GåvobrevGåvobrev

I ett gåvobrev kan skrivas in att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Det är ett sätt att se till så att mottagaren får behålla hela gåvan vid en eventuell skilsmässa. Det kan finnas fördelar med att egendomen i stället är giftorättsgods varför det ofta också anges att gåvomottagaren får göra om gåvan till giftorättsgods med hjälp av äktenskapsförord.

 

Ett gåvobrev kan se ut så här och namnteckningarna ska bevittnas:

 

Gåvobrevsmall

Härmed överlåter jag, (namn A, personnummer), såsom gåva till min son, (namn C, personnummer), fastigheten (fastighetsbeteckning, kommun).

Gåvan tillträdes den (datum).
Kontanter på XXXXXX kr utgör vederlag för gåvan.

Gåvan ska vara enskilda egendom för (namn C, personnummer). Det gäller även avkastningen därav och vad som sätts i dess ställe. (namn C, personnummer) har dock rätt att genom äktenskapsförord göra om egendomen till giftorättsgods.

Fastigheten får inte överlåtas eller pantsättas under givarens livstid utan dennes samtycke.

(Ort, datum) (namn A, personnummer) Överlåtelsen godkänns av givarens make: (namn B, personnummer) Namnteckningarna bevittnas:

(namn, personnumer) (namn, personnummer)

 

Exempel

Härmed överlåter jag, (Stina Svensson, 19461201-1365), såsom gåva till min son, (Erik Svensson, 19780323-0455), fastigheten (Storstad 14:23, Storstads kommun).

Gåvan tillträdes den (2009-12-21).
Kontanter på 350 000 kr utgör vederlag för gåvan.

Gåvan ska vara enskilda egendom för (Erik Svensson, 19780323-0455). Det gäller även avkastningen därav och vad som sätts i dess ställe. (Erik Svensson, 19780323-0455) har dock rätt att genom äktenskapsförord göra om egendomen till giftorättsgods.

Fastigheten får inte överlåtas eller pantsättas under givarens livstid utan dennes samtycke.

(Storstad , 2009-12-20) (Stina Svensson, 19461201-1365) Överlåtelsen godkänns av givarens make: (Åke Svensson, 19470315-2871) Namnteckningarna bevittnas:

(Bertil Johansson, 19661112-8375) (Greta Åkesson, 19520106-8223)

 

Avdragslexikon 2017

Läs mer om gåvor och gåvobrev i Avdragslexikon 2017

Även om arvs- och gåvoskatten har avskaffats kan en gåva fortfarande ha betydelse för inkomstskatten och även vid bodelning och arvsskiften, exempelvis om en gåva ska vara enskild egendom, förskott på arv eller inte. Läs mer om hur du undviker skatt vid gåva.

Ladda ner fler gratis avtalsmallar