstås helt gratis.

Jämför bolån här