En skilsmässa eller upplösning av registrerat partnerskap är ofta en mycket jobbig process för alla inblandade. Det är inte bara paret som skiljer sig som blir drabbade utan även barn och andra närstående. Därför är det viktigt att sätta sig ner och prata igenom hur man vill ha det för att undvika de värsta konflikterna i framtiden.

Innan skilsmässan

Många konflikter runt bodelningen kan man förhindra redan innan eller under äktenskapet. Genom att man skriver ett äktenskapsförord så delar man upp tillgångarna i enskild egendom redan från början. Läs mer om äktenskapsförord.

Så här begär du skilsmässa

Så får du betänketid

I följande fall så får ni en betänketid på sex månader innan skilsmässan går igenom. Om:

  • Ni själva har önskemål om betänketid.
  • Någon av er inte vill skilja sig och motsätter sig skilsmässan.
  • Någon av er har vårdnaden om ett barn under 16 år, oavsett om barnet är gemensamt eller inte.

Bodelning under skilsmässan

För att dela upp tillgångarna mellan er så måste ni göra en bodelning med ett bodelningsavtal. Även om ni är överens kan det vara bra att teckna ner vad ni kommit fram till. Det går nämligen att i efterhand kräva bodelning.

Skilsmässa separation

Enskild egendom i äktenskapet

Finns det enskild egendom genom till exempel ett äktenskapsförord,
testamente eller gåvobrev så ingår den inte i bodelningen.

Bodelningsavtalet ska du registrera hos Skatteverket men det är inte obligatoriskt.

Läs mer om bodelning och skilsmässa

Så gör du en bodelning

Gratis mall för testamente