Blandat fång är en överlåtelse som till en del räknas som köp och i övrigt som gåva. Så blir det om t ex aktier eller en bostadsrätt överlåts mot ersättning som ligger under marknadsvärdet.

Om ersättningen understiger marknadsvärdet anses den delen som köp medan vad som återstår upp till marknadsvärdet ses som en skattefri gåva. Anskaffningskostnaden fördelas i samma proportion. Vid överlåtelse av exempelvis bostadsrätt eller aktier kan det därför bli skatt, även om ersättningen understiger anskaffningsutgiften.

blandat fångRättsfall om blandat fång

Överlåtelse av fastighet, inkl byggnad på ofri grund, är skattemässigt antingen köp eller gåva. Avgörande är priset och om det är lägre än taxeringsvärdet eller inte. Givaren kan alltså sätta priset högre än anskaffningskostnaden och ändå slippa skatt, eftersom den istället tas över av mottagaren. Detta kan också utnyttjas vid överlåtelse till bolag, men då krävs att det rör sig om en förmögenhetsöverföring exempelvis till barnen. Se näringsfastighet och även HFD 2001 ref 2 och HFD 2011 ref 64.

§ Överlåtelse av hälften av bostadsrätt, RÅ 2009 not 48.

Läs mer om blandat fång

Gåva – Så ger du bort hus och fastighet till barn utan att betala skatt

Bostadsrätt – Råd och tips som sänker skatten för bostadsrätten

Generationsskifte genom gåva, bodelning försäljning eller arv