Att överlåta fastighet, jordbruk eller ett företag till sina barn eller anställda, generationsskifte, kan ske genom gåva eller försäljning. Effekterna kan variera beroende på om det är gåva, bodelning, försäljning eller arv. Även företagsformen har betydelse.

Efter avskaffandet av arvs- och gåvoskatterna har en viktig del av skatteproblemen vid generationsskiften försvunnit. Kvar kan finnas frågorna om hur inkomstskatterna som påverkas av ägarförändringar och de eventuella försäljningar som kan förekomma vid ett generationsskifte.

Vid generationsväxling uppstår också frågor om hur det går att kompensera exempelvis de av barnen som inte tar över exempelvis fastigheten eller firman.

Fastighet

  • generationsskifteGåva Överlåtelsen är gåva om ersättningen är lägre än taxeringsvärdet, i vilket ingår markvärdet även om det en tomträttsfastighet. Mottagaren tar över givarens anskaffningsutgift för fastigheten och även eventuellt uppskovsbelopp. Om ersättningen är lika med eller större än taxeringsvärdet räknas det som försäljning. Se blandat fång.
  • Bodelning Medför inte några inkomstskattekonsekvenser och andre maken får överta den skattemässiga anskaffningsutgiften.
  • Försäljning Vanliga kapitalvinstregler gäller. Se näringsfastighet och kapitalvinst. Fåmansföretag (aktiebolag)
  • Gåva. Om mottagaren betalar ett pris som understiger marknadsvärdet för aktierna, ses det som ett blandat fång, alltså dels som gåva och dels som köp. Från skattesynpunkt är det därför i regel förmånligast att inte betala något för aktierna, såvida inte värdet är så lågt att det också kan innebära en möjlighet att utnyttja eventuell kapitalförlust. Givaren kan också förbehålla sig en rätt till utdelning från företaget.

Försäljning

Generationsskifte: Det finns tre sätt att sälja ett fåmansföretag:

  1. Att sälja aktierna till ett aktiebolag som ägs av den nye ägaren. Om ägaren av det köpande bolaget är densamma som säljaren av aktierna eller att det är fråga närstående personer brukar det kallas för intern aktieöverlåtelse. Köpet kan finansieras med sålda bolagets egna pengar och vinster.
  2. Att ta över tillgångarna och skulderna (inkråmet) till ett nytt bolag och sedan sälja eller behålla det gamla bolaget som vinstbolag som bara innehåller ett kapital. Se även skalbolag, uttagsbeskattning.
  3. Att den nye ägaren köper aktierna privat och lånar pengar från det köpta bolaget. Detta kräver dock dispens från låneförbudet, som efter ansökan kan lämnas av skatteverket.

Läs mer om generationsskifte

Gåva – Så ger du bort hus och fastighet till barn utan att betala skatt

Skalbolag – Så här fungerar skalbolag och skalbolagsregeln

Skogskonto – Så sänker du skatten med skogskonton

Foretagande.se: När ny generation tar över

3:12-reglerna – Så hanterar du reglerna i ditt fåmansföretag