Felaktiga uppgifter i deklaration kan förutom skattetillägg även leda till ansvar enligt skattebrottslagen. Skattebrott kan bara dömas den som har haft uppsåt att lämna uppgifter som leder till eller kan leda för låg skatt (NJA 2010 s 306). En fråga som diskuterats är om felaktigheten kan medföra både ansvar för skattebrott och påförande av skattetillägg. Rättsläget är fortfarande något oklart, då vissa domstolar inte tycks dela den uppfattning som Högsta Domstolen och Regeringsrätten har redovisat i sina domar. Se skattetillägg, generalklausulen.

Läs mer om skattebrottslagen och deklaration

Överklaga deklaration – Gratis mall för att överklaga deklarationen

Skattetillägg – Så undviker du att betala skattetillägg vid deklaration